FəSİl I. BİZnes konsepsiyasi və onun hazirlanmasininYüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/26
tarix06.05.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#41657
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

 

53

ədəbiyyatlarda    bu  anlayış  inzibati  metodların  mənasını  daha  geniş  mənada  açır. İdarəetmənin  inzibati  metodu  bəzi  hallarda,  idarəetmənin  müstəqim  drektiv 

metodu  kimi  izah  edilir.  Onlar  məna  etibarilə  yaxın  olsalar  da  anlayış  etibarilə 

müstəqillik təşkil edirlər.  

       İdarəetmənin  müstəqim-drektiv  metodları  ondan  ibarətdir  ki,  yuxarı  orqanlar 

və  ya  özlərinə  tabe  olanlara  ən  müxtəlif  iqtisadi  planlaşdırma    və  istehsal 

məsələlərinə  aid  olan  lazımı  tapşırıqları  müəyyənləşdirir.  Bu  tapşırıqlar  tabe 

olmayanların  nə  edəcəyini  dürüstləşdirir.  Məqsəd,  vəzifə,  müstəqim  və  s. 

anlayışlar bilavasitə müəyyən edilir. Və buna görə də işçiyə, müəssisə kollektivinə 

bu cür təsirə müstəqim təsir deyilir.  

       Qeyd    etmək  olar  ki,  biznesin  strateji  idarə  edilməsinin  müasir  konsepsiyası 

özündə  rəqabət  üstünlüklərindən  rasional  istifadə  edərək  və  onu  inkişaf  etdirərək, 

risklərin  idarə  edilməsini  həyata  keçirərək,  müasir  innovasiyaların  imkanlarından 

yararlanaraq,  keyfiyyət  sistemini  ən  yüksək  səviyyəyə  çatdıraraq,  yeni  bilik  və 

idarəetmə vərdişlərinə yiyələnməklə,  bütövlükdə firma davranışının idarə edilməsini 

təmin  etməklə  strateji  məqsədlərə,  missiyanın  nisbi  realizasiyasına  nail  olan,  ətraf 

mühitin  tələblərinə  ən  optimal  şəkildə  adaptasiyanı  təşkil  edən    idarəetmə 

tenologiylarının, mexanizmlərinin nəzəri və təcürbi müddəlarını ehtiva edən ideyalar, 

düşüncələr, fikirlər və baxışların məntiqi sistemini birləşdirir.   

 

 

  

 

 
 

54

FƏSİL III  BİZNESİN STRATEJİ  İNKİŞAFININ  ƏSAS  İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

3.1. Biznes strategiyasına uyğun olaraq əməliyyat strategiyalarının müəyyən 

edilməsi 

 

Məqsədin  müəyyənləşməsi  biznesmenin(iş  adamının)  fikirləşdiyı  bir  sıra əhəmiyyətli  düşüncələri  konkret  məqsəd  kimi  qarşiya  qoymaqdır.Bu  məqsədlər  son 

nəticədə təşkilatın inkişafına və tərəqqisinə gətirib çıxarır.Məqsədlər elə qoyulmalıdır 

ki,onun  həyata  keçirilməsi    ixtisaslaşmış  bir  şəkildə  gərgin  və  məhsuldar  əməyin 

bəhrəsi kimi səmərə versin.Faktiki və nəzərdə tutulan halların tutuşdurulması yolu ilə 

məqsədə  çatmadıkı  əskikliklər  ortaya  çıxır  və  rəhbərliyin  vəzifəsi  bu  çatışmazlığı 

aradan  götürməkdir.Bu  halda bir çox  dəyişikliklərin aparılması  ortaya çıxır.Xüsusilə 

maliyyə,bazar,tədarük  məsələlərində  gərəkli  olan  hallarda  dəyişikliklər  aparmaq 

lazım olur. 

 

Çox  ideal  bir  hal  kimi    rəhbərliyin  idarəetmə  fəaliyyətinin  səmərəli  təşkil etmək  niyyəti  qarşıya  qısa  müddətli  və  uzun  müddətli  məqsədlər  qoyulur.Qısa 

müddətli məqsədlərdə rəhbərlik  daha yaxın müddət ərzində görüləcək iş və vəzifələri 

qoyur,təşkilatın  fəaliyyəi  ilə  bağlı  təkmilləşdirmələr  aparır.Uzun  müddətli 

məqsədlərdə isə rəhbərlik mövcud fəaliyyətdə və idarəetmədə elə işlərin aparılmasını 

məqsədə 

gətirir 


ki,bunun 

nəticəsində 

təşkilat 

uzun 


müddət 

fəaliyyətdə 

olsun,rəqabətdə  uduzmasın  ,maliyyə  vəziyyətini  yüksəltsin.  Bu  məqsədlərin 

müqayisə 

 

edilməsində həmişə 

uzun 


müddətli 

məqsədlərə 

üstünlük 

verilir,çünki,rəhbərlik 

müəssisənin 

bu 


gününü 

yox,daha 

çox 

gələcəyini düşünməlidir.Uzun  müddətli  məqsədlərin  qisa  müddətli  məqsədlər  qurban  verilməsə 

çox az təsadüf olunur. 

 

Bir  qayda  olaraq  bütün  şirkətlərin  fəaliyyətinin  iki  əsas  kriteryanı  gözləyərək təşkil  olunması  əsas  vəzifədir.Bunlardan  biri  maliyə  məqsədi  ,digəri  strateji 

məqsəddir.Birincidə  maliyyə  ona  görə  durmalıdır  ki,risq  dərəcəsi  müəyyənləşsin  və 

gəlir  xərclərdən  aşağı  düşməsin  ,çünki  əks  halda  təşkilat  iflasa  ugrayar.İkinci  halda  

55

isə  strateji  məqsəd  bazarı  itirməyi,rəqabətdə  uduzmamağı,fəaliyyətin  davamlı olmasını təmin edir. 

 Təbii ki,bu  iki  faktorun diqqət  mərkəzində durmasını bir çox digər səbəblərlə 

də  əsaslandira  bilərik.Məsələn  ,maliyyə  məqsədi  qazancın  artması,investisiya 

qoyulma 


şəraitinin 

yaranması,kreditlərin 

vaxtında 

qaytarılması,səhmdarların 

gəlirlərinin çoxalması və bu kimi bir çox əlamətlərlə xarakterizə edilə bilər. 

Strateji  məqsədlərdə  sahə  üzrə  təşkilatın  nüfuzunun  artması,  keyfiyyət 

göstəricilərinin yüksəlməsi,yeni texnogiyanın mənimsənilməsinin yüksəlməsi və s.ilə 

xarakteizə oluna bilər.  Aşağıda bir  nəçə  iri şirkətlərin  maliyyə  və strateji  məqsədləri 

gostərilmişdir. 

  Nations Bank- ABŞ da maliyyə xidmətləri üzrə ən yaxşı şirkət yaratmaq 

  Exxon-səhmdarların  investisiya  qoymaları  üçün  ən  yüksək  gəlirli  sahələr 

yaratmaq 

  General  Electric-Dünyada  şirkətin  çalışdığı  hər  bir  sahədə  ən  yüksək,yaxud 

ikinci  böyüklüyə  malik  olan  bazarı  qazanaraq  ən  rəqabət  qabiliyyətli  şirkətə 

çevrilmək. 

  Apple  Computer-Ən  yeni  texnologiya  ilə  fərdi  komputer  texnikası  istehsalını 

təklif etməklə,onu işlətmək istəyən ən çox sayda insanlara onları çatdırmaq. 

Strategiyanın  işlənilməsi  əsas  məqsədə  necə  nail  olma  məsələləsini  meydana 

çıxarır.  Bu  isə  ,idarəetmənin  ən  başlıca  məsələləsidir.Məqsəd  hər  hansı  bir  nəticəyə 

çatmaqdır,strategiya isə bu nəticəyə çatmaqda başlıca bir vasitədir. Deməli təşkilatın 

strategiyası  rəhbərlərin  son  nəticəyə  çatması  üçün  qəbul  etdiyi  hərəkətələr  və  işçi 

münasibətlərinin toplumudur.Təbii ki,yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ,əsas kriteriyalar 

maliyyə  və  strateji    məqsədlər  olmaq  şərti  ilə  ,strategiyanın  işlənilməsi  məsələsinin 

həllinə  şirkətin  daxili  və  xarici  mkanlarını  müayinə  etməklə  başlanılır.Çünki,bu 

imkanları  doğru  düzgün  qiymətləndirmədən  strategiya  düzgün  müəyyənləşə  bilməz 

və  risq  hədsiz    dərəcədə  böyüyər.Şirkətin  strategiyası  əsasən  iki  hissənin 

birləşməsidən yaranır: 

  Düşünülmüş və məqsədyönlü fəaliyyət; 
Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə