Fan va innovatsiyalar vazirligiYüklə 48,25 Kb.
səhifə1/2
tarix28.11.2023
ölçüsü48,25 Kb.
#135174
  1   2
I s Sillabus Xufyona iqtisodiyot tayyor (sirtqi)


OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TAʼLIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI


MIRZO ULUGʻBEK NOMIDAGI OʻZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI

O‘quv-uslubiy bo‘lim tomonidan
ro‘yxatga olindi

_________________


2023-y. "____"________

«TASDIQLANDI»
O‘quv ishlari bo‘yicha
direktor o‘rinbosari
_____________R.Abduraxmanov

2023-yil "____"__________

XUFYONA IQTISODIYOT
FAN SILLABUSI
(sirtqi)Bilim sohasi:

300000

– Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq

Taʻlim sohasi:

310000

– Iqtisod

Taʻlim yo‘nalishlari

60310100

  • Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Umumiy o‘quv soati

240 soat

Shu jumladan:
Maʻruza

16 soat (5- semestr – 16 soat)

Seminar

18 soat (5- semestr – 18 soat)Mustaqil taʻlim

206 soat (5- semestr – 206 soat)

Jizzax — 2023
Fan sillabusi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus taʻlim vazirligining _________________________dagi _______________________-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Xufyona iqtisodiyot” fan dasturi asosida tayyorlangan.


Tuzuvchilar:


A. Koʻchimov

O‘zMUJF, “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasi dotsent v.b., i.f.nD. Najmiddinov

O‘zMUJF, “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasi assistenti.


Taqrizchi:
Z.Artikov — SamISI “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi mudiri, PhD.
Fan sillabusi “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasining 2023-yil __________dagi 1-sonli yig‘ilishida muhokamadan o‘tgan va fakultet uslubiy Kengashiga muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.
Kafedra mudiri: ____________ M.Tsoy
Fan sillabusi “Psixologiya” fakulteti uslubiy Kengashida muhokama etilgan va filial ilmiy-uslubiy Kengashiga muhokama uchun tavsiya qilingan (2023-yil “___” _________dagi ___ - sonli bayonnoma).
Fakultet uslubiy Kengashi raisi: ____________ N.Alimov

Fan sillabusi filial ilmiy-uslubiy Kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (202_-yil “___” __________dagi ___ - sonli bayonnoma).


O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i: _____________ A.Koʻchimov
Modul / kurs sillabusi
Xufyona iqtisodiyot
60310100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boʻyicha) taʻlim yo‘nalishi

Kurs:

Xufyona iqtisodiyot

Kurs turi:

Majburiy

Kurs kodi:

IFEB308

Yil:

2023/2024

Semestr:

5

Ta'lim shakli:

Sirtqi

Mashg‘ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:

240

Maʻruza

16

Seminar

18

Mustaqil taʻlim

206

Kredit miqdori:

8

Baholash shakli:

imtihon

Kurs tili:

O‘zbek
Kurs maqsadi (KM)

KM

Fanning maqsadi - talabalarda xufyona iqtisodiy faoliyat
vujudga kelishi sabablari, mohiyati, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari to‘g‘risidagi bilimlarni berish orqali ularda iqtisodiyotni xufyonalashtirish va korrupsiyaga qarshi kurash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.
Fanning vazifasi - talabalarda xufyona iqtisodiy faoliyat va korrupsiyaga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirish bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.
Ta'lim natijalari (TN)

TN

Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba:
- Xufyona iqtisodiyotning mohiyati, tarkibi, sabablari va oqibatlari
to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lishi;
- Xufyona iqtisodiyotni o‘lchash va uning miqyoslari, iqtisodiy tizimlar taraqqiyotida Xufyona iqtisodiyotning xususiyatlarini bilishi va ulardan foydalana olishi;
- talaba iqtisodiy tizimda norasmiy iqtisodiyot, uyushgan jinoyatchilik iqtisodiyoti va korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha yechimlar qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
- Xufyona iqtisodiyotga qarshi olib borilayotgan faoliyatlarni tahlil
qila olishi, bu borada taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bo‘yicha
malakalarga ega bo‘lishi kerak.Kursni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar

1

Xufyona iqtisodiyot fanini o‘rganishda talaba iqtisodiyot faniga oid tushunchalar soliqlar, korrupsiya, yashirin iqtisodiy faoliyat, audit, xufyonalashtirish haqida boshlang‘ich bilimlarga ega bo‘lishi kerak.
Kurs mazmuni

Mashg‘ulot shakli: maruza (M)

Soat


Xufyona iqtisodiyotning nazariy va metodologik asoslari. Xufyona iqtisodiyotning tarkibi, sabablari va oqibatlari.

2


Xufyona iqtisodiyotni o‘lchash va uning miqyoslari. Iqtisodiy tizimlar taraqqiyotida Xufiyona iqtisodiyotning o‘rni.

2


“Ikkinchi” Xufiyona iqtisodiyotning umumiy tavsifi. Korrupsiya va unga qarshi kurash.

2


Soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash. Offshor iqtisodiy zonalar va firmalar. Norasmiy Xufiyona iqtisodiyot.

2


Rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda norasmiy iqtisodiyot xususiyatlari. Individual jinoyatchilik xatti-harakatlariningiqtisodiy tahlili.

2

M6

Uyushgan jinoyatchilik iqtisodiyoti: tashkilot Xufiyona iqtisodiyot yondoshuvi. Narkobiznes iqtisodiyoti nazariyasi. Terrorizm iqtisodiyoti nazariyasi. Jinoiy yo‘l bilan olingan pulni “poklash” va legallashtirish.

2

M7

Jahon kriminal xo‘jaligi. Xufiyona iqtisodiy faoliyat va iqtisodiyotning Xufiyonalashuv darajasini qisqartirish yo‘llari.

2

M8

Raqamli iqtisodiyotni joriy etish Xufiyona iqtisodiy faoliyatni qisqartirishning muhim yo‘nalishi. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo‘yicha xorij tajribasi va ularni O‘zbekistonda qo‘llash yo‘llari.

2
JAMI

16

Mashg‘ulotlar shakli: seminar (S)

Soat

S1

Xufyona iqtisodiyotning nazariy va metodologik asoslari. Xufyona iqtisodiyotning tarkibi, sabablari va oqibatlari.

2

S2

Xufyona iqtisodiyotni o‘lchash va uning miqyoslari. Iqtisodiy tizimlar taraqqiyotida Xufiyona iqtisodiyotning o‘rni.

2

S3

“Ikkinchi” Xufiyona iqtisodiyotning umumiy tavsifi. Korrupsiya va unga qarshi kurash.

2

S4

Soliqlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash. Offshor iqtisodiy zonalar va firmalar. Norasmiy Xufiyona iqtisodiyot.

2

S5

Rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda norasmiy iqtisodiyot xususiyatlari. Individual jinoyatchilik xatti-harakatlariningiqtisodiy tahlili.

2

S6

Uyushgan jinoyatchilik iqtisodiyoti: tashkilot Xufiyona iqtisodiyot yondoshuvi. Narkobiznes iqtisodiyoti nazariyasi. Terrorizm iqtisodiyoti nazariyasi.

2

S7

Jinoiy yo‘l bilan olingan pulni “poklash” va legallashtirish. Jahon kriminal xo‘jaligi.

2

S8

Xufiyona iqtisodiy faoliyat va iqtisodiyotning Xufiyonalashuv darajasini qisqartirish yo‘llari.

2

S9

Raqamli iqtisodiyotni joriy etish Xufiyona iqtisodiy faoliyatni qisqartirishning muhim yo‘nalishi. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo‘yicha xorij tajribasi va ularni O‘zbekistonda qo‘llash yo‘llari.

2
Jami

18
Mustaqil taʻlim uchun tavsiya etiladigan mavzular (MT)

Soat

V-semestr

MT 1

Xufyona iqtisodiyotning mohiyati va tarkibi.

4

MT 2

Xufyona iqtisodiyotning vujudga kelish sabablari.

4

MT 3

Xufyona iqtisodiyotga ilmiy qarashlar evolyusiyasi.

4

MT 4

Xufyona iqtisodiyotni aniqlashga metodologik yondashuvlar.

4

MT 5

Xufyona iqtisodiy munosabatlar klassifikatsiyasi va tarkibi.

4

MT 6

Xufyona iqtisodiy faoliyat vujudga kelish sabablari va rivojlanish omillari.

4

MT 7

Xufyona iqtisodiyotning ko‘lamlari.

4

MT 8

Xufyona iqtisodiyotni o‘lchash usullari.

4

MT 9

Xufyona iqtisodiyotni o‘lchashning mikrousullari.

4

MT 10

Xufyona iqtisodiyotni o‘lchashning makrousullari.

4

MT 11

Xufyona iqtisodiyotning umumjahon xarakteri (tavsifi).

4

MT 12

Xufyona iqtisodiyotning rivojlangan mamlakatlarda rivojlanish tendensiyalari.

4

MT 13

Xufyona iqtisodiyotning rivojlanayotgan mamlakatlarda rivojlanish tendensiyalari.

4

MT 14

Xufyona iqtisodiyotning o‘tish iqtisodiyoti mamlakatlarda rivojlanish tendensiyalari.

4

MT 15

Offshor zonalar va offshor firmalar Xufyona iqtisodiy faoliyatning dastagi sifatida.

4

MT 16

Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashish yo‘llari va usullari.

4

MT 17

Xufyona iqtisodiy faoliyatni minimallashtirish yo‘llari.

4

MT 18

Legal (ochiq) iqtisodiyot uchun qulay huquqiy muhit yaratish.

4

MT 19

Xufyona iqtisodiy faoliyat mohiyati va tarkibi.

4

MT 20

Xufyona iqtisodiyotni tadqiq etishgi asosiy yondashuvlar.

4

MT 21

“Ikkinchi” “oq yoqali” Xufyona iqtisodiyotning mohiyati va xususiyatlari.

4

MT 22

Korrupsiyaning mohiyati va kelib chiqish sabablari.

4

MT 23

Soliqdan bo‘yin tovlash (qochish) va unga qarshi kurash yo‘llari.

4

MT 24

“Kulrang” (noformal) Xufyona iqtisodiyot va uning xususiyatlari.

4

MT 25

Tashkiliy iqtisodiy jinoyatlar: tashkiliy iqtisodiy nazariy yondashuv.

4

MT 26

Xufyona iqtisodiy jarayonlar rivojlanishining asosiy omillari.

4

MT 27

Xufyona iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari.

4

MT 28

Kriminal harakat va cheklangan ratsionallik.

4

MT 29

Jinoyatlarga qarshi kurashning oqilona (optimal) xarajatlari.

4

MT 30

Xufyona iqtisodiyotning global xarakteri.

4

MT 31

Industrial rivojlangan mamlakatlarda xufyona iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va dinamikasi.

4

MT 32

Korrupsiyaning namoyon bo‘lish shakllari.

4

MT 33

Maʻmuriy-qo‘mondonlik tizimida Xufyona iqtisodiy faoliyatning xususiyatlari.

4

MT 34

Narkotiklar iqtisodiyoti va narkobiznesning mazmuni, xususiyatlari va oqibatlari.

4

MT 35

Terrorizm iqtisodiyoti tushunchasining mazmuni va xususiyatlari,oqibatlari.

4

MT 36

Sobiq sovet iqtisodiyotida Xufyona iqtisodiy munosabatlarning xususiyatlari.

4

MT 37

Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning umumiy tamoyillari.

4

MT 38

Qulay iqtisodiy muhitni shakllantirish - Xufyona iqtisodiyot ko‘lamlarini qisqartirish omili.

4

MT 39

Iqtisodiyotning kriminallashishiga qarshi kurash yo‘llari va vositalari.

4

MT 40

Xufyona iqtisodiyotning rivojlanishi sabablari va ularning milliy iqtisodiy xavfsizlikka taʻsiri.

4

MT 41

Jinoyatchilikni iqtisodiy jihatdan tahlil qilish va unga qarshi kurashning umumiy prinsiplari.

4

MT 42

Tashkliy jinoyatchilikning umumiy iqtisodiy nazariyasi.

4

MT 43

O‘zbekistonda kriminal Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurash yo‘llari.

4

MT 44

O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash yo‘llari va usullari.

4

MT 45

O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda raqamli iqtisodiyotni joriy etishning ahamiyati.

4

MT 46

O‘zbekistonda “elektron hukumat” tamoyillarini joriy etishning korrupsiya va Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashdagi roli.

4

MT 47

Raqamli iqtisodiyotni joriy etish Xufyona iqtisodiy faoliyatni qisqartirishning muhim yo‘nalishi.

4

MT 48

Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo‘yicha xorij tajribasi va ularni O‘zbekistonda qo‘llash yo‘llari.__

4

MT 49

Legal va nolegal faoliyatlarning uyg‘unlashishi va individning tanloviga taʻsir etuvchi omillar (G.Bekker modeli).

4

MT 50

A.Erlix modelining asosiy mazmuni.

4

MT 51

G.Bekkerning jinoyat va jazo iqtisodiy nazariyasi.

4

MT 52

Narkobiznes iqtisodiy nazariyasi.

2

Yüklə 48,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə