Microsoft Word 10 Hidrogénmotor docYüklə 146,03 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix02.03.2018
ölçüsü146,03 Kb.
#28610


 

  

 

  

 

 A hidrogén felhasználása belsőégésű motorokban 

 

  

Irodalmi összefoglaló és szakirodalmi jegyzék 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Készítette: 

a BME Gépjárművek tanszéke 

2008. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

HIDROGÉN A MOTORHAJTÓANYAGOK RENDSZERÉBEN  

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

 1.  Hidrogénmotorok 

Ez a dokumentum a hidrogénmotorok működésének és főbb részeinek a leírását, 

valamint előnyeit és hátrányait taglalja és azt, hogy milyen intézkedéseket lehet 

tenni a hátrányok csökkentése érdekében. 

A legkorábbi hidrogénmotort 1807-ben Francois Isac de Rivaz fejlesztette ki. Maga 

a motor u.n. atmoszférikus szabaddugattyús gázgép volt, a hidrogén meggyújtása 

okozta terjeszkedés szabadon röpítette a dugattyút felfelé, a munkavégzés akkor 

történt, amikor a dugattyút a reá ható gravitációs erő és a külső levegő nyomása a 

kezdeti, alsó állásába nyomta vissza. A mozgást a dugattyúrúdon lévő fogasléc és 

a kilincsműves fogaskerék alakították forgó mozgássá. Ezzel a motorral 1913-ban 

több, mint 100 métert tett meg egy jármű, ez volt az első, belsőégésű motorral 

hajtott jármű. 

 

Hatvan évvel később, az 1860-as és 1870-es években N. A. Otto, az Otto-motorok feltalálója, miközben a belsőégésű motorral kísérletezett, szintézisgázt használt 

üzemanyagként, melynek hidrogéntartalma meghaladta az 50 %-ot. Otto 

benzinnel is kísérletezett, de a használatát veszélyesnek találta, ezért visszatért a 

gáz halmazállapotú motorhajtóanyagokhoz. A karburátor kifejlesztése azonban új 

korszak hajnalát jelentette, melyben a benzint már biztonságosan felhasználhatták 

a gyakorlatban. Ez a gázok használatát teljesen kiszorította. 

A hidrogént széles körben alkalmazzák a különböző űrprogramokban, mivel ennek 

a legjobb energia/tömeg aránya. Folyékony hidrogén a rakétamotorok hajtóanyaga 

is, és a Holdon végzett Apolló programban, a Marsra irányuló Viking programban 

vagy a Szaturnuszt kutató Voyager programban is alkalmazták. 

Az utóbbi években a környezetszennyezés csökkentése érdekében és az 

olajszármazékoktól való függőség megszüntetésére ismét előtérbe került a 

hidrogén hajtóanyagkénti hasznosítása. 

 

2.  A hidrogén égési tulajdonságai A hidrogén fontosabb fizikai tulajdonságai: 

  Szintelen, szagtalan, íztelen. 

  Normálállapotban gáz halmazállapotú. 

  A legkönnyebb gáz, sűrűsége a levegőnél 14,4-szer kisebb. 

  Olvadás- és forráspontja igen kicsi. Környezeti hőmérsékleten a többi 

gázzal ellentétben, kiterjedéskor felmelegszik, ezért a legnehezebben 

cseppfolyósítható gázok közé tartozik. 

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

  Minthogy molekulái igen kis tömegűek, ezért hőmozgásuk sebessége igen nagy (0° C-on 1845 m/s). Ezzel magyarázható a nagy diffúziósebesség 

valamint a nagyon jó hővezető-képesség. 

  Fajhője igen nagy (minden anyag fajhőjénél nagyobb), ez a kis atom- ill. 

molekulatömegek következménye.  

  Vízben igen kis mértékben – gyakorlatilag nem – oldódik, melynek oka az 

apoláros molekulaszerkezet.  

  Egyes fémekben, elsősorban a platinafémekben nagymértékben oldódik. 

Fémekben való oldódása azonban nem csupán fizikai, hanem kémiai 

folyamat is, mert u.n. fémes hidridek keletkezésével jár. 

  Egyéb gázokhoz hasonlítva, feltűnően nagy az elektromos 

vezetőképessége (ez a fémekre hasonlító tulajdonsága).  

Motorhajtóanyagként alkalmazva, a következő tulajdonságai is fontosak: 

  A levegő-hidrogén keverék széles tartományban gyúlékony 

  Meggyújtásához kis energia szükséges. 

  Hidegebb falhoz közelítve a hidrogénláng a falhoz közelebb érve alszik el 

(vékonyabb határréteg). 

  Jó kompressziótűrés 

  Nagy lángsebesség 

 

2.1. A levegő-hidrogén keverék széles tartományban gyúlékony  A hidrogén-levegő keverék sokkal szélesebb tartományban gyúlékony, mint az 

összes többi hajtóanyag. Ezért a hidrogén-levegő keverék szegény keveréke is 

elégethető a belsőégésű motorokban. A szegény keverék azt jelenti, hogy a 

hidrogén mennyisége az adott levegőmennyiséghez képest jóval kevesebb, mint 

amennyi elméletileg az elégetéshez szükséges lenne. Ezért könnyű a 

hidrogénmotorokat indítani. 

Általánosságban szegény keverékkel a motorüzem gazdaságosabb és az égés 

tökéletesebb. Ezen kívül kisebb az égés hőmérséklete, ez kedvező a nitrogén-oxid 

kibocsátás szempontjából. A keverék szegényítése viszont csökkenti a motor 

teljesítményét a szegény keverék kisebb energiatartalma miatt. 

  

2.2. Kis gyújtási energia A hidrogén meggyújtásához nagyon kis energia kell, egy nagyságrenddel kisebb, 

mint a benzin meggyújtásához. Ez teszi lehetővé a hidrogénmotorokban a sovány 

keverék meggyújtását, a könnyű motorindítást.  

A kis gyújtási energia sajnos azt is okozhatja, hogy a hengerekben lévő forró 

gázok vagy forró részek idő előtt meggyújtják a hengerben lévő hidrogént (amikor 

még nyitva van a szívószelep), és a szívócsőbe „visszaég” a hidrogén-levegő 

keverék. Ez a keveréket beszívó (nem közvetlen befecskendezésű) 

hidrogénmotoroknál egyik nagy problémája. A hidrogén széles skálán mozgó 

gyúlékonysága azt is jelenti, hogy szinte minden keverék begyulladhat a forró 

részektől.  

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

  2.3. Hidegebb falhoz közelítve a hidrogénláng a falhoz közelebb érve alszik el 

(vékonyabb határréteg) 

A hidrogénláng csak a falhoz közelebb érve alszik el, mint a benzin lángja. 

Következésképpen a hidrogén lángnyelvei közelebb vannak a henger falához, 

mint más motorhajtóanyagoké. Ez is növelheti a visszaégési hajlamot.  

  

2.4. Jó kompressziótűrés A hidrogénnek viszonylag nagy az oktánszáma. Ennek az a jelentése, hogy a 

hidrogént jobban össze lehet sűríteni anélkül, hogy öngyulladás következne be. A 

sűrítés okozta hőmérsékletnövekedést a következő összefüggés határozza meg: 

1

21

1

2

n

V

V

T

T

 

ahol:  V

1

/V2

 = sűrítési arány

 

T

1 = kezdőhőmérséklet

 

T2

 = véghőmérséklet

 

n = politrópikus kitevő 

A hőmérséklet nem lehet nagyobb, mint a hidrogén öngyulladási hőmérséklete, 

mert az korai gyulladást okozna. Ezért a véghőmérséklet (T

2

) korlátozza a sűrítési arányt. A hidrogén jó kompressziótűrése nagyobb sűrítési arányt tesz lehetővé a 

hidrogénmotorban, mint a hagyományos motorokban szokásos érték. Ez a 

nagyobb sűrítési arány azért fontos, mert ez a rendszer termikus hatásfokával áll 

kapcsolatban. A nagy oktánszám miatt a hidrogén a szikragyújtású motorok 

hajtóanyagának felel meg. 

  

2.5. Nagy lángsebesség A hidrogén lángja gyorsan terjed. Azonos feltételek mellett a hidrogénláng 

sebessége egy nagyságrenddel nagyobb a benzinlángénál. Ez azt jelenti, hogy a 

hidrogénmotorban lejátszódó folyamat jobban megközelítik a termodinamikai 

körfolyamatot. A hidrogén-levegő keverék szegényítésével azonban az égési 

sebesség jelentősen csökken.  

  

2.6. Nagy diffúziósebesség A hidrogén diffúziósebessége nagy. A levegővel gyorsabban keveredik, mint pl. a 

benzingőzök, ami két okból is előnyös: egyrészt a hidrogén-levegő keverék 

egyenletesebb, mint pl. a benzingőz-levegő keverék (jobb égés), másrészt, ha a 

hidrogéntartály megsérül, a kiszabaduló hidrogén gyorsan szétoszlik a környező 

levegőben, ezáltal kisebb a robbanásveszély.  

  

2.7. Kis sűrűség Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

A hidrogén nagyon könnyű. Ezért: adott út megtételéhez nagy méretű tartályra van szükség.  

 

3.  Levegő-hidrogén arány A hidrogén égését a következőképpen írhatjuk le: 

2H

2 + O

2

 = 2H2

A teljes égéshez szükséges H2

 = 2 mol


A teljes égéshez szükséges O

2

 = 1 mol 

Mivel az égéshez a levegőt használjuk az oxigén helyett, a számításoknál a 

levegő nitrogéntartalmát is figyelembe kell vennünk: 

A levegő N

2

 tartalma A levegő összetétele79% N

2

 és 21% O2

 1 mol O2

-höz tartozik 79/21 = 3,762 mol N

2

A levegő molszáma = O2

 mol + N


2

 mol 


 = 1 + 3,762 = 4,762 mol 

Az O


2

 tömege = 1 mol O

2

 * 32 g/mol = 32 g Az N

2

 tömege = 3.762 mol N2 * 28 g/mol = 105,33 g A levegő tömege = O

2

 tömeg + N2

 tömeg 


= 32g + 105,33 g = 137,33 g 

A H


2

 tömege = 2 mol H2 * 2 g/mol = 4 g 

 

A levegő és hidrogén sztöchiometrikus aránya (L/H): (L/H) tömegarány = 

 

 levegő tömege/hidrogén tömege  = 137,33 g/4 g = 34,33 

(L/H) térfogatarány =

 

 levegő térfogata/hidrogén térfogata  = 4,762 mol/2 mol = 2,4 

 

Sztöchiometrikus keverék esetén a hidrogén égéstérben elfoglalt térfogataránya: H2 v/v % =

 

 H2

 térfogata/teljes térfogat 

 = H

2

 térfogat/(levegő + H2

 térfogat) = 2/(4,762+2) = 29,6%

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

Mint a számítások is mutatják, a hidrogén elégetésének elméleti (sztöchiometrikus) L/H tömegaránya körülbelül 34:1. Ez azt jelenti, hogy 

elméletileg minden kilogramm hidrogénhez 34 kg levegő szükséges. Ez jóval 

nagyobb, mint a benzinnél szükséges 14,7 arány.  

Ha a hidrogén gáz halmazállapotban, a szívócsövön át kerül az égéstérbe, ott 

több helyet foglal el, mint a folyékony tüzelőanyag; következésképpen a levegő 

részére kevesebb hely marad. Sztöchiometrikus keverék esetén a hidrogén a 

lökettérfogat 30%-át foglalja el, míg a benzin kevesebb, mint 2%-át. A következő 

táblázatban 1 liter lökettérfogatú a benzin- és hidrogén-tüzelőanyagú motor 

teljesítményét hasonlítjuk össze. 

 

  

 

Tüzelőanyag benzin 

hidrogén,  

gáz vagy 

cseppfolyós 

hidrogén, 

nagynyomású gáz 

vagy cseppfolyós 

Keverékképzés 

karburátor vagy 

szívócsőbe 

fecskendezés 

szívócsőbe szívás 

vagy  

fecskendezés közvetlen 

befecskendezés 

 

(külső keverékképzés) (belső 

keverékképzés) 

tüzelőanyag 

17 cm


3

 

300 cm3

 

420 cm3

 

levegő 983 cm

3

 700 cm

3

 1000 cm

3

 energia 

3,8 kJ 


100% 

3,2 kJ 


85% 

4,5 kJ 


120 % 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a szívó motor esetén a hidrogén hengerbe juttatásától függően a hidrogénmotor teljesítménye a benzinmotorokhoz képest 

85% (egyszerű bevezetés) és 120% (nagynyomású befecskendezés) között 

változik. Feltöltött motor teljesítménye mindhárom esetben a feltöltés mértékével 

(p

töltő/p

o

) arányosan nagyobb lehet. Mivel a hidrogén-levegő keverék gyúlékonysága széles skálán mozog, a 

hidrogénmotorok L/H aránya 34:1 (sztöchiometrikus) és 180:1 között lehet.  

 

4.  A korai gyulladás problémája és annak megoldása A működőképes hidrogénmotorok fejlesztésénél elsődlegesen jelentkező 

probléma a hidrogén korai gyulladása, mert a hidrogén meggyújtásához kis 

energia is elegendő, a keverék gyúlékonysága széles skálán mozog és a láng 

csak a falhoz közelebb alszik el.  

Az öngyulladás azt jelenti, hogy a hidrogén-levegő keverék az égéstérben már a 

gyújtószikra megjelenése előtt meggyullad, ez rosszhatásfokú, egyenetlen járású 

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

motorüzemet okoz. Visszaégés is létrejöhet, ha a korai gyulladás a hidrogénbevezető szelep közelében jön létre, és így az égő hidrogénláng a 

tüzelőanyag-rendszerbe visszajuthat.  

Számos tanulmány vizsgálja a hidrogénmotorok korai gyújtásának okait. Az 

elemzések némelyike azt mutatja, hogy a korai gyújtást az égéstérben, a 

gyújtógyertyán vagy a kipufogószelepen lévő forró lerakódások okozzák.  

 

4.1. Tüzelőanyaganyag-ellátó rendszer A tüzelőanyag-ellátó rendszer megfelelő kialakításával csökkenthető -- vagy akár 

teljesen meg is szűntethető -- az időelőtti gyulladás gyakorisága. A hidrogénellátó 

rendszereknek három fő típusa van:  

  központi befecskendezés (vagy karburátoros), 

  szívócsőbe fecskendező és  

  közvetlen befecskendezésű. 

A központi és szívócsőbe fecskendező rendszerek a hidrogént a szívóütemben 

juttatják a hengerbe. A központi befecskendezésű és a karburátoros 

keverékképzésnél a hidrogén a közös szívócsőbe áramlik, a szívócsőbe 

fecskendező rendszerek a hidrogént az adott henger szívószelepéhez juttatják. 

A közvetlen befecskendezés az előbbieknél kifinomultabb módszer, a levegő-

hidrogén keverék a sűrítési ütemben, az égéstérben alakul ki.  

 

Központi befecskendezés (vagy karburátoros) keverékképzés A hidrogénmotorok tüzelőanyag-ellátásának legegyszerűbb módja. Előnyei: 

egyrészt a központi befecskendezés közel nem igényel akkora hidrogénnyomást, 

mint a többi módszer; másrészt benzinmotoros autók központi befecskendezős 

vagy karburátoros keverékképző rendszereit egyszerűen át lehet alakítani 

hidrogén/benzin vagy hidrogén üzemre.  

A rendszer hátránya, hogy a motor egyenetlenebbül jár a korai gyújtások és az 

esetleges visszaégések miatt. A visszaégés mértékét a szívócsőben jelenlévő 

nagyobb hidrogén-levegő keverékmennyiség fokozza.  

 

Szívócsőbe fecskendező rendszer  A szívócsőbe fecskendező rendszer a hidrogént a szívócsatornába, a szívószelep 

közelébe fecskendezi be. A hidrogént rendszerint a szívóütemben fecskendezik 

be a szívócsőbe, mivel ekkor a legkedvezőbbek a körülmények a korai gyújtás 

elkerülésére.  

A szívócsőbe fecskendezésnél a hidrogénnel együtt beszívott levegő hígítja és 

hűti a visszamaradt égéstermékeket, gázokat és forró részecskéket. Mivel a 

szívócsőben kevesebb hidrogén van, ezért a visszagyújtás lehetősége jelentősen 

csökken. A rendszer nyomása nagyobb, mint a központi vagy karburátoros 

keverékképző rendszereknél, de kisebb, mint a közvetlen befecskendezésűeknél.  

 

Közvetlen befecskendezésű rendszerek Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

A korszerűbb hidrogénmotorok a sűrítési ütemben közvetlenül a hengerbe fecskendezik be a hidrogént. A szívószelep a hidrogén befecskendezésekor zárva 

van, s ez teljesen kizárja a szívócsőben lévő keverék meggyulladását, és a 

visszaégést.  

A közvetlen befecskendezésű rendszerek teljesítménye több mint 20%-kal 

nagyobb, mint a benzinmotoroké és 42%-kal nagyobb, mint a központi 

befecskendezésű vagy karburátoros hidrogénmotorok teljesítménye.  

Bár a közvetlen befecskendezés megoldja a szívócsőben létrejövő gyulladás 

kérdését, de nem küszöböli ki feltétlenül az égéstérben fellépő korai gyulladást. 

A hidrogén és a levegő elkeveredésének ideje csökken, a keverék nem lesz 

teljesen homogén. Ez okozhatja, hogy a közvetlen befecskendezésű rendszerek 

NOx-kibocsátása nagyobb, mint a másik két rendszeré. A közvetlen 

befecskendezésű rendszerek nagyobb hidrogénnyomást igényelnek, mint az előző 

rendszerek. 

  

4.2. A hengerben lévő gázok hőmérsékletének csökkentése (belső hengerhűtés) 

Az korai gyulladás valószínűsége csökkenthető, ha a hengerben lévő gázok 

hőmérséklete kisebb. Ez kipufogógáz-visszavezetéssel (EGR) vagy 

vízbefecskendezéssel érhető el. 

Mint a neve is mutatja, az EGR rendszer a kipufogógáz egy részét visszavezeti a 

szívócsőbe. Ez csökkenti az esetlegesen felizzott részek, lerakódások 

hőmérsékletét, ezáltal csökkentve a korai gyulladás valószínűségét, de ezen kívül 

a visszavezetett kipufogógázok csökkentik az égés csúcshőmérsékletét és így a 

NO

x

 kibocsátást is. Általában a 25-30%-os kipufogógáz-visszavezetés már elegendő a visszaégés megelőzéséhez is.  

A kipufogógáz-visszavezetés azonban csökkenti a motor teljesítményét, mivel a 

kipufogógázok jelenléte csökkenti az elégethető levegő-hirdrogén keverék 

mennyiségét.  

A belső hengerhűtés másik módszere a vízbefecskendezés. A víz hidrogéngázhoz 

fecskendezése -- még a levegővel való elkeveredés előtt -- jobb eredményeket 

mutatott, mint amikor a szívócsőbe -- a már összekeveredett levegő-hidrogén 

keverékhez -- fecskendeződik a víz. A vízbefecskendezésnél azonban gondosan 

ügyelni kell a tömítések állapotára, hogy a befecskendezett víz ne keveredhessen 

a motorolajjal. 

 

4.3. A motor kialakítása A korai gyulladások és a rendellenes égések elkerülésére a leghatékonyabb 

módja, ha a motort eleve úgy alakítják ki -- különös figyelemmel az égéstérre és a 

hűtőrendszerre -- hogy a hidrogénhajtáshoz optimális legyen. 

Tárcsaformájú égéstérrel (sík dugattyútetővel és égéstértetővel) az égéstérben a 

turbulencia mértéke csökkenthető. Kisebbek lesznek a sugár- és érintőirányú 

gázsebességek, és a beszíváskor kialakuló örvények sűrítés közben nem 

erősödnek fel jelentősen.  

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

10 


Mivel hidrogénmotorban elégetlen szénhidrogének keletkezésétől nem kell tartani, 

nagy furat-löket arányú (rövidlöketű) hengerkialakításra kell törekedni. A nagyobb 

égési sebesség miatt két gyújtógyertyát célszerű alkalmazni. A hűtőrendszer 

kialakításakor gondot kell fordítani arra, hogy a hűtés az összes szükséges helyen 

megoldott legyen.  

A korai gyulladás elkerülését ugyancsak elősegíti, ha egy nagyobb helyett két, 

kisebb kipufogószelepet használunk, valamint hatékony átöblítő rendszer 

kialakítása, melynek célja a kipufogógázok minél teljesebb kiszorítása az 

égéstérből.  

 

5. Gyújtórendszer A hidrogén meggyújtásához szükséges alacsony energiaszint miatt a hidrogén 

meggyújtása egyszerű, így a benzinüzemű motor gyújtórendszerét változtatás 

nélkül használhatjuk. Nagyon sovány levegő-üzemanyagaránynál (130:1 és 180:1 

arányok között) a lángsebesség jelentősen lecsökken, ezért előnyös a kétgyertyás 

gyújtórendszer használata. 

A hidrogénmotor gyújtógyertyájának a kis höértékű és nem platinaelektródás 

típusok felelnek meg. A kis hőértékű gyertya nagyobb hőmennyiséget ad át a 

hengerfejnek. Ennek következtében gyújtógyertya elektródáinak hőmérséklete 

kisebb, az elektróda felizzása okozta nemkívánatos gyulladás lehetősége 

csökken.  

A platinaelektródás gyújtógyertya használata azért nem ajánlott, mivel a platina a 

hidrogén oxidálásánál katalizátorként viselkedik. 

  

6. A forgattyúház hűtése A forgattyúház hűtése a hidrogénmotoroknál még fontosabb, mint a 

benzinmotoroknál. 

Akárcsak a benzinmotoroknál, az el nem égett motorhajtóanyag a dugattyúgyűrűk 

mellett átkerülhet a forgattyúházba. Mivel a hidrogén meggyújtásához kisebb 

energia kell, mint a benzinhez, a forgattyúházba bejutott el nem égett hidrogén 

könnyebben meggyulladhat.. Ezt hűtéssel kell megakadályozni.  

A hidrogén meggyulladása a forgattyúházban lehet, hogy csak ijesztő hangot ad, 

de a motortüzet is okozhat. A hidrogén meggyulladása a forgattyúházban hirtelen 

nyomásnövekedést okoz, amit biztonsági szelepen keresztül kell ki engedni. Ezt 

mutatja be a következő ábra. 

Égéstermékek is átkerülhetnek a forgattyúházba a dugattyúgyűrűk mellett. Mivel a 

hidrogén égésterméke víz, ez a motorolajjal kenőképességét csökkenti. Ez a 

motor élettartama szempontjából hátrányos. 

  

7. Termikus hatásfok Az Otto-motorok termikus hatásfoka a motor sűrítési arányától és a tüzelőanyag-

levegő keverék adiabatikus kitevőjétől függ, a következő egyenlet szerint: 

sűrítés okozta hőmérsékletnövekedést a következő összefüggés határozza meg: 

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

11 


1

2

10

1

1

V

V

 

ahol:  V

1

/V2

 = sűrítési arány(kompreszióviszony)

 

 = adiabatikus kitevő  

Minél nagyobb a sűrítési arány, annál jobb a motor termikus hatásfoka. Egy motor 

sűrítési arányának határát az tüzelőanyag keverék kopogástűrése (oktánszáma) 

határozza meg. A sovány hidrogén-levegő keverék kevésbé hajlamos a 

kopogásra, mint a benzin, ezért a hidrogénüzemű motorban nagyobb sűrítési 

arány valósítható meg. 

Az adiabatikus kitevő a tüzelőanyag molekulaszerkezetével van összefüggésben. 

Minél egyszerűbb a tüzelőanyag molekulaszerkezete, annál nagyobb az 

adiabatikus kitevő. A hidrogén molekulaszerkezete sokkal egyszerűbb a, mint a 

benziné adiabatikus kitevője is nagyobb (=1,4), mint a benziné (=1,1). 

  

8. Károsanyag-kibocsátás A hidrogén elégetése oxigénben csak vizet eredményez: 

2H

2 + O

2

 = 2H2

Ha azonban a hidrogén levegőben (nitrogén + oxigén) ég el, nitrogén-oxidok (NO=

 NO+NO

2

) is keletkeznek: H

2

 + O2

 + N


2

 = H


2

O + N


2

 + NO


x

 

Nitrogén-oxidok magas hőmérsékleten keletkeznek. A hőmérséklet nagyságától függ, hogy a beszívott levegő nitrogénjének mekkora hányada oxidálódik. Az NOx 

mennyisége a következő tényezőktől függ: 

  a levegő/tüzelőanyag aránytól  

  az égéstérnyomások nagyságától  

  a motor fordulatszámától 

  a gyújtás időzítésétől  

  az esetlegesen alkalmazott belső hengerhűtés mértékétől. 

A nitrogén-oxidokon kívül az égéstérbe felkerült motorolaj elégésének 

következtében szénmonoxid és széndioxid is keletkezhet a kipufogógázban.  

A motor állapotától (olajégés) és az alkalmazott működtetési stratégiától (gazdag 

vagy szegény keverék) függően a hidrogénmotor károsanyag-kibocsátása a 

majdnem nullától a nagyobb értékekig változhat. A következő ábra a 

hidrogénmotorok tipikus NO

x

-kibocsátás diagramját mutatja a λ légviszony (beszívott levegőtömeg/az égéshez elméletileg szükséges levegőtömeg) 

függvényében.  

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

12 


 

A hidrogénmotor károsanyag-kibocsátása 

 

9. Teljesítmény A hidrogénmotor elméleti maximális teljesítménye a levegő/hidrogén aránytól és a 

hidrogénbefecskendezés módjától függ.  

Mint azt a 3. fejezetben már említettük, a sztöchiometrikus levegő/hidrogén arány 

34:1. Ennél a L/H aránynál a hidrogén az égéstér 29 %-át tölti ki, a maradék 71 %-

ot pedig a levegő. Ennek az a következménye, hogy a hengertérfogatot kitöltő 

keverék energiatartalma kevesebb, mint a benzin-levegő keverék esetében (mivel 

a benzin folyékony, az égéstérnek csak nagyon kis  -- 2% alatti -- részét foglalja el, 

ami több levegő beszívását teszi lehetővé).  

Mivel mind a karburátoros, mind pedig a szívócsőbe fecskendezési 

keverékképzésnél a hidrogén és a levegő a hengerbe lépés előtt keveredik össze, 

a rendszer elméleti teljesítményhatára a benzinmotornak csak a 85%-a. A 

közvetlen befecskendezésű rendszernél, ahol a hidrogén a levegővel csak az 

hengerben, zárt szelepek mellett keveredik el (és így a hengerben 100% a 

levegőtartalom), a rendszer maximális teljesítménye akár 20%-kal is nagyobb 

lehet, mint a benzinmotoré.  

Következésképpen a keverékképző rendszertől függően a hidrogénmotor 

teljesítménye 20%-kal nagyobb vagy 15%-kal kisebb lehet, mint a benzinmotoré. 

A sztöchiometrikus levegő/hidrogén arányú keverék égési hőmérséklete azonban 

nagyon magas, ami nagy mennyiségű szennyező nitrogén-oxid (NO

x

) kibocsátást okoz. Mivel a hidrogénmotor használatának egyik célja a kipufogógázok 

légszennyezésének csökkentése, ezért a hidrogénmotorokat úgy tervezik, hogy ne 

sztöchiometrikus levegő/hidrogén aránnyal működjenek. 

A hidrogénmotorokban a felhasznált levegő körülbelül kétszer annyi. mint amennyi  

a tökéletes égéshez elméletileg szükséges lenne (λ=kb. 2). Ily módon  az NO

x

-kibocsátás majdnem nullára csökken. Sajnos, ez a motor teljesítményét is a felére 

csökkenti az ugyanolyan méretű benzinmotorokhoz képest. A 

teljesítményveszteség kiegyenlítésére a hidrogénmotorokat nagyobb 

lökettérfogatúra tervezik, mint a benzinmotorokat és/vagy turbótöltést 

alkalmaznak.  

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

13 


10. A jelenlegi helyzet 

Csaknem mindegyik autógyártó foglalkozik hidrogénhajtású járművek 

fejlesztésével. A sorozatgyártáshoz a BMW került legközelebb: a sorozatgyártásra 

alkalmas BMW Hydrogen 7 modellből száz darabot készítettek, amelyeket 

politikai, gazdasági és közéleti személyiségeknek adnak kipróbálásra. A 

szemléletváltáson túl e tesztelések másik célja, hogy a hétköznapi használat 

tapasztalatait felhasználják a modell továbbfejlesztésében. 

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

14 


Hidrogén és a hagyományos motorhajtóanyagok összehasonlító táblázata 

Tulajdonság 

egység 

Benzin 

Gázolaj 

Metán 

Hidrogén 

 

 Euroszuper  

 

 

Sűrűség (cseppfolyós)

1

 

kg/m3

 

720...780  820. .. 845 423 

70,8 


 

°C 


15 

15 


-162 

-253 


Sűrűség (gáznemű)

1,2


 

kg/m


3

 0,716 


0,090 

Moltömeg 

kg/kmol 

≈ 98 


≈ 190 

16,043 


2,016 

Forráspont ill. tartomány

1

 

°C 210…355   

-161,5 


-252,8 

Elméleti levegöarány 

kg

lev


/kg

tüa


   

14,7 


17,2 

34,3 


 

v/v % 


30…190 

9,5 29,5 

Fűtőérték 

MJ/kg 

14,0 


42,9 

50 


120 

 cseppfolyós

1

 

31,7 35,8 

21 


8,5 

Energiasűrűség 

 gáz 

MJ/dm


3

 12,6


3,0


3

 

Keverékfűtőérték1,2,4

 

   (keverékbeszívás) MJ/m

3

 3,76 

3,40 3,19 

Keverékfűtőérték

1,2,4

 

   (levegőbeszívás) MJ/m3 

3,83 


3,77 

3,76 


4,52 

v/v %% 


1...7,6 

0,6...5,5 

4,4...15 

4...76 


Gyulladási tartomány

1,5,7


 

λ 

1,4...0,4 1,35...0,48  2,28...0,6 

10...0,13 

Öngyulladási hőmérséklet

1,4


 

°C 


230...450 

250 


595 

585 


Minimális gyújtási energia

3,4


 

mJ 


0,24 

0,24 


0,29 

0,017 


1,2 

0,16 0,61 

Diffuziós együttható

4

 

6 

cm

2/s 

0,05 


 

1,9·10-2

 

8,5·10-2

 

Lamináris Iángsebesség1,4,5,7

  

cm/s ≈ 40 

≈ 40 


≈ 42 

≈ 230 


Kísérleti oktánszám (ROZ) 

95 130 


Motor-oktánszám (MOZ) 

85 


100 


Cetánszám (CZ) 52...54 Tőmeghányadok  

 

  

 

       C 85,6 


86,1 

74,9 


       H 

12,2 


13,9 

25,1 


100 

       O 

2,2 
                                            

1

 1,013 bar nyomás 2

 0° C hőmérséklet 

3

 350 bar és 280 K 4

 

λ=1 légviszony 

5

 levegőben 6

 100 bar nyomás és 1000 K 

7

 25°C hőmérséklet Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

15 


IRODALOMJEGYZÉK 

Könyv: 

1.  DEZSÉNYI GY. - EMŐD I. - FINICHIU L.: Belsőégésű motorok tervezése és 

vizsgálata, 2. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó, 1992. 

2.  Neuen Kraftstoffen auf der Spur. Bundesministerium für Forschung und 

Technologie, Bonn 1974..  

3.  EICHLSEDER, H – KLELL, M.: Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik. Wiesbaden, 

Vieweg + Teubner Verlag, 2008.  

4.  EMŐD I. - TÖLGYESI Z - ZÖLDY M.: Alternatív járműhajtások. Budapest, Maróti 

Könyvkereskedés és Könyvkiadó, 2006.  

5.   


6.  . 

Tanulmány: 

7.  EMŐD I. - FINICHIU L. - KESZTHELYI K. - VARGA F.: Alternatív motor-

hajtóanyag előállítási és felhasználási lehetőségek. I-IV. kötet. (Szerkesztette: dr. 

Tóth László). Tanulmány az OMFB részére. Gödöllő, 1992. 

8.  EMŐD I.: Alkohol hajtóanyag alkalmazása Otto-motorokban. Megbízó: Győri 

Olajipari Rt, 1995. 

9.  . 

10.  


 

Folyóirat cikk: 

11. BULLA M.: Áttekintés az alternatív erőforrásokról. = Környezet és fejlődés 5.k. 

7.sz. 1995. p.19-23. 

12. EMŐD I.: Környezetkímélő motorhajtóanyagok. = Környezet és fejlődés, 5.k. 7.sz. 

1995. p.24-26. 

13. Peschka, W.: Die Entwicklung des Wasserstoffantriebs zur Serienreife I-II. = ATZ 

Automobiltechnische Zeitschrift. 106.k. 6 és 7-8.sz. 2004. 

14. HARNDORF, H. - SCHÜMANN, U. és tsai.: Motorprozessvervalten und 

Abgasemissionen alternativen Kraftstoffe im Vergleich mit Dieselkraftstoff. = MTZ 

Motortechnische Zeitschrift, 69.k. 07-08.sz. 2008. 

15. WILLAND, J - GROTE A. és tsai.: Der Volkswagen-Wasserstoff-

Verbrennungsmotor für Flurförderzeuge. = Sonderausgabe von ATZ ATZ Juni 

2008. 

16. ENKE, W. - GRUBER, 

M. és tsai: Der bivalente V12-Motor des BMW Hydrogen 7. 

= MTZ Motortechnische Zeitschrift, 68.k. 06.sz. 2007.  

 

 Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

16 


Előadás: 

17. EMŐD I. - ABONYI TÓTH I.: Környezetbarát motorhajtóanyagok. Kutatás és 

Oktatás a Környezetvédelemért Konferencia. Veszprém, 1993. 

18. EMŐD I. - FINICHIU L. - VARGA F.: Alternatív tüzelőanyagokkal Magyarországon 

végzett kísérletek. IX. Nemzetközi Közúti Fuvarozási és Közlekedésbiztonsági 

Konferencia. Budapest, 1992. 

19.  

20. EMŐD I.: Alternatív gépkocsihajtások környezetszennyezése. Smog-Stop Környezetvédelmi Konferencia. Budapest, 1992. 

21. EMŐD I.: Alternatív tüzelőanyagok felhasználásának lehetőségei az autóbusz 

üzemben. XXIII. Autóbusz Szakértői Tanácskozás. Tata, 1992. 

22. RICKEARD, D. – KHSEHGI, H.: European Fuel and Vehicle Options for the 

Future. F02E199, FISITA 2002. 

Internet 

23. The Reversible Hydrides Solution for Hydrogen 

http://gcep.stanford.edu/pdfs/hydrogen_workshop/Gross.pdf. 

24. Mobil mit Wasserstoff - Clean Energy Partnership (CEP) 

http://www.bmvbs.de/artikel-,302.22711/Mobil-mit-Wasserstoff-Clean-En.htm 

25. Tüzelőanyagok felhasználásához kapcsolódó légköri szennyezőanyag-

kibocsátások 

http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SSZ=TAJTHY_TIHAM

ER 

26. Emissionen vonWasserstofffahrzeugen. Abschätzung der Emissionen von wasserstoff- und brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen 

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0012.pdf. 

27. FIZ Forschungs- und Innovationszentrum BMW-München 

http://www.ivv.tuwien.ac.at/uploads/media/Exkursionsbericht_Fiz_01.pdf 

28. Der Wasserstoffmotor

 

http://www.lifeandscience.de/fileadmin/downloads/referate/physik/Wasserstoffmotor.pdf. 

29. Wasserstoff- Verbrennungsmotor 

http://www.energieportal24.de/download_179.htm. 

30. Sind alternative Antriebssysteme auf Basis von Wasserstoff in Kraftfahrzeugen? 

http://www.morphy-tr.de/seminarfacharbeit.pdf

 

31. H

2

Mobility: Hydrogen Vehicles Worldwide http://www.netinform.net/H2/H2Mobility/Default.aspx

 

 Diplomamunka, tudományos diákköri dolgozat 

32. VÁRADI I.:Belsőégésű motorok hidrogénüzeme. Diplomamunka, BME 2008. 

33. ZSOVÁN N.:Hidrogén üzemű járművek hajtóanyagtárolási megoldásainak 

vizsgálata. Diplomamunka, BME 2008. 

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com

) 

17 


34. MIHÁLY A.: Hajtóanyagok és járműrendszerek teljes energialánc vizsgálata. 

Diplomamunka, BME 2008. 

35. BOROS B.: Alternatív motorhajtóanyagok. Diplomamunka, BME 2008. 

36. TRENCSÉNI B.: Hidrogénmotorok vizsgálata és alkalmazása. Diplomamunka, 

BME 2001. 

Törvény, rendelet, szabvány 

37.  


38.  

 

  

Create PDF

 files without this message by purchasing novaPDF printer (

http://www.novapdf.com)

Yüklə 146,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə