Magistratura Mərkəzi Fənn: “Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri” I kurs 820, 864, 876, 884, 852, 896 və 106-cı qruplar üçünYüklə 31,88 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü31,88 Kb.

Magistratura Mərkəzi

Fənn: “Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri”

I kurs 820, 864, 876, 884, 852, 896 və 106-cı qruplar üçün

İmtahan sualları


 1. Dünya iqtisadiyyatının vahid iqtisadi sistem kimi formalaşması problemləri

 2. Qlobal” problemlər və onların ümumkonseptual qruplaşdırılması

 3. Qlobal iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvələri, müasir nəzəriyyə və konsepsiyaları

 4. Beynəlxalq iqtisadi inteqerasiyanın təkmilləşməsi meylləri

 5. “Qlobal inhisarlar və oliqopoliyalar təhlükəsi

 6. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsində beynəlxalq və regional inteqrasiya birlikləri

 7. Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi mexanizmləri və yeni dünya qaydası

 8. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin müasir dövlətlərarası tənzimləmə sistemi

 9. Dünya bazarında neftin qiymətinin tənzimlənməsidə Neft İxracatçısı

 10. Ölkələri Təşkilatının - OPEC strategiyası

 11. Dünya iqtisadiyyatının inkışaf perspektivləri

 12. Qlobal modelləşdirmə və gələcəyə hesablanan proqnozlar

 13. Qiymətli kağızlar bazarı və dünyanın əsas fond birjalarında müasir meyllər

 14. Maliyyə bazarlarının qloballaşması və transmilli banklarin güclənməsi prosesi

 15. Dünya maliyyə resursları və onların yenidən bölgüsü mexanizmləri

 16. Dünya ticarətini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərin müasir ticarət strategiyaları

 17. Xidmətlər üzrə müasir beynəlxalq ticarətin mahiyyəti və dinamikası

 18. Müasir elektron ticarət və onun dünya ticarət əlaqələrinin genişlənməsinədə rolu

 19. Dünya bazarının tarazlığı və beynəlxalq rəqabət

 20. Kosmik məkanın mənimsənilməsi problemi

 21. Dünyanın iqtisadi vəziyyətinin dinamikasını və müasir dünya təsərrüfatlararası durum

 22. Müasir beynəlxalq kooperasiya və ixtisaslaşmanın dərinləşməsi meylləri

 23. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələri və göstəriciləri

 24. Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakına təsir edən amillər

 25. Dünya iqtisadiyyatının müasir təsnifat quruluşu

 26. Türkdilli dövlətlərin iqtisadi inteqrasiyası prosesləri

 27. Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Avroasiya İttifaqı inteqrasiyası

 28. Dünya iqtisadiyyatının müasir təbii-resurs potensialı

 29. İntellektual kapital və dünyanın mühüm elmi-texniki mərkəzləri

 30. Ölkələrin makroiqtisadi inkişafının müasir modelləri

 31. Azərbaycan beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində potensialı və yeni üstünlükləri

 32. İnvestisiya rejimlərinin liberallaşdırılması prosesində TMK-ların rolu

 33. TMK-ların müasir dünya iqtisadiyyatında rolu

 34. Regional iqtisadi inteqrasiya - dünya istehsalına təsir obyekti kimi

 35. Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin müasir forması və problemləri

 36. Müasir Azərbaycan - Aİ qarşılıqlı münasibətləri və ticarət əlaqələrinin vəziyyəti

 37. Azərbaycanın regional əməkdaşlıq münasibətləri: müasir göstəriciləri və problemləri

 38. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inteqrasiya birlikləri

 39. Qlobal demoqrafik problem və onların səciyyəvi xüsusiyyətləri

 40. Qlobal ərzaq problemi və ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı yolları

 41. Inkişaf etməkdə olan ölkələrin sosial-iqtisadi gerilik problemi və müasir meyllər

 42. Yoxsulluq və gender problemi və onların həlli yolları

 43. Xammalın tükənməsi problemi və müasir beynəlxalq xammal bazarının səciyyəvi xususiyyətləri

 44. Bəşəriyyətin enerjidaşıyıcıları ilə təchizatı problemi və enerji təhlükəsizli

 45. Müasir dünya iqtisadiyyatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə imkanları və nüvə energetikasının inkişaf problemləri

 46. Qlobal ekoloji problemin mahiyyəti və onu tənzimləyən beynəlxalq təsisatlar və konvensiyalar

 47. Ekoloji iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf konsepsiyası

 48. Dünya okeanı və ondan istifadənin qlobal problemləri

 49. Beynəlxalq borc böhranı və bünya maliyyə böhranları

 50. Qlobal problemlərin həlli yolları

 51. Azərbaycanın xarici investisiya siyasəti, xarici borc problemi

 52. Beynəlxalq investisiya iqliminin təkmilləşdirilməsi problemləri

 53. Dövlət investisiyalarının daxili və beynəlxalq hərəkətinin səmərəlilik problemləri

 54. Azərbaycanını investisiya siyasəti və müasir strategiyası

 55. Dünya neft qiymətlərinin dinamikası və onların qlobal iqtisadi artıma təsiri

 56. Dünya investisiyalarını qəbul edən əsas ölkələr və müasir vəziyyəti

 57. Azərbaycanın ixracyönümlü siyasəti: mövcud problemlər

 58. Qlobal iqtisadi artımın vəziyyəti (son iki ilin dinamikası)

 59. İqtisadiyyatın militarizasiyası və qlobal hərbi problem

 60. “Soyuq müharibə” dövrü və onun iqtisadi nəticələri

 61. Bipolyarlığın (iki qütblülük) yaratdığı mühüm iqtisadi problemlər

 62. Qlobal problemlərin həlli istiqamətində institutlar sisteminin perspektivləri

 63. Qlobalaşmanın dərinləşməsi və müasir regionalizm meylləri

 64. Qlobal böhran şəraitində daxili tələbə yönəlık artım strategiyası

 65. Yeni yaranan qlobal problemlər və onların tənzimlənməsi mexanizmləri

 66. Beynəlxalq investisiya bazarlarının qloballaşması problemi

 67. Azərbaycanda TMK-ların yaratdığı müasir problemlər

 68. Azərbaycan beynəlxalq neft və qaz biznesində mövqeyi və üstünlükləri, problemləri

 69. Dünya neft bazarında mövcud problemlər və onların həlli yolları

 70. Azərbaycanın DTT-yə üzvolma perpektivləri

 71. Xəzəryani ölkələrin enerji resursları və onların ixracının loqistik problemləri

 72. Terrorizmin iqtisadiyyata təsiri: qlobal problemlərin həlli kontekstində

 73. İslam iqtisadi sisteminin irəliləyişləri və müasir islam maliyyəssi

 74. Müasir dünya miqrasiya problemi və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası

 75. Müasir urbanizasiya prosesləri və meqopolislərin inkişaf amilləriDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə