Katılımcılar bu eğitim sonundaYüklə 445 b.
tarix14.04.2018
ölçüsü445 b.
#38432


 • Katılımcıların Acil durum Yönetimi, Acil Durum Planlaması, Uygulama, Takip, Kontrol ve Gelişimi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, işletmenin doğal veya yapay afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak.

 • İşyerinde oluşabilecek yangınlarda yönetimin ve çalışanların süratli ve doğru karar almasını sağlayacak bilgilerin toplanması, eylem planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, acil durum ekiplerini organize ederek, bilgili ve bilinçli bir şekilde yangın risklerini önleme, risk gerçekleştiğinde ise yangınla etkin bir şekilde mücadele edilmesi, söndürülmesi, hasar sonuçlarının raporlanması ve geri kazanım ikmal planlarına dönüştürme becerilerinin artırılmasıdır.


Katılımcılar bu eğitim sonunda;

 • Katılımcılar bu eğitim sonunda;

 • Acil durum Yönetimi ve Acil Durum Planı yapma uygulama ve takip konularında bilgi sahibi olurlar.

 • Kendi işyerlerinde Acil Durum Yönetimi ve Tahliye Planlarını rahat uygulayabilir, işletebilir ve geliştirebilirler.

 • Bu eğitim Kayıp Kontrol Yönetim Sisteminin reaktif elementidir.

 • Bu eğitim içinde tahliye tatbikat planı ve uygulaması mevcuttur.

 • Tüm katılımcılara

  • Katılım Belgesi
  • ve sınavda başarılı olanlara ‘Başarı Belgesi’ verilir.


 • Modül01 – ACİL DURUM YÖNETİMİ

 • Modül02 – YANGIN GÜVENLİĞİ

 • Modül03 – YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ

 • Modül04 – YANGIN TATBİKATI

 • Modül05 – TAHLİYE PLANI VE UYGULAMA

Acil durum

 • Acil durum

 • Acil durum tipleri

 • Acil durum yönetimi

 • Acil durum yönetimi planı

 • İş sürekliliği ve koruma planı

 • Yeniden kazanım planı

 • Kriz

 • Kriz YönetimiFirma personelini ve kaynaklarını kullanarak işletme içinde ya da dışında acil bir müdahalede bulunulmasını gerektiren durumdur.

 • Firma personelini ve kaynaklarını kullanarak işletme içinde ya da dışında acil bir müdahalede bulunulmasını gerektiren durumdur.

 • Bu durum, bir ya da birden fazla kişinin ciddi bir şekilde yaralanmasını,ürün, bina, tesis, makine ekipman, sistem ve çevrenin zarar görmesine yol açan kontrol altına alınması zor tüm olayları kapsar.

 • Acil bir durum, krize yol açabilen veya açmayabilen dahili odaklanmaya yönelik bir olaydır.İki kategoride algılanmalıdır.

 • İki kategoride algılanmalıdır.

 • Bunlar;

 • A TİPİ ACİL DURUMLAR

 • B TİPİ ACİL DURUMLARA TİPİ ACİL DURUMLAR:

 • A TİPİ ACİL DURUMLAR:

  • İşletmenin kendi imkanları ile üstesinden gelemiyeceği, dış yardım ve desteğe ihtiyaç duyulan, boyut, etki ve şiddeti çok yüksek olaylardır.
  • Örnek olarak aşağıdaki olaylar verilebilir;
    • iş duruşuna neden olan tüm olaylar
    • ölümcül iş kazası
    • savaş hali
    • deprem
    • sel-su baskını
    • yıldırım düşmesi
    • büyük çaplı yangınlar
    • terör/sabotaj
    • uçak/helikopter kazaları
    • Vb olaylardır


B TİPİ ACİL DURUMLAR:

 • B TİPİ ACİL DURUMLAR:

  • İşletmenin kendi imkanları ile üstesinden gelebileceği, kontrol altına alınması için dış yardım ve desteğe ihtiyaç duyulmayan olaylardır.
  • Örnek olarak aşağıdaki olaylar verilebilir;
    • Küçük çaplı
     • İş duruşuna neden olan olaylar
     • yangınlar,
     • yaralanmalar,
     • hasarlar
     • muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar
    • Ve benzer öneme sahip durumlardır.


Doğal veya yapay herhangi bir acil durumu yaratmamak, şayet olursa etkilerini azaltmak için acil durum yaşanmadan önce uygulanması gereken önlemleri tespit eden,

 • Doğal veya yapay herhangi bir acil durumu yaratmamak, şayet olursa etkilerini azaltmak için acil durum yaşanmadan önce uygulanması gereken önlemleri tespit eden,

 • Acil durum gerçekleştiğinde zarar ve hasarın en aza indirilmesi için gereken iletişim, müdahale, mücadele, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin bilinçli ve organize şekilde yürütülmesini sağlayan,

 • Acil durum sırasında veya sonrasında gerekli yedek kaynak temini ve kullanımını sağlayan,

 • Kayıp geri kazanım sürecinin en hızlı şekilde tamamlanarak

 • işletmenin faaliyetlerine devam etmesini sağlayan sistemdir. • Doğal veya yapay herhangi bir acil durumu yaratmamak veya olursa etkilerini azaltmak için acil durum yaşanmadan önce alınması ve uygulanması gereken önlemleri açıklayan,

 • Acil durum gerçekleştiğinde ise, zarar ve hasarın en aza indirilmesi için gereken müdahale, mücadele,koruma ve kurtarma faaliyetlerinin bilinçli görev yetki ve sorumluluklar kapsamında organize şekilde yürütülmesini sağlayan plandır.İşletmede acil durumlar meydana gelmeden önce fizibilite, tasarım, inşaat, montaj, devreye alma, kabul, test, işletme, üretim, bakım, depolama, satış ve dağıtım aşamalarında dikkate alınacak olan Sağlık, Güvenlik, Çevre, Kalite ve Gelişim faaliyetlerinin tümüdür.

 • İşletmede acil durumlar meydana gelmeden önce fizibilite, tasarım, inşaat, montaj, devreye alma, kabul, test, işletme, üretim, bakım, depolama, satış ve dağıtım aşamalarında dikkate alınacak olan Sağlık, Güvenlik, Çevre, Kalite ve Gelişim faaliyetlerinin tümüdür.Acil durum ve/veya kriz sona erdikten sonra oluşan kayıpların en kısa sürede tazmini, yeniden kazanılması ve işletme faaliyetlerine başlanması için gerekli kaynakların temini, kullanıma verilmesi ve organize edilmesidir

 • Acil durum ve/veya kriz sona erdikten sonra oluşan kayıpların en kısa sürede tazmini, yeniden kazanılması ve işletme faaliyetlerine başlanması için gerekli kaynakların temini, kullanıma verilmesi ve organize edilmesidir

 • Yeniden kazanım planı işletmenin Sigorta Şirketi ile birlikte yürütülmelidir.Şirket çalışanlarını, müteahhitlerini veya hissedarlarını doğrudan veya Şirketin itibarını ve ticari faaliyetini sürdürme çabalarını olumsuz yönde etkileyen ve çoğu kez iş duruşuna, satış ve pazar kaybına yol açan durumlardır.

 • Şirket çalışanlarını, müteahhitlerini veya hissedarlarını doğrudan veya Şirketin itibarını ve ticari faaliyetini sürdürme çabalarını olumsuz yönde etkileyen ve çoğu kez iş duruşuna, satış ve pazar kaybına yol açan durumlardır.

 • Bir kriz, esas itibariyle harici sonuçlar taşıyan toplumsal bir olgudur.Genellikle Şirket Yönetimi ve Kilit Personel den oluşan ön eğitimli, yetki sorumluluk ve görevleri belirlenmiş Kriz Yönetim Ekibinin kriz öncesi, kriz anı ve süreci ile kriz sonrası değerlendirme raporlama faaliyetlerinin tümüdür.

 • Genellikle Şirket Yönetimi ve Kilit Personel den oluşan ön eğitimli, yetki sorumluluk ve görevleri belirlenmiş Kriz Yönetim Ekibinin kriz öncesi, kriz anı ve süreci ile kriz sonrası değerlendirme raporlama faaliyetlerinin tümüdür.

 • Kriz Yönetim Ekibi eğitim, donanım, araç-gereç, mahal-lokasyon ve bütçe bakımından özel ve ayrıcalıklı şart ve imkanlara sahiptirSenaryolar ve eylem planları

  • Senaryolar ve eylem planları
  • Kriz odası ve ekibi
  • Harici iletişim numaraları
  • Plan ve projeler
  • Kesintisiz alternative iletişim araçları
 • Adres, kimlik ve içerik olarak tanımlanmalıdırDOĞAL

 • DOĞAL

  • Jeolojik Afetler
  • Meteorolojik afetler
  • Biyolojik Afetler
 • YAPAY

  • İnsan kaynaklı Afetler
Jeolojik Afetler

 • Jeolojik Afetler

 • Meteorolojik afetler

 • Biyolojik AfetlerDeprem

 • Deprem

 • Tsunami

 • Yanardağ

 • Meteor

 • Heyelan-toprak kayması

 • Akifer boşalması-yer çökmeleri

 • Buzdağı – buzul hareketleriSu baskını-sel-gel-git su kabarması-taşkın

 • Su baskını-sel-gel-git su kabarması-taşkın

 • Kuraklık-susuzluk-kıtlık

 • Orman, bitki-ot yangınları

 • Kar, buz, dolu, sulusepken kar

 • Çığ

 • Fırtına, kasırga, bora, hortum, tornado, tropik siklonlar,

 • Kum-toz fırtınası

 • Aşırı sıcak ve soğuk

 • Yıldırımİnsan ve hayvan hastalıkları

 • İnsan ve hayvan hastalıkları

  • veba
  • şarbon
  • batı nil virüsü
 • Hayvan ve böcek kaynaklı hastalıklar

  • Kuş gribi
  • deli dana
  • sıtma
  • dizanteri


İnsan kaynaklı Afetler

 • İnsan kaynaklı Afetler

  • Kazalar
  • Kasıtlı hareketler - Kriminal suçlar


Tehlikeli kimyasal ve biyolojik dökülmeler, saçılmalar, dağılmalar

 • Tehlikeli kimyasal ve biyolojik dökülmeler, saçılmalar, dağılmalar

 • Patlama, yangın

 • Trafik kazaları

 • İş kazaları

 • Yapı, bina tesis çökmesi yıkılmalar

 • Enerji su hava arıza ve kesintileriYakıt kaynaklarının bitmesi azalması

 • Yakıt kaynaklarının bitmesi azalması

 • Hava ve su kirlenmesi

 • Barajlardaki su kontrolunun kaybedilmesi

 • Ekonomik krizler, enflasyon, deflasyon, mali sistemin çökmesi

 • Haberleşme ve iletişim sistem kesintisi, çökmesiTerör

 • Terör

  • klasik, kimyasal, nükleer, biyolojik, siber taarruzlar
 • Adam kaçırma

 • Sabotaj

 • Halk hareketleri, isyan, kargaşa, olumsuz kamuoyu tanıtımı,

 • Savaş-darbe-ihtilalGrev

 • Grev

 • Yalan haber

 • Kriminal olay

  • katillik-katliam-soygun-organize suçlar
 • Kundakçılık

 • Bomba

 • Bilgisayar virüsleri – hacking -elektromanyetik alan

İşletme Güvenlik Sistemleri

 • İşletme Güvenlik Sistemleri

 • Acil durum Talimatları ( Genel )

 • Acil durum Toplanma Noktaları

 • Acil durum Yönetim Organizasyonu

 • Acil durum Ekipleri Görev ve Yetkileri

 • Acil durum Araç Gereç ve EkipmanlarıYangın ve patlama güvenlik sistemleri

 • Yangın ve patlama güvenlik sistemleri

 • Kimyasal sızıntı güvenlik sistemleri

 • Kaza yaralanma güvenlik sistemleri

 • Terör sabotaj soygun kriminal olaylar güvenlik sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleriDedektörler

 • Dedektörler

  • Isı
  • Duman
  • Kombine


Alarm butonları

 • Alarm butonlarıSesli ve ışıklı

 • Sesli ve ışıklı

 • Alarm sirenleri ve

 • kornalarKontrol ve izleme panosu

 • Kontrol ve izleme panosuSulu yangın söndürme sistemleri

 • Sulu yangın söndürme sistemleri

  • Yangın suyu deposu
  • Yangın pompaları
  • Hidrantlar ve hidrant hortum dolapları
  • Dahili yangın hortumları
  • Otomatik sprinklers sistemi


Yangın suyu deposu

 • Yangın suyu deposuYangın pompaları

 • Yangın pompalarıHidrantlar

 • HidrantlarDahili yangın hortumları

 • Dahili yangın hortumlarıOtomatik sprinklers sistemi

 • Otomatik sprinklers sistemiGazlı yangın söndürme sistemleriAmonyak sızıntı sensörleri

 • Amonyak sızıntı sensörleriKapalı devre kamera izleme sistemi

 • Kapalı devre kamera izleme sistemi

 • İlk yardım acil tedavi odası – revir

 • Ecza dolabı tıbbi cihaz ve ilaç muhteviyatı24 saat Güvenlik Koruma ve İzleme Hizmeti

 • 24 saat Güvenlik Koruma ve İzleme Hizmeti

 • Kapalı devre kamera sistemi

Çevresel etki eylem planı

  • Çevresel etki eylem planı
  • Döküntü kontrol ekibi
  • Kimyasal döküntü kitleri
  • MSDS adresleri ve erişimi
  • Yönlendirme cihaz ve levhaları
 • Adres, kimlik ve içerik olarak tanımlanmalıdırDeprem eylem planı

  • Deprem eylem planı
  • Deprem ekibi
  • Araç gereç
  • Deprem acil durum kitleri
  • Yönlendirme cihaz ve levhaları
  • Toplanma noktaları
 • Adres, kimlik ve içerik olarak tanımlanmalıdırSel korunma ve eylem planı

  • Sel korunma ve eylem planı
  • Sel taşkın ekibi
  • Araç, gereç, kum torbaları
  • Su pompaları
  • Yönlendirme cihaz ve levhaları
  • Toplanma noktaları
 • Adres, kimlik ve içerik olarak tanımlanmalıdırSenaryolar ve eylem planları

  • Senaryolar ve eylem planları
  • Kriz odası ve ekibi
  • Harici iletişim numaraları
  • Toplanma odası
  • İletişim araçları
 • Adres, kimlik ve içerik olarak tanımlanmalıdır

Mimari vaziyet planı üzerinde işlenmiş olmalı

 • Mimari vaziyet planı üzerinde işlenmiş olmalı

 • Kapalı ve açık alanlarda yönlendirilmeli

 • Levhalar ile adresinde gösterilmeli

 • Mümkün olduğu takdirde TEK toplanma noktası tayin edilmeli ve kullanılmalı

 • Birden çok acil durum toplanma alanı durumunda talimatlar gözden geçirilmeli

Güvenlik ( Standart liste )

 • Güvenlik ( Standart liste )

 • Kesme Motoru

 • Kurtarma ve Çekme Halatı

 • Emniyet kemeri,baret, eldiven ve diğer kişisel koruyucu malzemeler

 • Demir makası, kazma, kürek, balyoz

 • Basınçlı hava ile çalışan beton kırıcı tabanca

 • Elektrikli kırıcı makineler (Hilti)

 • Elektrikli daire testere

 • Basınçlı hava kompresörü

 • Su tankeri

 • Yangın battaniye ve söndürücüleri

 • Trifor-çektirme-kriko • Sağlık ( Standart liste )

 • Sedye

 • Suni solunum cihazı

 • Tansiyon ölçme cihazı

 • Steteskop

 • Boyunluk

 • El ve Ayak Kırıkları için Atel

 • Genel Pansuman malzemeleri (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)İletişim, Erişim, Nakliye ( Standart liste )

 • İletişim, Erişim, Nakliye ( Standart liste )

 • Güçlü kesintisiz enerji destekli telsiz

 • Megafon

 • GSM

 • Kablolu telefon

 • El işaretleri

 • Ambulans veya yerine kullanılabilecek motorlu vasıta

 • Forklift, lift platform, sepetli vinç

 • Merdiven

 • Not

 • Dahili: İletişim araçları ve numaraları yazılmalıdır

 • Harici: İtfaiye, hastane, polis, zabıta, mülki idare telefon numaraları yazılmalıdırYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə