images/muhazireler
  Ii fəSİl hüquq: ÄnlayişI, normalari, sahəLƏRİ
  İnformasiya iqtisadiyyatının yaranması tarixi. Müasir cəmiyyətin sosioloji konsepsiyaları
  Mövzu 7: ekspert sistemləRİ
  MühaziRƏ 2: MÜASİr ehm- ləRİn təSNİfati
  İnformasiya iqtisadiyyatının kateqoriyaları: kapital və bölgü Kapital nəzəriyyələri Kreativ kapital
  İnformasiya mikroiqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri
  Mühazirə İnformasiya emalının inkişaf tarixi İnformasiya sistemlərinin inkişaf tarixi
  Mövzu 8: BİLİKLƏRİn təQDİm ediLMƏSİNİn produksion modeli Plan
  Mövzu 2: perspektiv təDQİqatlar və İntellektual sistemləRİN İŞLƏNİLMƏLƏRİ VƏ İntellektual hesablamalar texnologiyalarinin model və metodlari
  Yeni İnformasiya texnologiyalari

  Mühazirələr Bəşirov Mirnamiq Mirəhmədağa oğlu fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Fizika üzrə Hidravlika
images/muhazireler
  Mövzu 11: evolyusion hesablamalar
  I fəSİL. İDarəetmə UÇotunun nəZƏRİ Əsaslari idarəetmə uçotunun iqtisadi mahiyyəti və vəzifələri
  İnformasiya iqtisadiyyatının predmeti
  1. Dövlətin anlayışı. Dövlətin formaları. Dövlət və dövlət hakimiyyəti. Dövlət və vətəndaş cəmiyyəti. Hakimiyyətin cəmiyyətdə rolu və mahiyyəti
  İnformasiya iqtisadiyyatının kateqoriyaları
  2. Milli Məclis deputatının hüquqi statusu. Qanunvericilik prosesi
  Mövzu Firmanın (müəssisənin) inkişafı: məqsəd, mühit və təsir amilləri. Kursun predmeti və vəzifələri
  İnformasiya iqtisadiyyatının metodu və əsas prinsipləri İnformasiya iqtisadiyyatının metodu və metodoloji yanaşmaları İnformasiya iqtisadiyyatının əsas prinsipləri
  Mövzu 4: qeyri-səlis çoxluqlar və qeyri-səlis məntiq
  Mövzu 3: Rİyazi MƏNTİq və İnformasiya texnologiyalari
  1. Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu. Mülkiyyət hüququnun formaları və növləri
  Mövzu 9: BİLİKLƏRİn təQDİm ediLMƏSİNİn semantiK ŞƏBƏKƏ modeli
  1. Mülki hüququn anlayışı və sistemi. Mülki qanunvericilik. Mülki hüquq münasibətlərinin anlayışı, növləri və məzmunu
  1. Cinayət hüququnun anlayışı və vəzifələri. Cinayət qanunu və cinayətin anlayışı. Cinayət məsuliyyətinin anlayışı və əsasları
  Mühazirə mətni (30+30 saat) GİRİŞ
  Mövzu 8 : İqtisadi hüququn əsasları İnzibati hüququn anlayışı, predmeti, metodu
directory images muhazireler  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə