Azərbaycan tibb universiteti magistrlar üÇÜN Əczaçiliq və nanotexnologiYAYüklə 41,83 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü41,83 Kb.
#41167
növüMühazirə


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

MAGİSTRLAR ÜÇÜN

ƏCZAÇILIQ VƏ NANOTEXNOLOGİYA

fənni üzrə

P R O Q R A M

BAKI -2016

Fənnin adı:Əczaçılıq və nanotexnologiya” II kurs, III semestr, 2 kredit
Məqsəd: Nanotexnologiya əsasında əczaçılıq preparatlarının və kosmetik vasitələrin yaradılması.
Magistr nəyi bilməlidir: Nanotexnologiya əsasında əczaçılıq preparatlarının və kosmetik vasitələrinin istehsalında və onların keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsində beynəlxalq standartları, GMP tələblərini, aktiv dərman maddəsini orqan və hədəf toxumalara çatdıran, dərman maddələrini qanda, hüceyrəarası mayedə “yaşama müddətini” uzadan, fermentlərin göstərdiyi inaktivasiyə və denaturasiyanın qarşısını alan dərman maddələrinin əsas təsir effektini artıran və əlavə təsirlərini isə azaldan, dərman maddələrinin istiqamətlənmiş daşınmasını təmin edən nano-sistemlərin işlənib hazırlanması xüsusiyyətlərini.

Magistr nəyə yiyələnməlidir:

  1. Nanotexnologiyanın araşdırma metodlarına

  2. Tibbdə nanotexnologiyanın tətbiq edilməsinin əsas istiqamətlərini ayırd etməyə

  3. Nanosistem, nanomaterial, nanozərrəciklərin tibbdə tətbiqinin nəzəri və təcrübi əsaslarına

  4. Nanotexnologiya əsasında əczaçılıq preparatlarının və kosmetoloji vasitələrin yaradılmasının proqnozlaşdırma xüsusiyyətlərinə

  5. İşlənib hazırlanmış nanotexnoloji preparatların keyfiyyətinə nəzarətə

  6. Unikal diaqnostik cihazların işlənib hazırlanması və yaradılması prinsipinə

PROQRAM

Payız semestri.

Mühazirə 4 saat, seminar 16 saat, təcrübə 10 saat

Nanotexnologiyaya giriş. Nanotexnologiya fəninin mahiyyəti, əsas anlayış və terminlər. Nanotexnologiyanın inkişaf tarixi. Nanotexnologiyanın mühüm istiqamətləri.
Tibb və əczaçılıqda nanotexnologiya. Dərman maddələrinin çatdırılma sistemləri. Dünyanın aparıcı ölkələrində istehsal edilən nanopreparatların tibbdə istifadə perspektivləri. Xərçəng hüceyrələrinin diaqnostika və müalicəsində nanotexnologiya. Nanotexnologiya və gen mühəndisliyi.
Nanozərrəciklər. Nanozərrəciklərin biosubstratlar və biotoxumalarda öyrənilməsi və süni nanozərrəciklərin təbii nanoölçülü obyektlərlə (zülal, nuklein turşuları və s.) qarşılıqlı rolu. Nanomateriallar. Nanoölçülü materialların alınma üsulları və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri.
Mexaniki dispersləşdirmə, mexaniki xırdalanma üsulu ilə nanomaterialların alınması.Arritor qurğular, vibrasiyalı dəyirmanlar, burulğanlı və planetar dəyirmanlar. İş prinsipləri.Mexanokimyəvi üsulla nanomaterialların alınması
Müxtəlif mühitlərin mexaniki təsiri ilə nanomaterialların alınması: kavitasion-hidrodinamiki üsul, vibrasiya üsulları, zərbəli-dalğa üsulu, ultrsəslə xırdalanma, detonasiyalı sintez.
Fiziki dispersləşdirmə üsulu ilə nanomaterialların alınması: maye metalın püskürdülməsi, buxarlanma –kondensasiya prosesləri, vakuum-sublimasiya texnologiyası, bərk halda çevrilmə üsullar. Elektrokimyəvi üsullarla nanomaterialların alınması
Nanozərrəciklər əsasında işlənib hazırlanmış materiallar, onların xarakteristikası. Dendrimerlər, karbonun polimorfizmi, füllerenlər, nanoborucuqlar mexaniki və kimyəvi xassələri. Alınma texnologiyası və tətbiq sahələri
Nanostrukturlaşmış funksional keramik və kompozisiyalı materiallar. Nativ montmorillonitin makro- və nanosəviyyədə komplekslərinin yaradılma texnologiyası.Polimer nanokompozitlər, əsas xüsusiyyətləri, təhlükəsizliyi
Dərman maddələrinin seçici istiqamətdə daşınmasını təmin edən nanostrukturlar. Liposomlar. Qeyri-üzvi nanohissəciklər. Polimer nanostrukturlar. Qeyri-liposom nanostrukturlu fosfolipidlər. Mikrosferlər.Mikrokapsullar.Niosomlar.Maqnitistiqamətləndirici sistemlər.
Nanotəbabət. Müasir tibbdə istifadə olunan unikal xüsusiyyətli nanomaterial və nanoobyektlərin quraşdırılması, insanın bioloji sistemində nanomolekulyar səviyyədə dəyişilməsi. Nanotibbi qurğular.Nanorobotlar.Respirositlər
Nanokosmetik vasitələrin hazırlanmasının elmi əsasları. NanoPure. Plasenta Sistem. Nanobreast.Nano-Greens.
Nanotexnologiyada etik prinsiplər. YUNESKO-nun bioetika proqramı.Bioetika və İnsan Hüquqları üzrə Ümumdünya Bəyannaməsi. Ekoloji problemlər, insan sağlamlığında yaranan problemlər, iqtisadi, sosial, siyasi problemlər, tənzimləyici problemlər

Bioloji fəal maddələr əsasında selektiv təsirə malik dərman formalarının (nanokapsul, nanosfer, nanosom və s.) hazırlanması və keyfiyyət normalarının öyrənilməsi
Montmorillonit əsasında nanokosmetik vasitələrin hazırlanma texnologiyası və keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi

Nanosuspenziya, nanoemulsiya, nanodispersiyaların hazırlanması və keyfiyyət normalarının təyiniTədris (mövzu) planı:

Yaz semestri

Mühazirə

Mühazirələr
Mövzunun adı

saat

tarix

1.Nanotexnologiyaya giriş. Nanotexnologiya fəninin

mahiyyəti, əsas anlayış və terminlər. Nanotexnologiyanın

inkişaf tarixi. Nanotexnologiyanın mühüm istiqamətləri.

2

19.09.2016

2.


Tibb və əczaçılıqda nanotexnologiya. Dərman

maddələrinin çatdırılma sistemləri. Dünyanın aparıcı

ölkələrində istehsal edilən nano preparatların tibbdə

istifadə perspektivləri. Xərçəng hüceyrələrinin

diaqnostika və müalicəsində nanotexnologiya.

Nanotexnologiya və gen mühəndisliyi.

2

26.09.2016

Cəmi: 4 saat

Seminar dərslərinin mövzularıMövzunun adı

saat

tarix

1.

Nanozərrəciklər. Nanozərrəciklərin biosubstratlar və

biotoxumalarda öyrənilməsi və süni nanozərrəciklərin təbii

nanoölçülü obyektlərlə (zülal, nuklein turşuları və s.) qarşılıqlı

rolu. Nanomateriallar. Nanoölçülü materialların alınma üsulları

və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri.Nanozərrəciklər əsasında işlənib

hazırlanmış materiallar, onların xarakteristikası

2
2.

Nanostrukturlaşmış funksional keramik və kompozisiyalı

materiallar. Nativ montmorillonitin makro- vənanosəviyyədə komplekslərinin yaradılma texnologiyası.

4
3.

Dərman maddələrinin seçici istiqamətdə daşınmasını təmin edən nanostrukturlar. Liposomlar. Qeyri-üzvi nanohissəciklər. Polimer nanostrukturlar. Qeyri-liposom nanostrukturlu fosfolipidlər.

4
4.

Nanotəbabət. Müasir tibbdə istifadə olunan unikal

xüsusiyyətli nanomaterial və nanoobyektlərin

quraşdırılması, insanın bioloji sistemində nanomolekulyar

səviyyədə dəyişilməsi. Nanotibbi qurğular.

2
5.

Nanokosmetik vasitələrin hazırlanmasının elmi əsasları

2
6.

Nanotexnologiyada etik prinsiplər

2

Cəmi: 16saat

Laboratoriya dərslərinin mövzularıMövzunun adı

saat

Tarix

1.Bioloji fəal maddələr əsasında selektiv təsirə malik dərman

formalarının (nanokapsul, nanosfer, nanosom və s.)

hazırlanması

4

19.09.16

26.09.2016
2.

Montmorillonit əsasında nano kosmetik vasitələrin hazırlanma texnologiyası

4
3.


Nanosuspenziya, nanoemulsiya, nanodispersiyaların

hazırlanması2
Cəmi: 10saat

Metodiki təminatı:

1. Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Dərmanların sənaye texnologiyası. Dərslik I hissə, Bakı 2012, 376s.

2. Vəliyeva M.N., Mehralıyeva S.C. Əczaçılıq və nanotexnologiya. Dərslik, Bakı 2015, 164s.

Texniki təchizatı: elektron tərəzilər, nanoələk dəsti, termostat, qızdırıcılar, quruducu şkaf, nanohomogenizator

Qiymətləndirilən bacarıqların siyahısı:

1.Nanopreparatlar hazırlamaq ilkin substansiyasını almaq bacarığı

2. Nanoemulsiya hazırlamaq bacarığı

3.Nanosuspenziya hazırlamaq bacarığı

4.Nanogel hazırlamaq bacarığı

5.Mikrosfer hazırlamaq bacarığı

6.Nanosfer hazırlamaq bacarığı

7.Mikrokapsul hazırlamaq bacarığı8.Liposom hazırlamaq bacarığı
Yüklə 41,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə