EkologiYAnin esaslariYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix03.05.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#41348
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


1237-“EKOLOGİYAnin esaslari “     fənni 
 
 
Bölmə: 01-01  
1. Sual: Ekologiya kim tərəfindən neçənci ildə elmə daxil edilmişdir?  
        A)) E.Hekkel tərəfindən, 1866-cı ildə 
 
B) C.Darvin tərəfindən, 1860-cı ildə 
 
C) V.Vernadski tərəfindən, 1850-ci ildə 
 
D) A.Danilevski tərəfindən,1960-ci ildə 
 
E) C.Adams tərəfindən, 1910-cı ildə 
 
2. Sual: İlk dəfə neçənci ildə hansı ölkədə”Ekologiya” elmi yurnalı çap 
olunmuşdur ?  
A) 1910-cı ildə Rusiyada 
 
B))1920-ci ildə Amerikada 
 
C)1918-ci ildə Bolqariyada 
 
D)1925-ci ildə Azərbaycanda 
 
E)1930-cı ildə Türkiyədə 
 
 
3. Sual: Hansı elm sahəsi insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqələrini nəzərdən 
keçirməklə insan fəaliyyəti nəticəsində onu əhatə edən təbii mühitdə baş 
verən dəyişikləri öyrənir ?  
A) Bioloqiya 


 
B) Riyaziyyat 
 
C) ) Ekologiya 
 
D) Cografiya 
 
E) Fizika 
 
 
4. Sual: İnsanlar tərəfindən ətraf mühitə edilən təsirə nə deyilir?  
 
A) mexaniki təsir 
 
B) qarşılıqlı təsir 
 
C) fiziki təsir 
 
D)) antropogen təsir 
 
E) kimyəvi təsir 
 
5. Sual: Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir?  
 
A) bitkilər arasındakı əlaqələr 
 
B) heyvanat aləmi arasındakı əlaqələr  
 
C) insanlar arasındakı mövcud əlaqələr 
 
D) cəmiyyətlər arasındakı mövcud əlaqələr 
 
E)) canlı orqanizmlərlə ətraf mühit arasındakı mövcud əlaqələr. 
 
 
6. Sual: Ətraf mühitin vəziyyətinə və canlı orqanizmlərə hansı faktorlar 
daha çox təsir edir?  
 
A) fiziki faktorlar 


 
B) kimyəvi faktorlar 
 
C) optik faktorlar 
 
D) mexaniki faktorlar 
 
E)) ekoloji faktorlar 
 
 
7. Sual: Ətraf mühitin vəziyyətinə təsir edən cansız təbiət faktoru necə 
adlanır?  
 
A) genetik faktorlar adlanır 
 
B) antropogen faktor adlanır 
 
C)) abiotik faktor adlanır 
 
D) biotik faktor adlanır 
 
E) məhdudlaşdırıcı faktor adlanır 
 
 
8. Sual: Biosfer anlayışı elmi ədəbiyyata neçənci ildə kim tərəfindən 
gətirilmişdir ?  
 
A) Lamark, 1870-ci ildə 
 
B)) Zyuss, 1875-ci ildə 
 
C) Vernadski, 1861-ci ildə 
 
D) Odum, 1860-cı ildə 
 
E) Dokuçayev, 1898-ci ildə 
 
Bölmə: 01-02Ad 
01-02 


 
 
 
 
9. Sual: Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti hansı sahə hesab olunur?  
 
A) ekosistem hesab olunur 
 
B))ətraf mühit hesab olunur 
 
C)meşə sahələri hesab olunur 
 
D)dünya okeanı hesab olunur 
 
E)heyvanat aləmi hesab olunur 
 
 
10. Sual: Ekologiyanın məşğul olduğu strateji məsələlərə əsasən hansı 
problemlər daxildir ?  
 
A) təbiət ilə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrin zəiflətmək  
 
B)) təbiət ilə cəmiyyət arasındakı qarşlıqlı fəaliyyəti təbiətin 
xeyrinə daha da inkişaf etdirmək 
 
C) təbiətin inkişafını antropogen təsirlərdən zəiflətmək 
 
D) cəmiyyətin inkişafına təsir etmək 
 
 E) təbiətlə cəmiyyətin inkişafını tənzimləmək 
 
 
11. Sual: Bir elm kimi ekologiya hansı sahələrə ayrılır ?  
 
A) fiziki və mexaniki 


 
B) kimyəvi və modelləşdirmə 
 
C)) nəzəri və tətbiqi 
 
D) infomatika və riyaziyyat 
 
E) bioloji və siyasi 
 
 
12. Sual: Ekologiyanın bütöv bir sistem kimi təşəkkül tapması və 
inkişafl hansı dövrə təsadüf edir?  
 
A) XVII əsrin sonu XIX əsrin əvvəli 
 
B) XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəli 
 
C) XIX əsrin əvvəli və sonu 
 
D)) XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli 
 
E) XX əsrin əvvəli və sonu 
 
 
13. Sual: Şərti olaraq ekologiyanın inkişaf tarixini neçə mərhələyə 
bölürlər ?  
 
A) 5 mərhələyə 
 
B) 7 mərhələyə 
 
C) 8 mərhələyə 
 
D) 4 mərhələyə 
 
E)) 3 mərhələyə 
 
 


14. Sual: Ekologiyanın inkişaf tarixinin birinci mrəhələsi hansı dövrü 
əhatə edir?  
 
A)) XIX əsrin 60-cı illərinə qədərki dövrü  
 
B) XIX əsrin 30-cu illərinə qədərki dövrü 
 
C) XVIII əsrin 80-ci illərinə qədərki dövrü  
 
D) XX əsrin əvvəllərinə qədərki dövrü  
 
E) XX əsrin sonuna qədərki dövrü 
 
 
15. Sual: Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun 
inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?  
 
A) II mərhələsinə 
 
B)) I mərhələsinə 
 
C) II və III mərhələsinə 
 
D) III mərhələsinə 
 
E) I və II mərhələsinə  
 
 
16. Sual: Ekologiyanın inkişaf tarixinini birinici mərhələsində hnası 
alimlər insanların təbiətə neqativ təsirləri haqqqında bəşəriyyəti 
xəbərdar etmişlər ?  
 
A) M.Lomonosov və İ.Büffon 
 
B) V.Dokuçayev və K.Rulye 
 
C)) İ.Lamark və T.Maltus 
 
D) A.Remyer və A.Tamble 


 
E) Ç Darvin və Muçurin 
 
 
17. Sual: Ekologiyanın inkişaf tarxinin II mərhələsi hansı dövrü əhatə 
edir ?  
 
A) XX əsrin sonlarına qədər 
 
B) XIX əsrin sonunda XX əsrin sonuna qədər 
 
C) bütün XX əsr boyu 
 
D)) XIX əsrin 60-cı illərindən XX əsrin 50-ci illərinə qədər 
 
 E) XIX əsrin 60-cı illərindən XX əsrin 20-ci illərinə qədər 
 
 
18. Sual: Ekologiyanın sərbəst bir elm kimi formalaşması onun inkişaf 
tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?  
 
A) III mərhələsinə 
 
B) I və II mərhələsinə 
 
 C) III və II mərhələsinə 
 
D) I mərhələyə 
 
E)) II mərhələsinə 
 
 
19. Sual: Ekologiyanın inkişaf tarxinin II mərhələsində hnası ölkələrin 
alimləri daha çox fəaliyyət göstərmişdir?  
 
A)) Rusiyanın  


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə