Haapaveden kaupunkiYüklə 125,87 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.07.2018
ölçüsü125,87 Kb.
#59195


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

564


Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus 

 

 

18.12.2017

AIKA 

18.12.2017 klo 15:00 - 16:25PAIKKA 

KaupungintaloKÄSITELLYT ASIAT

§

Otsikko

Sivu

291


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

566


292

Pöytäkirjantarkastajien valinta

567

293


Kirjelmät

568


294

Kaupunginjohtajan info

569

295


Haapaveden kaupungin strategia vuosille 2018-2022

570


296

Määräalan myyminen Kanteleen Voima Oy:lle

572

297


Tähtitilin koron voimassaoloajan päättyminen

573


298

Vakituisen liiketoiminnan harjoittaminen kaupungin

omistamilla luonto- ja virkistysalueilla

574


299

Esitys Haapaveden Vesi Oy:n pääomalainan koron ja

investointilainan provision alentamisesta

576


300

Perustettavan KOy:n palvelutalorakennuksen

vuokraaminen kaupungille

577


301

Vuoden 2016 arviointikertomus

580HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

565


Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus

18.12.2017

OSALLISTUJAT

Nimi


Tehtävä

Lisätiedot

LÄSNÄ

Kolehmainen Anrikaupunginhallituks

en puheenjohtaja

Koukka Jari

jäsen


Niemelä Helinä

jäsen


Pekkala Outi

jäsen


Repo Ilkka

jäsen


Riuttanen Hannu

I vpj.


Saukko Viljo

II vpj.


Seppä Diana

jäsen


Valkovirta Pauliina

jäsen


Von Schulmann Ronald

jäsen


Ollila Päivi

kvalt.pj


Vuorenmaa Heino

kvalt. I vpj.

Vatjus Sari

kvalt. II vpj.

Vahteala Antti-Jussi

esittelijä

Harmokivi Pia

pöytäkirjanpitäjä

Sorvisto Maria

asiantuntijaALLEKIRJOITUKSET

 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

 

Anri Kolehmainen Pia Harmokivi

KÄSITELLYT ASIAT

291 - 301PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

 

 20.12.2017

Viljo Saukko 

 

Diana SeppäPÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 21.12.2017 yleisessä tietoverkossa.
HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

566


Kaupunginhallitus

§ 291


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Khall 18.12.2017 § 291  Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja

pää tösvaltaiseksi.

Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

______HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

567


Kaupunginhallitus

§ 292


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Khall 18.12.2017 § 292  Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2017 .

 

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Revon jaHannu Riuttasen.

Päätös:

 

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Viljo Saukon jaDiana Sepän.

 

______
HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

568


Kaupunginhallitus

§ 293


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirjelmät

Khall 18.12.2017 § 293  1. Verohallinto 20.11.2017; Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten

ja varajäsenten määrääminen.

 

2. Jokihelmen opiston johtokunnan pöytäkirja 19.9.2017. 

3. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen

pöytäkirja 13.12.2017.

 

4. Kuntaliiton yleiskirje 28/2017; Sosiaali- ja terveydenhuollonindeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta.

5. Ote kaupparekisteristä, Hakalab Oy 11.12.2017 rekisterissä olleet

tiedot.

6. PPSHP:n valtuuston kokouksen 11.12.2017 pöytäkirja.Päätös:

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi. 

______HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

569


Kaupunginhallitus

§ 294


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginjohtajan info

Khall 18.12.2017 § 294  1. Informaatiota 18.12.2017 laajennetusta johtoryhmästä.Päätös:

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi. 

______HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

570


Kaupunginhallitus

§ 295


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Haapaveden kaupungin strategia vuosille 2018-2022

Khall 18.12.2017 § 295 (valm. kaup.joht.)

 

 

Haapaveden kaupunginvaltuusto on seminaarissaan elokuussa 

 

2017 käynnistänyt kaupungin uuden strategian laatimisen.  

 

Strategian keskeisin sisältö on seuraava: 

 

Haapaveden kaupunki on asukkaidensa muodostama yhteisö, joka 

 

tuottaa hyvinvointia järjestämällä palveluita ja edistämällä  

 

elinkeinoelämän palveluita. Haapavesi säilyy tulevaisuudessa 

 

itsenäisenä elinvoimaisena kaupunkina. Haapaveden vahvuudet 

 

nousevat kaupungin historiasta ja sen ainutlaatuisesta luonnosta. 

 

Kaupunki haluaa edellytyksiä monipuolisille asumisvaihtoehdoille 

 

sekä harrastustoiminnalle paikkakunnan luonto ja omaleimainen 

 

kulttuuri hyödyntäen. Näiden asioiden pohjalta kaupunginvaltuusto 

 

on valinnut painopistealuiksi seuraavat asiat: 

 

Sivistyskaupunki 

 

Haapavesi on historiastaan tunnettu koulutuskaupunki, jonka 

 

koulutustarjonta vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin. 

 

Haapavedellä on kaupungin järjestämä hyvä perusopetus ja oma 

 

lukio sekä monikunnallisena toimintana Jokihelmen opisto.  

 

Haapaveden kaupungilla on pitkät perinteet myös Yliopisto  

 

yhteistyöstä. Toisen asteen koulutuksessa Haapavedellä on  

 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUN kaksi koulutuspistettä ja 

 

Haapaveden opisto. Taiteen perusopintoja voi suorittaa  

 

kansalaisopiston lisäksi Jokilaaksojen musiikkiopistossa.Ympäristö ja luonto

 

Haapavesi on alueellaan poikkeuksellinen luonnoltaan. Pelkästäänkorkeuserot tekevät luonnosta omaleimaisen.  Haapavedellä

sijaitsevat myös merkittävät Ainalin lintujärvet. Kaupunki pystyy

paremmin hyödyntämään luonnon mukanaan tuomat

mahdollisuudet luontomatkailun järjestämiseen. Luontoliikunta on

yksi kaupungin vahvuustekijä. Viihtyisä asuinympäristö tekee

kaupungistamme houkuttelevan asuinpaikkakuntana. Haapavedellä

on koko ajan saatavissa tontteja sekä omakotitalojen että kerros- ja

rivitalojen tarpeisiin.

Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö

 

 Haapaveden kaupungilla on pitkät perinteet elinkeinoelämän kanssa

 

 tehtävästä yhteistyöstä. Arvostamme sekä suuria yrityksiä, että

 

 pieniä yhden henkilön yrityksiä. Kaupunki pitää aktiivisesti yhteyttä

 

 paikallisiin yrittäjiin ja toimii valtakunnallisesti. Meitä on helppo

 

 lähestyä ja osaamme auttaa yritysten käynnistys ja kehitysvaiheissa.

 

 Tunnistamme elinkeinoelämän kehittämistarpeet ja olemme valmiita

 

 panostamaan sen tarpeisiin.


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

571


Kaupunginhallitus

§ 295


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

 

Positiivisuus 

 

Kaupunkina haluamme kertoa positiivista kuvaa itsestämme ja 

 

asuinympäristöstämme. Tulevaisuudessa kaupunki näyttäytyy 

 

positiivisena asuin- ja matkailukuntana.Kaupungin henkilöstön ja

 

 asukkaiden positiivisuus sekä innostus ja halu työhön ja tuloksiin

 

 edesauttavat tavoitteiden saavuttamista ja toiminta-ajatuksen

 

 toteutumista.

 

 Esityslistan liitteenä on kaupungin strategia vuosille 2018-2022 ja

 

 sen toimeenpanosuunnitelma. Lisäksi kaupunginhallitus on 

 

 kokouksessaan esittänyt valtuustolle, että se talousarvion 2018

 

 yhteydessä hyväksyy tästä strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle

 

 2018.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

 Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että se hyväksyy kaupungin

 

 strategian vuosille 2018-2022.

Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

______


Liitteet

166


Strategia Luonnos 1,0

167


Strategian%20toimeenpano%201.1(1)


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

572


Kaupunginhallitus

§ 296


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Määräalan myyminen Kanteleen Voima Oy:lle

Khall 18.12.2017 § 296  (valm. ma. talousjohtaja)

 

Haapaveden kaupunki on 6.10.2009 allekirjoitetulla esisopimuksellasitoutunut myymään karttaliitteen mukaisen määräalan Kuntalan

tilasta 71-402-60-44 siinä tapauksessa, että ostaja saa kaupan

kohteena olevalle alueelle ympäristöluvan polttoturvetuotannolle.

Esisopimus on esityslistan liitteenä nro 168/2017.

 

Korkein hallinto-oikeus on 24.11.2017 päätöksellään nro. 1683/1/16hylännyt Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n ja

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistys ry:n valituksen

Kanteleen Voima Oy:lle 10.7.2014 myönnetyn ympäristöluvan

johdosta. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään lisännyt

valituksen johdosta lupamääräyksen koskien selvitystä

toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevan mahdollisen

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa koskien.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on esityslistan

oheismateriaalina.

 

Lupa-asian ratkaisun myötä lopullinen kiinteistökauppa on nyttehtävissä. Esityslistan liitteenä nro 169-170/2017 on

kauppakirjaluonnos ja uusi tarkennettu liitekartta.

Haapavesi-Kärsämäki metsänhoitoyhdistys on arvioinut määräalan

puuston arvoksi 39 196 euroa, tämä summa on lisätty

kauppakirjassa olevaan hintaan. Puustoarviot ovat nähtävillä

kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää myydä Kanteleen Voima Oy:llemääräalan Kuntala -tilasta liitteenä 169/2017 kauppakirjan mukaisin

ehdoin.


Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

______


Liitteet

168


Esikauppakirja Kanteleen Voima Oy:lle myytävästä

määräalasta (Kuntalan tila)

169

Kauppakirjaluonnos Kanteleen Voima Oy:lle myytävästämääräalasta (Kuntalan tila)

170


Liitekartta kauppakirjaan (Kanteleen Voima Oy, Kuntalan

tila)HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

573


Kaupunginhallitus

§ 297


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tähtitilin koron voimassaoloajan päättyminen

Khall 18.12.2017 § 297  (valm. ma. talousjohtaja)

 

Haapaveden kaupungilla on Stora Enson kanssa tehdystäpuukaupasta Tähtitilillä tilierä 5639644 (pääoma 60 423,21 eur).

Koron voimassaoloaika on päättymässä 18.1.2018. Stora Enso

tarjoaa jatkosopimusta, mikäli sopimus solmitaan 31.12.2017

mennessä, niin Tähtitilin korko on jatkossa 0,35 % ja

jatkosopimuksen voi tehdä 1-2 vuoden ajalle. Tarvittaessa

määräaikaisen sopimuksen voi purkaa ja rahat kotiuttaa

aikaisemminkin kuuden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Jos

jatkosopimusta ei tee, jatkuu Tähtitili toistaiseksi voimassa olevana,

mutta koron voimassaoloajan päättymisen jälkeen nollakorkoisena.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Tähtitilin erän 5639644 osalta ei tehdä jatkosopimusta.Käsittely:

 

Ilkka Repo esitti Hannu Riuttasen kannattamana, ettäkaupunginjohtaja valtuutetaan jatkossa purkamaan jatkosopimukset.

Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.Päätös:

 

Tähtitilin erän 5639644 osalta ei tehdä jatkosopimusta.Kaupunginhallitus valtuuttaa jatkossa kaupunginjohtajan purkamaan

jatkosopimukset.

 

______HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

574


Kaupunginhallitus

§ 298


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vakituisen liiketoiminnan harjoittaminen kaupungin omistamilla luonto- ja virkistysalueilla

Khall 18.12.2017 § 298

Valm: (Maankäyttöpäällikkö)

Kaupungin omistamia luonto- ja virkistysalueita kohtaan on esitetty

kiinnostusta yritysten ja yksityisten toimijoiden osalta, jotka

järjestävät luontomatkailua ja muunlaista liiketoimintaa

virkistysalueilla. Mahdollinen toiminta kattaa leiriytymisen kaupungin

metsäalueilla tai kiertoretken kaupungin ulkoilureiteillä.

 

Jokamiehen oikeus takaa oikeuden liikkua luonnossa jalan, hiihtäentai pyöräillen. Myös oleskelu, tilapäinen yöpyminen ja

rauhoittamattomien marjojen, sienien tai kasvien poimiminen kuuluu

jokamiehen oikeuksiin. Vesialueilla jokamiehen oikeus sallii

onkimisen, pilkkimisen ja vesistössä liikkumisen jalan tai veneellä.

Esimerkiksi avotulen teko tai moottoriajoneuvoilla liikkuminen eivät

kuitenkaan kuulu jokamiehen oikeuden piiriin.

 

Tällä hetkellä Haapavedellä ei ole yhtenäistä käytäntöä kaupunginulkoalueilla harjoitettavaan liiketoimintaan. Vaikka yritysten ja

yksityisten toimijoiden toimesta esitetty toiminta sisältää jokamiehen

oikeuden oikeuttamia toimintaa on tärkeää, sopia vakituisen

liiketoiminnan harjoittamisesta kaupungin maa-alueilla ja sen

laadusta mahdollisten yksityisten toimijoiden kanssa, sillä

säännöllinen toiminta, jossa on mahdollisesti paljon osallistujia voi

vaikuttaa esimerkiksi kaupungin omistamien maiden ylläpito

kustannuksiin. Tämä edellyttää myös yhtenäistä käytäntöä, jotta eri

toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti. Säännölliseksi toiminnaksi

voidaan katsoa vähintään kolme kertaa kuussa toteutettavaa

toimintaa kaupungin omistamissa luonto- tai ulkoilualueilla.

 

Lähtökohtaisesti kaupungin mailla liikkumisesta tai jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvien hyödykkeiden keräämisestä ja

käyttämisestä ei peritä rahallista korvausta, mutta toimijoiden

kanssa tulisi sopia kirjallisesti toiminnan järjestämisestä ja kirjata

asiat, joista toiminnanharjoittaja on maanomistajalle

korvausvelvollinen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, että säännöllisen liiketoiminnan harjoittaminen

kaupungin omistamilla luonto- ja virkistysalueilla edellyttää

ylläpitosopimusta palvelutoiminnasta, missä määritellään toiminta ja

mahdolliset korvausvelvoitteet.HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

575


Kaupunginhallitus

§ 298


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:Käsittely:

Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja ehdotti, että asia poistetaan

listalta.

Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

______HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

576


Kaupunginhallitus

§ 299


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys Haapaveden Vesi Oy:n pääomalainan koron ja investointilainan provision

alentamisesta

Khall 18.12.2017 § 299

Valm: (Maankäyttöpäällikkö)

 

Haapaveden Vesi Oy on tehnyt esityksen perusteluineen yhtiöllemyönnetyn pääomalainan koron ja investointilainan provision

alentamisesta. Haapaveden Vesi Oy:n esitys on oheisaineistona.Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Hallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Haapaveden VesiOy:n pääomalainan koron ja investointilainan provision 

alentamista oheisen esityksen mukaisesti.Käsittely:

 

Jari Koukka esitti Viljo Saukon ja Diana Sepän  kannattamana, ettäasia jätetään pöydälle täsmällisempää esittelyä varten. Tämä

hyväksyttiin yksimielisestiPäätös:

 

Hyväksyttiin.Merk. Ilkka Repo, Ronald von Schulmann, Helinä Niemelä ja Hannu

Riuttanen poistuivat jääveinä (yhteisöjääviys) klo 15.50 - 15.56.

 

_____HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

577


Kaupunginhallitus

§ 300


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perustettavan KOy:n palvelutalorakennuksen vuokraaminen kaupungille

Khall 18.12.2017 § 300  (valm.kaup.joht.)

Yksityiset palveluntuottajat ovat rakennuttaneet ja rakennuttavat

kaupunkiin uusia sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköitä muun

muassa asumispalveluyksiköitä. Mikäli uusi rakennus rekisteröidään

arvonlisäverolliseen käyttöön ennen rakennuksen käyttöönottoa,

rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää.

 

Haapavedelle on suunnitteilla ikäihmisten palvelutalo. Toimitilatsoveltuvat erityisesti dementoituvien ja fyysisesti toimintarajoitteisten

asukkaiden tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat

toimitilavaatimukset.

 

Kohteeseen ehdotetaan käytettäväksi ns. välivuokrausjärjestelyäpalvelutalon asukkailta perittävien vuokrien kohtuullistamiseksi.

Välivuokrajärjestelyssä kaupunki vuokraa Haapavedelle

rakennettavan palvelutalon tilat ikäihmisten asumisen käyttöön.

Vuokranantaja hakeutuu kiinteistön osalta arvonlisäverolliseksi ja

vuokraa rakennuksen kaupungille arvonlisäverollisella vuokralla.

Näin ollen palvelutalon rakentamiskustannuksiin sisältyvä

arvonlisävero voidaan vähnetää, ja arvonlisäveron palautus

kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä

alentaen.

 

Välivuokrausmallin keskeisimpiä hyötyjä ovatarvonlisäveronpalautuksen synnyttämät säästöt ja niiden vaikutus

palvelutalon vuokratasoon sekä mallin riskittömyys kaupungille.

Muun muassa kiinteistön täyttöasteen synnyttämät riskitekijät

poistetaan kaupungin ja palveluntuottajan välisellä

kustannustentasaussopimuksella. Näin ollen välivuokrausmallin

käyttö ei aiheuta minkäänlaisia ylimääräisiä kustannuksia

kaupungille.

 

Menettelystä on myös kaupungille taloudellista hyötyä, koskaasiakasmaksu kertyy kaupungille ja muut palvelumaksut kertyvät

palveluntuottajalle. Asiakkaan maksama hoitomaksu on

tulosidonnainen ja mikäli muut palvelumaksut ja vuokrat ovat

korkeita, joudutaan hoitomaksua alentamaan.

 

Ympäristöministeriö on todennut raportissaan (YMra21/2012), etteivälivuokraus ole hankintalain vastainen. Lisäksi markkinaoikeus on

tuomioissaan (MaO 106/14 ja MaO 203/14) ottanut kantaa

kilpailuneutraliteettiin ja todennut, että välivuokraus ei vaaranna

kilpailuneutraliteettia  eikä välivuokratun palvelutalon palvelutuottaja

ole saanut taloudellista etua välivuokrauksesta. Myös KHO on

katsonut tuomiossaan 3916/2/11, ettei välivuokraus ole asettanut

palveluntuottajia eriarvoiseen asemaan hankinnan yhteydessä.HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

578


Kaupunginhallitus

§ 300


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

Tälläisia hankkeita on toteutettu Suomessa lukuisa määrä.Vastaavanlainen välivuokrausmalli on käytössä mm. Kokkolassa ja

Kiuruvedellä.

 

Liikesalaisuuden piiriin kuuluvat kaksi sopimusliitettä ja muuoheismateriaali toimitetaan sähköpostitse.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti välivuokrausmallinkäyttöönottoon ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan

kaikki asiaan liittyvät sopimukset sekä tekemään niihin tarvittavat

teknisluontoiset korjaukset.

Käsittely:

 

Jari Koukka esitti Ilkka Revon ja Viljo Saukon kannattamanaKeskustan ryhmän puolesta, että asia palautetaan uudelleen

valmisteluun epäjohdonmukaisuuksien ja virheiden vuoksi.

 

Keskustelun jälkeen Viljo Saukko veti pois kannatuksensa ja esittiOuti Pekkalan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että se

ei hyväksy esitystä.

 

Keskusta esitti ryhmätaukoa klo 16.04-16.07. Myös PauliinaValkovirta osallistui Keskustan ryhmään. Ryhmätauon jälkeen

pidettiin nimenhuuto, jossa kaikki olivat paikalla.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on esitetty kaksitoisistaan poikkeavaa esitystä. Puheenjohtaja esitti, että ensin

äänestetään Jari Koukan ja Viljo Saukon esityksistä. Ne, jotka

kannattavat Jari Koukan Keskustan ryhmän puolesta tekemää

esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Viljo Saukon

esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin

yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Keskustan

ryhmän esitys tuli päätökseksi äänin 7 - 3 (JAA: Kolehmainen,

Koukka, Niemelä, Riuttanen, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:

Pekkala, Repo, Saukko).

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat JariKoukan Keskustan ryhmän puolesta tekemää esitystä äänestävät EI

ja ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA.

Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa

nimenhuutoäänestyksessä  Keskustan ryhmän esitys tuli

päätökseksi äänin 10 - 0.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

579


Kaupunginhallitus

§ 300


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:Päätös:

 

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 

______


Liitteet

171


Äänestysluettelo


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

580


Kaupunginvaltuusto

§ 55


12.06.2017

Kaupunginhallitus

§ 204

11.09.2017Kaupunginhallitus

§ 301


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vuoden 2016 arviointikertomus

TarkLtk 30.05.2017 

Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen vuodelta 2016.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuo del-

ta 2016 ja saattaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

______


Kvalt 12.06.2017 § 55  Liitteenä nro 46/2017 on arviointikertomus vuodelta 2016.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Kaupunginvaltuusto

 

1. katsoo arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi, ja 

2. saattaa arviointikertomuksen kaupunginhallituksen tietoon toi men-

pi tei tä varten.

Käsittely:

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Eskola ja va ra pu heen-joh ta ja Jarmo Viinala esittelivät tarkastuskertomusta. 

Päätös:

 

Hyväksyttiin.Merk. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Eskola oli paikalla

tä män pykälän käsittelyn ajan klo 19.43-19.56.

 

______


Khall 11.09.2017 § 204

 

Esityslistan liitteenä nro 101/2017 on vuoden 2016arviointikertomus.


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

581


Kaupunginvaltuusto

§ 55


12.06.2017

Kaupunginhallitus

§ 204

11.09.2017Kaupunginhallitus

§ 301


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää toimittaa vuoden 2016arviointikertomuksen lautakuntien ja kansalaisopiston johtokunnan

käsiteltäväksi ja edellyttää, että kukin toimielin vastaa omalta

osaltaan kertomuksessa esitettyihin havaintoihin 29.9.2017

mennessä, jonka jälkeen kaupunginhallitus kokoaa kaikki vastaukset

yhteen ja antaa vastauksen vuoden 2016 arviointikertomuksen

johdosta. Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

______


Khall 18.12.2017 § 301  Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2016 arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta odottaa vastauksia seuraavien huomioiden

osalta:

 

- asukasmäärän vähentyminen 

- kaupunkikonsernin alijäämäisyys

 

- talousraportoinnin aikataulut 

Haapaveden kaupungin asukasmäärän laskua nopeuttaa

elinkeinoelämän kohtaamat haasteet. Venäjän pakotteista johtuvat

henkilöstövähennykset Valiolla ja Siparilan tehtaan lopettaminen

ovat vaikuttaneet työpaikkojen määrään Haapavedellä. Nyt kun

muualla Suomessa on talous lähtenyt kiihtymään, on havaittavissa,

että ihmiset muuttavat työpaikkojen perässä toisille paikkakunnille.

 

Kaupunkikonsernin alijäämäisyyteen on kaupunginhallitus reagoinutkäynnistämällä talouden tasapainottamisohjelman laatimisen. Sen

lisäksi tulee Haapaveden Teknologiakylä Oy ja Haapaveden

Teollisuuskiinteistöt Oy sekä Kiinteistö Oy Haapaveden

Haapavedentie 2 fuusioida.

 

Esityslistan liitteenä nro 171/2017 on esitys talousprosessinaikatauluista vuodelle 2018. Asiasta keskustellaan Monetra Oy:n

kanssa.


Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää vastata vuoden 2016arviointikertomukseen esittelytekstin mukaisesti.


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

582


Kaupunginvaltuusto

§ 55


12.06.2017

Kaupunginhallitus

§ 204

11.09.2017Kaupunginhallitus

§ 301


18.12.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:Päätös:

 

Hyväksyttiin. 

____


Liitteet

172


Vuoden 2016 arviointikertomus

173


Esitys talousprosessien aikatauluista vuodelle 2018


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

583


Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS__MUUTOKSENHAKUKIELLOT__Kieltojen__perusteet'>OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen

perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaati musta eikä

kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa.

Pykälät


293, 294, 298, 300

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-

vaati mus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät


291, 292, 295, 296, 297, 299, 301

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea

muutosta va littamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteetOikaisu-__vaatimus-__viranomainen_ja__-aika__Oikaisu'>OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-

vaatimus-

viranomainen ja

-aika

Oikaisu-

vaatimuskirjelmän

si sältö ja

toimittaminen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI / PL 40, 86601

HAAPAVESI, sähköposti:

haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi

, faksi: 08-4591 334

Pykälät


291, 292, 295, 296, 297, 299, 301

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Ks. jäljempänä 

 

 

 

 

 

                Liitetään pöytäkir jaan


HAAPAVEDEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

22/2017

584


Pöytäkirjan tarkastajat:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdos-

ta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-

vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea

muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi                                                               Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU           

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,

Pykälät

Valitusaika        päivää

Oikaisu-

vaatimus-/

valituskirjelmän si-

sältö ja

toimittaminen     

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava

-   päätös, johon haetaan muutosta

-   miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-   muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan

nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-

tajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oi-

kaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi

on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen

tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai

jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen teki-

jä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle vii-

meistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jäl-

keisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas-

tuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

Pykälät


Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

PykälätLisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250

eu roa.


Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 

                         Liitetäänpöytäkirjaan

Yüklə 125,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə