Microsoft Word cps final annexes in aze docxYüklə 203,51 Kb.

tarix02.12.2017
ölçüsü203,51 Kb.


Qoşma 1: Azərbaycan üzrə ÖTS-in Nəticələr Matrisi– 2011-2014 maliyyə illəri  

Strateji məqsəd 2: Sosial və bələdiyyə 

xidmətlərinin gücləndirilməsi  

Strateji məqsəd 1:  Rəqabətli  

qeyri-neft iqtisadiyyatının 

qurulması 

Nəticə sahəsi 3: Sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 1: Sosial müdafiə və məşğulluq xidmətlərinin gücləndirilməsi  

Nəticə 2: Səhiyyə xidmətlərinə çıxışın artırılması  

Nəticə 3: Baza və ali təhsilin keyfiyyətinin artırılması  

Nəticə 4: Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması  

Nəticə 5: Yol təhlükəsizliyinin artırılması  

 

Nəticə sahəsi 4: Bələdiyyə və kənd xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 1:  daha etibarlı su təchizatı və kanalizasiya  

Nəticə 2:  Bərk tullantıların idarə edilməsi xidmətlərinin etibarlılığının 

təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 3: Kənd infrastrukturuna çıxışın artırılması  

 

Nəticə sahəsi 1:  Makroiqtisadi sabitliyin artırılması və artım siyasətinin təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 1: Səmərəli makroiqtisadi və fiskal idarəetmə 

 

Nəticə 2 Ticarət siyasətinin və təşkilatlarının təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 3: İşgüzar mühitində dayanaqlı təkmilləşdirmələr  

Nəticə 4: Dövlət təşkilatlarında şəffaflığın və səmərəliliyin artırılması  

 

 Nəticə sahəsi 2: Artımı dəstəkləyən əsas infrastrukturun 

təkmilləşdirilməsi  

Nəticə 1: Səfər vaxtı və nəqliyyat vasitələrinin əməliyyat məsrəflərinin 

azalması  

Nəticə 2: Kənd təsərrüfatında suvarmanın, məhsuldarlığın və satışların 

təkmilləşdirilməsi  

Sahələrarası filtr:  İdarəetmə və institusional quruculuğu bütün fəaliyyətlərdə 

dəstəklənməlidir  

 Azərbaycan: 2011-2014 maliyyə illəri üzrə ÖTS-in nəticələr matrisi  

 

ÖTS MƏQSƏDİ 1:  RƏQABƏTLİ QEYRİ-NEFT İQTİSADİYYATININ QURULMASI  

 

 

Hökumətin əsas hədəfləri: 

 Səmərəli makro-iqtisadi idarəetmə və ticarət siyasətləri və qurumlarının təkmilləşdirilməsi  

 Azərbaycanın regional nəqliyyat dəhlizi qismində rolunun gücləndirilməsi və Azərbaycan daxilində nəqliyyat əlaqələrinin 

təkmilləşdirilməsi (tranzit nəqliyyatının artması ilə ölçülməli) 

 

Qeyri-neft sektorunun daha yüksək templə artması məqsədilə işgüzar mühitin yaxşılaşdırılması (kiçik və orta müəssisələrin, qeyri-neft ixracının artımının səviyyəsi ilə ölçülməli).  

 Daha səmərəli və məhsuldar kənd sektorunun qurulması. (kənd təsərrüfatı ixracının, təsərrüfatların gəlirinin artması ilə 

ölçüləcək) 

 

Əsas məsələlər və maneələr

 Makroiqtisadi idarəetmə, neft gəlirlərini nəzərə almaqla, xərclərin, mübadilə məzənnəsinin və inflyasiyanın ehtiyatlı 

tarazlaşdırılmasını tələb edir.  

 

Ticarət siyasətləri və təşkilatlar hal-hazırda tədbiq olunan “nəzarət yönümlü” yanaşmanın yüngülləşdirməlidir.  

Nəqliyyat:  Yollar təkmilləşdirilməli və genişləndirilməlidir. Dəniz limanı və Dəmir Yollarının modernləşdirilməli, intermodal və birgə fəaliyyət göstərməlidir.  

 İşgüzar mühit bir neçə sahədə (vergiqoyma, gömrük, lisenziyalaşdırma və s.) təkmilləşdirilməlidir 

 Maliyyə sistemi dayaz olaraq qalır. Ən böyük bank dövlət mülkiyyətindədir və kiçik və orta müəssisələrin kredit əldə 

etmək imkanları məhduddur.  

 

Kənd təsərrüfatı – kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması, ərzaq məhsullarının sertifikatlaşdırılması və emalı, suvarma çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi,  bitkilərin və malqaranın xəstələnməsi riskinin azalmasına ehtiyac  

ÖTS NƏTİCƏ SAHƏLƏRİ, NƏTİCƏLƏR 

VƏ HƏDƏFLƏR  

MƏRHƏLƏLƏR 

DÜNYA BANKI QRUPUNUN PROQRAMLARI 

VƏ TƏRƏFDAŞLARI  


 

 

Nəticə Sahəsi 1: 

Makroiqtisadi sabitliyin 

artırılması və artım siyasətinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

 

Nəticə 1:Səmərəli makroiqtisadi və fiskal 

idarəetmə  

 

İlkin göstərici: qeyri-neft ÜDM-ə nisbətən 

ilkin qeyri-neft kəsirinin azalması (2009-cu 

ilin baza göstərici = -38.7% ). 

 

 

Nəticə 2: Ticarət siyasətinin və 

təşkilatlarının təkmilləşdirilməsi  

 

İlkin göstərici: Qeyri-neft ixracının artması 

(2009-cu ilin baza göstərici =  $1.2 b).  

İlkin göstərici: ixrac / idxal üçün tələb olunan 

vaxtın (gün) və məsrəflərin (ABŞ dolları) 20% 

azalması (2009-cu ilin baza göstərici =46/50; 

$2980/3480)  

 

Nəticə 3:  İşgüzar mühitin dayanaqlı 

şəkildə yaxşılaşması  

 

  --  İlkin göstərici:  Daşınmaz  əmlakın 

qeydiyyat müddətinin azalması 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  İlkin göstərici:  Kapitala çıxış  məqsədilə 

girovlardan istifadə  

 

 

 

 

 

 

-- İlkin göstərici: Doing Business Hesabatında 

və IFC-nin kiçik və orta müəssisələr arasında 

apardığı sorğuda (sorğularda) ölçülməklə, 

işgüzar iqlimin  yaxşılaşması. 

 

 

- 2011-12-cu ilin təsdiq olunmuş büdcələrində 

xərcləmə / qeyri-neft 

ÜDM nisbəti azalır  

 

  

-Qeyri-neft ixracları üzrə 

proqram Hökumət 

tərəfindən təsdiq 

olunması 

 

Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul 

olunmaq üçün əsas 

texniki ərazilərdə 

təkliflərin 

hazırlanmasında 

irəliləyişlərin əldə 

olunması  

 

  

Daşınmaz əmlakın 

qeydiyyatına sərf olunan 

orta müddət 90 gündən 30 

günə azalır 

 

 100 notariat idarəsinin 

daşınmaz əmlak 

reyestrinə onlayn 

çıxışının  artması  

 

4 milyon ha sahəni əhatə edən xəritələr hazırlanıb 

 

Torpağın qeydiyyatı üzrə Əməliyyat-İstinad 

Sistemi yaradılıb və 

fəaliyyət göstərir  

 

 Kapitala çıxış  məqsədilə 

girovlardan istifadənin 

artması 

və 


nəticədə 

investisiyaların 2009-cu 

ildə 14.000-dən 2013-cü 

ildə 40.000-ə artması  

 

 

--  müəssisələrin qeydiyyatı və tikinti 

icazələri üçün tək 

pəncərə sisteminin 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  yoxdur 

 

Yeni kreditlər:  nəzərdə tutulmur (tələb olunsa 

İnkişaf Siyasəti Krediti  ayrıla bilər) 

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar: Proqramatik 

Dövlət Xərclərinin İcmalı, Qeyri-neft sektoruna 

yardım strategiyası, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil 

olma və Ticarət Siyasətinin Dəstəklənməsi üzrə 

texniki yardım, vergi və gömrük sahələrinin 

modernləşdirilməsi üzrə mümkün texniki yardım, 

Yüksək Səviyyədə Forum  

 

IFC: Vergilərin ödənilməsinin və sərhədlərarası 

ticarətin yüngülləşdirilməsi üzrə IFC tərəfindən 

mümkün məsləhət xidmətləri   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı 

Layihəsi   

Yeni kreditlər: Kapital Bazarın Modernləşdirilməsi 

Layihəsi  

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:  

Rəqabətlilik üzrə Yüksək Səviyyədə Forum  

 

 

 

 

IFC: IFC tərəfindən, xüsusilə maliyyə təşkilatları 

vasitəsilə, kiçik və orta müəssisələrə vəsaitin 

ayrılması; maliyyə təşkilatlarının və maliyyə 

infrastrukturunun işinin (kreditlər üzrə məlumat 

mübadiləsi və təminatlı kreditləşdirmə) 

gücləndirilməsi üçün məsləhət xidmətləri;  İşgüzar 

mühit üzrə məsləhət xidmətləri vasitəsilə 

müəssisələrin hal-hazırda onların qeydiyyatı, icazələr 

və yoxlamalarla bağlı tənzimləyici yükünün 

azaldılması; Korporativ idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi üçün məsləhət xidmətləri. 

 

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: SECO və, eynilə 

Niderland, Avstriya və BP  Bankın və IFC-nin əsas 

tərəfdaşlarıdır.  

 

 

  

 

  

 

  

 

 --  İlkin göstərici:  İcazələrin və / və ya 

lisenziyaların (tikintidən başqa) sayının və 

əhatə dairəsinin azalması 

və 


həmin 

lisenziyaların / icazələrin alınması üçün tələb 

olunan məsrəflərin və vaxtın azalması  

 

 

 

Nəticə 4:  Dövlət təşkilatlarında şəffaflığın 

və səmərəliliyin artması  

 

--   İlkin göstərici:  OMXÇ-dən büdcənin 

formalaşdırılması prosesində daha geniş 

istifadə olunur  -- 

İlkin göstərici: dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilən və  gəlirlilik kriteriyası 

əsasında hazırlanan layihələrin faizi  

 

--  İlkin göstərici: Beynəlxalq maliyyə 

standartlarını 

tətbiq edən dövlət 

müəssisələrinin sayı  

 

 

--   İlkin göstərici:  məhkəmə sistemindən razı qalan istifadəçilərin 20% artması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə Sahəsi 2: Artımı dəstəkləyən əsas 

infrastrukturun təkmilləşdirilməsi  

 

Nəticə 1: Səfər vaxtının və nəqliyyat 

vasitələrinin əməliyyat məsrəflərinin 

azalması  

 

-- İlkin göstərici: Bakı-Şamaxı yolunun km 15 

– km 116 hissəsində yol istifadəçilərinin 

məsrəflərinin 20% azalması (baza göstərici 

nəqliyyat vasitəsi üzrə 0.40 ABŞ dolları/ km)   

 

-- İlkin göstərici:  qatarların Şərq-Qərb tranzit vaxtı (2009-cu ilin baza göstərici = 22 saat, 

Hədəf = 15 saat) 

 

--İlkin göstərici:  lokomotivlərin etibarlılığı 17.000 km-dən 100.000 km-ə qədər artması 

(lokomotivlərin sıradan çıxdığı məntəqələr 

yaradılması  

 

IFC-nin müştəri bankları tərəfindən kiçik və orta 

müəssisələrə verilən 

kreditlərin sayı 2009-cu 

ildə 57.000-dən 2014-cü 

ildə ən azı 85.000 sayına 

qədər artması. 

 

 

-- müəssisələrdə  səyyar yoxlamaların sayının və 

əhatə dairəsinin  və 

bununla bağlı 

məsrəflərin 20 faiz 

azalması  

 

  

 

  

- Büdcənin xülasəsi dərc 

olunur  

 

ən azı 50 faiz   

 

 Hesablama Palatası 

tərəfindən ISA əsasında 

aprılan auditlərin sayının 

0-dan 5-dək artması 

 

Beynəlxalq maliyyə standartlarını  tətbiq edən 

dövlət müəssisələrinin 

sayının 2-dən 20-ə 

artması  

 

-- 4 məhkəmə binasının tikintisi, 150 yeni 

hakimin seçilməsi və 

təlimi   

 

  

 

  

 

--200 km uzunluğunda magistral yolların 

təkmilləşdirilməsi  

 

-- yeni yol məcəlləsinin qəbul edilməsi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:   Məhkəmə Sisteminin 

Modernləşdirilməsi Layihəsi, Korporativ və Dövlət 

Sektorunda Hesabatlılıq Layihəsi, Daşınmaz Əmlakın 

Qeydiyyatı Layihəsi, Dəmir Yolu Ticarətinin və 

Nəqliyyatının Dəstəklənməsi Layihəsi, Dövlət 

İmvestisiyaları üzrə Potensial Quruculuğu Layihəsi    

Yeni kreditlər:   

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar :   

 

IFC: IFC-nin özəl sektorun tənzimləmə prosesi 

haqqında məlumatlılığının artırılmasına yönəlmiş 

İnvestisiya Mühiti üzrə Məsləhət fəaliyyətləri.   

 

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: AB, USAID 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  Magistral Yol 2 və 3, Dəmir Yolu 

Ticarətinin və Nəqliyyatının Dəstəklənməsi Layihəsi   

Yeni kreditlər:  Magistral Yol 4 

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:  Nəqliyyat 

Dayanaqlığının İcmalı, nəqliyyat potensialının 

qurulması üzrə IDF 

 

IFC: Sərhədlərarası ticarət üzrə mümkün məsləhət 

xidmətləri, özəl lagistika şirkətlərinə potensial 

investisiyalar və / və ya özəl sektorun nəqliyyat 

infrastrukturunda iştirakının dəstəklənməsi üçün 

məsləhət və investisiya dəstəyi.  

 

 

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: Asiya İnkişaf Bankı  

 

 

 

 

 

 

 

  

arasında məsafə ilə ölçülür)  

 

--İlkin göstərici: sərhəd keçidinin asanlaşdırılması (2010 Doing Business: 

Azərbaycan sərhədlərarası ticarətin asanlığı 

üzrə 183 ölkə arasında 177-ci yer tutmuşdur).  

 

-- İlkin göstərici: dəmir yolu ilə daşınan 

tranzit həcmi  

 

  

 

Nəticə 2:  Kənd təsərrüfatında suvarmanın, 

məhsuldarlığın və satışların 

təkmilləşdirilməsi  

 

-- İlkin göstərici:   Satış üçün bazarlara 

çıxarılan məhsullar  

 

-- İlkin göstərici:   İştirak edən fermerlərin və 

kənd sahibkarlarının gəlirləri 

 

 

 

 

-- İlkin göstərici: Suvarma suyunun həcminin 

mövsümdə iki suvarmadan dörd suvarmaya 

qədər artması  

 

 

 

  

--50 yeni elektrik 

lokomotivin alınması (25 

kV) 


 

- - Şərq-Qərb Dəhlizində 

240 km uzunluğunda 

dəmir yolunun 

yeniləşdirilməsi  

 

-- Şərq-Qərb Dəmir Yolu Dəhlizində yeni 25 kV 

elektrikləşdirmə 

avadanlığı quraşdırılıb.  

 

  

dəmir yolu ilə daşınan 

tranzit həcmi 11 milyon 

tondan 23 milyon tona 

qədər artır.  

 

  

 

  

Satış üçün bazarlara 

çıxarılan məhsulların 

10% artması (baza: 60%) 

 

İştirak edən fermerlərin və kənd sahibkarlarının 

gəlirlərinin 20% artması  

(baza: 11.000 AZN 

həcmində illik gəlir) 

 

-

 Dəstəklənən ərazidə 

Suvarma Haqlarının 

yığımının faizi kəskin 

artır (baza: 10-20%) 

 

İnfrastrukturun bərpasından faydalanmış 

SİA-lar həmin 

infrastrukturun istismarı 

və xidmət olunması üzrə 

əksər işləri yerinə yetirir, 

(baza 0, hədəf 45 SİA) 

 

 

 

Cari kreditlər:  KTİKL2,  SPSİTL  

 

Yeni kreditlər:  Suvarma II, KTİKL  

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:  Kənd 

Təsərrüfatı və Suvarma Sektoru haqqında 

Yeniləşdirilmiş İcmal  

 

IFC: IFC tərəfindən, həmçinin, maliyyə təşkilatları 

vasitəsilə, aqrobiznesin və ya müvafiq sektorların 

(yəni, pərakəndə satışlar, qablaşdırma, logistika) 

maliyyələşdirilməsi. Mümkün məsləhət xidmətləri 

müəyyən edilə bilər.  

 

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: USAID 

 

 

 

 
 

 

ÖTS  Məqsədi 2: Sosial və bələdiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi   

Hökumətin əsas hədəfləri  

 Yoxsulluq 2008-ci ildə 16%-ə düşüb, lakin davamlı irəliləyişlərə (həm şəhər, həm kənd ərazilərində) ehtiyac 

duyulur.  

 

Səhiyyə göstəriciləri digər MDB ölkələrinə nisbətən daha aşağıdır və onların yaxşılaşmasına ehtiyac duyulur   

Təhsilin baza əhatəsi yaxşı səviyyədədir, lakin onun keyfiyyəti artırılmalıdır   

Ali təhsilin əhatəsi (17%) və keyfiyyəti aşağıdır və onun artırılmasına ehtiyac duyulur   

Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanları aşağı səviyyədədir   

Bütövlükdə əhalinin etibarlı və keyfiyyətli su təchizatı hökumətin yüksək prioritetidir   

Suyun və bərk tullantıların yığılması xidmətlərinin təkmilləşdirilməsinə, həmçinin, ciddi ehtiyac duyulur   

Kənd xidmətlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi ehtiyac duyulur və orada ehtiyac daha təcili xarakter daşıyır   

Hökumət ekoloji gündəliyə öz marağını bəyan etmişdir.   

Əsas məsələlər və maneələr

 Sosial yardım və məşğulluq xidmətlərinin əhatə dairəsinin daha da artırılması mümkündür  

 Səhiyyə müəssisələri təkmilləşdirilməli və daha səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidir  

 İbtidai və orta təhsildə tədris proqramının islahatına və məktəblərin sayının uyğunlaşdırılmasında davamlı 

ehtiyac duyulur  

 

Ali təhsil sahəsində təhsil müəssisələrinə qəbul sahəsində məhdudiyyətlərin azalmasına, tələblərin layiqliyə əsasən qəbul olunmasına və keyfiyyətin artırılmasına ehtiyac duyulur  

 Məcburi köçkünlərin cəmiyyətə yaxşı inteqrasiyası təmin olunmayıb. Daha dayanaqlı layihəyə ehtiyac duyulur.  

 Su boruları çox vəziyyəti çox pisləşib və ciddi təmirə ehtiyac duyulur.  

 Tullantıların yığışdırılması xidmətləri həm məhduddur, həm qeyri-formal xarakter daşıyır. Yanaşmanın 

rəsmiləşdirilməsi və dəstək üçün texnologiyanın tətbiq olunmasına ehtiyac duyulur.  

 

Kənd investisiyalarının dəstəklənməsi üçün hökumətdaxili büdcə və inzibati proseslər hələ də zəifdir.   

Ekoloji gündəliyə faktiki dəstək aydın deyil. Təcili məsələlərin həllinə keçməkdən əvvəl daha çox konsensusun əldə edilməsinə ehtiyac duyulur.  

 

ÖTS NƏTİCƏ SAHƏLƏRİ, NƏTİCƏLƏR VƏ HƏDƏFLƏR  

MƏRHƏLƏLƏR 

DÜNYA BANKI QRUPUNUN 

PROQRAMLARI VƏ 

TƏRƏFDAŞLARI  

 

 

  

 

 

 

Nəticə Sahəsi 3:  Sosial xidmətlərin 

təkmilləşdirilməsi  


 

 

Nəticə 1:Sosial müdafiə və məşğulluq 

xidmətlərinin əhatəliliyinin və 

səmərəliliyinin artırılması  

 

İlkin göstərici: Çox yoxsul təbəqənin sosial  

yardım sistemi ilə əhatə olunması   

 

İlkin göstərici: məşğulluq xidmətlərini almış 

iş axtaranların sayı   

 

 

 

 

Nəticə 2: Səhiyyə xidmətlərinə çıxışın artırılması  

 

İlkin göstərici:  dəstək almış  rayonlarda 

səhiyyə göstəricilərinin artması (ana ölümü 

üzrə baza hədəf) 

 

İlkin göstərici: Fərdi ödənişlərin həcmi azalır 

(şəxsi ödənişlər üzrə baza göstərici 2008-ci 

ildə cəmi səhiyyə xərclərinin 51.6%-dən 

ibarətdir – hədəf isə 30%0 

 

 

  

Nəticə 3:  Baza və ali təhsilin keyfiyyətinin 

artırılması  

 

İlkin göstərici:  Baza təhsil üzrə test ballarının 

artması (baza 2010-cu ildə milli 

qiymətləndirmənin birinci mərhələsindən 

sonra müəyyən ediləcək ) 

 

 

Nəticə 4: Məcburi köçkünlərin yaşayış 

şəraitinin yaxşılaşdırılması  

 

İlkin göstərici:  İcma üzvlərinin 

qiymətləndirməsinə görə yaşayış  şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üzrə gözlənilən nəticələri  

əldə etmiş mikrolayihələrin 95%-ə çatması 

(baza:0) 

 

 

Nəticə 5:  Yol təhlükəsizliyinin artması  

 

-- İlkin göstərici: 10.000 nəqliyyat vasitəsinə 

yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm 

hallarının 20% azalması (baza: 2009-cu ildə 

10.000 nəqliyyat vasitəsinə yol-nəqliyyat 

hadisələri nəticəsində 10 ölüm halı)  

 

                                                            Nəticə Sahəsi 4: Bələdiyyə və kənd 

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi  

 

 

Nəticə 1:  Daha etibarlı su təchizatı və  

 

  

 

Çox yoxsul təbəqənin sosial  yardım sistemi ilə əhatə olunması 50%-dən 

70%-ə artır.  

məşğulluq xidmətlərini almış iş 

axtaranların sayı (25%-dən 40%-ə 

artması)  

 

 

   

 

 

 -- 2 yeni xəstəxana, 3 kənd 

xəstəxanası və 9 ictimai səhiyyə 

mərkəzi daxil olmaqla səhiyyə 

müəssisələrinin modernləşdirilməsi   

 

-- Səhiyyə xidmətləri şəbəkəsinin restrukturizasiyası üçün baş planın 

hazır olması  

 

İnsan resursları və maliyyələşdirmə sahəsində yeni siyasətin qəbul 

olunması  

 

Səhiyyə üzrə MIS-in prototipi hazırlanıb və sınaqdan keçirilib  

 

-- 2010-cu ildə 4-cü və 9-cü siniflərdə nümunələr əsasında milli 

qiymətləndirmənin aparılması  

 

-- 2014-cü ilə qədər 1-6 sinifləri üçün yeni tədris proqramının qəbul 

olunması  

 

-- məktubların sayı uyğunlaşdırılıb / məktəblərin birləşməsi  

 

-- dəstəklənən innovasiya qrantlarının sayı.  

 

--Mirkolayihələrin sayı və növü   

-- Məcburi köçkünlərin yaşayış 

şəraitinin yaxşılaşdırılması  

 

-- etibarlı gəlir əldə edən məcburi köçkünlərin sayı  

 

  

 

  

 

Cari kreditlər:  Sosial Müdafiə 

Layihəsi   

Yeni kreditlər:   

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:   

 

 Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar:  

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər: Səhiyyə 

Sektorunun İslahatı Layihəsi   

Yeni kreditlər:  hal-hazırda 

həyata keçirilən Səhiyyə 

Layihəsinin potensial davamçı 

layihəsi və ya əlavə 

maliyyələşdirmə  

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:   

 

IFC: Səhiyyə xidmətləri 

sahəsində IFC-nin potensial 

investisiyaları   

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 

USAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  Təhsil  APL2 

 

Yeni kreditlər: Ali Təhsil 

Layihəsi  

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və 

TF-lar:  Təhsil Strategiyası  

 

 Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar:  

 

 

 


 

kanalizasiya  

 

-- İlkin göstərici. Su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətləri təkmilləşdirilmiş insanların sayı 

(2009-cu ilin baza göstərici = 100,000, hədəf 

=1,000,000) 

 

-- İlkin göstərici:  Gündə suyun neçə saat ərzində verilməsi (2009-cu ilin baza göstərici 

= 3, hədəf = 15-dən artıq) 

 

Nəticə 2:  Bərk tullantıların idarə edilməsi 

xidmətlərinin etibarlılığının artırılması  

 

-- İlkin göstərici:  Böyük Bakının tullantıların yığışdırılması xidmətləri ilə əhatə olunmayan 

əhalinin 60%-nə həmin xidmətlərin 

göstərilməsi (hədəf təxminən 400.000 nəfər) 

 

-- İlkin göstərici: Bərk tullantıların 

yerləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi (hədəf:  

qanunsuz zibilliklərin 60%-nin bağlanması) 

 

-- İlkin göstərici:  Hövsan təmizləyici stansiyasından çirkab suların ətraf mühit 

baxımından səmərəli şəkildə axıdılması  

 

 

Nəticə 3: Kənd infrastrukturuna çıxışın artırılması  

-

  

-

 İlkin göstərici: kənd yollarına çıxışı 

yaxşılaşdırılmış insanların sayı (2009-cu 

ilin baza göstərici=390,000, hədəf 

=bazadan ikiqat artıq) 

-

 

 -- İlkin göstərici: kənd infrastrukturunda və 

dayanaqlı idarəetmə sahəsində digər 

təkmilləşdirmələr 

 

  

Nəqliyyat Təhlükəsizliyi 

Strategiyasının icrası  

 

  

 

  

 

  

 

  

-- x km uzunluğunda çəkilmiş su 

boruları  

 

  

 

  

 

  

 

 -- Balaxanı poliqonunun bərpası 

(Bakıda ən böyük qeyri-rəsmi 

tullantı poliqonu) 

 

  

 

9 km uzunluğunda Hövsan çıxış xəttinin tikilməsi  

 

  

 

  

 

2010-2014-cü illərdə x sayda mikrolayihələr  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  Məcburi 

Köçkünlər Layihəsi  Yeni kreditlər:  Məcburi 

Köçkünlər II Layihəsi  Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və 

TF-lar: Qafqazda məcburi 

köçkünlər üzrə analitik 

fəaliyyətlə bağlı üç illik proqram 

 

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: 

UNHCR 


 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kredit:  Magistral Yol 2 

Layihəsi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari kreditlər:  Milli Su 

Təchizatı Layihələri 1 və 2, Bərk 

Tullantıların Vahid İdarəçiliyi 

Layihəsi   

Yeni kreditlər:  Hövsan Çirkab 

Suların Axıdılması və Dənizə 

Çıxış Layihəsi, su və bərk 

tullantılar üzrə mümkün əlavə 

layihələr  

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:  Su sektoru haqqında 

sənəd, bərk şəhər tullantılarının 

idarə edilməsi strategiyası  

 

IFC: Özəl sektorun iştirak 

etməsi halında, IFC-nin məsləhət 

və ya investisiya şəkildə iştirak 
 

etməsi, lakin hal-hazırda 

bununla bağlı heç bir razılaşma 

yoxdur   

Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar: 

Asiya İnkişaf Bankı, JBIC, KfW, 

İslam İnkişaf Bankı  

 

  

 

  

 

  

Cari kreditlər: AzKİL,  

 

Yeni kreditlər:  AzKİL 2 

 

Analitik Məsləhət Fəaliyyəti və TF-lar:  

 

 Əsas beynəlxalq tərəfdaşlar:  

 

  

 

  


 

 

Qoşma 2: ÖTS üzrə məsləhətləşmələr  

 

2010-cu ilin iyul-avqust aylarında Bakıda beynəlxalq donorlar, vətəndaş  cəmiyyətinin nümayəndələri və biznes dairələri üçün ayrıca ÖTS məsləhətləşmələri keçirilmişdir.  

 

Bütün iştirakçılar ÖTS-də müəyyənləşdirilmiş Azərbaycanın qarşısında duran çağırışlar, habelə yeni ÖTS-in strateji məqsədləri ilə razılaşmışlar: (1) Rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft 

iqtisadiyyatının formalaşdırılması, və (2) Sosial və kommunal xidmətlərin gücləndirilməsi. 

Razılaşdırılmışdır ki, Strategiyada bu iki məqsəd yalnız təqdimat məqsədilə ayrılır, əslində onlar 

çox sıx qarşılıqlı əlaqədədir və ÖTs-in uğuru hər iki istiqamətdə paralel və kompleks irəliləyişi 

tələb edir.  

 

Vətəndaş  cəmiyyəti və  işgüzar dairələrin nümayəndələri “idarəetmə filtri”nə diqqət yetirilməsi ilə xüsusi olaraq razılaşdılar. Onlar konkret nümunələrlə göstərdilər ki, xüsusilə  də ucqar 

bölgələrdə və kiçik müəssisələr üçün hakimiyyət orqanları tərəfindən şəffaflığın azlığı iqtisadi və 

sosial nəticələrin əldə olunmasına maneçilik törədir. Eyni zamanda iştirakçılar etiraf etdilər ki, 

idarəçiliyin təkmilləşdirilməsində irəliləyişin monitorinqi və ölçülməsi, və bu sahədə praktiki 

addımların atılması qarşıda duran ciddi vəzifələrdəndir. Bu baxımdan, cari ÖTS zamanı bir sıra 

layihələrin çərçivəsində başlanılmış institusional inkişaf tədbirlərinin davam etdirilməsi və yeni 

ÖTS çərçivəsində analitik işin miqyasının və səviyyəsinin genişləndirilməsi düzgün istiqamətdə 

atılan addımlardır. Amma bu tədbirlər hökumət tərəfindən idarəetmə və korrupsiya məsələlərinin 

həllinə yönəlmiş aydın öhdəliklə müşayiət olunmalıdır. Hökumət praktiki olaraq etiraf etməlidir 

ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı yerli icmalar və  fərdi sahibkarlar tərəfindən daha çox 

təşəbbüskarlığın göstərilməsini tələb edəcək.  

 

Müzakirədə  iştirak edənlər xüsusi olaraq qeyd etdilər ki, iqtisadi rəqabətdə  məhdudiyyətlər və mövcud tənzimləmə  və bürokratik əngəllər özəl biznesin üzərinə yük qoyur. Bu tənzimləmə 

maneələri peşəkar məsləhət xidmətlərinin və bacarıqların çatışmaması (hüquqi, maliyyə, 

marketinq), habelə qadınlar tərəfindən və /və ya ucqar yerlərdə  təşkil olunmuş büzneslərə 

ünvanlı dəstəyin azlığı ilə daha da güclənir.  

 

İştirakçılar tam razılaşdılar ki, ÖTS-də qeyd edilmiş üçüncü təhsil pilləsinə (ali və orta ixtisas) cəlb olunma səviyyəsinin aşağı olması Azərbaycanda ciddi struktur çatışmazlıqlardan biridir və 

hökumət tərəfindən ciddi tədbirlərin görülməsini və belə  təhsilə  cəmiyyətin münasibətinin 

dəyişməsini tələb edəcək.  

 

Müzakirələrdə  iştirak edənlər razılaşdılar ki, kreditləşdirmə  fəaliyyəti Dünya Bankının layihələrini uğurla həyata keçirmə təcrübəsinə malik olan sektorlara və təşkilatlara yönəlməlidir. 

Eyni ilə, anlaşılır ki, IFC şəffaf mülkiyyət formasına və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 

maliyyə hesabatlarını hazırlayan müəssisələrə investisiya yatıra bilər.  

 

Sonda, iştirakçıların bir çoxu qeyd etdi ki, 2011-2014-cü illər üçün təklif olunan ÖTS cari strategiyadan daha real və strateji xarakterə malikdir və  təklif olunan ÖTS-də  təcrübədən 

çıxarılmış  dərslə  nəzərə alınmışdır.  İştirakçılar həmçinin ÖTS-in həyata keçirilməsində DB 

Qrupu ilə  işləmək  əzmlərini nümayiş etdirdilər. Belə  əməkdaşlığın  ən səmərəli formulu 

müəyyənləşdiriləcək.                   
 

 

 

Qoşma 3: Azərbaycanda gender məsələləri  

 

Ümumi məlumat.  Azərbaycan qeyri-bərabər sosial və iqtisadi gender göstəricilərinə malik olan orta 

gəlirli ölkədir. Qadınlara mənfi təsir göstərən genderlə bağlı məsələlər işsizlik səviyyəsinin daha yüksək 

olması, qadınların əsasən aşağı ödənişli sektorlarda məşğul olması və siyasətdə az təmsil olunmasından 

ibarətdir. Kişilərə orta ömür uzunluğunun qadınlara nisbətən 5 il az olması  mənfi təsir göstərir.  Əlavə 

olaraq, sosial və insan hüquqları   sahəsində gender zorakılığı və insan alveri kimi problemlər mövcuddur.  

 

İnsan inkişafı. Qadınların və kişilərin orta ömür uzunluğu 2009-cu ildə müvafiq olaraq 75 və 70 il təşkil 

etmişdir. Qızlar və  oğlanlar üçün ibtidai məktublara ümumi qəbul səviyyəsi, müvafiq olaraq,  95% və 

98%, orta məktəbə 81% və 85% və ali təhsil müəssisələrinə 14% və 15% təşkil edir. Bununla, həm 

qadınlar, həm kişilər üçün, təhsil sahəsində problem gender bərabərliyi ilə deyil, orta məktəblə  və ali 

təhsil müəssisələrinə  qəbul səviyyələrində  kəskin fərqlə bağlıdır. Qadınların səhiyyə göstəriciləri 

qarışıqdır. Hesablanmış ana ölümü 2009-cu ildə hər 100.000 diri doğulmuş uşağa 24 nəfər təşkil etmişdir. 

Ana ölümünün yüksək səviyyəsini  şərtləndirən amillər  əsasında qadınlarda anemiyanın yüksək  əmsalı, 

abortların yüksək sayı, xüsusilə  kənd  ərazilərində  zəif səhiyyə infrastrukturu və xidməti göstərənlərin 

peşəkarlığının lazımi səviyyədə olmamasından ibarətdir. Son beş il ərzində, diri doğulan oğlan cinsli 

uşaqların sayının qızlara nisbətən  kəskin artması (2009-cu ildə  oğlanların 54%, qızların 46% olması) 

cinsə görə abortların nəticəsi ola bilər.  

 

Əmək bazarında nəticələr. Əmək bazarında iştirak səviyyəsi qadınlar və kişilər üçün, müvafiq olaraq, 

67% və 78% təşkil edir. İşləyən qadınların  əksəriyyəti xidmət sahəsində (54%) və  kənd təsərrüfatında 

(37%) məşğuldur, sənaye sektorunda isə işləyən qadınların payı çox cüzidir. Qadınlar və kişilər arasında 

işsizlik, müvafiq olaraq, 10% və 8% təşkil edir. İşləyən qadınların təxminən 84% muzdlu işçilərdi, bütün 

qadınların 14%-i isə özünüməşğuldur. 2006-cı ildə bütün işləyən qadınların 92%-i dövlət sektorunda 

çalışıb, kişilər üçün isə həmin göstərici 55% təşkil etmişdir. Eyni işə görə maaşın ödənilməsində gender 

fərqləri olmasa da, qadınların əsasən aşağı ödənişli sektorlarda məşğuldur. Qadınlar əsasən təhsil, səhiyyə 

və sosial  sektorlarda məşğuldur. Bütün sektorlar üzrə ümumi maaş  fərqi 56.8% təşkil edir (qadınların 

orta aylıq maaşlarının kişilərin orta aylıq maaşlarında faizi)

  

Sahibkarlıq.  2005-ci ilin Müəssisələr Sorğusuna  əsasən,  qadınların müəssisələrin sahibliyində  iştirakı 

orta hesabla 14% təşkil etmişdir. Faiz payı orta müəssisələrdə ən yüksək (16%) və böyük şirkətlərdə ən 

aşağı – 4% olmuşdur.  

 

Siyasi iştirak.  Azərbaycanda qadınların təmsilçiliyi aşağıdır. Milli Məclisin 125 üzvlərindən yalnız 14 

qadındır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Məclisinin 45 milli vəkillindən yalnız biri qadındır. 

Bələdiyyə səviyyəsində qadınlar bundan da az təmsil olunur. Eyni struktura hökumətin icra qolunda rast 

gəlmək olar. Nazirlər Kabinetində, 39 Nazirdən və Dövlət Komitələrinin və Təşkilatlarının sədrlərindən 

yalnız biri qadındır – Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. Nazir müavinlərinin 

yalnız 6%-i qadındır.   

 

Hüquqi məsələlər.  Azərbaycan  şərtsiz olaraq CEDAW konvensiyasını  və Fakultativ Protokolu 

ratifikasiya etmişdir. Hüquq və  İmkan Bərabərliyi haqqında Qanun 2006-cı ilin sonunda Milli Məclis 

tərəfindən qəbul olunub və həmin proses bir sıra qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları daxil 

olmaqla, müxtəlif tərəfdaşların geniş  iştirakı ilə  qızğın ictimai müzakirələrə  səbəb olmuşdur. 

Azərbaycanda, bir çox digər ölkədə olduğu kimi qanunvericilik aktları və onların icrası arasında böyük 

boşluq var.  

  

Zorakılıq və insan alveri. Qadınlara qarşı zorakılıq cinayət hesab olunsa da, müvafiq 

mexanizmlərin çatışmazlığı  səbəbindən icra xüsusilə güclü deyil.  ABŞ-nin Dövlət 

Departamentinin 2008-ci il üzrə  İnsan Alveri haqqında  Hesabatına uyğun olaraq, Azərbaycan 

kommersiya seksual istismarı və məcburi əmək məqsədləri üçün satılan kişilərin, qadınların və 

uşaqların mənbəyi və tranzit ölkəsidir. Azərbaycanın ciddi səy göstərməsinə baxmayaraq insan 

alveri  sahəsində minimal standartlara cavab verməməsi səbəbindən, ölkə Müşahidə Siyahısının 

İkinci Pilləsinə daxil edilmişdir. Azərbaycan 2004-cü ildə İnsan Alveri ilə Mübarizə üzrə Milli 

Tədbirlər Planını və 2005-ci ilin avqust ayında İnsan Alveri haqqında Qanunu qəbul edib və icra 

etmişdir.  

 

 

  

Qoşma 4: Azərbaycanda iqlimin dəyişməsi  

 

Dünya Bankının 2009-cu ilin Avropa və  Mərkəzi Asiya üzrə  “Qeyri-müəyyənliyin idarə olunması: Avropa və  Mərkəzi Asiyada İqlimin Dəyişməsinə Adaptasiya” Hesabatına  uyğun 

olaraq – Azərbaycan AMA ölkələri arasında gələcəkdə gözlənilən nisbi iqlim dəyişməsinin bu 

günün təbii dəyişkənliyinə qarşı nisbi gücünü ölçən təsir-zəiflik indeksinə görə 7-ci yer tutur.

1

  

 

 

Zəiflik indeksini əsas şərtləndirən amillər aşağıdakılardır:  

 Birincisi,  enerji sektorunun infrastrukturunun yaşına görə iqlimin dəyişməsinə onun 

nisbi  həssaslığı  (28 AMA ölkəsi arasında 8-ci yer) (enerji sektoru yayda hərarətin 

qalxmasına görə pik enerji tələbatının ödənilməsi  ilə bağlı ciddi təsirə  məruz qalır  və 

modernləşdirmə  və genişləndirməyə ciddi ehtiyac duyur. Hava şəraitinin çox yüksək 

olması ilə səciyyələnən dövrlərlə isti yay mövsümü ötürmə şəbəkələrinə təzyiq yaradır. 

Əlavə olaraq, həddi hava şəraiti şəbəkələrin nəzərdə tutulduğu kimi fəaliyyət göstərmək 

imkanını  təhlükə altına qoyur  və bu xüsusilə köhnə  və  aşağı  səviyyədə xidmət olunan 

obyektlərə aiddir); 

  İkincisi, katastrofik hadisələrin (iqtisadi itkilərlə  nəticələnə biləcək hadisələr) mümkün 

təsirinə görə iqlimin dəyişməsinə  nisbi məruz qalma (28 AMA ölkəsi arasında 

Azərbaycan 11-ci yer tutur); 

  

Üçüncüsü, Azərbaycanın iqlimin dəyişməsindən irəli gələn təsirlərlə bağlı adaptasiya 

potensialı  AMA ölkələrinin ən məhdud potensialları arasındadır.  

                                                 

1

 Məruz-qalma indeksi ölkənin  təsirə məruz qala bilməsini, həssaslığını və adaptasiya potensialını əhatə edən üç altindeksdən ibarətdir. İndeks 1961-1990-cu illər dövrünə nisbətən 2070-2100-cu illər dövrü üzrə proqnozlaşdırılan 

bir sıra əlavə isti, quru və yağıntılı illəri; isti, quru və yağıntılı yay; və isti, quru və yağıntılı qış mövsümlərini 

birləşdirir.   

 

  

Enerji səmərəliliyi 

 

Azərbaycanın neft və qaz sektorunda qazın havaya atılmasının və yandırılmasının azaldılması enerji ehtiyatlarının daha səmərəli istifadə edilməsi üçün mühüm fürsət təşkil edir. 2006-cı ildə, 

Dünya Bankının Dünya Miqyasında Yandırılan Qazın Azaldılması üzrə dövlət-özəl sektorları 

arasında tərəfdaşlığının hesablamalarına əsasən, Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan 

tərəfindən cəmi 7 milyard kub metr səmt qaz havaya atılıb və yandırılmışdır. Azərbaycanda 

qazın ötürülməsi və paylaşdırılmasında texniki və kommersiya itkiləri, həmçinin, nisbətən 

yüksəkdir və səmərəliliyin artırılması üçün əlavə imkanlar yaradır.  

 

Elektrik enerji üzrə təklifə gəldikdə, istilik enerji stansiyasının bərpası enerji səmərəliliyinin artırılması üçün yaxşı potensial təklif edir. Elektrik enerji təchizatı sahəsində texniki və 

kommersiya itkiləri, həmçinin, yüksək olmuşdur. Azərbaycan, tarif islahatı və yeni sayğacların 

quraşdırılması və ödənişlərin təmin edilməsi vasitəsilə bu istiqamətdə müsbət tədbirlər 

görmüşdür.  

 

Digər məsələlər: malyariya, allergiya və yosunların çiçəklənməsi  

 

Avropada əsasən ləğv olunmuş malyariya Qafqaza və Mərkəzi Asiyaya qayıdıb və hava ilə bağlı səbəblər xəstəliyin yayılmasını artırmışdır. Misal üçün, 1997-ci ildə baş vermiş sellər nəticəsində 

Azərbaycanda malyariyanın yayılmasına səbəb olmuşdur və malyariya ağcaqanadlarının 

çoxalma sahələrini artırmışdır.  

 

Hökumət tərəfindən addımlar   

  

2000 - 2001-ci illərdə “Tərəflər Konfransına Birinci Milli Hesabatın” II Mərhələsi zamanı 

aşağıdakı tədbirlər yerinə yetirilmişdir:  

  

Yaşıl Texnologiyalarla bağlı tələblərin qiymətləndirilməsi;  

 

Sistemli qlobal müşahidə şəbəkələrində iştirak potensialının artırılması;   

Zəiflik və balıq ehtiyatlarının adaptasiyası  və iqlimin dəyişməsi nəticəsində  səhralaşma prosesləri üzrə əlavə elmi tədqiqatların aparılması. 

 

Bu yaxınlarda, Azərbaycan əlavə proqramları qəbul edib, o cümlədən:  

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə edilməsi üzrə dövlət proqramı;  

Regenerasiya və meşəçiliyin inkişafı üzrə milli proqram;   

Ekoloji baxımdan davamlı inkişaf proqramı;  

Hidrometeorologiyanın inkişafı üzrə dövlət proqramı.   

Karbon maliyyəsi baxımından, bu günədək Azərbaycanın dünya karbon bazarında iştirakı çox 

məhdud olmuşdur. Azərbaycanda hal-hazırda beş TİM layihəsi hazırlanmaqdadır (nəzarət 

olunmayan emissiyalar üzrə layihə, təklif tərəfində enerji səmərəliliyi üzrə iki layihə, yanacaq 

növünün dəyişməsi üzrə bir layihə, və hidro enerji üzrə bir layihə), lakin onların heç biri 

UNFCCC tərəfindən TİM layihəsi kimi qeydiyyata alınmamışdır. İstilik enerji stansiyalarının 

bərpası, istilik enerjisinin təchizatı və, daha məhdud şəkildə, tükənməz enerji mənbələri ilə bağlı 

bir sıra araşdırıla biləcək fürsətlər mövcuddur. Kənd / kənd təsərrüfatı sektorunda kiçik  

layihələrə, misal üçün, bioqaz qurğularına və ya su təchizatının təkmilləşdirilməsi və suyun 

nasosla vurulması ilə bağlı layihələrə rast gəlmək olar.  
 

Qoşma 5: Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması istiqamətində irəliləyiş 

 

Minilliyin 

inkişaf məqsədi 

Cari vəziyyət 

2015-ci ilədək məqsədə nail olunması 

perspektivi  

Yoxsulluğun 

yarıbayarı 

azaldılması 

Yoxsulluq səviyyəsi 2001-ci ildəki 50 

faizdən 2008-ci ildə təxminən 16 

faizədək azalmışdır`. 

Nail olunmuşdur. Neft sektorunda bum, 

gəlir əldə etməyə imkan verən iqtisadi 

fəaliyyətin genişlənməsi və ünvanlı 

sosial müdafiə tədbirləri ilə birlikdə 

Azərbaycana bu məqsədə nail olmağa 

imkan vermişdir.  

İbtidai təhsilə 

ümumi cəlb 

olunma 

səviyyəsinə nail olunması  

Baza təhsili səviyyəsində (1 – 9-cu 

siniflər) təhsilə cəlb olunma 90 faizdən 

yuxarıdır, amma yoxsullar arasında 

təhsildən yayınma səviyyəsi qeyri-

yoxsullara nisbətən daha yuxarıdır. 

Sektordakı məsələlər daha çox 

keyfiyyətlə bağlıdır, o cümlədən qlobal 

iqtisadiyyat üçün tələb olunan 

bacarıqların aşılanması zərurəti ilə.      Ehtimal var. Ölkə demək olar ki, tam 

ümumi baza təhsilini təmin edən təhsil 

sisteminə malikdir. Sektordakı məsələlər 

təhsil alma imkanı ilə deyil, daha çox 

təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır.  

İbtidai təhsil 

səviyyəsində 

gender 


bərabərliyinə 

nail olunması  

Sorğular baza təhsili (1-9-cu siniflər) 

səviyyəsində təhsilə cəlb olunmada 

ciddi gender fərqinin olduğunu 

göstərmir. Qızların yuxarı orta və ali 

təhsil səviyyələrinə cəlb olunması 

(xüsusilə də kənd yerlərində) ilə bağlı 

narahatlıqlar var.  

Ehtimal var. Qızlar orta təhsildən 

oğlanlara nisbətən daha çox yayınmasına 

və daha az qızın orta təhsildən yuxarı 

təhsil pilləsinə cəlb olunmasına 

baxmayaraq, ibtidai təhsil səviyyəsində 

heç bir cinsi qeyri-bərabərlik mövcud 

deyil. Ali təhsilə cəlb olunma imkanı hər 

iki cins üçün eyni dərəcədə 

problematikdir.  

5 yaşadək 

uşaqlar arasında 

ölüm 


səviyyəsinin 

üçdə iki dəfə 

azaldılması  

Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına 

görə, 2001 – 2006-cı illər arasında 5 

yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi 

hər 1000 diri doğuşa 23,1-dən 16,1-dək 

azalmışdır. ÜST-in məlumatları da bu 

indikatorun 2005 – 2007-ci illər 

arasında hər 100 diri doğuşa 46-dan 39-

dək azaldığını göstərir. Fərqlərə 

baxmayaraq azalmanın nisbəti eynidir 

və bu azalma 1990-cı ildən davam edir 

(o zaman bu göstərici 100-dən yuxarı 

idi).  

Ehtimal var.  Bu günədək əldə edilmiş 

müsbət meyli nəzərə alaraq Azərbaycan 

2015-ci ilədək bu MİM-ə nail ola bilər. 

Hökumət ibtidai səhiyyə xidmətlərinin 

keyfiyyət və miqyasının 

genişləndirilməsinə, habelə Milli 

Reproduktiv Sağlamlıq Strategiyasının 

(2008 – 2015) çərçivəsində reproduktiv 

sağlamlıq xidmətlərinin 

təkmilləşdirilməsinə diqqət yetirir.  

Ana ölümü 

səviyyəsinin 

dörddə üç dəfə 

azaldılması  

Dövlət Statistika Komitəsi (2009) və 

ÜST-ə görə, 2008-ci ildə ana ölümü 

səviyyəsi hər 100 000 doğuşa 26,3 ölüm 

halı təşkil etmişdir. Müqayisə üçün 

2000-ci ildə bu göstərici 37,6 təşkil 

etmişdir.  Mümkündür.  Ölkədə ana ölümü 

səviyyəsinin azalmasını göstərən müyl 

mövcuddur, lakin bu göstərici hələ də 

2015-ci ildə ana ölümü səviyyəsinin 9,4-

dək azaldılmasını nəzərdə tutan MİM-

dən üç dəfə yuxarıdır. Hökumət, Bankın 

yardımı ilə yeni Milli Reproduktiv 

Sağlamlıq Strategiyasının (2008 – 2015) 

çərçivəsində ibtidai səhiyyə xidmətlərini 

gücləndirir.  

HİV / AİDS-in 

yayılma 


tempinin 

azaldılması  

Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına 

görə hər 100 000 nəfər AİDS hallarının 

sayı 2001-ci ildəki 0,1-dən 2008-ci ildə 

0,7-dək artmışdır. HİV hallarının 

artmasının səbəblərindən biri xəstəliyin 

Mümkündür. 

Xəstəliyin yenicə 

yayılmağa başladığını  nəzərə alaraq, 

informasiya və test sisteminin 

təkmilləşməsi, həmçinin Azərbaycanı 

ticarət  əlaqələrinin genişlənməsi ilə 
 

Minilliyin 

inkişaf məqsədi 

Cari vəziyyət 

2015-ci ilədək məqsədə nail olunması 

perspektivi  

diaqnostikasının yaxşılaşdırılmasıdır. 

Azərbaycanda həm AİDS, həm də HİV-

ə yoluxma statistikası MDB üzrə orta 

səviyyədən (hər 100,000 nəfərə 2,2 hal)  

xeyli yaxşıdır.  

xəstəliyin yayılmasında müəyyən artım 

qaçılmaz idi. Səhiyyə Nazirliyi Qlobal 

Fondun dəstəyi ilə 

HİV/AİDS 

proqramını  həyata keçirir və  HİV/AİDS 

və cinsi yolla keçən xəstəliklərə  nəzarət 

üzrə potensialını gücləndirir; və xüsusilə 

də risk qrupları arasında profilaksita 

tədbirlərinin miqyasını genişləndirir.     

Vərəmin 


yayılma 

tempinin 

azaldılması  

Vərəm hallarının sayı 2001 – 2005-ci 

illər arasında azalmış (hər 100 000 

nəfərə 180,4 haldan 63,4-dək), daha 

sonra isə bir qədər artaraq 2008-ci ildə 

hər 100 000 nəfərə 100,8 hala çatmışdır. 

2004-cü ildə xəstəliyin qeydiyyatı və 

ona nəzarəti gücləndirmək məqsədilə 

Milli Vərəmlə Mübarizə Proqramında 

tam DOTS yanaşması qəbul edilmişdir.   Mümkündür. Vərəm hallarında son 

artıma baxmayaraq (bu, qismən 

qeydiyyatın təkmilləşməsi ilə də bağlı 

ola bilər), vərəmin uğurlu müalicəsi 

əmsalı yüksəlməkdədir. Eyni zamanda 

narahat doğuran fakt yeni hallar arasında 

dərmanlara qarşı rezistent vərəm 

hallarının artması meylidir. 2015-ci 

ilədək vərəmlə mübarizə üzrə qlobal 

hədəflərə nail olmaq üçün vərəmə 

nəzarət proqramı intensivləşdirilməlidir.  

Ekoloji 


dayanıqlığın 

təmin edilməsi 

(o cümlədən 

təmiz sudan 

istifadə etmək 

imkanına malik 

olmayanların 

sayının 


yarıbayarı 

azaldılması)   

Mövcud qiymətləndirmələrə əsasən, 

bütün ev təsərrüfatlarının 76 faizi – 

şəhər yerlərində 93, kənd yerlərində 58 

faiz – yaxşılaşdırılmış içməli su 

mənbələrinə çıxış imkanlarına 

malikdirlər. Digər sahələrdə, Hökumət 

Sovet dövründən qalmış ekoloji 

çirklənmələrin təmizlənməsi ehtiyacını 

qəbul etmişdir, lakin bu istiqamətdə hələ 

görülməmiş işlər çoxdur. Mümkündən qeyri-müəyyənədək.  

Hökumət, xüsusilə də Dünya Bankı və 

AİB-in yardımı ilə, bütün Azərbaycan 

ərazisində içməli sudan istifadə 

imkanlarının və suyun keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması üzrə ciddi səylərə 

başlamışlar. İrsi ekoloji çirklənmə 

məsələlərinə gəldikdə isə Hökumətin 

səylərinə və diqqətinə ehtiyac duyulur.   

  

   

Qoşma 6: Vahid Bank – IFC və BİA / BYİB inteqrasiya olunmuş proqramı 

 

IFC və BİA / BYİB Azərbaycanda inteqrasiya olunmaqda davam etmişlər. Bura əməkdaşların 

yerli ofisdə işinin təmin olunması da daxildir. İnteqrasiya və əlaqələndirmənin yeni CPS 

dövründə xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir:   

  Maliyyə sektoru: IFC bank sektorunun artımı və konsolidasiyasını və maliyyə vasitəçiləri 

vasitəsilə kiçik, orta və mikro müəssisələrin maliyyələşdirilməsini dəstəkləməkdə davam 

edəcək. BİA / BYİB təklif olunan Kapital Bazarlarının Modernləşdirilməsi Layihəsi 

vasitəsilə kapital bazarlarının inkişafını dəstəkləməklə bu işi tamamlayacaq. IFC və Bank 

bu səyləri analitik iş vasitəsilə də dəstəkləyəcək. Bura BİA /BYİB tərəfindən müntəzəm 

olaraq maliyyə sektorunun təhlillərinin aparılması və Mərkəzi Bankla dialoq, IFC-nin isə 

kreditlər barədə informasiya mübadiləsi, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi və qeyri-

işlək kreditlərin idarə edilməsi kimi vacib sahələrdə məsləhət xidmətləri daxil olacaq. 

IFC hökumətin müraciəti əsasında məsləhət xidmətləri və kapital bazarlarının inkişafı 

sahəsində potensial iş istiqamətlərini müəyyənkləşdirəcək. 

 

Biznes mühiti: IFC icazələr və yoxlamalar sahəsində təkmiləşdirmələrin aparılmasını təşviq etməkdə davam edəcək. Vergilərin ödənilməsi və beynəlxalq ticarət məsələlərinin 

də IFC-in fəaliyyətinə daxil edilməsi imkanları mövcuddur. Bank bu səyləri ticarət üzrə 

analitik iş, və ixracın və rəqabət qabiliyyətinin daha da gücləndirilməsi yollarının 

müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuş Yüksək Səviyyəli Forumların təşkilində hökumətə 

yardım göstərilməsi vasitəsilə dəstəkləyəcək. İrəliləyiş müxtəlif sorğular, o cümlədən 

BEEPS, Doing Business və mümkün növbəti kiçik və orta müəssisələr arasında sorğu 

vasitəsilə ölçüləcək.  

 Korporativ idarəetmə: Bank və LFC Bankın cari Korporativ və Büdcə Sektorlarında 

İdarəçilik Layihəsi və mühasibat və audit üzrə mümkün növbəti ROSC təhlili vasitəsilə 

və IFC-nin özəl sektorda korporativ idarəetmə üzrə kompleks məsləhət layihəsinin 

çərçivəsində əməkdaşlıqlarını davam etdirəcəklər.  

 

Kənd təsərrüfatı: BİA / BYİB yeni kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşdirilməsi layihəsi, habelə kənd təsərrüfatı sektorunun təhlili və kənd təsərrüfatı və keyfiyyət 

standartları üzrə analitik iş vasitəsilə kənd təsərrüfatının daha da inkişafını dəstəkləyəcək. 

IFC həm birbaşa, həm də maliyyə institutları vasitəsilə aqrobiznesin 

maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirəcək. O, həmçinin rəqabət qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi, ərzaq məhsullarının keyfiyyəti aqromaliyyələşdirmə üzrə məsləhət 

xidmətlərinə start verilməsini də nəzərdən keçirə bilər.                       Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə