files/books/file
  Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman Latın Amerikasının Nobel mükafatı laureatlı dünyaşöhrətli yazı
  Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
  Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
  İŞ axtaran gəncləR ÜÇÜn yaddaş Kİtabçasi
  Yusif Şükürlü
  Ümumiyyətlə, informasiya mübadiləsi bir neçə milyon il bundan əvvəl ilk ünsiyyət formaları (səs, mimika, jest, toxunma) ilə yaranmışdır
  Aida İmanquliyeva 70
  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
  Nahid – 35 yaşlı psixoloq Sabir – onun dostu Nərminə 25 yaşlı gənc müğənni Zərifə Nahidi sevən qadın
  Jan Kokto. "İnsan səsi". (monopyes)
  TürklüK ÇAĞDAŞliq
  Əvvəllər hər şey yaxşı idi deyə bilmərəm
  Şimali Abşeron sahilləri başdan-başa qaranlığa qərq olub
  Dantenin yubileyi
  Nizami Gencevi
  Ahmed Altan
  Azərbaycanda internet və onun sosial-psixoloji aspektləri
  «f a t I h ə» s u r ə s I (1)
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
files/books/file
  Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında
  Aqil abbas
  Milli Virtual Kitabxana Təqdimatında Fərid Hüseyn " Əlifba sırası" Şeir və esselər kitabı Şəbəkə üçün hazırlayanı və e-redaktoru: Aydın Xan (Əbilov), yazı
  Robert B. Rey. "Postmodernizm nədir?" Tərcümə və qeydlər: Məsiağa Məhəmmədi
  Azərbaycan respublikasinin qanunu
alac/transpfiles
  Ünvanlı dövlət sosial yardım
files/books/file
  Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
files/book
  H. Q. Məmmədov fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
files/books/file
  Sərbest insanlar ölkəsində
  Demokratiya: gediləsi uzun bir yol
  В настоящее время о необходимости создания электронного правительства говорят как на федеральном, так и на региональном уровне
  Zaman Maşını (İki hissəli komediya) Keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi
  İdris Hacızadı
sites/default/files/book
  Bəzi müsəlmanlar Kremlin qarşısında “ləzginka” oynayırlar” – Müsahibə Rafiq Qafarov: “Rusiya və Putin Ukrayna böhranını istəmirdilər”
files/books/file
  Yaqub məĞrur vəTƏn namiNƏ Bakı
  Manaf süleymanov
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
files/books/file
  Telman Orucov
  Borçalı türkləri ilə gürcü xalqinin ədəbi-mədəni əlaqələri
  Səməd Behrənginin qətli
files
  Gördüyü işlərdən söhbət açılır
files/books/file
  Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası
  Rafael HÜseynov
  "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi
  S. Imanov-Hedefdeki insan indd
  Balaca qara baliq
  Xülasə Kainatda məhəbbət (Fantastika)
  L ü Ğ Ə t və e n s ġ k L o p e d ġ y a L a r
sites/default/files/books/issue
  Weerwortruimte aan boord van de Seedrak Sare’en, in een actieve
files/books/file
  The Eurasia Foundation
  Ядяби хошбяхтлик вясигяси
files/book
  Eimi redaktor: Rəyçilər: Ağasəlim Ələsgərov
  Elmi redaktorlar: Əziz Məmmədov
  Şahbaz xvduoğlu tərtibçilər
  Rəy verənlər: f e. d prof. Ş. M. Məmmədov
  Elmi redaktor: Rəyçilər: Qurbanzadə A. A. coğrafiya elmləri doktoru, professor
files/books/file
  İmam Hüseyn və Aşura qiyamı
  Vilayət quliyev
files/book
  BöLÜM. 1918-1939-cü illərdə beynəlxalq münasibətlər
files/books/file
  Dini polemika
alac/transpfiles
  Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
files/book
  MüƏllifdən II
  Molum olduğu kimi, cinayətkarlığa qarşı mübarizonin
files/books/file
  Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan
files/book
  E d. professor Rəyçilər: M. C. Atakişiyev
  ƏSƏdulla qüBRƏt oğlu cəFƏrov azərbaycanin ilk sakiNLƏRİ Bakı-Elm-2004
files/books/file
  Vilayət quliyev
files/book
  Fuad İskəndərov
  Filologiya elmləri doktoru, professor
  Elmi redaktor: İsmayıl Əli oğlu Fcyzullabəyli, iqtisad elmləri doktoru, professor
files/books/file
  Corc oruell
  Byörnstyerne Martinus Byörnson
files/book
  Dərs vəsaiti. Bakı, abu, 2006, 324 səh., cədvəl 10, şəkil 8, Azərbaycan Respublikası
  Mundəricat I böLMƏ. Konstitusiya hüququnun ümumnəzəri
files/books/file
  Qarşısına qoyulacaq ilk ölüm-qalım imtahan olacaq. Müzakirələrin gedişində təşkilatın zəngi quru bu məsələnin ümumi fonlaktının açıq müzakirəsində qərara verilməsinin əleyhinə çıxdı
  Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır
files/book
  Rəyçilər: Süleyman Əliyarlı
files/books/file
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ƏSRİMİZİn siyavuşU Ön söZ
files/book
  S. M. SəIimov h e. d prof. C.İ. Süleymanov h e. n dos. İ. D. Səlimov
files/books/file
  Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
files/book
  Dərs vəsaiti Bakı Biznes Universitetinin 20 illik yubileyinə bir töhfədir
  Dərs vəSAİTİ Bakı
  PüSTƏ oruc qizi fərhadi
  QəRİbov asəF ƏZİzov anar
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universiteti
  3 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universiteti MİkroiQTİsadiyyat (Dərslik)
  Menecmentin təŞKİlati quruluşU
alac/transpfiles
  Microsoft Word Booklet 9 Pensiya doc
files/book
  Ci Mövzu. Konfliktologiyanın predmeti vo mahiyyəti
files/books/file
  Lakin ciddi nəticələrə nail ola bilmirlər. Ermənilərin saxta "soyqırım"ı dünyada tanıtdırmq cəhdləri artıq bayağı təbliğat kompaniyasına çevrilmişdir və heç bir dövlət tərəfindən ciddi qarşılanmır
files/book
  VəLİyev dünyamali əMİr oğLU
files/books/file
  Vəziyyətin necə olursa olsun. ÖZÜNLƏ FƏxr et ! GİRİŞ
files/book
  Suleyman-m teze qxd
  Dərslikdə yığcam və anlaşıqlı şəkildə müasir beynəlxalq hüququn
  Dərslikdə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya
  Sosiologiya
  Dərslik kənd təsərrüfatı, torpaqşünaslıq və ekologiya ixtisasları tədris olunan a
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki biznes universiteti
  Redaktor: bdu-nin genetika və təkamül təlim kafedrasının biologiya elmləri
  Dərslikdə təbiətdən istifadəyə dair bir çox məsələlər, konsepsiyalar
  Dərs vəsaitinin bu hissəsi təbiət və cəmiyyətin fəlsəfəsinə həsr
  Bu cild üçün orijinal mətni 1981-ci ildə Robert L. MakKan yazmışdır. O, elə
files/books/file
  Vətəndə əlacı olmayan ağır xəstəlik
files/book
  Nesmelova M. Y. Təşkilatların konfliktologiyası. Dərs vəsaiti
  L. F. Mahmudova RƏYÇİLƏR; I e. d., prof. D.Ə. Vəliyev dos. A. Y. Yəhyayeva Məmmədova Ş. S., Əmiraslanova N. T. Müasir iqtisadi nəzəriyyələr. Dərs
  Redaktor: Korrektor: Cildin
files/books/file
  "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" n 29 (93 2016)
  Niyazi Mehdi
  Microsoft Word ?Li k?Rim doc
files/book
  Gəncə 2016 Elmi redaktor: Rəyçilər: I e. d prof. Cavadov N.Ə
  H,N. Rzayev tarix el/nhri namizədi, Bakı Avrasiya Universiteti beynəlxalq
  Yazılmışdır. Bu kitabda mülki hüquq münasibətlərinin yaranmasında aparıcı
  Q. S. Httseynov I e. d., prof. A. M. Məhərrəmov I e. d., prof. H. B. Rfistə]nbəyov I e. n., dos. A. H. Tağıyev Mammədova Ş. S. Beynalxalq kommersiya işi. Dərs
  Azərbaycan respublikasi prezidenti yaninda döVLƏT İdarəSİNİn akademiyasi abduləli abdullayev malik səLİmov müqayiSƏLİ İNZİbati HÜquq
  Zavər Qafarov, Ataxan Əbilov Beynəlxalq xüsusi hüquq Yenidən işlənmiş ikinci nəşr Bakı ~ Qanun 2007
  Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası azərbaycan respublikasinin
  Qarabağda həlak olmuş şə
  I e.Ə.ƏIiyev 2016
files/books/file
  Uşaq hüquqlarının araşdırılması
files/book
  Ingilis dilindən tərcümə edənlər
alac/transpfiles
  Microsoft Word Booklet 10 Labour doc
files/book
  Kulturologiya –mədəniyyət nəzəriyyəsindən daha geniş bir elm sahəsidir ki; hazırda bu elmin başqa sosial- numanitor ellərin heç birinə bənzəməyən fuksyiyaları və nəzəriyyəsi mövcuddur
  Dərslik 1994-cü ildə nəşr edilmiş ali məktəblər üçün «Azərbaycan tarixi»nin (I cild) davamıdır və xalqımızın tarixinin
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil
  MundəRİcat mövzu Bank sisteminin fəaliyyətinin əsaslan
  Kitabın nəşrinə göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
  Rəyçilər: Qasımov Alış Məmiş oğlu hüquq elmləri doktoru, professor Əliyev Mayis Nəbi oğlu
  Iqtisadiyyatında "Maliyyə-kredit"
  Dərslik kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1 Redaktoru: Rəy verənlər Dizayner: Naşir
  I e. n. Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu
  Elmi redaktor: Azərbaycan Dövlət İqtisad
  Dərs vəsaiti. Bakı, 2012, 325 səh. Rəyçilər: iqtisad elmləri doktoru, prof
  Ziyad Səmədzadə
  Dərslikdə peşəkar səviyyədə yerinə yetirilən təreümənin əsasları ali məktəb tələbələrinə təqdim olunmuşdur
  Dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadi nəzəriyyə» Kafedraları tərəfindən Azərbaycan
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
  Beynəlxalq iQTİsadi SİyasəT (Metodik vəsait)
  Rəyçilər Ə. A. Sadıqov T.Ə. Sadıqov
files/books/file
  Microsoft Word M?h?mm?d Aranl?
  Sаkit dənizin xəfif ləpələrində bərq vurdu
files/book
  MüNDƏRİcat giriş. Birinci bölmə: pedaqoji elmin nəZƏRİ-metodoloji
  Elmi redaktoru: Coğrafiya elmləri doktoru, prof. N. A. Babaxanov
  Azərbaycan respublikasinin qanunlari
  Rəy verən: f.ü. f d. dos. Fazil Rüstəmov
files/books/file
  ӨвсафүЛ-Әшраф
  Microsoft Word Qisar-kitab doc
files/book
  Fuad İskəndərov
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin akademiK Ə. HÜseynov adma Kİbernetika institutu
  Elmi redaktor: amea-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Fuad Qasımzadə
files/books/file
  Çağdaş dövrə xas olan mənəvi problematikanın aktuallığı onun tədqiqinin bütün
  Metodologiya4
directory files book  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə