Get to the Root of It! Tutorial 9 Holy, Holy, Holy (Sanctus)Yüklə 1,09 Mb.
tarix15.07.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#55873


Get to the Root of It! Tutorial 9

 • Holy, Holy, Holy (Sanctus)

 • Սուրբ, Սուրբ

 • Surp, Surp

 • Year of Church and Home 2007


Key Texts

 • Sanctus, Surp, Surp Սուրբ, Սուրբ

 • Holy, holy, holy, Lord of Hosts

 • Heaven and earth are of full of your glory

 • Blessing in the highest.

 • Blessed are you who came and are to come

 • in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

 • Isaiah 6:3 and Revelation 4:8.Surp, Surp

 • Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց

 • Surp, surp, surp, Der zortutyants

 • 'Holy, holy, holy, Lord of hosts.'

 • Surp = 'holy'

 • Der = 'Lord'  di+ayr  dignity teacher + android

 • zorutyants = 'forces' ending means 'of the'.

 • seen in end of Lord's Prayer,

 • zi ko e arkayutyun, yev zorutyun, yev park,

 • for thine is the kingdom and the power and the glory.li en yergink yev yergir parok ko. Heaven and Earth are filled with your Glory

 • լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո

 • li en yergink yev yergir parok ko.

 • li = 'full, plenty'

 • en = 'they are'

 • yergink yev yergir as in Lord's Prayer,

 • hergins yev hergri 'in heaven as on  earth'

 • parok as at end of Lord's Prayer - zi ko e arkayutyun, yev zorutyun, yev park

 • ko =  'thy, tuo'.Blessing in the highest, Hovsanna in the highest

 • Օրհնութիւն ի բարձունս, Ովսաննա ի բարձունս

 • orhnutyun i partsuns, ovsanna i partsuns

 • Orhnutyun = 'blessing'

 • ovsanna = Heb. 'Lord save us'

 • i partsuns = in highest  icebergBlessed are you who came and are to come in the name of the Lord

 • Օրհնեալդ որ եկիր

 • orhnyalt vor yegir

 • -t = 'that, the one by you'

 • orhn-yal-t = 'bless' + 'ed' + 'you'

 • vor = 'who', cf. vok 'person'

 • yegir = 'you came' -r='you past', convene g~v/w correspondenceBlessed are you who came and are to come in the name of the Lord

 • եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն.

 • yev kalotst es anvamp dyarn.

 • -t =  'that, the one by you'

 • Dyarn =  'of the Lord'

 • es = 'thou art', yev='and'

 • kal-ots-t = 'come'  invade+ 'are to' + 'your' k~w/v correspondence

 • anvamp = 'in the name of'  name, noun

 • as in hanun horPractice words line by line

 • Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց.

 • surp surp surp Der zorutyan-ts

 • Holy, holy, holy, Lord forces-of

 • Holy, holy, holy, Lord of hosts;

 • Լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո: Օրհնութիւն ի բարձունս:

 • li en yergink yev yergir par-ok ko orhnutyun i par-tsuns

 • full are heaven and earth glory-with your blessing in the highest

 • Heaven and earth are full of your glory. Blessing in the highest.

 • Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ ես

 • orhnyal-t vor yegir yev kalots-t es

 • blessed-you who came-you and come-to-you are

 • Blessed are you who came and are to come

 • անուամբ Տեառն: Ովսաննա ի բարձունս:

 • anv-amp Dy-arn ovsanna i partsuns

 • name-in Lord-of hosanna in highest

 • in the name of the Lord. Hosanna in the highest.Let's practice singing itLet's practice the wordsYüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə