B axiş Testlər /3506#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3506#01#Y15#01#500Yüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/20
tarix03.05.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#41189
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 21 min ton

Sual: 2014-cü ilin 6 ayı ərzində müəssisə tərəfindən sututara 15 min ton, 7 ayı ərzində 18 min 

ton, 8 ayı ərzində 20 min ton çirkli su axıdılmışdır. Orta hesabla sututara axıdılan çirkab 

suyunun miqdarını hesablayın: (Çəki: 1)

17,9 min ton

18,9 min ton

20 min ton

 21 min ton

 22 min ton

Sual: Bakı şəhərindəki sənaye müəssisələri tərəfindən hər il 24 min ton zərərli maddə buraxılır. 

Ay ərzində havaya buraxılan zərərli maddələrin həcmini hesablayın. (Çəki: 1)

2 min ton

 4 min ton

2,4 min ton

 1,2 min ton

 1,5 min tonB

ÖLMƏ

: 02#03

Ad

02#03Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Suyun çirklənməsi yolları aşağıdakılardır (Çəki: 1)

təbii və qeyri-kimyəvi

kimyəvi , bioloji , fiziki 

kimyəvi 


bioloji

fiziki


Sual: Suların çirkləndirilməsi dedikdə onların ......... aşkar edilməsi başa düşülür (Çəki: 1)

biosfer funksiyası

biosfer funksiyası , ekoloji mahiyyəti 

ekoloji mahiyyəti

dövriyəliliyi

yoluxmasızlaşdırılması

Sual: Suyun qiymətləndirilməsini səciyyələndirən illik istismar xərcləri göstəricisi (Çəki: 1)

Vn=(20%+50%)Vr95

Vu =(20%+50%+VFaydalı / Vr/95 ∙100%) Vr/95 

Vn =VFaydalı / Vr95∙100%

Vn=20%+50%+ VFaydalı/ Vr95

Vn= VFaydalı/ Vr95∙100%-20%
Sual: Su axarının tənzimlənmə dərəcəsi baxımından çəkilən xərclərin məbləğinin su 

istehlakçılarının rejminə uyğun istifadə edıləcək suyun həcmi göstəricisi necə adlanlır (Çəki: 1)

aylıq istismar xərci

illik istismar xərci

yarımillik su istismar xərci

aylıq məsrəflərin səviyyəsi

dövri məsrəflərin səviyyəsi

Sual: Tənzimlənən su təchizatı mənbəyində olan suyun maya dəyəri göstəricisi (Çəki: 1)

S= X×100

S= X / Vi 

S= Vi / Xn 

S= Vi×100/ Xn

Vi = S/ Xn×100

Sual: Su başqa hövzədən alınıb emal edilərək istifadəsinin maya dəyəri göstəricisi (Çəki: 1)

Xn = S2 / Vm

S1 = S2 +X / Vu

Vm= S2 / S1

S2= S1 / Vm

Xn = S2+ S1 / Vm

Sual: Suyun qiymətinin 5% aşağı düşməsi ilə məhsul istehsalına su sərfi 10% ixtisar 

olunmuşdur. Suyun istehlakına olan xərcin necə dəyişməsini təyin edin. (Çəki: 1)

105%


100%

202%


110%

150 %


Sual: 2012-ci ilin 8 ayı ərzində müəssisə tərəfindən sututara 18 min ton, 9 ay ərzində - 20 min 

ton, 11 ay ərzində - 24 min ton çirkli su axıdılmışdır. Orta hesabla sututara axıdılan çirkab 

suyunun miqdarını hesablayın. (Çəki: 1)

21 min ton

19 min ton

17 min ton

23 min ton

25 min ton

Sual: Müəssisənin çirkab suların təmizlənməsi üçün 1100 dəzgaha malikdir. Onun 300 ədədi 

bir növbədə, 450 ədədi iki növbədə və 250 ədədi üç növbədə işləmiş, 100 dəzgah isə tamamilə 

işləməmişdir. Növbəlik əmsalını hesablayın.] (Çəki: 1)

1,95 növbə

1,75 növbə

1,25 növbə

1,15 növbə

1,35 növbə

[yeni cavab]Sual: Suyun qiymətinin 3% aşağı düşməsi ilə məhsul istehsalına su sərfi 10% ixtisar 

olunmuşdur. Suyun istehlakına olan xərcin necə dəyişməsini təyin edin. (Çəki: 1)

108%

110%


120%

106%


102%

Sual: Aşağıdakı dövrlər üzrə sututarın orta hesabla çirklənməsi haqqında məlumat verilmişdir. 

1-ci yarımildə 30 min ton, 3-cü rübdə - 27 min ton və oktyabr ayında -9 min ton. 10 ay ərzində 

sututarın orta çirklənmə dərəcəsini müəyyən edin. (Çəki: 1)

27 min ton

30 min t


29 min t

25 min t


24 min t

Sual: 2005-ci ildə Azərbaycanın ümumi ərazisində meşə örtüyünün tutduğu sahənin xüsusi 

çəkisi 30% , 2010-cu ildə isə 38,2%-ni təşkil etmişdir. Göstərilən dövr ərzində meşə sahəsinin 

dəyişməsi səviyyəsini müəyyən edin. (Çəki: 1)

127 %

1,32 %


122%

117%


140%

Sual: 2012-ci ilin 8 ayı ərzində müəssisə tərəfindən sututara hər ay 10 min ton, 9-cu ay ərzində 

- 20 min ton, son 3 ayda hər ay - 24 min ton çirkli su axıdılmışdır. Orta hesabla sututara 

axıdılan çirkab suyunun miqdarını hesablayın. (Çəki: 1)

14,3 min ton

12,5 min ton

13,7 min ton

15,6 min ton

16,6 min ton

Sual: Müəssisənin çirkab suların təmizlənməsi üçün 100 dəzgaha malikdir. Onun 45 ədədi bir 

növbədə, 25 ədədi iki növbədə və 20 ədədi üç növbədə işləmiş, 10 dəzgah isə tamamilə 

işləməmişdir. Növbəlik əmsalını hesablayın (Çəki: 1)

2,28 növbə

2,56 növbə

2,93 növbə

3,27 növbə

4,21 növbə

Sual: Su hövzəsinin tullantıları assimilyasiya etmək qabiliyyətini əks etdirən göstəri (Çəki: 1)

ekstensivlik əmsalı

intensivlik əmsalı

qarışma əmsalı

qəti qiymət əmsalı

müvəqqətilik əmsalıSual: Su hövzəsində suyun həcminə daxil olan tullantıların ümumi həcminə nisbəti göstəricisi 

(Çəki: 1)

qəti qiymətlər əmsalı

intensivlik əmsalı

qarışma əmsalı

ekstensivlik əmsalı

müvəqqətilik əmsalı

Sual: Suyun qiymətləndirilməsi zamanı əsas meyar kimi nə götürülür? (Çəki: 1)

Çayda, hövzədə və ya onun bir hissəsində su axarının tənzimləmə dərəcəsi

Su ehtiyyatlarına və səmərəli istifadəsinə yönəldilən xərclər

Tənzimlənən su təchizatı mənbəyində olan suyun maya dəyəri

Su istehlakçılarının sudan istifadə üçün çəkdiyi xərclər

Suyun keyfiyyəti

B

ÖLMƏ

: 03#01

Ad

03#01Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Atmosfer kütləsinin təqribən yarısı atmosferin hansı qatındadır (Çəki: 1)

100 km-lik üst qatında

5 km-lik alt qatında

100 km-lik alt qatında

10 km-lik üst qatında

5 km-lik üst qatında

Sual: Atmosferin vəziyyəti çirkləndirilməsi və qorunması statistikasının göstəriciləri (Çəki: 1)

atmosferin çirkləndirilməsi

bunların hamısı

atmosferin qorunması tədbirləri

atmosferin qorunmasına çəkilən xərclər

atmosferin vəziyyətinə nəzarətin təşkili

Sual: Atmosfer havasının çirkləndirilməsi indeksi (Çəki: 1)

J=∑XoSo/∑X1S1

J=∑ X1S1 / ∑ Xo S1

J=∑ x1So/∑x1S1

J=∑ xo S1/∑ xoSo

J=∑ x1So/∑x1So

Sual: Oksgensiz mühitdə baş verən və ya müvcud olanın elmi adı (Çəki: 1)

pestisidlər

aqro-ekologiyaYüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə