articles/prezentasiyalar
  Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
  Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
  Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
  Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
  Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
  Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
  Affektiv psixozlar
  Əsas nevrotik sindromlar F40 Fobik təşviş pozuntu
  Epilepsiya epidemiologiya
  Düşüncənin pozulmasının sindromları Psixika
  Böyrək çatmamazlığı termini
  Təhlükənin mövcudluğu
  Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir. Ükx hər ölümdən 1- nin səbəbidir
  Xəstəliyin törədicisi corynobakterium diphteryal, grammüsbət böyanan törədicilərdir
  Dnt tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir
  Ağciyər vərəmi xəstələrinin aşkarlanması
  Ağıl geriliyi Ağıl zəifliyi
  Barbiturat narkomaniyası
  Baş beyinin infeksion-üzvi zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
  Kəskin Kəskin
  Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu
  Mədə xərçəngi  Mədənin anatomiyası
  Araliq beyin (diencephalon) Sagital kəsiyin sxematik şəkli
  BöYRƏKLƏrin zəDƏLƏNMƏLƏRİ BÖYRƏKLƏrin vəRƏMI
  Cvc və evc: Virus yükünün klinik praktikada istifadəsi
  Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir. Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir
  C botulinum-un mikrobiologiyasını nəzərdən keçirmək
  Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi: Gənə Ensefalitinin Nəzərdən Keçirilməsi
  Xroniki pielonefrit
  MühazirƏ Prof. Həsənov A.İ. Ə.Əliyev ad. Adhti Pediatriya kafedrası
  Gözün travmaları korlugun və əlilliyin əsas səbəblərindən biridir. Tavmalar əsasən 40 yaşda,nadir hallarda uşaq yaşlarında müşahidə olunur
  Revmatizm yaxud kəskin revmatik qızdırma,və ya ürəyin revmatik xəstəliyi birləşdirici toxumanın iltihabi sistem xəstəliyidir
  Anadangəlmə ürək qüsurları (Q20-28)
  Genetik amillər
  Görmə analizatoru göz almasından,aparıcı yollardan və beyin qabıgının görmə hissəsindən ibarətdir
  Bruselyozun epidemiologiyasını təsvir edin
  Adi rentgenoqrafiya düz, yan, çəp şəkli
  Epidemik parotit
  BiRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
  -
  Rentgen şüaları ilk dəfə 8 noyabr 1885-ci ildə Wilhelm Roentgen tərəfindən kəşf edilmişdir
  AmnestiK sindromları Yaddaş pozuntularının növləri
  Xroniki qastrit – morfoloji diaqnozdur (xərçəng önü halı bildirmək üçün) Funksional dispepsiya – kliniki diaqnozdur
  BiRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİ
  HallüSİnasinator sindromlar ə.Əliyev adına Az. D. H. T.İ
  Kvinke ödeminin klassifikasiyası
  Gulag, burun, boğaz xəstəlikləri Ядябиййат: Щаъеттепе Университети
  Ailə təbabəti kafedrası ass. İbadova T.İ
  Revmatizm (revmatik qızdırma) birləşdirici toxumanı zədələyən sistem, immun, aseptik iltihabi xəstəlik olub streptokok (adətən farinqial) infeksiyasının gecikmiş fəsadı kimi inkişaf edir
  Ateroskleroz; Ateroskleroz
  Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
  Kəskin böyrək çatışmazlığı
  Birincili miokard işemiyası səbəbindən zədələlənmə
  Ağiz boşLUĞunda -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunur
  Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişi
  Patogen: dizenteriya amöbu (Entamöba histolytica),lyambliya (Lamblia intestinalis) və balantidiy
  Qram (+) infeksiyalar: stafilokokklar, streptokokklar
  Ə Əliyev adina azərbaycan döVLƏt həKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İnstitutunun “ AİLƏ TƏbabəTİ” kafedrasi. Kafedra müDİRİ mahmudova s. Y. TƏRTİbatçI ƏLİyeva m. K
  Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
  Dünyada 400 mln xroniki yoluxmuş şəxslər
  Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i hbv- infeksiyasına xroniki yoluxub
  []
  DəRİNİN İRİNLİ XƏSTƏLİKLƏRİ PİodermiTLƏR (PİodermiTİS) Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
  Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü: Təmas yolu ilə xəstə insan sağlam insanı və ya təkrar özü özünü
  EtiologiYA
  Epilepsiyanın müalicəsi Paroksizmlərin profilaktikası
  Bioloji müalicə metodları İnsulin-koma müalicəsi
  BöYRƏYİN İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ. I qr. Irsi nefritəbənzər xəstəlik
  Xəstəlik ən çox kişilərdə 20-30 yaşlar arasında müşahidə olunur
  Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasında
  Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir
  AğCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
  SinoniMLƏR: SİnoniMLƏR
  GlomerulonefriT
  Endokrin xəstəliklərdə psixiki pozuntular
  DəRİNİn patomorfologiyasi ə.Əliyev adına Azərbaycan
  Çanaq organlarının vaginal kanalın içinə və/və ya buradan da bədən xaricinə çıxması
  Ağciyər vərəminin kimyaterapiyası
  HallüSİnator-paranoid sindromu kandinski-klerambo sindromu
  Epilepsiyanın müalicəsi
  Bağirsaq fistulalari
  Moqrafiq müayinələr yaxşı informasiyalar verirlər. Rentgenoloji müa-yinədə oynaq yarığının daralması müşahidə olunur
  Böyrək çatışmazlığı Kəskin böyrək çatışmazlığı
  Tez-tez rast gəlinən irinli xəstəliklərdəndir
  Qalxanabənzər vəzin anatomiyası: Qalxanabənzər vəzi traxeyanın hər iki tərəfində, boyunduruq çuxurunda yerləşir və nazik bağla birləşir. Qalxanabənzər vəzinin çəkisi 18-20 qramdır
  Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir. Cəmiyyətin ciddi tibbi-sosial və ekonomik problemidir
  DiŞLƏRİn yonulmasinin ümumi qaydalari
directory articles prezentasiyalar  




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə