Ankara üNİversitesi sağlik hizmetleri meslek yüksekokulu tibbi taboratuvar teknikleri programiYüklə 57,56 Kb.
tarix26.03.2018
ölçüsü57,56 Kb.
#33444

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ TABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEMSHM133 FİZYOLOJİ I (2,0,2)

Homeostazis, Vücut sıvıları ve elektrolitler, Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Periferik Sinir Sistemi, Kas Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi

SHM147 MATEMATİK (2,0,2)

Bu ders, Sayılar, Cebir, Denklemler, Trigonometri ve Logaritma konularını içermektedir.

SHM149 MESLEK ESASLARI (1,0,1)

Bu ders; öğrenciye teorik ve pratik çalışmalarla "intradermal, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon" tekniklerini öğretmeyi ve "intravenöz enjeksiyon" ile "sıvı tedavisi" konusunda teorik bilgi vermeyi amaçlar. Bunun yanı sıra bu derste parenteral uygulamalarla önemli bağlantısı olan "asepsi" ve "yaşamsal bulgular" konuları işlenir.

TLT101 MİKROBİYOLOJİ I (2,0,2)

Bu ders bakterilerin yapı ve fizyolojileri, bakteri genetiği, antimikrobiyaller, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, immünoloji ve aşılar konularında genel bilgileri içerir.

TLT103 TEMEL KİMYA (3,0,3)

Bu ders; atomik yapı, moleküler yapı, kütle kavramı, çözeltileri ve konsantrasyonları tanımlar. Sulu ortamlarda iyon

dengelerini, PH-POH ve tampon çözeltileri içerir. Radikalik reaksiyonları, kimyasal bağları, bağ oluşumlarını ve enerjilerini açıklar.

Hidrokarbon, alkol, karbonil bileşikleri, karboksilik asitlerin özelliklerini ve organik izomeriyi içerir.

TLT105 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (2,2,3)

Bu dersin amacı makromoleküllerin yapısı ve organizasyonunu, nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonunu, replikasyon, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını, gen ekspresyonunun düzenlenmesini, hücre bölünme tiplerini (mitoz ve mayoz), Mendel’in kalıtım yasalarını, kalıtım kalıplarını açıklamaktır. Prokaryot ve ökaryot hücre farkları, membran fonksiyonu, DNA eldesi, PCR, elektroforez, spontan ve uyarılmış mitoz ve karyotip uygulamaları Laboratuvar ortamında yapılır.

TLT107 HEMATOLOJİ I (2,0,2)

Hematoloji Laboratuvarında çalışılmakta olan testlere genel bir bakış sağlamak amacıyla: Kandaki hücreler ve diğer komponentlerin tanıtılması Örnek Alımı, Laboratuvar Organizasyonu hakkında bilgilendirme, Kalite Kontrol çalışmalarının önemi ve uygulanması Laboratuvarda yapılan rutin testlerin prensipleri ve püf noktaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.
TLT109 ANATOMİ (2,0,2)

Anatomiye giriş, terminoloji ve kemiklerin yapısı, Üst ekstremite kemik, eklem ve kasları, Alt ekstremite, pelvis kemik ve eklem ile kasları, Kafa ve yüz kemikleri, eklemleri ile baş ve boyun kasları, Göğüs ve sırt kemikleri, eklemleri ve kasları ile karın kasları, Periferik sinirler, Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Urogenital sistem I-II, Dolaşım sistemi ve kalp, Dolaşım sistemi (arterler, venler) ve lenfatik sistem, Merkezi sinir sistemi I-II, Duyu organları.

* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)TDİ101 TÜRK DİLİ I (2,0,2)

 1. Dilin tanımı, dil toplum ilişkisi, dil kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması

 2. Türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi

 3. Türkçenin yapısal özellikleri

 4. Günümüz Türkçesine geliş

 5. Yazım kuralları

 6. Anlatım Yanlışları

YDİ101 TEMEL YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (4,0,4)

Bu ders İngilizce başlangıç düzeyinde dört temel dil becerisinin öğrencilere kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dil becerileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktivitelerinden oluşmaktadır.
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2,0,2)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile üzerinde oturduğu temel ilkeler, çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde anlatılması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize, ülkemiz, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek ve Türk gençliğinin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarını, kuruluş felsefesini benimsemeleri, davranışa dönüştürmeleri ve bir yaşam biçimi haline getirmeleri sağlanmaktadır.
GUS107 RESİM (0,2,0)

Sanat alanına ve özellikle resim-iş öğretmenine yönelik olumlu tutum geliştirme, resim, sanatsal yaklaşım, görsel okur-yazarlık , resim-iş öğretim bilgisi, öğretim programı vb. temel kavramları kavrama, ilköğretim düzeyinde resim-iş derslerinin amaçlarını kavrama, resim-iş öğretiminde öğretmenin sahip olması gereken yeterlilik ve sorumlulukları kavrama, ilköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) zihinsel gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre resim-iş öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazanma , resim-iş uygulama süreç becerilerini kavrama, süreç becerileri ile ilgili örnek etkinlikler hazırlama eğitimi verilir.

GUS109 MÜZİK (0,2,0)

Müzik tarihinde çalgıların gelişimi, müzik formlarının oluşumu, müzik akımları, besteciler ve eserleri hakkında bilgiler.

HYK103 HEYKEL I (0,2,0)

Öğrencilerin üç boyutlu olarak yapacakları çalışmalar kilden olacaktır. Kilden yapılacak olan bu heykeller, öğrencilerin yetenek ve isteklerine göre iki şekilde tasarlanacaktır. Birincisi; öğrenciler imgelem yoluyla kile istedikleri formu vereceklerdir. İkincisi; etüt yöntemi dediğimiz, karşılarında duran bir üç boyutlu figürü, kili şekillendirerek benzetmeye çalışacaklardır. Öğrenci istediği yöntemi seçmekte özgürdür.

Aynı zamanda öğrencilerimize heykel sanatını sevdirmek, bir insanın yaşantısında gerekli olan olaylara çok açılı bakış açısını kazandırmak ve hayatı bir bütün olarak algılamalarını sağlamak ve bu özelliklerin sanatla uğraşarak, heykel yaparak kazandırıldığını, öğrencilerimize göstermek.

.
1. SINIF II. DÖNEM


SHM134 FİZYOLOJİ II (2,0,2)

Sindirim Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Duyu Fizyolojisi, Endokrin Sistem

* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)

SHM150 İLETİŞİM BECERİLERİ (1,0,1)

İletişim becerileri dersinin amacı öğrencilere iletişimin özelliklerini, iletişim tekniklerinin neler olduğunu öğretmek ve bunlara kullanma becerisini geliştirmek; sözsüz davranışları ve beden dilini kullanmayı öğretmek, sağlık personeli için kendini açma becerilerini geliştirmek, hastaya empati yapabilme ve öğrencilerin hasta ve yakınlarıyla ilgili problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

TLT102 MİKROBİYOLOJİ II (2,2,3)

1- Laboratuvar koşullarında uygulanabilecek her mikroorganizmaya ait farklı tanımlama yöntemini kavrama.

2- Mikrobiyolojik inceleme için klinik örneklerin uygun şekilde alınmasını tanımlama.

3- Klinik örneklerin alındığı vücud bölgelerindeki hem flora bakterileri hem de, olası patojen bakterileri bilme ve tanımlama.

4- Klinik örneklerden patojen bakterilerin tanımlanabilmesi için gerekli

Laboratuvar testlerini yapabilme.

5- Antimikrobiyal duyarlılık testini uyguluyabilme.

6- Spesipik antijen ve antikorların varlığını bilerek gerektiğinde serolojik yöntemleri uygulayabilme ve yorumlama.

TLT104 BİYOKİMYA I (4,0,4)

Bu ders amino asitler, lipitler, karbonhidratlar, metabolik integrasyon, beslenme, sindirim, absorbsiyon, vitaminler, mineraller ve katalitik fonksiyonlara sahip enzimlerin fiziksel mekanizmalarını tanımlar. Ayrıca, hastalıklarda idrar ve kan parametrelerini tartışır.

TLT106 HEMATOLOJİ II (2,0,2)

Hemostaz sistemi ve bu sistemin değerlendirilmesinde kullanılan testler, Hematoloji Laboratuvarında ileri tanı -takip amacı ile çalışılmakta olan testler hakkında bilgi aktarımı , bu testlerin kullanım alanları hakkında testlerle ilişki kurarak bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.

TLT108 HİSTOLOJİ (1,0,1)

Işık mikroskobunda incelenecek dokuların takibini (Tespit, gömme, kesme, boyama, kapama); hücre tanımını, doku tanımını ve farklı dokuların (Epitel dokusu, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusu, kan dokusu) özelliklerini kapsar.

TLT110 FİZİK (3,0,3)

Bu ders, Vektörler, Kinematik, Newton’un Hareket Yasaları, İş , Enerji ve Güç, Isı, Sıcaklık ve Termodinamik, Elektrik Alanlar, Elektriksel Potansiyel, Doğru Akım Devreleri konularını içermektedir.

TDİ102 TÜRK DİLİ II (2,0,2)

 1. Konu, ana düşünce, yan düşünceler, plan

 2. Anlatım biçimleri; tasvir, açıklama, öyküleme.

 3. Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale örnekleri

 4. Roman-öykü örnekleri

 5. Konuşma sanatı


YDİ102 TEMEL YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (4,0,4)

Bu ders İngilizce başlangıç düzeyinde dört temel dil becerisinin öğrencilere kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dil becerileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktivitelerinden oluşmaktadır.* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)


ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2,0,2)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile üzerinde oturduğu temel ilkeler, çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimlerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde anlatılması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize, ülkemiz, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek ve Türk gençliğinin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarını, kuruluş felsefesini benimsemeleri, davranışa dönüştürmeleri ve bir yaşam biçimi haline getirmeleri sağlanmaktadır.BİT102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (2,0,2)

Bilgisayara Giriş, Bilgisayar Birimleri (Donanım Birimleri), Bilgisayar Türleri, Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayarın Tarihçesi, Bazı terimlerin açıklanması, Windows işletim sistemi, Microsoft Office programlarının kullanımı, çeşitli uygulamalar. 1. Bilgisayar teknolojilerini bilme

 2. Bilgisayarın tarihçesini bilme

 3. Bilgisayarın bileşenleri bilgisi

 4. Donanımın çalışma ilkelerini kavrama

 5. İşletim sistemleri bilgisi

 6. Windows işletim sistemini kullanabilme

 7. Uygulama programlarının çalışma ilkelerini bilme

 8. Microsoft Word programını kullanabilme

 9. Microsoft Excel programına giriş

 10. Microsoft PowerPoint programına giriş


TLT198 STAJ I (20 iş günü)

1.sınıfın sonunda yaz döneminde yapılmaktadır. Hastane Laboratuvarlarına gönderilen öğrenciler gittikleri Laboratuvarlarda ileride yapacakları mesleklerine uygun pratik uygulamaları görmekte, hekimin denetiminde ilgili lisans ve önlisans eğitim almış kişilerle birebir çalışıp, mesleki beceri kazanmaktadırlar.


2. SINIF I. DÖNEM

TLT201 PARAZİTOLOJİ (1,2,2)

Bu ders, genel parazitolojinin konuları olan konak ve parazit tarifleri, konak-parazit ilişkileri, paraziter

hastalıkların bulaş yolları, vasıtaları ve paraziter hastalıklarda bağışıklık konularını ve tıbbi parazitolojinin

tarifi ile bu disiplin içinde incelenen protozoon, helmint ve artropodlardan yüksek öneme sahip olan

bazılarının özelliklerini içermektedir.
TLT203 NÜKLEER TIP (2,0,2)

Bu teorik ders Radyoaktif madde ve radyoaktivite ölçümü ile ilgili genel bilgi ve tanımların öğrenilmesi, Radyofarmasötiklerin hazırlanması ve kalite kontrolleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, Nükleer Tıptaki teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalar konusunda genel bilgilerin verilmesi, Radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma ile ilgili temel bilgilerin kavranılmasını amaçlamaktadır.
TLT205 KLİNİK İMMÜNHEMATOLOJİ (1,2,2)

Kan Bankacılığı, kan ürünleri, hakkında genel bilgi, Kan grupları ve tayin yöntemleri, kan grubu uyumunun değerlendirilmesi için kullanılan testler ve sonuçların değerlendirilmesi, Kan bankacılığında yasal yükümlülükler, kayıt sistemi, verici tesbitinde önemli faktörler gibi temel konularda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)


TLT207 HİSTOPATOLOJİ (1,2,2)

Hücre yapısı, tipleri, hücre bölünmesi ve hücre hasar mekanizmaları, Hücresel adaptasyon cevapları, Patolojik kalsifikasyon, Dokular ve görevleri, Nekroz ve tipleri, Konjesyon, hemoraji, trombüs ve emboli, Akut ve kronik iltihap, Yara iyileşmesi, Neoplazi, tümör büyüme biyolojisi ve metastaz gelişimi, Tümörlerin genel klinik özellikleri, Grade/Stage kavramı, Enfeksiyon hastalıklarının tanımı, Konağın enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları ve Mikroorganizmaların bulaş yolları.

Histopatoloji pratik derslerinde, dokuların histopatolojik inceleme öncesinde yer alan aşamalarına (dokuların takibi, kesit ve boyama işlemleri) dair uygulamalara yer verilir.TLT209 KLİNİK LABORATUVAR UYGULAMALARI I (0,10,5)

Hastane içindeki Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parasitoloji, Mikoloji, İmmünoloji, Elisa Laboratuvarı, Seroloji TLToratuarı, Mikobakteri, Kan bankacılığı(immünhematoloji), İdrar mikroskopisi, Hematoloji, Hemaferez ve Nükleer tıp, Cildiye TLToratuarı gibi değişik TLToratuarlarda TLToratuar uygulamalarını öğrenmek.
TLT211 İMMÜNOLOJİ TLTORATUVARI (2,0,2)

A.İmmün sistem; immün sistemin genel özellikleri, antijen ve antikor temel yapı özellikleri (protein yapı özellikleri, antikor yapısı, poliklonal ve monoklonal antikorlar, antijen-antikor reaksiyon özellikleri, antijen-antikor birleşmesinde rol alan kuvvetler

B.Antijen ve antikorların tayininde kullanılan yöntemler; 1.İmmündiffüzyon, 2.Elektroforez (protein, immünelektroforez, immünfiksasyon elektroforezi, Hb elektroforezi), 3. İmmünassayler (türbidimetrik yöntem, nefelometrik yöntem, RIA, EIA) 4. İmmünohistokimyasal teknikler (direkt, indirekt) 5. HLA, 6. Akış sitometresi, 7. TLToratuvar kalite kontrolüTLT213 BİYOKİMYA II (2,2,3)

Bu ders analiz tiplerini, örnek toplama ve saklama tiplerini, enzim bilgisi,asit-baz ve kan gazı fizyolojisini tanımlar. Ayrıca,

hastalıklarda idrar ve kan parametrelerini tartışır.SHM251 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ (2,0,2) (SEÇMELİ)

 • Egzersizin sağlıklı toplum ve birey açısından önemi nedir?

 • Temel Egzersiz Fizyolojisi

 • Yoga, Plates , Thaici gibi toplumda yaygın kullanılan spor çeşitleri hakkında bilgiler?

 • Temel Egzersiz Fizyolojisi

 • Temel Germe Hareketleri

 • Temel Yoga Duruşları ve Etkileri

 • Temel Plates Hareketleri

2. SINIF II. DÖNEM


SHM216 HALK SAĞLIĞI (2,0,2)

Bu dersin sonunda öğrenciler, halk sağlığı ile ilintisi bulunan terimler, sağlık hizmetlerinin geçirdiği dönem ve süreçler, halk sağlığı ve klinik tıp bilimlerinin karşılaştırılması, günümüzde halk sağlığı anlayışı, sağlık hizmetlerinin tanımı ve sınıflandırılması, sağlık, hastalık kavramı, hastalık nedenleri ve hastalıkların doğal seyri, sağlığı koruma yaklaşımı, kişisel sağlığı koruma, hijyen, beslenme, anne ve çocuk sağlığı, yaşlıların sağlık sorunları, çevre sağlığı, ruh sağlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve tarihsel gelişimi, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesi ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde temel yasalar konusunda bilgi sahibi olurlar.
* (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)


SHM218 İLK YARDIM (1,0,1)

 1. İlk yardımın amaçları ve uygulanmaları

 2. Hava yolu obstrüksiyonu ve tedavi

 3. Kardiyopulmoner resusitation

 4. Suda boğulmada ilk yardım

 5. Hayvan ısırıkları ve tedavi

 6. İntoksikasyonlar (Zehirlenmeler)

 7. Yara bakımı, hasta nakli

 8. Akut karın ve vasküler sorunlar

 9. Yanıklar

 10. Yüz bölgesi yaralanmaları

11. KırıklarTLT202 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE LABORATUVAR YÖNTEMLERİ (2,4,4)

Bu derste; mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan bazı hızlı tanı yöntemleri, bu yöntemlerin prensipleri ve uygulama

alanları; enfeksiyon hastalıklarının vücut sistemlerine göre mikrobiyolojik tanıları ve mikrobiyoloji Laboratuvarlarının güvenliği

anlatılır.

TLT204 KLİNİK LABORATUVAR UYGULAMALARI II (0,14,7)

Hastane içindeki Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, parasitoloji, Mikoloji, İmmünoloji, Elisa Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı, Mikobakteri, Kan bankacılığı(immünhematoloji), İdrar mikroskopisi, Hematoloji, Hemaferez ve Nükleer tıp, Cildiye Laboratuvarı gibi değişik Laboratuarlarda Laboratuar uygulamalarını öğrenmek.

TLT206 LABORATUVAR YÖNTEMLERİ VE GÜVENLİĞİ (2,0,2)

Laboratuvar Yöntemleri ve Güvenliği dersinde tıbbi Laboratuvarlarda güvenlik ve ilk yardım, kalite kontrol yöntemleri, istatistik, tıbbi Laboratuvarlarda kullanılan ölçümler ve adli tıp Laboratuvar yöntemleri konularında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
TLT208 MESLEKTE ETİK (1,0,1)

Dersin başlangıcında etik, ahlâk, ödev, sorumluluk gibi kavramların tanıtımı yapılır. Vaka sunumları ve bu vakalar üzerinde eleştirel etik çözümleme dersin temel yapısını oluşturur.

TLT298 STAJ II

2.sınıfın sonunda yaz döneminde yapılmaktadır. Hastane Laboratuvarlarına gönderilen öğrenciler gittikleri Laboratuvarlarda ileride yapacakları mesleklerine uygun pratik uygulamaları görmekte, hekimin denetiminde ilgili lisans ve önlisans eğitim almış kişilerle birebir çalışıp, mesleki beceri kazanmaktadırlar.
TLT256 MESLEKİ TERMİNOLOJİ (2,0,2) (SEÇMELİ)

Tıbbi terminoloji öğrenimi, Genel tanımlar, Kökler, Önekler, Sonekler, İskelet sistemi-Kas sistemi, Sinir sistemi-Sindirim sistemi, Endokrin sistem -Kardiyovasküler sistem, Solunum sistemi -Kan, immün ve lenfatik sistem, Boşaltım ve erkek üreme sistemi, Kadın Sağlığı, doğum ve üreme sistemi, Göz ve kulağa ait terimler
ECH252 ÇEVRE SAĞLIĞI (2,0,2) (SEÇMELİ)

Çevre sağlığı ile ilgili temel kavramlar I, Çevre sağlığı ile ilgili temel kavramlar II, Çevresel izleme yöntemleri, Biyokonsantrasyon, biyoakümülasyon, biyomagnifikasyon, Çevre kirleticilerinin akut ve kronik toksisiteleri, Çevresel östrojenler ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, Su kirlilikleri ve önemi, Hava kirliliği ve önemi, Pestisit kullanımının insan sağlığı üzerine etkileri, Atmosferdeki Ozonun eksilmesi ve sonuçları, Global ısınma ve olası sonuçları, Asit yağmurları ve sebepleri, Enerji kaynaklarının oluşturdukları çevre kirlil ği ve insan sağlığı açısından önemi


 • (Teorik,Uygulama,Kredi) = (T,U,K)

Yüklə 57,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə