Ks. Prof dr hab. Włodzimierz Sedlak homo electronicusYüklə 40,53 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü40,53 Kb.
#41011


Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak 

- homo electronicus

 

  

Włodzimierz 

Sedlak, 

twórca 


polskiej 

szkoły 


bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia.

 

Urodził  się  w  górniczej  rodzinie  31  października  1911 roku  w  Sosnowcu,  zmarł  w  Rad

omiu  17  lutego  1993 

roku. 

 

Trudno  w  kilku  zdaniach  opisać  Jego  bogate  życie naukowe  oraz  duchowe.  Swoje  teorie  zawsze  popierał 

badaniami  naukowymi,  wprowadzający  tym  samym 

zamieszanie w gronie profesorskim. 

 

 Droga  naukowa  ks.  W.  Sedlaka  rozpoczęła  się  dosyć 

późno    lecz    dzięki  wytężonej  pracy,  cierpliwości, 

uporowi  w  dążeniu  do  poznawania  nieznanego  w 

przyrodzie, całkowicie własnych inwestycji finansowych  

doszedł  on  do  niesamowitych  wyników.  Nie  bał  się  

kojarzenia rzeczy  trudnych i  nikomu nie  znanych. Jego 

pole  działalności  było  szerokie.    Był  badaczem 

interdyscyplinarnym  o  spojrzeniu  syntetyka.  Ks.  prof. 

zajmował się kilkoma dziedzinami, takimi jak: geologia i 

paleontologia Gór Świętokrzyskich, pochodzenie  życia, 

paleobiochemia,  paleobiofizyka  i  bioelektronika,  czyli 

elektromagnetyczna  teoria  życia.  Był  jednocześnie 

kapłanem i kaznodzieją.

 

 Od  wczesnych  lat  sześćdziesiątych    Ksią

dz  Profesor 

Włodzimierz  Sedlak  opublikował  ponad  180  artykułów 

oraz  kilkanaście  książek  .  Jednym  z  Jego  pierwszych  zainteresowań

 

był   


krzem  .  Profesor  Sedlak  

stworzył    teorię  o  ewolucyjnej  roli  krzemu  w  rozwoju    wczesnych  form  życia.  W  jej  sformułowaniu  

oparł się na prastarej ewolucji zaznaczonej antagonistycznym zestawem Si

-

Ca. Z tej tematyki ukazały się trzy ważne pozycje: "Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia" (1967), "U źródeł nowej nauki. 

Paleobiochemia" (1973) i "Kierunek - 

początek życia" (1985). Profesor napisał również scenariusz do 

filmu pod tytułem "Krzem 

pierwiastek młodości". Dlaczego krzem został określony jako  pierwiastek 

młodości?  Ponieważ  młode  organizmy  zawierają  więcej  krzemu  niż  starsze,  a  w  miarę  upływu  lat 

poziom  krzemu  spada,  a  wzrasta  poziom  wapnia.  Pojawiają  się  wówczas  procesy  miażdżycowe 

skleroza, czyli zaznacza się starzenie organizmu. 

 

Włodzimierz  Sedlak  znany jest najbardziej  z  bioelektroniki, nad którą rozpoczął pracę w roku 1967. Do  1993  roku,  do  chwili  śmierci,  Profesor  rozpracowywał  i  popularyzował  bioelektronikę,  napisał  na 

ten  temat  ponad  sto  artykułów  i  kilka  książek.  Według  bioelektro

niki  reakcje  chemiczne  i  procesy 

elektroniczne  w  organicznych  półprzewodnikach  są  związane  zależnościami  kwantowo

-

mechanicznymi,  co  można  przedstawić  na  modelu  posiadającym  dwie  komplementarne,  czyli nierozdzielne i jednakowo ważne strony 

chemiczną i elektroniczną. 

 

Formułując  elektromagnetyczną  teorię  życia, W.  Sedlak  zszedł  piętro  niżej  w  organizacji  życia,  czyli minął  poziom  chemiczny,  na  którym  stała  dotychczas  biologia,  i  sięgnął  poziomu  kwantowego. 

Stwierdził, że na tym poziomie zachodzą wszystkie procesy życiowe dzięki kwantowo

-mechanicznym 

sprzężeniom  reakcji  chemicznych  z  procesami  elektronicznymi  w  półprzewodnikowym  środowisku 

jakim  są  np.  białka.  Takie  sprzężenie  przejawia  się  emisją  światła.  Na  tym  poziomie  wymiana 

informacji  staje  się  zrozumiała  tak  w  samym  organizmie,  jak  i  między  organizmem  a  środowiskiem 

zewnętrznym.

 

 Z  chwilą  przyjęcia  bioelektroniki  należy  inaczej  spojrzeć  na  biologię,  dogłębniej,  a  tym  samym  na 

medycynę,  która  jest  bardzo  ważna  dla  człowieka.  "Kwantowe  podłoże  stwarza możliwości  ruszenia 

natury życia omijanej dotąd przez niewiedzę" (W. Sedlak, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie").

 

 Ostatnią  książką  przygotowaną  do  druku  przez  prof.  Włodzimierza  Sedlaka  jest  "Teologia  Światła, 

czyli sięganie Nieskończoności"  Uwieńczeniu realizacji planów wydawniczych przeszkodziła choroba i 
śmierć Autora.  Wnioski zawarte w tej książce są zaskakujące: bioteologia, nieśmiertelność duszy jest 

absolutnym  pewnikiem  i  jest  wynikiem  elektromagnetycznej  natury  życia,  a  śmierć  to  wrota  będące 

wstępem do wielkiej ery nieśmiertelności. „Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności" to próba 

bioelektronicznego  wyjaśnienia  śmierci,  nieśmiertelności,  duszy  człowieka.  To  również  zapis 

naukowych zmagań i odkryć Autora.

 

 …"Dziękuję  Ci,  żeś  mnie  rzucił  w  stronę,  gdzie  nikt  nie  chodzi 

na  podbój  życia.  To  światło.  Żywe światło. Żeś to ostawił przy rozpalaniu dnia biosfery. Jakie to jest cudowne... Nie ma okrzyków. Jakie 

to  bajeczne...  Życie  elektromagnetyczne.  To  samo,  co  światło  biosfery  promieniujące  wiecz

nie.  Co 

najwyżej, ulega przemianie energii. I o to tutaj chodzi, energia nie ginie przecież. Energia wszelka jest 

wiecznie żywa.

 

Mój program naukowy streszcza się w krótkim aforyzmie Życie, czym jesteś?. Aby tak dalece sięgać 

w naturę życia, muszę się wstępnie wyzwolić z akademizmu pojmowania przedmiotu biologii. Muszę 

być  na  własnych  obrotach  intelektualnych.  Inaczej  do  niczego  nie  dojdę.  Nowa  wizja  życia  jest 

specyficznym  stanem  w  biologii.  Znowu  rozwój  tradycyjnej  biologii  jest  mi  utrudnieniem  w  balaśc

ie 


informacyjnym,  jakby  wszystko  było  wykończone,  poukładane 

z  wyjątkiem  natury.  Biologia  jest 'pełna' poznania, ale jedynie na peryferiach i tylko wtedy, gdy rozpatruje zagadnienie, czym jest życie 

w ogóle, nie zaś w istocie swej natury. Na czym polega istota natury życia 

pytanie pozostające bez odpowiedzi.

 

 Tyle  się  o  życiu  mówi,  pisze,  głosi,  rozpacza,  kiedy  gaśnie,  niepokoi,  gdy  dolega.  Zdaje  się,  że  tak 

dużo się wie o życiu. Chodzimy w nim, obracamy się, poznajemy świat przez życie, bierzemy udział

 w 

życiu.  Tak  wiele  szczegółów  doszło  do  naszej  wiadomości.  Najważniejsza  rzecz -  uczestniczymy  w 

życiu  do  czasu  i  właściwie  tak  uczestniczymy  jak  zegarmistrz,  który  na  podstawie  znajomości 

mechanizmu zegarowego, chciałby zabierać rzeczowy głos na temat na

tury czasu.

 

 

Tak  wartko  płynie  życie,  że  doprawdy  zapomniano  przeanalizować,  czym  ono  jest.  Niedorzeczność powstaje stąd, że człowiek podtrzymuje to życie, stara się je zachować, widzi jego narodziny u innych i 

śmierć życia również u innych 

bez możności określenia natury tego zdarzenia. 

 

Tymczasem z fizyki wiemy, że istnieje świat materii, który jest niewyobrażalny. Kwantowy. Ponieważ rachunek kwantowomechaniczny jest abstrakcyjny bez odzierania postrzegania z detali zewnętrznych, 

wobec  tego  nie  możemy  sobie  świata  kwantowego  przedstawić.  Jest  on  możliwy  tylko  do  opisania 

formalnego,  czyli  matematycznego.  Jeśli  tak  się  sprawy  przedstawiają,  że  wszelka  materia  posiada 

niewidoczny  realizm  kwantowy,  wobec  tego  życie  w  najgłębszych  swych  rejonach  powinno  być 

r

ównież skwantowane. Musi więc być na tym poziomie energią. 

 

Pomysł szalony, ale robi wrażenie trafnego uderzenia w sedno sprawy. Mamy spróbować przybliżyć sobie  ten  niewyobrażalny  świat  na  odległość,  która  pozwoliłaby  jako  tako  zapoznać  się  z  życiem. 

Mówią


c  prosto  - 

pragniemy  poznać  kwantowe  podstawy  stanu  ożywienia.  Jeśli  tutaj  się  nie 

przybliżymy do natury życia, to już do niej nie dojdziemy w naszym poznaniu. Trochę zaś gimnastyki 

mózgu zawsze się przyda...”

 

 

 Włodzimierz Sedlak znany jest najbardziej z bioelektroniki według której  reakcje chemiczne i procesy 

elektroniczne  w  organicznych  półprzewodnikach  są  związane  zależnościami  kwantowo

-

mechanicznymi,  co  można  przedstawić  na  modelu  posiadającym  dwie  nierozdzielne  i  jednakowo ważne strony 

chemiczną i elektroniczną. 

 

Formułując  elektromagnetyczną  teorię  życia,  Profesor  Sedlak    minął  poziom  chemiczny,  na  którym stała  dotychczas biologia, i sięgnął niżej  –

 

do poziomu kwantowego. Stwierdził,  że  na tym  poziomie zachodzą  wszystkie  procesy  życiowe  dzięki  kwan

towo-


mechanicznym  sprzężeniom  reakcji 

chemicznych  z  procesami  elektronicznymi  w  półprzewodnikowym  środowisku  jakim  są  np.  białka. 

Takie  sprzężenie  przejawia  się  emisją  światła.  Na  tym  poziomie  wymiana  informacji  staje  się 

zrozumiała tak w samym organizmie,

 

jak i między organizmem a środowiskiem zewnętrznym. 

 

Z chwilą przyjęcia bioelektroniki należałoby inaczej spojrzeć na biologię, a tym samym na medycynę, która jest bardzo ważna dla człowieka. "Kwantowe podłoże stwarza możliwości ruszenia natury życia 

omij


anej dotąd przez niewiedzę" (W. Sedlak, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie").

 

 
Do publikacji z bioelektroniki należą: "Bioelektronika" (1979), "Bioelektronika 

środowisko i człowiek" (1980), "Homo electronicus" (1980), "Na początku było jednak światło" (1985), "Postępy fizyki życia" 

(1984), "Wykłady o bioelektronice" (1987), "Wprowadzenie w bioelektronikę" (1988), "Mała monografia 

bioelektroniki". "Bioelektronika dla wszystkich" (2000).

 

 Do bardzo  ważnych publikacji  zaliczają się również  następujące pozycje ks. W. Sedlaka: "Życie jest 

światłem"  (1985),  "Inną  drogą"  (1988),  "Technologia  Ewangelii"  (1989),  "W  pogoni  za  nieznanym" 

(1990),  "Człowiek  i  Góry  Świętokrzyskie"  (1993,  2001),  "Zagubiony  Bóg"  (1996),  "Teologia  Światła, 

czyli sięganie Nieskończoności" (199

7).

 

 Etiuda dokumentalna SEDLAK autor:Przemysław Serafin

 

https://vimeo.com/33895792 

 

 Wspomnienie o Księdzu Profesorze Włodzimierzu Sedlaku –

 

Osrodek Kultury i Sztuki „Resursa 

Obywatelska” w Radomiu

 

http://www.resursa.radom.pl/?ks.-prof.-wlodzimierz-sedlak,251 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklə 40,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə