Marjinalizm iqtisodiy yunalishiYüklə 19,64 Kb.
tarix11.10.2023
ölçüsü19,64 Kb.
#126851
Marjinalizm iqtisodiy yunalishiMarjinalizm iqtisodiy yunalishi
XIX asrning’ ikkinchi yarmi-XX asrning’ boshlarida iqtisodiy ta’limotlarning’ rivojlanishi (evolyustiyasi) kapitalizm iqtisodiyotida uning’ siyosiy ustqurmasida yuz berayotg’an tub siljishlarni aks ettirar edi. XIX asrning’ so’ng’g’i chorag’ida erkin raqobatning’ monopoliyag’a aylanishi iqtisodiyotdag’i eng’ muhim hodisa bo’ldi. Bu jarayon kapitalizm ziddiyatlarning’, ayniqsa mehnat bilan kapital o’rtasidag’i ziddiyatlarning’ chuqurlashuvi va keskinlashuvi bilan ayni bir vaqtda ro’y berdi. XIX asrning’ 70-yillaridan boshlab qiymat nazariyasi va uni ilmiy tahlil qilishda ham chinakam inqilobiy o’zg’arish yuz berib aynan shu davrda Evropaning’ bir nechta mamlakatlarida turlicha nazariy maktablar shakllandi. Ushbu maktablar yaratg’an iqtisodiy ta’limot fanda «marjinalizm» ta’limoti deb nomlanib XX asrning’ 30-yillarig’acha o’z mavqeini saqlab turdi.
Marjinalizm franstuzcha «marg’inal» so’zidan oling’an bo’lib «eng’ yuqori», (cheg’araviy) deg’an ma’nonibildiradi.
Bu boradag’i o’zining’ ilk fikrlarining’ U.Stenli Jevons 1862 yilda Britaniya fanlarini rivojlantirish Assostiastiyasida qilg’an «Siyosiy iqtisodning’ umumiy nazariyasi haqida qisqacha bildirish»nomli ma’ruzasida bayon etg’an edi. 1871yilda esa U.Jevons yang’i nazariyasini ilmiy asoslashg’a baG’’ishlang’an fundamental asar bo’lg’an «Siyosiy iqtisod nazariyasi»nomli kitobini Ang’liyada nashr qildirdi. Aynan mana shu yili 1871yilda Avstriyada Karl Meng’erning’ «Siyosiy iqtisod asoslari»nomli kitobi ham e’lon qilindi. Bu kitobda ham xuddi mana shu «eng’ yuqori foydalilik»nazariyasi tahlil qilinib matematik formula va teoremalarsiz ilmiy jihatdan asoslab berildi.
1874 yilda Shveystariyada Leon Valrasning’ «Sof iqtisodiyot fani elementlari»nomli kitobi nashrdan chiqdi. Bu kitobdag’i iqtisodiy nazariya to’liq ravishda matematik jihatdan rivojlantirildi. Shunday qilib yang’i yo’nalish bir vaqtda uchta olim tomonidan turli mamlakatlarda ing’liz, nemis va franstuz tillarida ilmiy jihatdan asoslab berildi.
Marjinalizm va uning’ rivojlanish davrini ikki bosqichg’a bo’lib o’rg’anish maqsadg’a muofiqdir.
Birinchibosqich XIX asrning’ 70-80-yillarini o’z ichig’a olib iqtisodiy tahlilning’ dastlabki marjinalistik G’’oyalarini mujassam qilg’an dastlabki ilmiy asarlar yaratildi.(K.Meng’er, U.Jevons va L.Valras asarlari). Bu davrda asosiy mavzu inson psixalog’ik xususiyati, ya’ni uning’ hissiyoti va qabul qilishi asosida o’rg’aniladi. Shuning’ uchun marjinalizmning’ bu bosqichini iqtisodiy ta’limotlardag’i «sub’ektiv yo’nalish» deb ataldi.

Ikkinchibosqich XIX asrning’ 90-yillarig’a to’G’’ri kelib, bu davrdan boshlab marjinalizm ko’pg’ina mamlakatlarda mashhur va asosiy ta’limotg’a aylandi. Marjinalistlarning’ bu davrda erishg’an asosiy yutuG’’lari sub’ektiv-psixolog’ik yo’nalishdan vos kechib iqtisodiyotning’ asosiy maqsadi bu iqtisodiy hayotning’ doimiy borishini mavjud shart-sharoitlar asosida tushuntira bilish demakdir, dedilar. Natijada yang’icha iqtisodiy G’’oyalar namoyondalari klassik iqtisodiy maktabning’ davomchilari sifatida baholanib, ularg’a neoklassiklar deb nom berildi.


Marjinal rivojlanishning’ ikkinchi bosqichini ya’ni neoklassik iqtisodiy ta’limotni rivojlanishig’a yirik iqtisodchi olimlar A.Marshall, Dj. B.Klark va V.Pareto katta hissa qo’shdilar. Marjinal iqtisodiy G’’oyalarni yuqorida qayd etilg’an ikkala bosqichini o’zig’a xos xususiyatlarini quyidag’icha ta’riflashimiz mumkin.
Birinchi. Dastlabki marjinalistlar o’zlarining’ sub’ektiv oqimlarida asosiy e’tiborni iqtisodiy tahlil jarayonida istemol (talab)ning’ tutg’an o’rnini o’rg’anishg’a qaratib klassiklardan farqli ravishda ishlab chiqarish (taklif)ni ikkinchi darajali qilib qo’ydilar. Keyinchalik neoklassiklar har ikkala jarayonni birg’alikda o’rg’anib ancha mukammal ta’limot yaratdilar.
Ikkinchi. Birinchi bosqich marjinalistlari sub’ektiv yo’nalish vakillari klassiklar sing’ari sabab oqibatg’a asoslang’an ilmiy tahlilni qo’llab ularning’ G’’oyalarini ma’lum darajada takrorladilar. Lekin birg’ina katta farq sub’ektiv maktab qo’llag’an iste’mol va tovarlarning’ foydalilig’i usuli ularni klassik maktab usulidan farqladi. O’z navbatida marjinalistlarning’ neoklassik yo’nalishi funkstional ilmiy tadqiqotni maydong’a tashlash bilan birg’a ishlab chiqarish va iste’molni yaxlit holda o’rg’anib meyoriy iqtisodiy o’lchamlarni taqsimot va ayirboshlash jarayonlarig’a ham tadbiq etdilar.
Yüklə 19,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə