Dövlət rüsumu haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu f ə s I l I ümumi müDDƏalarYüklə 0,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/34
tarix02.04.2018
ölçüsü0,92 Mb.
#35759
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

                                                                                                                                                           

clv[155]

 

10  iyun  2005-ci  il  tarixli  925-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  8, 

maddə 684) ilə 20.4-cü maddədə "təkrar" sözü "yenidən" sözü ilə əvəz edilmişdir.  

 

clvi[156] 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  20.5-ci  maddənin  “şərti 

maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clvii[157]

  10  iyun  2005-ci  il  tarixli  925-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  8, maddə 684) ilə 20.6-cı maddə əlavə edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  20.6-cı  maddənin  “şərti 

maliyyə vahidinin 0,5 misli” sözləri “1 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clviii[158] 

10  iyun  2005-ci  il  tarixli  925-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-ci  il,  №  8, 

maddə 684) ilə 20-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 

 

clix[159] 

30  dekabr  2011-ci  il  tarixli  286-IVQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 21 yanvar 2012-ci il, № 15) ilə yeni məzmunda 20-1.3-cü 

maddə əlavə edilmişdir. 

 

clx[160]


 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.1.1-ci  maddədə  “şərti 

maliyyə  vahidinin  90000  mislinədək”  sözləri  “99000 manatadək”  sözləri  ilə,  “şərti  maliyyə  vahidinin 

200,0 misli” sözləri “220 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxi[161] 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.1.2-ci  maddədə  “şərti 

maliyyə  vahidinin  90000  mislindən  180000  mislinədək”  sözləri  “99000  manatdan  198000  manatadək” 

sözləri ilə, “şərti maliyyə vahidinin 400,0 misli” sözləri “440 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxii[162] 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.1.3-cü  maddədə  “şərti 

maliyyə  vahidinin  180000  mislindən”  sözləri  “198000  manatdan”  sözləri  ilə,  “şərti  maliyyə  vahidinin 

800,0 misli” sözləri “880 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxiii[163] 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.2-ci  maddədə  “şərti 

maliyyə vahidinin 1000,0 misli” sözləri “1100 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxiv[164]  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6, maddə 462) ilə 21.3-cü maddənin “şərti maliyyə vahidinin 2,0 misli” sözləri “3 manat” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

                                                                                                                                                            

clxv[165]

 2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  21.4-cü  maddənin  “şərti 

maliyyə vahidinin 0,5 misli” sözləri “1 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxvi[166] 

30  dekabr  2008-ci  il  tarixli  757-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 21.5 və 21.6-cı maddələr əlavə edilmişdir. 

 

clxvii[167]  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6, maddə  462)  ilə  22.1-ci  maddənin  “şərti  maliyyə  vahidinin  10,0  misli”  sözləri  “11 

manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

clxviii[168]

  28  noyabr  2006-cı  il  tarixli  180-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  12,  maddə  1015)  ilə  22.2-ci 

maddədə  «şərti maliyyə  vahidinin  100,0 mislindən—5000,0 mislinədək»  sözləri,  «110 manatdan—22000 

manatadək» sözləri il əvəz edilmişdir. 

 

clxix[169]

  3  dekabr  2004-cü  il  tarixli  793-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-cü  il,  №  1, 

maddə 1) ilə 23.2-ci maddə çıxarılmışdır.  

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 23.2. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinə görə alınmış dövlət rüsumu barədə 

hesabat  xüsusi  razılıq  (lisenziya)  verən  icra  hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  rübdə  bir  dəfə  rübdən 

sonrakı ayın 20-dək xüsusi razılıq (lisenziya) blanklarının onlara verilməsini təmin edən orqana təqdim 

edirlər. 

 

clxx[170]

  22  noyabr  2002-ci  il  tarixli  382-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 23.2-ci maddə 

çıxarılmış,  23.3-cü və 23.4-cü maddələr müvafiq olaraq 23.2 və 23.3-cü maddələr hesab edilmişdir.  

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 23.2.  Sərnişin  və  yükdaşıma  sahəsində  bu  Qanunun  22.2 -ci  maddəsində  müəyyən  edilmiş  dövlət 

rüsumunun alınması hər bir nəqliyyat vasitəsinə görə həyata keçirilir. 

 

clxxi[171]

 

22  noyabr  2002-ci  il  tarixli  382-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 24.1-ci maddə 

yeni redaksiyada verilmişdir.  

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 24.1. Giriş-çıxış və tranzit gedişinə görə 

beynəlxalq icazənin verilməsi üçün: 

 

24.1.1.  Azərbaycan  Respublikasının avtomobil  daşıyıcılarının  başqa  ölkələrə 

keçməsi üçün; 

Hər  bir  icazə  üçün  20 

ABŞ dolları 

24.1.2. 

xaricdən 

gələn 

avtomobil daşıyıcıları üçün giriş və tranzit gediş kvota 

ilə müəyyən edildiyindən artıq olduqda;  

Hər  bir  icazə  üçün  100 

ABŞ dolları 
                                                                                                                                                           

24.1.3.  İcazə  sistemi  qüvvədə  olmayan 

xarici ölkələrin aytomobil daşıyıcıları üçün. 

Hər  bir  icazə  üçün 

150ABŞ dolları 

 

clxxii[172]

  22  noyabr  2002-ci  il  tarixli  382-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 24.7-ci maddə 

əlavə edilmişdir. 

 

clxxiii[173] 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6, 

maddə  462)  ilə  26.1-ci  maddənin  “şərti  maliyyə  vahidinin  10,0  misli”  sözləri  “11 

manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462

ilə26.3-cü  maddədə  “şərti  maliyyə  vahidinin  8,0  misli”  sözləri  “9  manat”  sözləri  ilə 

əvəz edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il, №  6,  maddə  462)  ilə  26.4-cü  “şərti  vahidinin  4,0 

misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  26.5-ci  maddənin  “şərti 

maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

3  mart  2006-cı  il  tarixli  79-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 223) ilə 

yeni məzmunda 26.6-cı və 26.7-ci maddələr əlavə edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  26.6-cı  “şərti  vahidinin  4,0 

misli” sözləri “5 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  26.7-ci  maddənin  “şərti 

maliyyə vahidinin 1,0 misli” sözləri “2 manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

30 dekabr 2008-ci il tarixli 757-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  12  fevral  2009-cu  il,  №  33,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2009-cu  il, 

№02, maddə 56) ilə 26-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: M a d d ə   2 6 .

 Əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, 

icarə və istifadə hüququna dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün dövlət rüsumunun dərəcələri  

Dövlət rüsumu tutulmalı olan 

hərəkətlər 

Dövlət rüsumunun məbləği 


                                                                                                                                                           

26.1. Əmlaka mülkiyyət hüququnun 

rəsmiləşdirilməsi üçün. 

11 manat 

26.2. Torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə 

hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün. 

şərti maliyyə vahidinin 5,0 

misli 


26.3. Girovun dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün. 

9 manat 

26.4. Tərəflərin biri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki 

və ya hüquqi şəxsdirsə, girovun dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün. 

5 manat 


26.5. Girovun əlavə qeydiyyata alınması 

üçün. 


2 manat 

26.6. İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı 

üçün 

5 manat  26.7. İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 

üçün 


2 manat 

 

 clxxiv[174]

 

30  dekabr  2008-ci  il  tarixli  757-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 26-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Əmlaka  mülkiyyət  hüququna,  o  cümlədən  torpağa  mülkiyyət,  icarə  və  istifadə  hüququna  dair 

sənədlərin verilməsi üzrə dövlət rüsumundan azadolmalar 

 

clxxv[175]

  20  aprel  2012-ci  il  tarixli  342-IVQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (“Respublika” qəzeti, 5 iyun 2012-ci il, № 122, “Azərbaycan” qəzeti 6 iyun 2012-ci il, № 123) ilə 27.3-cü 

maddə əlavə edilmişdir. 

 

clxxvi[176]

 

28  noyabr  2006-cı  il  tarixli  180-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  12,  maddə  1015)  ilə  yeni 

məzmunda 27-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 

 

clxxvii[177] 

30  dekabr  2008-ci  il  tarixli  757-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2009-cu il, №02, maddə 56) ilə 28-33-cü maddələr əlavə edilmişdir. 

 

clxxviii[178] 

30  sentyabr  2010-cu  il  tarixli  1082-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  21  oktyabr  2010-cu  il,  №  229, 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  10,  maddə  840) 

ilə yeni məzmunda 30.1.4-cü maddə əlavə edilmişdir.  

clxxix[179]

 

30  sentyabr  2010-cu  il  tarixli  1082-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  21  oktyabr  2010-cu  il,  №  229, 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  10,  maddə  840) 

ilə yeni məzmunda 30-1-ci maddə əlavə edilmişdir.   

clxxx[180]

 

30  sentyabr  2010-cu  il  tarixli  1082-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan 
                                                                                                                                                           

Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  21  oktyabr  2010-cu  il,  №  229, Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  10,  maddə  840) 

ilə yeni məzmunda 30-1-ci maddə əlavə edilmişdir.  

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Maddə 33. Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı üçün   

                    tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi 

 

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər 

Dövlət 

rüsumunun məbləği 

Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı 

100 manat”. 

 

  

 

 

clxxxi[181]

  30  dekabr  2008-ci  il  tarixli  757-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan” qəzeti 12 fevral 2009-cu il, № 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2009-cu  il,  №02,  maddə  56)  ilə  28-ci  və  29-cu  maddələr  müvafiq  olaraq  34-cü  və  35-ci  maddələr  hesab 

edilmişdir. 

 

clxxxii[182]

 

3  dekabr  2004-cü  il  tarixli  793-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2005-cü  il,  №  1,  maddə  1)  ilə  28.1-ci  maddə 

çıxarılmışdır.   

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 28.1. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsi 2003-cü il yanvarın 1-dək qüvvədə qalır. 

 

Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə