Makrpiqtisadi tənzimlə fənni üzrə magisr təHSİLİ üzrə imtahan suallarıYüklə 37,5 Kb.
tarix29.09.2018
ölçüsü37,5 Kb.
#71394

Makrpiqtisadi tənzimlə fənni üzrə MAGİSR TƏHSİLİ üzrə imtahan sualları

 1. Милли яманятляр вя инвестисийа тяляби

 2. Əmanətlər və investisiya tələbi Əmtəə və pul bazarında ahəngdar tarazlıq

 3. IS-IM modelinin bərabərlikləri

 4. Multiplikator – əmanətlə investisiyanın əlaqəsinin makroiqtisadiyyatda fəaliyyəti

 5. Investisiyanın ümumi milli məhsulun həcminə təsiri

 6. Makroiqtisadi tənzimləməyə dovlətin mudaxiləsi

 7. Makroiqtisadi tənzimləmə metodları

 8. Makroiqtisadi bazar sistemi

 9. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin təsnifatı

 10. Millisizləşdirmənin daha səmərəli olması

 11. Indiqativ planlaşdırma.

 12. dövlətin iqtisadi rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri

 13. Bazarı, digər iqtisadi fəaliyyətdən fərqləndirən əlamətlər

 14. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin əsasları

 15. Dövlətsizləşdirmənin daha səmərəli olması

 16. Tövsiyyə xarakterli planlaşdırma

 17. Dövlətin iqtisadi rolu

 18. Bazarın əlamətləri

 19. Makroiqtisadi təfəkkur anlayışı

 20. Fransua Genenin “iqtisadi cədvəli”

 21. “Iqtisadi cədvəl”in iqtisadi tarazlığın təmin olunmasında rolu

 22. Makroiqtisadi modellər təsnifləşdirilməsi

 23. Makroiqtisadi modellə, mikro modelin fərqləndirilməsində ikili fakir

 24. Makroiqtisadi modellərin tərtibinin ardıcıllığı:

 25. F.Gene, varlı torpaq sahiblərini müflisləşdirə bilən yeddi-səkkiz səbəb

 26. Əmtəə istehsalı və bazar iqtisadiyyatının mövcudluğu şəraitində müasir makromodellərin qarşısında duran vəzifələr

 27. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf edən ölkələrdə mövcud makroiqtisadi modellər

 28. Təkrar istehsal anlayışı

 29. Təkrar istehsalın makroiqtisadi mütənasiblikləri

 30. Geniş təkrar istehsal resursları və amilləri

 31. Makroiqtisadi təhlilin xüsusiyyətləri

 32. Təkrar istehsal və istehsal dövriyyəsi

 33. K. Marks məcmu ictimai məhsulun dəyər strukturu

 34. Məşğulluğun səviyyəsi və mütəxəssis strukturasının müəyyən edilməsi

 35. İnfrastruktura sahələrinin, rəqabətin və hüquqi əsasların mövcudluğu

 36. Ev təsərrüfatı bölməsi

 37. Dövlət bölməsi

 38. Makroiqtisadi qarşılıqlı əlaqə

 39. Umumi bazarın iqtisadi tarazlığı.

 40. Iqtisadi böhran dövrləri

 41. Dövlətin antiinhisar siyasəti

 42. Böhranların tipləri

 43. İqtisadi fəaliyyətdə inhisarın növləri

 44. İnzibati-amiranəlik inhisarı

 45. Игтисади артымын макроигтисади тящлили

 46. Игтисади артымын прогнозлашдырылмасы

 47. Игтисади артымын тянзимлянмяси

 48. İqtisadi artımın tarazlığı anlayışı

 49. İqtisadi amillərin makroiqtisadi təhlili

 50. Makroiqtisadi istehsal funksiyaları

 51. İqtisadi artımın tənzimlənməsi

 52. İqtisadi artımın ekstensiv tipinin əsas amilləri

 53. İqtisadi inkişafın intensiv tipinin əsas amilləri:

 54. Kobba -Duqlas istehsal funksiyası.

 55. R.Solonun istehsal funksiyası.

 56. L.İ.Ancişkinin istehsal funksivası.

 57. İqtisadi artımın Xorroda-Domar modeli.

 58. Tinberqenin istehsal funksiyası.

 59. İqtisadi artımın tənzimlənməsində dovlətin birbaşa munasibətin beş istiqaməti

 60. İqtisadi artımın yeni keyfiyyətə doğru hərəkəti

 61. Dunya təsərrufatı təcrubəsində iqtisadi inkişafin stimullaşdırılması ucun vergi stavkasından duşunulmuş fəndləridən istifadə olun.

 62. Iqtisadi proseslərə sistemli yanaşma

 63. Milli təsərrüfat sahələrinin struktur problemləri

 64. Makroiqtisadi sistemdə dövlət və qeyri-dövlət bölməsi

 65. Makroiqtisadi gostəricilər sistemi

 66. Umumi daxili məhsulun hesablanması metodu

 67. Umumi Daxili Məhsulun sabit qiymətdə qiymətləndirilməsi

 68. MHS-n gostəricilər sisteminin iqtisadi təhlildə tətbiqi

 69. Milli gəlirin hesablanması

 70. Odəmə və yığım fondu

 71. Ümumi Daxili Məhsul göstəricinin hesablanmasının bolgu metodu.

 72. Ümumi Daxili Məhsul göstəricinin hesablanmasının istehsal metodu

 73. Sabit qiymətləndirmənin uc metodu

 74. Makroiqtisadi səviyyədə təhlil

 75. Milli gəlirin makrosəviyyədə bolgusu

Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 37,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə