İçindekiler orta asya’dan anadolu’ya iLMİn yolculuğUYüklə 1,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/36
tarix14.04.2022
ölçüsü1,36 Mb.
#85427
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
SELÇUKLU MAVERA FAKİHLERİ-İSAM

 

 

 

SELÇUKLU YÜKSELİŞ DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR FAKİHLERİ VE FIKIH İLMİNE 

KATKILARI

 

411 


 

Çeker,  Orhan-Bozbaş,  Fatiha.  “Fıkıh  Havzalarına  İlişkin  Bir 

Deneme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 34 (2019), 1-50. 

Eraslan,  Kemal.  “Ahmed  Yesevî”,  Türkiye  Diyanet  Vakfı  İslâm Ansiklopedisi. 

Erişim 


03 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-yesevi 

Erkoçoğlu, Fatih. “Büyük Selçuklu Hâkimiyetinde Mâverâünnehir”, 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih,  175-

185, Ankara-Türkistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2019.  

Hamîdullah, Muhammed. “Serahsî, Şemsüleimme”. Türkiye Diyanet 

Vakfı 

İslâm 

Ansiklopedisi. 

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/serahsi-semsuleimme 

İsnevî,  Ebû  Muhammed  Cemâlüddîn  Abdürrahîm  b.  el-Hasen. abaātü’ş-Şâfiiyye.  thk.  Kemâl  Yûsuf  el-Hût,  2  cilt.  Beyrut:  Dârü’l-

kütübü’l-‘ilmiyye, 1407/1987. 

Kafesoğlu,  İbrahim.  Selçuklu  Tarihi.  İstanbul:  Başbakanlık  Kültür 

Müsteşarlığı Kültür Yay., 1972. 

Kalaycı,  Mehmet.  “Mâtürîdî-Hanefî  Aidiyetin  Osmanlı’daki 

İzdüşümleri”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 20/2 (2016), 9-72. 

Kalmanov,  Meiirbek.  XI-XII.  y.y'da  Hanefi-Mâtürîdî  Mezhebinin 

Yayılmasında Mâverâünnehirli Ulemânın Rolü, Konya: Necmettin Erbakan 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020. 

Kamilov,  Muzaffer.  “Mâverâünnehir  Fakihlerinin  Selçuklu 

Medreselerindeki Faaliyetleri”, I. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı: Suriye-Irak-Filistin, ed. Ahmet Çaycı. 703-712. 

Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020.  

Kariev,  Aiitmamat.  “Karahanlılar  Devrinde  Yetişmiş  Orta  Asya 

Fukahası ve Onların İdaredeki Yeri”, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi

6 (2018), 125-138. 

Kâtip  Çelebi.  Keşfü’

-unûn 

ʿ

an  esâmi’l-kütüb  ve’l-fünûn.  2  Cilt. 

Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1992. 

Kavakçı, Yusuf  Ziya,  XI  ve  XII.  Asırlarda  Karahanlılar  Devrinde 

Māvarā’ al-Nahr İslâm Hukukçuları, Ankara 1976. 

Kaya,  Eyyüp  Said.  “el-Mebsût”.  Türkiye  Diyanet  Vakfı  İslâm Ansiklopedisi. 

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/el-mebsut--serahsi 

Kefevî, Mahmûd b. Süleyman. Ketâ

ʾ

ibü a

ʿ

lâmi’l-ayâr min fuahâ

ʾmehebi’n-Nu

ʿ

mâni’l-mutâr.  thk.  Saffet  Köse  vd.  4  Cilt.  İstanbul: 

Mektebetü’l-İrşad, 1438/2017. 
412 

 


Yüklə 1,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə