Laser light Amplification by the Stimulated Emission of RYüklə 445 b.
tarix02.03.2018
ölçüsü445 b.
#28653LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) tanımının baş harflerinden oluşmuştur. Uyarılma sonucu elde edilen radyasyondan kaynaklanan ışığın kuvvetlendirilmesi anlamını taşımaktadır.

 • LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) tanımının baş harflerinden oluşmuştur. Uyarılma sonucu elde edilen radyasyondan kaynaklanan ışığın kuvvetlendirilmesi anlamını taşımaktadır.

 • Laser ışığının ilk teorisi Albert EINSTEIN’nin de katkılarının olduğu Quantum Fiziğinin gelişimi ile ortaya çıkmıştır.

 • LASER fikri ilk olarak PHYSICAL REVIEW’ün Aralık 1958 sayısında yayımlanan bir makaleyle ortaya atılmıştır. Columbia Üniversitesinden, araştırmacı Artur L. SCHAWLOW ve Prof. Charles H. TOWNES’a ait olan bu makalede ışığın şiddetini arttırmanın ilkeleri açıklanıyordu. • Buluş 1960 yılına kadar patent alamadı. Bu makaleyi okuyanlardan Hughes Aircraft Co. dan Thedore H. MAIMAN çalışan bir LASER yaratıp yaratamayacağı test etmek için çalışmalara başladı. Maiman, yakut kristalini ve her iki kenar için de gümüş ayna seçti. Aynalardan biri ışık demetinin dışarı çıkmasına izin verebilmek için daha inceydi. Kristali de, atomlarının uyarılması için gerekli enerjiyi sağlayabilecek bir flaş tüpüyle çevrelemişti. 1960 yılında geliştirilen bu ilk LASER, kesintili ışık demeti yayıyordu.

 • Esas makalenin yayımından 6 yıl sonra 1964 de Townes ve Moskova Lebedev Enstitüsünden Nicolay Gennadiyevich BASOV ve Aleksandr Mikhailovich PROKHOROV, mikrodalga amfilifikasyon sistemini yani MASER’leri geliştirdikleri için Nobel Fizik Ödülünü kazandılar.

 • 1964 yılında SCHAWLOW ödüle ortak edilmemişti. Ancak tanıtım konuşmasında anıldı ve Nobel Fizik Ödülünü 1981 de Laser Spektroskopisini geliştirdiği için kazandı.Dalgaboyu (): İki tepe noktası arasındaki mesafedir.

 • Dalgaboyu (): İki tepe noktası arasındaki mesafedir.

 • Frekans (f): Bir saniyede belirli bir noktadan geçen dalga sayısıdır

Burada;

 • Burada;

 • 1- UYARICI KAYNAK: Laser ortamını hareket geçiren kaynaktır. Bunlar;

 • a) Optik kaynak: Katı ve sıvı Laserlerde kullanılır.

 • b) Elektron çarpması: Gaz ve yarıiletken Laserlerde kullanılır.

 • c) Kimyasal pompa: Protiplerde, Ordu-savaş sistemlerinde kullanılır.

 • 2- LASER ORTAMI: Foton üretmede kullanılan ortamlardır. Bunlar:

 • a) Katı Laser: (Nd:YAG, Ruby Laserlerdir.

 • b) Sıvı Laserler: Boya (Dye) Laserlerdir.

 • c) Gaz Laserler: (He-Ne, Ar ve CO2) Laserlerdir.

 • d) Yarı İletken : Diyot Laserlerdir.

 • 3- IŞIK ÇIKIŞI: Biri tam yansıtıcı diğeri ise kismi yansıtıcı aynalardan oluşur. • c) Koherent olması; Laser ışığı, radyo dalgaları ve ses dalgalarında olduğu gibi yapıcı ve bozucu enterferans potansiyeline sahiptir. Elektromanyetik dalga teorisine göre; ışık dalgası, değişik genlik, dalga boyu ve frekansa sahip fotonların dağılmasından ibarettir (İNKOHORENT ÖZELLİK).

 • Laser ise genliği, frekansı (TEK FREKANS-TEK RENK) ve zamansal dağılımı aynı olan bir ışık dalgasıdır.

 • Bu da Laserin kohorentlik özelliğini gösterir.

 • d) Dalga özelliği; tüm periyodik dalgalar sinüs dalgalarının toplamından elde edilebildiğindan Laser ışığı da bir sinüs dalgası olarak kabul edilebilir. Bu dalganın frekansı Laser ışığının rengini, genliği Laser ışığının şiddetini ifade eder.

 • Hızı diğer ışıklar gibi boşlukta c = 300 000 km/sn dir.

 • Frekans ve hızı bilindiğinde dalga boyu için;

 • λ = c / f yazılır. Frekans yerine f = (E2 – E1) / h yazıldığında bir laser ışığının dalga boyunun yörüngeler arasındaki enerji farkına bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır:

 • λ = c h / (E2 – E1)A) İON LASERLER:

 • A) İON LASERLER:

 • Eğer laser ortamında ionize bir soy gaz varsa buna ion laser adı verilir. En yaygın olarak kullanılan ion laser, 448 ve 514 nm lik dalga boylarında mavi-yeşil ışık çıkaran Argondur. Bunu 647 nm dalga boyunda kırmızı ve daha düşük güçlerde sarı, yeşil ve mor renkleri çıkaran Krypton Laser takip eder. Oftalmolojide 1-5 W tüp çıkışlı Argon Laserler kullanılmaktadır.

 • B) KARBONDİOKSİT LASERLER:

 • Gaz Laserler içinde verimi en yüksek olanıdır. %20 verime ulaşabilen bu aygıtlar; Tıpta 100-150 Watt, Sanayide Kilowatt, askeri araştırmada da yüzlerce kilowatt sürekli güç vermektedir. CO2 Laserlerin, dalga boyu uzak kızılötesinde 10,6 μm dir.

 • Bu dalga boyunun en önemli özelliği su tarafından çok iyi absorbe olması ve bu sayede doku ablasyonu elde edilebilmesidir. Bir başka özelliği de normal camdan geçememesidir.

 • Fiber optik kablo ile kullanılmadıklarından CO2 Laser cihazlarının çıkışları, mafsallı ayna kolları ile olmaktadır. Bu yüzden CO2 Laserin endoskopla kullanımı, direkt veya aynadan yansımalı atışlarla sınırlı kalmaktadır. Ayrıca bu dalga boyundaki ışık gözün kornea tabakasından geçemediğinden, cihazın oftalmolojide kullanımı sınırlı kalmaktadır.

C) HELİUM-NEON LASERLER:

 • C) HELİUM-NEON LASERLER:

 • İlk gaz Laser olarak 1961 yılında çalıştırılmış olan, He-Ne Laserler (kırmızı) güvenirliği ve ışın kalitesi sayesinde Tıp alanında çok kullanılmaktadır. He-Ne tipi Laserler tedavi sistemlerinde pilot ışık olarak kullanılmaktadır. CO2, Nd:YAG, Ho:YAG, Er:YAG, Excimer gibi Laserler gözle görülemeyen kızılötesi ve morötesi güçlü ışıklar çıkardıklarından dolayı bunların nereye gittikleri saptanamamaktadır.

3- FOTOKİMYASAL ETKİ: Teşhis alanında Laserin fotokimyasal etkisinden yararlanılır. Ayrıca Dermatolojide cildin güzelleştirilmesi için Ne-He ve benzer laserler kullanılmaktadır; ancak etkileri hala araştırılmaktadır.

 • 3- FOTOKİMYASAL ETKİ: Teşhis alanında Laserin fotokimyasal etkisinden yararlanılır. Ayrıca Dermatolojide cildin güzelleştirilmesi için Ne-He ve benzer laserler kullanılmaktadır; ancak etkileri hala araştırılmaktadır.

 • Önemli Not: Bu üç etkiden aynı anda iki etkiye de sahip olan bir laser türü çeşidi daha geliştirilmemiştir.

 • Buna karşılık kurulacak bir sistemde, birden fazla tüp, güç kaynağı, optik sistem ve kumanda devresi monte edilerek belirli bir tedavi ünitesi oluşturmak mümkündür.

 • Örneğin; Oftalmolojide Argon ve Q tetiklemeli Nd:YAG laserleri aynı anda biomikroskoplara bağlanarak iriste delik açma işlemi (iridektomi) yapılabilir. Önce Argonla delik açılacak bölge koagüle edilir. Ardından Nd:YAG laseri ile de optik patlama yaratarak kansız ve güvenli bir şekilde yapılabilir.4- DALGA BOYU ETKİSİ: Laser seçimi yapılırken en önemli unsur dokularda değişik absorbsiyona neden olan dalga boyudur. Bu seçimi cihazın gücü ve darbe (ısıtma yöntemi ile çalışan laserlerin darbesi) özellikleri takip eder. Uygun dalga boyu ve güç seçimi aynı zamanda cihazın laser ortamını, kristal, gaz, boya veya diyot oluşunu ve dolayısıyla maliyetini, elektrik sarfiyatını, soğutma sistemini, su veya gaz gibi dış bağlantı ihtiyacını, boya veya gaz gibi sarf malzemesi gereksinimini de belirler.

 • 4- DALGA BOYU ETKİSİ: Laser seçimi yapılırken en önemli unsur dokularda değişik absorbsiyona neden olan dalga boyudur. Bu seçimi cihazın gücü ve darbe (ısıtma yöntemi ile çalışan laserlerin darbesi) özellikleri takip eder. Uygun dalga boyu ve güç seçimi aynı zamanda cihazın laser ortamını, kristal, gaz, boya veya diyot oluşunu ve dolayısıyla maliyetini, elektrik sarfiyatını, soğutma sistemini, su veya gaz gibi dış bağlantı ihtiyacını, boya veya gaz gibi sarf malzemesi gereksinimini de belirler.

 • 400-700 nm lik görülen ışık dalga boylarında suyun, şeffaf olduğu, buna karşın 300 nm nin altında morötesi bölgesinde ve kızıl ötesinde ise enerjiyi iyi soğurduğu görülmektedir.

 • Bu koşullarda:

 • İyi bir kesim yapılmak istendiğinde suyun absorbsiyonunun kuvvetli olduğu bir dalga boyu seçilmelidir. Örneğin CO2 laserinin dalga boyu suyun iyi soğurduğu bir yerdedir (Şekil: 12). Ancak CO2 laserinin camdan geçememesi yüzünden fiber optik kablolar ile iletimini olanaksız kılıyor. Bu yüzden suyun yine iyi soğurulduğu daha düşük dalga boylarındaki (2100 ile 2940 nm arası) Holmium:YAG ve Erbium:TAG laserleri geliştirilmiştir.

 • Kesme yerine daha derine inen koagülasyon istendiğinde ise suyun daha az absorbe ettiği dalga boyu seçilmelidir. (1064 nm lik Nd:YAG laserleri)Göz dokusunu ısıtarak KOAGÜLASYON yapmakta kullanılan laserler sırasıyla Ar, Diyot ve Kr dur.

 • Göz dokusunu ısıtarak KOAGÜLASYON yapmakta kullanılan laserler sırasıyla Ar, Diyot ve Kr dur.

 • Her üç laserin dalga boyu, onların kornea ve vitre sıvısından fazla güç kaybına uğramadan geçmelerini sağlamaktadır. Böylece fundus hasarlarında kullanımları çok uygun hale gelir. Ancak çıkardığı sarı ve kırmızı ışık göz içinde daha da az soğurulduğundan özellikle makula bölgesi için Kr laserleri kullanılmaktadır. Her üç laserin ışığı göze bir biomikroskop ve hastanın gözüne temas ettirilen bir laser kontakt lensi yardımıyla verilira) Diabetik retinapatilerde: Şeker hastalarında en yaygın körlük sebebi, retinalarında damarların yayılmasıdır. İlk aşamada yeni ince damarların ortaya çıkmasıyla başlayan kötü durum kısa sürede damarlarda kanamalara ve fundusun büyük bir kısmının yeni damarlarla kaplanmasına neden olur. Bu durumda laser RETİNA FOTOKOAGÜLASYONU işlemi yapılır.

 • a) Diabetik retinapatilerde: Şeker hastalarında en yaygın körlük sebebi, retinalarında damarların yayılmasıdır. İlk aşamada yeni ince damarların ortaya çıkmasıyla başlayan kötü durum kısa sürede damarlarda kanamalara ve fundusun büyük bir kısmının yeni damarlarla kaplanmasına neden olur. Bu durumda laser RETİNA FOTOKOAGÜLASYONU işlemi yapılır.

 • Bunun için gözbebeğine atropin damlatılarak büyümesi sağlanır ve böylece retinasına kolayca ulaşılır. 200-800 mW gücünde, 100 mSn süreli 200-500 μm çapında noktasal atışlar yapılarak bölgedeki yırtılmış damarlar ve retina dokuları ısıtılarak koagüle edilir. Diyot laserler hem retina hem de makulada kullanıma çok uygundur. Argon Laserler kadar iyi soğurulmamasına karşın çıkardığı 800 nm dalga boylu laser ışığı, gözle görülmediği için hastanın diğer laserdeki kuvvetli ışıktan şikayeti yoktur.c) Glokom tedavilerinde:

 • c) Glokom tedavilerinde:

 • Göz içi basıncın yükselmesi sonucunda görme alanı kaybı ve papillalardaki hasara glokom denir. Gözün yuvarlak şeklini, içindeki sıvının oluşturduğu vitre basıncı sağlar. Ön kamaradaki bir tıkanıklık yüzünden dışarı çıkamayan sıvı bir basınç artmasına neden olur. Bu basınç artımı, optik sinire zarar verebilir. Bakımı ve önlemlerin ihmal edilişi sonucunda kişilerde körlük söz konusudur. Ön kamaradaki sıvı üretimi korpus siliyareden kaynaklanır. Bu sıvının büyük bir kısmı da trabekulum ve schlemm kanalı yoluyla gözü terk eder. Normal durumlarda gözde toplam sıvı üretimi ile toplam sıvı atımı eşit olduğunda göz normal şeklini doğal basıncı ile korur. Ama trabekulum ve schlemm kanalından çıkış herhangi bir nedenle tıkandığında veya azaldığında göz içi basıncı artar ve gözde de fazla bir esneklik olmadığından artan basınç papilla bölgesine baskı yaparak çukurlaşmasına sebep olur.

 • Bu duruma AÇIK GLOKOM denir. Daha nadir rastlanan bir başka çeşit glokom da sıvının arka kamaradan, önkamaraya geçememesinden kaynaklanan GÖRÜŞ AÇISININ kapanması glokomodur. Her iki durumda da periferden başlayarak görme alanı azalmaya başlar ve tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar devam eder.

 • Glokom tedavisinde kullanılan LASER türleri:

 • 1- Trabekuloplasti laser tedavisi: Ar ve Diyot laserle trabekulum ile skleral mahmuz çizgisine koagülasyon yapılması,

 • 2- İridektomi laser tedavisi: Q-tetiklemeli Nd:YAG laseri ile irisin periferik noktasında delik açma ve sıvının atılması sağlanır.

 • 3- Sklerostomi laser tedavisi: Ho:YAG laseri ile limbus yanından delik açmak ve konjonktivadan sıvı akışını sağlamaktır.

d) Refraktif Cerrahide:

 • d) Refraktif Cerrahide:

 • Göz odaklanmasının 2/3 ünü sağlayan korneanın, şekil bozukluklarının Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizmaya neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bozukluklar, önce gözlükle, sonra kontakt lensle ve ardından da miyopi durumunda korneanın periferisinin çizilmesi içeren radial keratotomi denen cerrahi yöntemle ve en son olarak da laser kullanılarak düzeltilmektedir.

 • Bu uygulamalar:

 • 1- Excimer laserle fotorefraktif koratektomi: Buradaki tedavi, korneanın belirli alanlarının laserle buharlaştırılıp eğrilik yarıçapının değişmesi sonucu yakınsamasının düzeltilmesidir. Lensmakers formülüne göre R1 ve R2 gibi eğrilik yarıçaplarına sahip bir merceğin yakınsaması:

 • Y = 1 / f = (n – 1) (1 / R1 + 1 / R2 ) dir.

 • Bunu içinde korneada absorbsiyonu yüksek olan 193 nm lik ArF Excimer Laser kullanılmaktadır. Kornea ile laser arasına konulan ve laser ışığı verildiğinde buharlaşan maske, bu yöntemle kendi eğri yüzeyi doğrultusunda, kornea yüzeyini de buharlaştırarak (ablasyon) yüzeyindeki eğrilik yarıçapının değişimine neden olmaktadır.e) Göz yaşı tedavisinde (Laser Dakriyosis torinortami):

 • e) Göz yaşı tedavisinde (Laser Dakriyosis torinortami):

 • Gözyaşı bezlerinden salgılanan gözyaşı, lakrimal kanalikül üzerinden gözyaşı kesesine oradan da nazolakrimal kanal yoluyla burun boşluğuna dökülür.

 • Gözyaşı yolundaki bir tıkanıklık akışı önleyerek iltihaplanmaya neden olur. Burun deliğinden girilerek yapılan müdahalede burun kemiği delinerek kanala ulaşılmakta ve Ar, KTP ve Ho:YAG laserle tıkanıklıklar buharlaştırılmaktadır. Burada Ho:YAG laser kemiği delmekte kullanılmaktadır.1960’lı yıllarda cerrahi amaçlı ilk kullanılan LASER yüksek güçlü ve dokuda kolayca buharlaşma yapabilen CO2‘li LASER olmuştur.

 • 1960’lı yıllarda cerrahi amaçlı ilk kullanılan LASER yüksek güçlü ve dokuda kolayca buharlaşma yapabilen CO2‘li LASER olmuştur.

 • Ancak CO2 den daha az kesme gücü olan ama kolayca fiber optik kablolarla ve endoskopik yöntemler vücudun içlerine girebilen Nd: YAG laser’ler kullanılmaya başladı. Bu iki laserin cerrahide kullanım oranı %90 seviyelerindedir. Son zamanlarda bunlara ek olarak Argon ve KTP koagülasyonlarda, Holmium:YAG ve Erbium:YAG laserleri de dokuların kesilmesinde kullanılmaktadır.

 • CO2 ‘nin Nd: YAG lasere göre avantajları:

 • 1. Daha iyi keser ve kesilen yerin etrafında daha az karbonizasyon yapar.

 • 2. Dokuya uzaktan odaklanabilir, temas etmeden keser.

 • 3. Yüzeyde kalır, alttaki dokulara zarar vermez.

 • 4. Işığının havada paralelliği daha iyidir.

 • Nd: YAG laserinin avantajları:

 • 1. CO2’nin aksine fiber optiklerden geçebilir.

 • 2. Fiber optik kablonun ucuna safir uç takılarak bir laser bıçağı olarak kullanılabilir.

 • 3. Dokuya temas ettirmeden koagülasyon amaçlı da kullanılabilmektedir.

 • 4. Doku absorbsiyonu, daha derinlere giderek büyük hacimli dokuları da koagüle edebilir.

b) Ürolojide kullanımı:

 • b) Ürolojide kullanımı:

 • Yüzeysel tümör, kondilom v.s durumlarında Ar veya CO2 laser kullanılmakta, suyun içinden geçiş özelliği dolayısıyla da daha çok Nd: YAG laserler tercih edilmektedir.

 • Genel olarak mesane tümörlerinin tedavisinde, Prostat tedavisi ile üreter ve üretradaki damarların açılması ile tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır.

 • Taş kırmada kullanım: İdrar yolu ve safra kesesi taşlarının kırılmasında, fiber optik kabloyla taşın bulunduğu bölgeye girilerek, taşa darbeli atışlar yapılır. Darbeler sonucu ufak parçalar ayrılan taşlar endoskopla çıkarılır veya kendiliğinden dışarı atılacak şekilde ise bırakılır. Bu işlemler için Q-tetiklemeli Nd:YAG ve Ho:YAG LASER ler kullanılır.

 • c) Nöroşirujide kullanımı:

 • Beyin cerrahisinde CO2 laserler, sadece yüzeydeki dokunun ablasyonunu sağladığı ve derine inmediği için tercih edilmektedir. Çünkü dalga boyunun su tarafından çok iyi soğurulması yüzünden beyin operasyonlarında kullanılırken, hassas sinir ve damarlar üzerlerine ıslatılmış pamukla korunabilmektedir.

 • Ancak koagülasyon ve endoskopik giriş gereken durumlarda ise Nd:YAG ve Ho:YAG laserleri kullanılmakta ve sinire baskı yapan omurgaların ortasındaki dokunun buharlaştırılması için diskektami yapılmaktadır.d) Gastroenterolojide kullanımı:

 • d) Gastroenterolojide kullanımı:

 • Gastroenterolojik uygulamalar için esnek endoskop gerektiğinden, fiber optik kablolardan geçebilen Nd: YAG laseri tek kullanılan laser olmaktadır.

 • 100 W lık Nd: YAG laseri ile mide kanamaları, yaraları (ülser), mide tümörleri, yemek borusu tümörleri ve tıkanıklıkları ile kolerektal tümörler ve kondilomların tedavisi yapılabilmektedir.

 • e) Dermatolojide ve Plastik Cerrahide kullanımı:

 • Laser bıçağı şeklinde cerrahi operasyonlarda, siğil vb yapıların yakılması, döğmelerin silinmesi, porto şarabı lekesi ve çeşitli hemanjiyomların tedavisinde kullanılmaktadır.

 • CO2 ve Nd: YAG laseri kullanılarak yapılan Laser bıcağı, neşter yerine kullanılmakta ve kansız kesimler yapılabilmektedir.

 • f) K.B.B’de kullanımı:

 • Ağız, boğaz ve gırtlak bölgelerinde CO2 , Nd: YAG ve Ar Laserler ile tümör cerrahisi ve ablasyonu yapılmaktadır.

 • Son yıllarda uvula (küçük dil)’nın yakılması ve horlamaların engellenmesi mümkün hale gelmişdir.

g) Bronkoskopide:

 • g) Bronkoskopide:

 • Nefes borusunun daralmasına sebep olan tümörlerin katı veya esnek bir bronkoskopun içinden geçirilen fiber optik kablo ile Nd: YAG laseri kullanılarak yakılması ve koagüle edilmesi mümkün hale gelmiştir.

 • h) Ortopedide kullanım:

 • Kemik kesilmesi veya buharlaştırılması için en iyi sonuç CO2 ve Er:YAG laserleri ile alınmaktadır.

 • Yumuşak dokuya müdahale edilecekse CO2 ve Nd:YAG laserleri seçilmektedir.

 • Menisküs veya diğer kıkırdak türü dokuları kesmede ise Ho:YAG laserleri tercih edilmektedir.

 • i) Anjiyoplastide:

 • Tıkanık damarların Laser ışığı ile açılmasıdır. Anjiyoplasti Laser sistemleri fiberoptik kabloların uçlarına göre:

 • Kapalı uçlu olanlar: Laser ışığı kablodan dışarı çıkmaz ve sadece ucu ısıtır. Isıtılmış uç ise damardaki tıkanıklığı açmada kullanılır.

 • Açık uçlu olanlar: Daha çok kullanılan bu sistemde laser ışığı doğrudan tıkanıklığı eriterek damarı açar. Bu sistemlerde Excimer ve Ho:YAG laserler kullanılmaktadır.

 • Ayrıca balonlu fiber optik kablolar ile laserle eritilen tıkanıklık klasik balon tedavisi yapılarak damarın açılması daha sağlam hale getirilmektedir.

Bir laserin değişik alanlarda ve uygulamalarda esnek bir şekilde kullanılabilmesi için gücün mümkün olduğu kadar yüksek olması tercih edilir; ancak yüksek güç ve maliyet artışı yanında, soğutma sorunu getirmektedir.

 • Bir laserin değişik alanlarda ve uygulamalarda esnek bir şekilde kullanılabilmesi için gücün mümkün olduğu kadar yüksek olması tercih edilir; ancak yüksek güç ve maliyet artışı yanında, soğutma sorunu getirmektedir.

 • 3-4 W tüp çıkışı olan Ar laserler hava üflemeli veya devirdaimli kapalı devre su ile soğutulurken, daha yüksek çıkışlı olanlar için harici su bağlantısı gerekebilir. Örneğin, Nd:YAG laserleri gibi

 • Bazı laserlerin güç çıkışları ve kullanım alanları:

 • Oftalmik Ar laser: tüp çıkışı 5 W ve biomikroskop çıkışı 3 W dır.

 • Oftalmik Kr laser: tüp çıkışı en az 1 W olmalıdır.

 • Oftalmik diyot laser: Güç çıkışı azdır. 2 W koagülasyon için yeterlidir; ama hasta uygulamaları için 3 W gereklidir.

 • CO2 laserdeki 100 W çıkışı her uygulama için yeterlidir. 20 – 30 W çıkışlı olan aygıt KBB de, bazı dermatolojik ve jinekolojik tedavilerde yeterlidir.

 • Excimer, Hd:YAG, Er: YAG gibi yeni gelişen laserlerin mümkün olduğu kadar yüksek güç çıkışlı modelleri seçilmelidir.LASER ışığının en fazla zarar vereceği organ gözdür.

 • LASER ışığının en fazla zarar vereceği organ gözdür.

 • LASER’ler IEC 825 normuna göre 4 tehlikeli sınıfa ayrılır.

 • 1. sınıf: Çok düşük güçte olan Laserler,

 • 2. sınıf: Gücleri 1 mW altında olan ve ışığı güzel görülen Laserler ( He-Ne gibi). Doğrudan için bakılmadıkça bir tehlike teşkil etmezler. Gözün kırpma refleksi yeterlidir.

 • 3. sınıf: Ciltle temas ettiğinde tehlike teşkil etmeyen, yangın tehlikesi yaratacak kadar gücü olmayan ancak doğrudan veya yansıyan ışıklarına bakılmasında tedbir gerektiren Laserlerdir.

 • 4. sınıf: Yangın tehlikesi oluşturan, cilt ve gözler için tehlikeli olanlardır. Bunların yansıyan veya genişleyerek saçılan ışıkları dahi gözler için tehlikelidir. Tedavi laserlerin çoğu bu sınıfa girer.

ELEKTRİKSEL TEHLİKELER:

 • ELEKTRİKSEL TEHLİKELER:

 • Laserlerin çoğunun çalışabilmesi için yüksek voltaj gerektirir (Diyotlar hariç). Örneğin, Q-tetiklemeli Nd:YAG laserlerin ve gaz laserlerin flaş ışığının tetiklenmesi birkaç bin voltla oluşabilir.

 • Elde edilen akım az olduğundan hayati tehlike oluşturmasa da bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

 • Elektrik tesisatı çekilirken bir yangın tehlikesi de göz önüne alınmalıdır.

 • Eğer harici su soğutma sistemi varsa gereken periyodik bakım yapılmalıdır.

 • KİMYASAL TEHLİKELER:

 • Yüzeysel Laser etkimelerinde oluşacak doku buharlaşması (ablasyon) sonucu ortaya çıkacak duman sağlık personeli için zararlı olup, hemen ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 • Excimer va bazı CO2 laserlerde gaz sızıntıları kontrol edilmeli ve tehlikeli gazların depolanması, bağlanması ve atılması ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

 • Dye laserlerdeki boyaların çoğu yanıcı, zehirli ve karsinojendir. Kullanırken sızıntılara karşı dikkatli olunmalıdır.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə