Elżbieta StruzikYüklə 372,65 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix03.05.2018
ölçüsü372,65 Kb.
#41012
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Elżbieta Struzik

Bioelektroniczna metafizyka światła

Włodzimierza Sedlaka

Folia Philosophica 14, 91-125

1996Źródła  metafizyki  światła

Podejmując  problem  metafizyki,

Włodzimierz  Sedlak  wielokrotnie  pod­

kreśla  świadomość trudności  podejmo­

wanych  zagadnień,  zastrzega jednocze­

śnie,  iż  jego  rozważania  mają  jedynie 

charakter  prób  i  stanowią  indywidual­

ną refleksję nad poznaniem istoty Boga 

i  jego  obecnością  we  wszechświecie.

Włodzimierz  Sedlak  w  środowisku 

naukowym znany jest jako  twórca  bio- 

elektroniki,  która  wspierając  się  osiąg­

nięciami nauk przyrodniczych,  stara się 

ukazać  nową  perspektywę  poznawczą 

zarówno  dla  nauk  przyrodniczych, jak 

i  humanistycznych.  Bioelektronika  ja­

ko  biologia  teoretyczna  otwiera  szero­

ką  perspektywę  poznawczą  przed  an­

tropologią  filozoficzną  (antropologia 

dynamiczna,  antropologia  kwantowa).

Sedlak  stara  się  zbudować  podstawy 

teorii,  która  otworzy  perspektywę  po­

znawczą  umożliwiającą  wyjaśnienie 

procesów  życiowych,  jakie  zachodzą 

w rzeczywistości przyrodniczej, do któ­

rej  przynależy  również człowiek.  W re­

fleksji  Sedlaka  obecna jest  idea jednoś­

ci  przyrody,  w  rzeczywistości  konstytuująca  problem  rozpatrywania  bytu 

ludzkiego.

Prezentowany  artykuł  stanowi  próbę  zarysowania  problematyki  metafi­

zycznej  w  rozważaniach  Włodzimierza  Sedlaka.

Fundamentem  umożliwiającym  podjęcie  rozważań  metafizycznych  jest 

bioelektroniczna  wizja  rzeczywistości  przyrodniczej  zaproponowana  przez 

Włodzimierza Sedlaka. Jego rozważania nad filozofią czy też teologią stanowią 

problem,  który  dotąd  nie  stanowił  przedmiotu  częstych  analiz.  Być  może, 

głównej  przyczyny  należy  poszukiwać  w  różnych,  często  skrajnych  ocenach 

zaproponowanej  przezeń  bioelektronicznej  wizji  świata.  Rozważania  m eta­

E L Ż B I E T A   S T R U Z I K

Bioelektroniczna  metafizyka  

światła

Włodzimierza  Sedlaka92

ELŻBIETA  STRUZIK

fizyczne  Włodzimierza  Sedlaka  cechuje  tendencja  do  zbliżania  do  siebie 

różnych  dziedzin  twórczej  myśli  człowieka,  której  przyświeca  idea  integracji 

wiedzy  właściwej  nauce  obecnego  stulecia,  filozoficznej  refleksji,  jak  również 

rozważań  natury  religijnej,  właściwej  teologii  chrześcijańskiej.

Wydaje  się,  iż  idea  integraqi  tych  trzech  dziedzin  charakterystyczna  jest 

dla  koncepcji  filozoficznych  tworzonych  w  nowej  rzeczywistości  naukowej, 

determinującej  postęp  techniczny  XX  wieku.  Idea  ta  znajduje  wyraz  w  róż­

nych  współczesnych  koncepcjach  filozoficznych,  których  przykład  może 

stanowić filozofia procesu A.  N.  Whiteheada bądź wizja świata zaproponowa­

na  przez  Teilharda  de  Chardina.  Rozważania  Włodzimierza  Sedlaka  mają 

w  pełni  autonomiczny  charakter,  gdyż  wyrastają  z  tez  bioelektroniki  skon­

struowanej  w  celu  wyjaśnienia  szeroko  rozumianej  rzeczywistości  przyrod­

niczej.  Heurystyczne  wnioski  wypływające  z  bioelektroniki  pozwalają  na 

konstruowanie  antropologii,  określanej  jako  „kwantowa”  i  mającej  charakter 

dynamiczny.

Bioelektronika  postuluje  wprowadzenie  nowych  modeli  badania  życia, 

stwierdzając  niewystarczalność  dotychczasowego  chemicznego  modelu  jego 

sondażu.  Postuluje  rozpatrywanie  materii  biotycznej  w  aspekcie  energetycz­

nym.  Zgodnie  z  bioelektroniką możemy  twierdzić,  iż  życie m a  trzy  sprzężone 

z sobą oblicza energetyczne — chemiczne,  elektroniczne i elektromechaniczne. 

W  ostatecznym  rozrachunku  ważne  stają  się  elektrony,  fotony  i  fonony. 

Bioelektronika  wychodzi  z  propozycją  opisu  życia  na  sposób  biochemiczny 

(znany dotychczasowej  biologii),  elektroniczny,  molekularny (falowy),  a  także 

bioplazmowy.  Wniosek płynący  z elektromagnetycznej  teorii  życia jest  taki,  iż 

życie  wyraża  się  światłem.  Teza  ta  staje  się  podstawową  do  rozważenia  jej 

w  obrębie  metafizyki,  uznającej  ważność  kategorii  światła  rozumianej  im- 

manentnie.  Tradycja  filozoficzna  i  metafizyczna  od  zarania  swoich  dziejów 

wykazywała ważność  kategorii  świata,  chociaż — jak  sugeruje  Sedlak — były 

to  jedynie  czyste  intuiq’e,  które  towarzyszyły  ludzkości.

W  perspektywie  metafizycznej  zostaje  podjęty  problem  istnienia  wszech­

świata,  człowieka  i  Boga,  zrozumienie  poszczególnych  elementów  posłużyć 

może jako  swoisty  klucz umożliwiający  odkrycie  sensu  istnienia  wszechświata 

i  człowieka,  może  służyć  odkryciu  sensu  i  wartości.

Ambicją  Sedlaka  jest  stworzenie  nauki,  która  zrewolucjonizuje  nasze 

spojrzenie na wszechświat i ukaże człowiekowi jego właściwe miejsce w świecie. 

Sedlak  podejmuje  zadanie  rozjaśniania  świata,  w  którym  dochodzi  do  roz­

świetlenia ludzkiego  istnienia,  być może i  w jego przypadku  adekwatna  okaże 

się  myśl,  wypowiedziana  przez  Teilharda  de  Chardina  w  odniesieniu  do 

własnej  wizji  świata,  która  brzmi:  „Wizja  ta  powinna  wstrząsnąć  naszym 

umysłem,  a  tym  samym  tchnąć  nowego  ducha  w  naszą  filozofię  istnienia, 

a  nawet  przeobrazić  ją  całkowicie.”
Yüklə 372,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə