Microsoft Word vinoobv 9(14)Yüklə 27,19 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü27,19 Kb.
#41369


 

 

Obvestila vinogradnikom, 20 (2014) 9, s. 11  

 

Obvestila vinogradnikom 

 

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednica: Alenka Ferlež Rus, 

e-pošta uredništva: 

alenka.ferlez-rus@ihps.si

  

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 € 

 

ISSN 1408 – 4805                          Letnik 20 , št. 9                          23. junij 2014 

 

Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je vinska 

trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključila cvetenje BBCH 69 in prešla fazo razvoja 

plodičev BBCH 71. Sorte, ki so zgodnejše v razvoj (Chardonnay, Modra frankinja), pa že prehajajo 

v fazo BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn).   

Zatiranje ameriškega škržatka 

Eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, nevarne bolezni vinske 

trte, je zatiranje ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec bolezni v naravi. 

 

Na  razmejenih  območjih  (žarišče  s  pripadajočim  varnostnim  območjem),  ki  obsega  tudi  celotno 

območje  vinorodnega  pod  okoliša  Šmarje  –  Virštanj  in  ožji  okoliš  Slovenske  Konjice,  je  zatiranje 

ameriškega  škržatka  v  vseh  proizvodnih  vinogradih,  trsnicah,  matičnjakih  in  matičnih 

vinogradih, obvezen fitosanitarni ukrep.  

Zemljevid razmejenih območji in podrobnejše informacije o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice so 

vam  na  voljo  na  spletni  strani  Uprave  RS  za  varno  hrano,  veterinarstvo  in  varstvo  rastlin:

 

 http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumen

ice_in_ameriski_skrzatek/

 

 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice trenutno prevladujejo  ličinke  L

(40  do  50  %)  in  ličinke  L(30  –  40  %)  razvojnega  stadija,  še  vedno  pa  so 

prisotne tudi ličinke prvega L

razvojnega stadija.   

V  vinogradih  je  zdaj,  ko  je  vinska  trta  popolnoma odcvetela čas, da opravite prvo škropljene 

proti ličinkam ameriškega škržatka. Prvo škropljenje opravite v tem tednu, oziroma do 1. julija.  

V vinogradih za pridelavo grozdja je za prvo škropljenje najbolj primerna uporaba pripravka Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha.  

V primeru, da pripravka Actara 25 WG ne dobite, lahko za prvo škropljenje uporabite tudi: 

  pripravek Reldan 22 EC, ki se lahko uporabi le enkrat v rastni dobi, zato ga je bolj smiselno 

uporabiti  za  drugo  škropljenje  proti  ameriškemu  škržatku, ko hkrati zatiramo tudi drugi rod 

grozdnih sukačev, 

  pripravke  na  osnovi  deltametrina  kot  so:  Decis_2,5_EC_,_Decis_ali_Gat_decline_2,5_EC'>Decis  2,5  EC,  Decis  ali  Gat  decline  2,5  EC  v 

odmerku 0,5 L/ha ali  

  pripravke  na  osnovi  piretrina  kot  so:  Kenyatox  verde  ali  Valentin  eko  insekticid  iz naravnega piretrina v 0,07 – 0,08% konc. oziroma Flora verde ali Biotip floral

V  ekološki  pridelavi uporabite pripravka na osnovi piretrina kot sta Flora verde ali Biotip floral 

odmerku  1,6  L/ha,  ker  ne  vsebujeta  piperonil  butoksida,  ki  se  ga  v  ekološki  pridelavi  ne  sme 

uporabljati.  

Upoštevajte,  da  je  delovanje  navedenih  pripravkov  od  pripravka  Actara  25  WG  krajše  in  manj 

učinkovito.  

V trsnicah, matičnjakih in matičnih vinogradih je dovoljena uporaba pripravka Decis in Decis 2,5 EC 

v odmerku 0,5 L/ha. Dovoljeni sta dve aplikaciji v eni rastni dobi.  
 

 

Obvestila vinogradnikom, 20 (2014) 9, s. 11  

 

Za pripravek Reldan 22 EC je na razmejenih območjih z izjemnim dovoljenjem dovoljena uporaba odmerku 1,6 l/ha, vendar le v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. 

Pri uporabi je potrebno zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meja brega vode 1. in 2. reda.  

Varnostni pas se lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanašanja (antidrift šobe) ustrezno zmanjša: 

Tip antidriftne šobe 

varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih) 

90 % zmanjšanje zanosa FFS 

15 m 


75 % zmanjšanje zanosa FFS 

30 m 


50 % zmanjšanje zanosa FFS 

40 m 


Opozorila pri uporabi pripravka Reldan 22 EC v odmerku 1,6 L/ha: 

Varstvo  pri  delu:  Pri  rokovanju  s  koncentriranim  sredstvom,  mešanju  škropilne  brozge,  polnjenju  in  čiščenju 

rezervoarja    mora  delavec  uporabljati  zaščitno  obleko  (delovni  kombinezon),  zaščitne  rokavice  in  zaščito  za  dihala 

(maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, 

delovno  obleko,  pokrivalo  s  širokimi  krajci,  trpežno  obutev  in  zaščito  za  dihala  (maska  tipa  AIP2).  Pri  stiku  s 

škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice. 

Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju. 

 

Zatiranje ameriškega škržatka je izven razmejenih območij priporočljivo z navedenimi pripravki 

opraviti vsaj enkrat po končanem cvetenju. Za vinograde izven razmejenih območij se Reldan 22 EC 

uporablja kot insekticid za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka v odmerku 1 L/ha.  

 

Fitofarmacevtska  sredstva  za  zatiranje  ameriškega  škržatka  so  nevarna  za  čebele.

 

Zato aplikacijo  opravite,  ko  so  vse  sorte  v  vinogradu  zaključile  cvetenje.

 

Pred  škropljenjem odstranite cvetočo podrastŠkropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah, ko so čebele v panjih in ne letijo.  

 

Obešanje rumenih lepljivih plošč 

Svetujemo,  da  v  vinograde  konec  meseca  junija  oziroma  prve  dni  julija,  ko  se  začnejo  izlegati 

odrasli  osebki  ameriškega  škržatka,  izobesite  rumene  lepljive  plošče.

 

Plošče  obesite  tik  pod območjem  grozdja  na  žico  ali  na  trse,  po  možnosti  v  senčne  dele  trsov,  kjer  se  škržatek  najraje 

zadržuje.  V  večjih  vinogradih  je  priporočljivo  izobesiti  vsaj  eno  ploščo  na  hektar  vinograda.  V 

vinogradih, manjših od 2 hektarov, sta potrebni vsaj 2 plošči na različnih mestih. V matičnih nasadih 

in  trsnicah  ste  dolžni  navzočnost  ameriškega  škržatka  spremljati  s  3–5  rumenimi  lepljivimi 

ploščami/ha. Plošče je potrebno redno pregledovati v juliju ter v prvi polovici avgusta (matični nasadi 

in trsnice do sredine septembra) in sicer na 7 do 14 dni. Tako dobite točne podatke o prisotnosti in 

velikosti populacije. Prag zatiranja so 4 osebki/ploščo/teden. Populacija ameriškega škržatka je: 

  majhna, če je ulovljenih od 0 do 3 na ploščo na teden; 

  srednja, če je ulovljenih od 4 do 15 na ploščo na teden; 

  velika, če je ulovljenih 16 in več na ploščo na teden 

Za  pomoč  pri  prepoznavanju  ameriškega  škržatka  se  obrnite  na  javno  službo  za  varstvo  rastlin  na 

Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600). 

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Strategijo škropljenje proti peronospori in oidiju nadaljujte s pripravki opisanimi v obvestilu št. 8.  

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravkoma Folpanom 80 WDG ali Folpanom 50 SC 

oziroma drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Extra, Fantic F, 

Pergado – F, Valis F, Emendo F, Mikal flash, Momentum F, Momentum trio, Mikal premium, 

Melody combi WG 65,3, Ridomil Gold combi Pepite). Yüklə 27,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə