Microsoft Word 0408 p v? Bank az 300 2014. docYüklə 366,99 Kb.

səhifə1/13
tarix27.03.2018
ölçüsü366,99 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


PUL VƏ BANKLAR FƏNN NDƏN TESTLƏR (Q YAB ) 

 

1

. Pulun mövcudluğunun zəruri əsası 

A. Dövlətin maliyyə ehtiyacları 

B. Xarici iqtisadi əlaqələr 

C. Əmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü 

D. Mərkəzi və kommersiy1a banklarının tələbatı + 

 

2. Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti  

A. Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları  bazarının meydana gəlməsi 

B. Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçsinə keçid + 

C. Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl  yataqlarının kəşfi 

D.  stehsal  vasitələri  üzərində  xüsusi  mülkiyyətin  mövcudluğu    və  iri  topdan 

bazarların meydana çıxması 

 

3. Pul  ümumi ekvivalentidir. 

A. Mübadilə dəyərinin 

B. Mal və xidmətlərin dəyəri + 

C.  stehlak dəyərinin 

D. Tam dəyərli pulların çəkisinin 

 

4. Nominal dəyərləri   pullar  tam dəyərlidir. 

A. Bazarda kortəbii müəyyən olunan 

B. Real dəyərindən aşağı olan  

C. Real dəyərini üstələyən 

D. Real dəyərə müvafiq olan + 

 

5. Bir əmtəənin dəyərinin digər  əmtəədə əks olunması hansı dəyər  forması 

üçün xarakterikdir: 

A. Sadə 


B. Tam 


C. Ümumi 

D. Pul 


 

6. Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə envivalent əmtəədə əks 

etdirir?  

A. Sadə 


 

B. Tam + 

C. Ümumi 

D. Pul 


 


 7.  Pul  ilə  ödənilməyən  mala  mülkiyyət  hüququ  verən  mal  mübadiləsi sövdələşməsi necə adlanır? 

A. Forfeytinq 

B. Dempinq 

C. Barter + 

D. Faktorinq 

 

8. Nominal dəyəri   dəyər nişanələri  puldur: 

A. Müəyyən olunmayan 

B. Real dəyərə müvafiq olan 

C. Real dəyərindən aşağı olan 

D. Real dəyərdən yuxarı olan + 

 

9.  Hansı  konsenpsiyaya  görə  pul  insanlar  arasındakı  xüsusi  razılaşma 

nəticəsində meydana gəlmişdir: 

A. Monetarist 

B. Rasionalist 

C. Təkamül + 

D. Psixoloji 

 

10. Pul hansı ehtiyacların ödənilməsi vasitəsidir 

A. Ancaq mənəvi 

B. Məhdud saydakı 

C. Bütün + 

D. Ancaq maddi 

 

11. Pul   dəyərinin müstəqil formasıdır. 

A. Mübadilə + 

B.  stehlak 

C. Əmtəə 

D. Maliyyə 

 

12.  Nisbətən  likvidli  bir  əmtəənin  yerli  bazarda  ümumi  ekvivalent  rolunu oynaması hansı dəyər forması üçün  xarakterikdir: 

A. Pul 


B. Tam 

C.Ümumi + 

D. Sadə 

 

 
 13. Əmtəələrin   onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında əyyən olunur: 

A. Dəyəri + 

B.  stehlak dəyəri 

C. Valyuta kursu 

D. Mənfəəti 

 

14. Pul ictimai zəruri  əmək sərfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir: 

A. Xarici + 

B. Daxili 

C. Mənəvi 

D. Mövsümi 

 

15. Əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi   çıxış edir: 

A. Gəlir  

B. Mənfəət 

C. Rentabellik 

D. Qiymət + 

 

16. Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir: 

A. Pul-əmtəə-pul + 

B. Əmtəə-pul-əmtəə 

C. Əmtəə-əmtəə- pul 

D. Pul – borc öhdəliyi- əmtəə 

 

17. Müasir pullar: 

A. Qızıla dəyişdirilmir + 

B. Dövlət nişanı fabrikində qızıla  dəyişdirilir 

C. AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir 

D. AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir. 

 

18.   mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır: 

A. Əmtəə istehsalı + 

B. Valyuta  bazarı 

C. Fond bazarı 

D. Veksel mübadiləsi 

 

19. Pulun funksiyaları   deməkdir: 

A.  Cəmiyyətin  fəaliyyəti  və  inkişafının  müxtəlif  sahələrinə  pulun  tətbiqi  və 

təsirinin nəticəsi  

B. Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü C. Pulun düzgün  fəaliyyəti üçün  zəruri şərait. + 

D. Kreditə verilmiş pulun qiyməti 

 

 20. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının kapitalı …. hesabına formalaşır: 

A. Dövlətin vəsaitəlri + 

B. Fərdi şəxslərin ianələri; 

C. Kommersiya banklarının fondları; 

D. Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri. 

 

21. Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirməklə mərkəzi bank siyasətini aparır: 

A. Diskont; 

B. Deviz + 

C. Fond; 

D. Mühafizəkar. 

 

22. Dəyər ölçüsü funksiyasını   pullar yerinə yetirir: 

A. Yalnız  tam dəyərli + 

B. Yalnız natamam dəyərli 

C. Tam və natamam dəyərli 

D. Kağız və kredit 

 

23.  Pulun  dəyər  ölçüsü  funksiyasının    mahiyyəti  özünü      kimi  çıxış 

etməsində göstərir: 

A. Əmtəə mübadiləsində  vasitəçi 

B. Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi 

C. Ümumi dəyər etalonu + 

D. Yığım və əmanət vasitəsi 

 

24.  Pulun  hansı  funksiyası  onun  digər  funksiyalarının  reallaşmasının  təminatçısıdır: 

A. Dünya pulu 

B. Tədiyə vasitəsi 

C. Dəyər ölçüsü + 

D. Tədavül vasitəsi 

 

25.  Pulun  tədavül  vasitəsi  funksiyasının  mahiyyəti  özünü    kimi  çıxış etməsində göstərir: 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə