Evaluare (predicatul şi subordonata predicativă)Yüklə 40,68 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü40,68 Kb.

EVALUARE

(predicatul şi subordonata predicativă)
Citeşte cu atenţie textele de mai jos:

 1. Problema era să vorbească el cu tine şi să te pună direct în faţa gravităţii situaţiei...” ( M. Preda)

 2. Din când în când învăluirile de vânt de deasupra satului păreau că se alină şi că natura intră pe făgaşul ei obişnuit.” ( M. Sadoveanu)

 3. Datoria noastră este să-l păzim, să-l ocrotim, fiindcă e unchiul nostru.” ( G. Călinescu)

 4. Trebuia să fie cum a vrut el, dar nu s-a putut şi a ieşit ce i-au permis studiile.”

 5. Ceea ce îl îngrozea acum era că vremea trecea aşa de încet.! ( L. Rebreanu)


I. Itemi obiectivi

A. Itemi cu alegere duală:

♦ 1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă eşti sigur că afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A, Dacă tu crezi că este falsă, încercuieşte litera F.

a. //A-F// Propoziţia subordonată care îndeplineşte funcţia de nume predicativ al unui verb predicativ din propoziţia regentă se numeşte propoziţie subordonată predicativă.

b. //A-F// Termenii regenţi ai subordonatei predicative sunt verbe copulative la un mod personal formând un predicat nominal insuficient/incomplet al propoziţiei regente.

c. //A-F// Propoziţia subordonată predicativă stă, de obicei, după regentă dar poate sta şi înaintea ei când este scoasă în evidenţă. Indiferent de locul ei, nu se desparte prin virgulă de aceasta.

d. //A-F// Predicatul verbal care arată ce face subiectul este exprimat prin: verbe predicative la moduri personale, locuţiuni verbale, adverbe şi locuţiuni adverbiale predicative, interjecţii predicative.

e. //A-F// Predicatul nominal este format dintr-un verb predicativ şi un nume predicativ.

♦ 2. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos referitoare la textele suport. Dacă apreciezi că afirmaţia este corectă, subliniază DA. Dacă tu crezi că este incorectă, subliniază NU. 1. // DA-NU // În fraza din primul text există două propoziţii predicative cu funcţia de nume predicativ pe lângă predicatul verbului copulativ, predicatul nominal incomplet al predicativei.

 2. // DA-NU// În textul al doilea există două subordonate predicative coordonate copulativ.

 3. // DA-NU // În textul al treilea cele două predicative determină în regentă verbul predicativ este.

 4. // DA-NU// În fraza de la punctul d. verbul a ieşi din regentă cere o subordonată predicativă.

 5. // DA-NU// În ultimul text avem un predicat nominal incomplet, dar şi un predicat verbal, iar propoziţiile frazei sunt, în ordine: SB+PP+PR.


B. Itemi de tip pereche

♦ 1. Selectează, pentru propoziţiile regente subliniate în enunţurile din coloana A, subordonata subiectivă corespunzătoare din coloana B.A B

 1. ___Discuţia este

 2. ___Impresia mea este

 3. ___Marius a devenit

 4. ___Mihai pare

 5. ___Colegul meu s-a făcut

 6. ___Dirigintele a rămas

  1. ce şi-a dorit.

  2. unde ne vom petrece vacanţa.

  3. că se va potoli.

  4. ce-a visat o viaţă.

  5. cum îl ştim.

  6. că ai învăţat destul.

♦ 2. Selectează, pentru cuvintele marcate în enunţurile de la coloana A, funcţiile sintactice corespunzătoare din coloana B.

A B

 1. _____ El a rămas necunocut.

 2. _____ Îmi place mult muzica.

 3. _____ Tata este acolo.

 4. _____ Reuşita la examen este sigură.

  1. complement circumstanţial de loc

  2. atribut substantival

  3. subiect

  4. nume predicativ

C. Itemi cu alegere multiplă

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. În enunţul : „Ceea ce şi-a dorit din copilărie este să călătorească mult.”, predicativa este:

  1. ceea ce şi-a dorit;

  2. este;

  3. să călătorească mult.

2. În enunţul: „ Nu-i pentru cine se pregăteşte, ci pentru cine se nimereşte.” ,cele două subordonate sunt:

   1. completive indirecte;

   2. predicative;

   3. completive directe.

3. Cuvântul subliniat din propoziţia: „Scopul meu este de a scrie carte.”, se dezvoltă/extinde în:

 1. propoziţie subordonată atributivă;

 2. propoziţie subordonată subiectivă;

 3. propoziţie subordonată predicativă.

4. În enunţul „ Iată ce.am păţit.”, primul predicat este exprimat prin:

 1. verb predicativ personal;

 2. adverb de mod;

 3. interjecţie predicativă.

5. În enunţul: „ E greu să te menţii premiant.”, numele predicativ greu intră în componenţa:

 1. unei locuţiuni verbale;

 2. unui predicat verbal obişnuit;

 3. unei expresii verbale impersonale.


II. Itemi semiobiectivi

A. Itemi de completare

1. Predicativa determină întotdeauna în regentă________________________cu funcţia sintactică de predicat nominal ______________________.

2. Scrie, în spaţiile libere, propoziţiile predicative obţinute prin expansiunea numelor predicative subliniate:


 1. Ideea mea este venirea lor aici.

 2. Nelămurirea mea este stabilirea plecării.

 3. Oraşul nostru a rămas frumos.

 4. Verişorul meu a devenit profesor.

 5. Asta înseamnă înşelăciune.

3. Alcătuieşte scurte fraze în care subordonatele predicative să determine următorii termeni regenţi:

 1. verbul copulativ a fi _________________________________________________

 2. verbul copulativ a deveni __________________________________________

 3. verbul copulativ a se face __________________________________________

să fie introduse prin:

 • adverbul relativ când __________________________________________________

 • pronumele nehotărât oricine(oricui în D.) ___________________________________

4. Scrie, în spaţiile libere, numele predicative rezultate prin contragerea propoziţiilor predicative:

  1. Dorinţa lui este să înveţe. ___________________________________

  2. Părinţii lui par să fie sănătoşi. ____________________________

  3. Numai muncind te vei face ce doreşti. ____________________________

  4. Asta se cheamă/se numeşte că ai fugit de răspundere. ______________

B. Itemi cu răspuns scurt

1. Formulează un enunţ în care predicativa să se găsească în faţa regentei.

________________________________________________________________________________

2. Construieşte o propoziţie cu nume predicativ multiplu.

____________________________________ _____________________________________

3. Scrie un enunţ/frază cu topică fixă (SB+PP+ PR).

______________________________________ _____________________________________

III. Itemi subiectivi

Îţi propunem, la alegere, două variante. Alege tu pe cea mai atractivă!


a. Alcătuieşte o descriere care să respecte condiţiile de mai jos:

 • să conţină 150-160 de cuvinte;

 • să cuprindă cel puţin 10 predicate verbale, 5 nominale, 2 adverbe predicative şi două interjecţi predicative;

 • să ai în compunere cel puţin trei subordonate predicative; subliniază-le!

b. Joacă-te şi tu!

Jonglând cu rimele asemenea unui circar în arenă cu obiectele, compune şi tu o scurtă poezie, folosind propoziţii predicative, după modelul dat:

Predicativa


Îţi este graiul

Cum uneori doineşte naiul,

Ţi se făcu scufiţa

Cum îi garofiţa,

Devenise dorul

Cum e fuiorul.

Prin unduirea valurilor eşti

Cum sunt prinţesele-n poveşti.

Toate astea înseamnă

Că nu ai suflet de toamnă.Punctaj: IA. 1 5x2 = 10p.; 2. 5x2 = 10p.=20 p.

B . 1. 6x1 = 6p.; 2. 1x4 = 4p.= 10 p.

C. 1. -2p.; 2- 2p.;3-2p.; 4-2pp.; 5-2p.=10 p.

II A. 1. – 5p.; 2. – 5p; 3. – 5p.; 4- 5p.=20 p.

B. 1- 3p.; 2- 3p; 3- 4p=10p.

III. – 20 p.

Din oficiu: 10 p.

Total: 100 de puncte

Test grilă

( predicatul şi subordonata predicativă)
1.Arată, încercuind litera corespunzătoare, dacă predicatul este :

 1. parte principală de propoziţie;

 2. parte secundară de propoziţie;

 3. nu este parte de propoziţie.

2. Predicatul verbal în componenţa căruia intră verbul a fi poate apărea la: 1. doar la conjunctiv perfect;

 2. fie la conjunctiv perfect, fie la condiţional-optativ perfect;

 3. la indicativ perfect compus, conjunctiv perfect, condiţional-optativ perfect.

3. Bifează enunţul corect din afirmaţiile: 1. verbul a fi este verb copulativ când este echivalent cu a se afla, a se găsi, a exista;

 2. verbul a fi este considerat verb predicativ când nu este echivalent cu verbele date mai sus;

 3. ca verb copulativ şi ca verb auxiliar, verbul a fi intră în clasa verbelor nepredicative.

4. Verbul a ieşi este predicat verbal cu valoare impersonală în seria: 1. A ieşit repede când a fost încolţit.

 2. A ieşit medic după şase ani de studiu.

 3. Nu se iese aşa uşor din încurcături.

5. În enunţul: „Excesul de gentileţe înseamnă că au nevoie de bani.”, subordonata subliniată este: 1. subiectivă;

 2. predicativă;

 3. completivă directă.

6. Propoziţia subordonată predicativă este în seria: 1. A rămas să ne înţelegem asupra preţului.

 2. El a rămas cum l-am cunoscut.

 3. Ea a rămas unde v-aţi înţeles.

7.Termenul regent al unei subordonate predicative este: 1. verb predicativ personal;

 2. verb copulativ personal;

 3. verb auxiliar.

8. În enunţul: „Părerea noastră este ca elevii să muncească mai mult să reuşească în viaţă când va veni momentul oportun.”, propoziţia predicativă este: 1. ca elevii să muncescă mai mult;

 2. să reuşească în viaţă;

 3. când va veni momentul oportun.

9. În fraza: „ Ceea ce s-a convenit este să-i urmăm la mare.”, avem: 1. CD+PP+CD;

 2. PP+PP+PR;

 3. SB+PP+PR.


Notă! :

  1. Se acordă 1 punct pentru fiecare grilă ( 1x9 =9 puncte);

  2. Din oficiu : 1 punct;

  3. Timp de lucru: 10 minuteDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə