B axiş Testlər /3506#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3506#01#Y15#01#500Yüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix03.05.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#41189
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


B

AXIŞ

Testlər

/3506#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST

: 3506#01#Y15#01#500

Test


3506#01#Y15#01#500

Fənn


3506 - Ətraf mühitin qorunması statistikası

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


30

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01#01

Ad

01#01Suallardan

23

Maksimal faiz23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Ətraf mühit dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

İnsanı əhatə edən təbii mühit

Azon təbəqəsi

 Karbohidrogen təbəqə

 Statosfer

 Mitasfer

Sual: Statistika tədqiqatının “obyekti” nəyin qarşılıqlı təsiri prosesidir? (Çəki: 1)

İnsanla təbii mühitin

 Flora və fauna mühiti

 Okean dibi mühiti

Yerüstü mühit

Yerlə ayın
Sual: Ətraf mühitin qorunması statistikasının predmeti hansı qarşılıqlı əlaqənin kəmiyyət və 

keyfiyyət tərəfini öyrənir? (Çəki: 1)

Təbiətlə cəmiyyət arasında yaranan kütləvi hadisələrin

Dövlətlərarası əlaqənin

Qitələrarası əlaqənin

Yerin alt və üst qatının əlaqəsini

Sosial təzahürlərin

Sual: Ətraf mühitin qorunması statistikasının vəzifəsi ...... kütləvi hadisələrə dair məlumat 

toplamaqdır. (Çəki: 1)

Bioloji və qeyri bioloji

Bioloji

Qeyri-biolojiBiokimyəvi

Biofiziki

Sual: İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində ətraf mühitə dair məlumat ...... qaydada toplanır. (Çəki: 

1)

Qeyri – mərkəzləşdirilmişSorğu

Korrespontent

Anket

Fərdilər tərəfindənSual: AR-da ətraf mühitə dair məlumat........ müşahidə aparmaq yolu ilə toplanır. (Çəki: 1)

Statistika hesabatı və xüsusi təşkil olunmuş

hesabat

sorğu


anket

korrespondent

Sual: Ətraf mühit statistikasının özünə məxsus tədqiqat üsulları hansıdır? (Çəki: 1)

müşahidə, yekunlaşdırma və qruplaşdırma, cədvəl və balans , indeks 

yekunlaşdırma və qruplaşdırma

indeks


inventarizasiya , yekunlaşdırma və qruplaşdırma , cədvəl və balans

cədvəl və balans

Sual: Statistika müşahidəsinin əldə edilmiş məlumatı necə ümumiləşdirilir? (Çəki: 1)

Yekunlaşdırılır, qruplaşdırılır

Qruplaşdırılır 

Nisbi və orta kəmiyyəti hesablamaqla

İndeks üsulu ilə

Nisbi və orta kəmiyyəti hesablamaqla , indeks üsulu ilə

Sual: Ətraf mühit qorunmasına dair qanunu ətraf mühit qorunmasının ......... müəyyən edir. 

(Çəki: 1)

Hüquqi əsaslarını, iqtisadi əsaslarını , sosial əsaslarını

İqtisadi əsaslarını

Sosial əsaslarınıİctimai əsaslarını

Təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını

Sual: Ətraf mühitin monitoriqi ............. təsir nəticəsində ətraf mühitə atılmış tullantıların 

kəmiyyət və keyfiyyətinə nəzarət üçün aparılır. (Çəki: 1)

Təbii , antropogen

sosial


antropogen

bioloji


fizioloji

Sual: Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və ətraf mühitin tərkib ünsürlərin mənbələrinin vəhdətini? 

(Çəki: 1)

ekoloji sistemi təşkul edir

bioloji sistemi təşkil edir

siyasi ekologiyanı təşkil edir

fizioloji sistem təşkil edir 

təbii sistemi təşkil edir

Sual: Dağ-mədən işlərini yerinə yetirərkən təbiətdən israfçılıqla istifadə səbəbindən ekoloji 

tarazlığı pozan fəaliyyət............ (Çəki: 1)

ətraf mühitə zərərli təsir adlanır]

mühitin keyfiyyətini ifadə edir

torpağın aşınmasını ifadə edir

floranın azalmasını ifadə edir

faunanın azalmasını ifadə edir

Sual: Ətraf mühitin keyfiyyəti göstəriciləri dedikdə ətraf mühitin qorunmasını təşkil 

edən.................. başa düşülür. (Çəki: 1)

məhsullar , normativ-texniki səbəblər , standartlar , məhsullar və standartlar , ətraf mühitin 

ilkin göstəriciləri 

normativ-texniki səbəblər

standartlar

məhsullar və standartlar 

ətraf mühitin ilkin göstəriciləri

Sual: Nərə balığı günəşli suda neçə il yaşaya bilir? (Çəki: 1)

100 il

10 il


30 il

70 il


40 il

Sual: Nərə balığı .......... yaşayan xırda canlılarla qidalanır (Çəki: 1)

suyun dibində

suyun səthində

sahil suda

sahildən 200 m uzaqda

mamırlı sahədəSual: Təbii mühitin kompanentlərini, mühitin biotasını və mühitin dəyişməsi amillərini öyrənən 

elm sahəsi (Çəki: 1)

ekologiya

botanika


audit

təbiət


ətraf mühit statistikası

Sual: İlkin fiziki vahidlərdə göstərilmiş kəmiyyət göstəricilərinin mümkün hesablama vahidlərinə 

çevrərək yenidən hesablanmasında istifadə olunan göstərici (Çəki: 1)

çevirmə əmsalı

təzələnmə əmsalı

genetik əmsalı

gülüş əmsalı

yenidən hesablanma əmsalı

Sual: Ətraf mühitin qorunması statistikasının obyekti nədir ? (Çəki: 1)

təbiətin insan cəmiyyətində təzahür edən hadisələri 

sosial – iqtisadi hadisələr 

ictimai hadisələr 

sosial hadisələr 

kütləvi ictimai – iqtisadi hadisələr

Sual: Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitə dair məlumatlar necə toplanır ? (Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş qaydada 

qeyri – mərkəzləşdirilmiş qaydada 

mərkəzləşdirilməmiş qaydada 

sorğu üsulu ilə 

anket üsulu ilə 

Sual: Ekoloji sistem nədir ? (Çəki: 1)

ətraf mühitin tərkib ünsürlərinin məcmusu 

Elementar vahidlər məcmusu

Məcmu vahidi

Təbiət hadisələri

Mendeleyev cədvəlinin elementləri

Sual: Ətraf mühit statistikası nəyi öyrənir ? (Çəki: 1)

Təbii mühitin dəyişmə amillərini 

Sosial – iqtosadi hadisələri

Ictimai hadisələri

Təbiət hadisələri

Insan cəmiyyətini

Sual: Azərbaycan əhalisinin neçə % - i kanalizasiya sistemi olan ərazidə yaşayır ? (Çəki: 1)

20 % 


30 %

80 %


40 %


Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə