Opq evrensel Yetkinlik RaporuYüklə 160,07 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü160,07 Kb.
#42163


 

 

  

 

 OPQ | Profil

 

 www.ceb.shl.com

 

 OPQ

 

Evrensel Yetkinlik Raporu

 

İsim

 

Bay Sample Candidate

 

Tarih 

18 Ekim 2013

 18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

2 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

GİRİŞ 

Bu rapor, yöneticiler ve İK profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Bay Candidate isimli 

kişinin tercih ettiği tarzın veya tipik davranış şeklinin, yirmi evrensel yetkinlikteki potansiyel 

performansını nasıl etkileyebileceği özetlenmektedir. Bu potansiyel, Bay Candidate isimli kişinin, 

Mesleki Kişilik Envanterine (OPQ) verdiği cevapları baz almaktadır. Bu cevaplar, Bay Candidate 

isimli kişinin işe karşı tercih ettiği yaklaşımın bir tanımının yapılması için geniş bir ilgili 

karşılaştırma grubunun cevaplarıyla karşılaştırılmıştır.

 

Bay Candidate isimli kişinin verdiği cevaplar, başka bir kişinin onu nasıl tanımlayacağından çok, 

kendi davranışlarını nasıl gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu rapor, gerçek beceri seviyeleri 

yerine, tercih edilen davranış şekillerini açıklamaktadır. Bu raporun doğruluğu, kişinin sorulara ne 

derece dürüstlükle cevap verdiğine ve kendi kendisinin farkında olmasına bağlıdır. Ancak, her 

halükarda bu rapor Bay Candidate isimli kişinin iş yerindeki tarzına ilişkin önemli göstergeler 

sağlamaktadır. Bu rapor, kişilik envanterinden alınan bilgileri, yirmi evrensel yetkinliğe 

bağlamaktadır. 

Bu rapor, 18-24 aylık bir kullanım ömrüne sahiptir ve gizli bilgi olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Kişinin yaşamında veya işinde önemli değişiklikler olması halinde, OPQ'yu tekrar tamamlaması 

gerekir. 

Bu raporun yorumlanmasına ilişkin desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen kuruluşunuzda OPQ 

kullanımı konusunda tam eğitim almış bir kişiyle temas kurun. 

Bu rapor kullanılırken, ölçülen yirmi evrensel yetkinlikten hangilerinin değerlendirilmekte olan 

işteki başarılı performans için daha önemli olduğunun değerlendirilmesi önemlidir. 

RAPOR ANAHTARI

 

Onay işaretleri, çarpılar ve yuvarlaklar, Bay Candidate isimli kişinin tarzının hangi yönlerinin her bir yetkinliğe olumlu veya daha olumsuz katkıda bulunmasının muhtemel olduğunu belirtir.

 

Sembol

 

Kısa Açıklama 

Tanım 



 Ana Güçlü Yön

 

Olumlu bir şekilde etkileme ihtimali çok yüksektir 

 Olası Güçlü Yön

 

Olumlu bir şekilde etkileme ihtimali yüksektir 

 Orta

 

Olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilememe ihtimali yüksektir  

Olası Kısıtlama 

Olumsuz bir şekilde etkileme ihtimali yüksektir

 



 Ana Kısıtlama

 

Olumsuz bir şekilde etkileme ihtimali çok yüksektir 

 

Bay Candidate isimli kişinin her bir yetkinlik için güçlü yönlere sahip olma olasılığı, raporun sağ tarafındaki grafiklerde gösterilmektedir.

 

1

  

  

 

 Güçlü bir yönü 

olması ihtimali düşüktür

 

Güçlü bir yönü olması ihtimali 

daha düşüktür 

Güçlü bir yönü 

olması ihtimali orta 

düzeydedir 

Güçlü bir yönü 

olması ihtimali 

oldukça yüksektir 

Güçlü bir yönü 

olması ihtimali çok 

yüksektir 18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

3 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

YETKİNLİK POTANSİYELİ ÖZETİ Aşağıdaki tabloda, Bay Candidate isimli kişinin yirmi yetkinlikteki potansiyel performansının bir 

özeti verilmektedir. Rol için en önemli olan yetkinlikleri seçmeniz ve bu alanlarda Bay Candidate 

isimli kişinin nasıl etkinlik gösterdiğine ilişkin kanıtları aramanız, iş için en uygun kişiyi işe alma 

ihtimalinizi yükseltecektir. 

Yirmi yeterliğin tanımları bu raporun sonlarına doğru bulunabilir. Her bir yeterlik için tavsiye 

edilen mülakat soruları Universal Competency Framework™ Mülakat Kılavuzunda sağlanmıştır. 

Gerekli veya istenen yeterliklerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere yeterlik profil kartları da 

mevuttur. Lütfen Mülakat Kılavuzu ve Yeterlik Profil Kartlarının sınırlı sayıda dilde mevcut 

olduğunu unutmayın. Daha fazla bilgi için SHL temsilcinizle bağlantıya geçin. 

 

Yetkinlik

 

1  2  3  4  5 Başarı için 

Önemli mi? 

(onay işareti) 

Liderlik ve Karar Verme

 

  

 

 

 

 

1.1 Karar Verme ve Eylemi Başlatma

 

 

  

 

  

1.2 Liderlik ve Denetim

 

 

  

 

  

Destek ve İşbirliği

 

  

 

 

 

 

2.1 İnsanlarla çalışmak

 

 

  

 

  

2.2 Prensip ve Değerlere Uyum 

1

 

  

 

  

 

Etkileşim ve Sunum

 

 

 

 

 

 

 

3.1 İlişki Kurma ve Sosyal Ağ Oluşturma

 

 

  

 

  

3.2 İkna ve Etkileme

 

 

  

 

  

3.3 Bilgi Sunma ve İletme 

2

 

  

 

  

 

Analiz ve Yorumlama

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Yazma ve Raporlama 

2

 

  

 

  

 

4.2 Uzmanlık ve Teknoloji Uygulama 2

 

  

 

  

 

4.3 Analiz 2

 

  

 

  

 

Yaratma ve Kavramlaştırma

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Öğrenme ve Araştırma 

2

 

  

 

  

 

5.2 Yaratma ve Yenilik 2

 

  

 

  

 

5.3 Strateji ve Kavramları Biçimlendirme 2

 

  

 

  

 

Organizasyon ve Yürütme

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Planlama ve Organizasyon

 

 

  

 

  

6.2 Sonuca Ulaşma ve Müşteri Beklentilerini Karşılama

 

 

  

 

  

6.3 Talimat ve Prosedürlere Uyum 

2

 

  

 

  

 

Uyum Sağlama ve Başa Çıkma

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Değişikliğe Uyum Sağlama ve Tepki Verme

 

 

  

 

  

7.2 Baskı ve Zorluklarla Başa Çıkma

 

 

  

 

  

Girişimcilik ve Performans

 

  

 

 

 

 

8.1 Kişisel İş Hedef ve Amaçlarına Ulaşma

 

 

  

 

  

8.2 Girişimci ve Ticari Düşünce 

2

 

  

 

  

 

İndeks numaraları SHL Universal Competency FrameworkTM

'deki 20 yeterlik boyutuna karşılık gelir.

 

1

 OPQ32 bu yeterliğin yalnızca özellikle kurallara uyma ve çeşitliliği kullanma alanlarıyla bağlantılı olan belli yönlerini değerlendirir. 2

 Bu yeterliğin değerlendirmesi bir beceri veya yetenek ölçüsü eklenerek geliştirilebilir. Hangi beceri testlerinin kullanılabileceği konusunda 

bilgi için lütfen bu raproun arka kısmındaki bölüme bakın. 18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

4 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

YETKİNLİK POTANSİYELİ PROFİLİ 

1. Liderlik ve Karar Verme

 

1  2  3  4  5 1.1 Karar Verme ve Eylemi Başlatma

 

  

 

 

 

 Eylem şekli konusunda oldukça hızlı karar verir.  

 Oldukça güçlü görüşlere sahiptir ve bağımsız hareket etme konusunda rahattır.  

 Zor hedeflere ulaşma konusunda normal düzeyde azimlidir.  

 Durumların kontrolünü ele almaktan hoşlanmaz  

1.2 Liderlik ve Denetim

 

  

 

 

 

 Diğer kişilere yalnızca nadiren güvenir ve dolayısıyla yetki verir.  

 Diğer kişileri motive ederken nadiren ikna yöntemleri kullanabilir.  

 Diğer kişileri neyin motive ettiğini her zaman anlamaya çalışmayabilir.  

 Bir gruba liderlik ederken kendini rahatsız hissetme ihtimali yüksektir.  

 

2. Destek ve İşbirliği

 

1  2  3  4  5 

2.1 İnsanlarla çalışmak

 

  

 

 

 



 Bir karar vermek için diğer kişilerden neredeyse her zaman katkıda bulunmalarını ister.  

 Meslektaşlarına sıklıkla destek ve sempati gösterme ihtimali yüksektir.  

 Diğer kişilerle zaman geçirmek konusunda çoğu kişi kadar rahattır.  

 Diğer kişileri hareketlerinin nedenlerini her zaman anlamaya çalışmaz.  



 Rekabetçi güdülerinin, meslektaşlarıyla işbirliğini önleme ihtimali yüksektir.  

2.2 Prensip ve Değerlere Uyum 

1

 

  

 

 

 



 Neredeyse her zaman farklı görüşler duymak ister.  



 Kural ve yönetmelikleri ihlal etme ihtimali çok yüksektir.  

 

3. Etkileşim ve Sunum

 

1  2  3  4  5 

3.1 İlişki Kurma ve Sosyal Ağ Oluşturma

 

  

 

 

 



 Diğer kişilerle ilişki kurarken kişisel tarzını uyarlama ihtimali çok yüksektir.  

 Gruplarda çoğu kişi kadar canlı ve açıktır.  

 Diğer kişileri neyin motive ettiğini bazen anlamaya çalışır.  



 Resmi iş ortamlarında kendini rahat hissetme ihtimali çok düşüktür.  

3.2 İkna ve Etkileme

 

  

 

 

 



 Kendi başarılarını ilan etme konusunda rahat olma olasılığı aşırı yüksektir. 

 Gerektiğinde grup ortamlarında dışa dönük olabilir. 

 Satış veya pazarlıktan özellikle hoşlandığı söylenemez.  

 Diğer kişilerin ihtiyaç ve nedenlerini her zaman anlamaya çalışmaz.  



 Diğer kişileri, özellikle yabancıları etkilerken kendini rahat hissetme ihtimali çok düşüktür.  

3.3 Bilgi Sunma ve İletme 

2

 

  

 

 

 



 Hedef kitlenin ihtiyaçlarına çok rahatlıkla uyum sağlar.  

 Önemli olaylardan önce genellikle gerginlik hisseder.  

 Bir argümanı savunurken ikna tekniklerini çok fazla kullanmaktan hoşlanmaz.  



 Kendisini resmi olarak sunarken rahat hissetme ihtimali çok düşüktür.  

 

1 OPQ32 bu yeterliğin yalnızca özellikle kurallara uyma ve çeşitliliği kullanma alanlarıyla bağlantılı olan belli yönlerini değerlendirir.

 

2

 Bu yeterliğin değerlendirmesi bir beceri veya yetenek ölçüsü eklenerek geliştirilebilir. Hangi beceri testlerinin kullanılabileceği konusunda bilgi için lütfen bu raproun arka kısmındaki bölüme bakın. 


18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

5 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

4. Analiz ve Yorumlama 

1  2  3  4  5 

4.1 Yazma ve Raporlama 

2

 

  

 

 

 

 Yazılı bilgilerin içeriğini eleştirel olarak değerlendirme ihtimali normal düzeydedir.  

 Makul ölçüde düzenli belge üretme ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  

 Yazılı çalışmalardaki soyut kavramların ilgisini görebilme ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  

 Bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmaz.  

4.2 Uzmanlık ve Teknoloji Uygulama 

2

 

  

 

 

 

 Sayısal verilerle çalışmak konusunda rahattır.  

 Bazı durumlarda teknik bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir.  

 Teori ve soyut kavramlar konusunda çoğu kişi kadar rahattır.  

4.3 Analiz 

2

 

  

 

 

 

 Sayısal verileri analiz etme konusunda rahattır.  

 Analizdeki olası hatalar için bilgi toplar.  

 Soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanma ihtimali diğer kişilerle aynıdır.  

 

5. Yaratma ve Kavramlaştırma

 

1  2  3  4  5 

5.1 Öğrenme ve Araştırma 

2

 

  

 

 

 

 Yeni görevler öğrenirken veya yeni bilgiler sunulduğunda geleneksel yaklaşımları sorgulama ihtimali yüksektir.  

 Sayısal verilerle çalışırken rahat olabilir.  

 Yeni bilgileri gözden geçirirken olası kısıtlamaları bir derece değerlendirebilir.  

 Soyut kavramları öğrenmekle normal düzeyde ilgilidir.  

5.2 Yaratma ve Yenilik 

2

 

  

 

 

 



 Kendisini, çok yaratıcı bir birey olarak tanımlar.  

 Geleneksel yöntemleri sorgulama ihtimali yüksektir.  

 Değişiklik ve çeşitlilikten hoşlanır.  

 Teorilerin uygulanmasıyla sorun çözme arasında belirli bir ilişki kurabilir.  

5.3 Strateji ve Kavramları Biçimlendirme 

2

 

  

 

 

 

 Bir vizyon oluştururken geleneksel yaklaşımları sorgulama ihtimali yüksektir.  

 Detaylarla resmin tamamı arasında bir denge kurma eğilimindedir.  

 Strateji geliştirirken kavramsal düşüncenin önemini görebilme ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  



 Strateji geliştirirken çok kısa vadeli bir bakış açısına sahip olabilir.  

 

2 Bu yeterliğin değerlendirmesi bir beceri veya yetenek ölçüsü eklenerek geliştirilebilir. Hangi beceri testlerinin kullanılabileceği konusunda 

bilgi için lütfen bu raproun arka kısmındaki bölüme bakın. 
18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

6 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

6. Organizasyon ve Yürütme 

1  2  3  4  5 

6.1 Planlama ve Organizasyon

 

  

 

 

 

 Planlama yaparken detaylara diğer kişiler kadar dikkat eder.  

 Planların teslim tarihlerinin izlenmesine oldukça düşük bir öncelik verir.  

 Diğer kişileri yönetmekten hoşlanmaz.  



 Stratejik bir yaklaşım yerine daha tepkisel bir yaklaşım uygulama konusunda güçlü bir eğilimi vardır.  

6.2 Sonuca Ulaşma ve Müşteri Beklentilerini Karşılama

 

  

 

 

 

 Yöntemsel ve organize bir yaklaşım gösterme ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  

 Kendisi ve diğer kişiler için zorlayıcı hedefler belirleme ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  

 Görevlerin beklentilere uygun şekilde tamamlanmasına oldukça düşük bir öncelik verir.  



 Kurallara, yönetmeliklere ve belirlenmiş prosedürlere uyma ihtimali aşırı derecede düşüktür.  

6.3 Talimat ve Prosedürlere Uyum 

2

 

  

 

 

 

 Oldukça güçlü görüşlere sahip olabilir ve diğer kişilerin talimatlarını sorgulayabilir.  

 Kabul edilen programlara uymaya oldukça düşük öncelik verir.  



 Kurallar ve prosedürlerle kısıtlanmama ihtimali aşırı derecede yüksektir.  

 

7. Uyum Sağlama ve Başa Çıkma

 

1  2  3  4  5 

7.1 Değişikliğe Uyum Sağlama ve Tepki Verme

 

  

 

 

 



 Farklı durumlarda kişiler arası bir tarzı ciddi şekilde uygulama ihtimali yüksektir.  

 Yeni yaklaşımlar ve iş yöntemleriyle rahat etmesi muhtemeldir.  

 Yeni deneyimlerden oldukça hoşlanma eğilimindedir.  

 Diğer kişilerin davranış ve sebeplerindeki farklılıkları her zaman anlamaya çalışmaz.  

7.2 Baskı ve Zorluklarla Başa Çıkma

 

  

 

 

 



 Eleştiriyle, üzerinde fazla durmadan çok kolaylıkla baş edebilir.  

 Duygularını normal ölçüde kontrol etmek ihtimali çoğu kişiyle aynıdır.  

 İş baskısını üzerinden atmakta bir derece zorlanabilir.  



 Olumlu bir görünüm sergilemekte çok zorlanabilir.  

Spacer


 

8. Girişimcilik ve Performans

 

1  2  3  4  5 8.1 Kişisel İş Hedef ve Amaçlarına Ulaşma

 

  

 

 

 



 Rekabet ortamlarında kendini aşırı rahat hissetme ihtimali yüksektir.  

 Kariyerini geliştirme konusunda çoğu kişi kadar isteklidir.  

 Meşgul bir iş programından yalnızca belirli bir düzeye kadar hoşlanır.  



 Kendi gelişimine karşı yalnızca çok kısa vadeli bir bakış açısına sahip olabilir.  

8.2 Girişimci ve Ticari Düşünce 

2

 

  

 

 

 



 Ticari durumların rekabetçi ortamında çok başarılı olma ihtimali çok yüksektir.  

 Mali bilgilerle çalışmak konusunda rahat olma eğilimindedir.  

 Zorlayıcı mali hedeflerle bir derece motive olabilir.  

 

2 Bu yeterliğin değerlendirmesi bir beceri veya yetenek ölçüsü eklenerek geliştirilebilir. Hangi beceri testlerinin kullanılabileceği konusunda 

bilgi için lütfen bu raproun arka kısmındaki bölüme bakın. 
18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

7 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

YETKİNLİK TANIMLARI 

1. Liderlik ve Karar Verme

 

1.1 Karar Verme ve Eylemi Başlatma 

Eylemler, projeler ve insanlar için sorumluluk üstlenir ; kendi 

yönetimi altında inisiyatif alır ve çalışır ; faaliyet oluşturur ve başlatır; 

iş süreçlerinde değişiklik yapar ; zor seçimleri veya değerlendirilmiş 

riskleri içeren hızlı ve açık kararlar verir.

 

1.2 Liderlik ve Denetim 

Diğer kişilere açık bir yön sağlar; insanları motive eder ve 

güçlendirir ; yüksek yetenek düzeyine sahip kişileri işe alır ; 

kadrosuna gelişim fırsatları ve koçluk sağlar ; uygun davranış 

standartları belirler.

 

 2. Destek ve İşbirliği

 

2.1 İnsanlarla çalışmak 

Diğer ekip üyelerinin görüş ve katkılarına saygı gösterir; empati 

gösterir; diğer kişileri dinler, destekler ve onlarla ilgilenir; diğer 

kişilere danışır ve onlarla bilgi ve uzmanlığını paylaşır; ekip ruhu 

yaratır ve anlaşmazlıkları çözer; ekibe uyum sağlar.

 

2.2 Prensip ve Değerlere Uyum 

Etik ve değerlere önem verir; dürüstlük gösterir; fırsat eşitliğini teşvik 

eder ve savunur, çeşitliliğe sahip ekipler oluşturur; toplum ve çevreye 

karşı kurumsal ve bireysel sorumluluğu teşvik eder.

 

 

3. Etkileşim ve Sunum 

3.1 İlişki Kurma ve Sosyal Ağ Oluşturma

 

Müşteriler ve çalışanlarla kolaylıkla iyi ilişkiler kurar; tüm seviyelerdeki insanlarla iyi ilişki kurar; geniş ve etkin sosyal ağlar 

oluşturur; diğer kişilerle ilişkilerinde samimiyet oluşturmak için mizahı 

uygun şekilde kullanır.

 

3.2 İkna ve Etkileme 

İkna, razı etme ve pazarlık yoluyla diğer kişilerden açık kabul ve 

taahhüt alır; diğer kişileri etkilemek ve ikna etmek için politik 

süreçleri etkin şekilde kullanır; kendisi veya diğerleri adına fikirleri 

yayar; diğer kişiler üzerinde güçlü bir kişisel etki yapar; bir kişinin 

diğerleri hakkındaki izlenimlerini yönetmeye dikkat eder.

 

3.3 Bilgi Sunma ve İletme 

Akıcı şekilde konuşur; görüşleri, bilgileri ve bir argümanın ana 

noktalarını açık şekilde ifade eder; sunumları ve kamusal konuşmaları 

beceri ve kendine güvenle yapar; hedef kitlenin ihtiyaçlarına, 

tepkilerine ve geri bildirimlerine hızla tepki verir; güvenilir bir izlenim 

verir.


 

 

4. Analiz ve Yorumlama

 

4.1 Yazma ve Raporlama 

İkna edici şekilde yazar; açık, özlü ve doğru şekilde yazar; jargon 

veya karmaşık bir dili gereksiz yere kullanmaktan kaçınır; düzenli ve 

mantıksal bir şekilde yazar; bilgiyi, ilgili hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve 

anlayışına uygun şekilde yapılandırır.

 

4.2 Uzmanlık ve Teknoloji Uygulama 

Özel ve detaylı teknik uzmanlık uygular; iş hedeflerine ulaşmak için 

teknolojiyi kullanır; sürekli mesleki gelişim yoluyla iş bilgisini ve 

uzmanlığını (teorik ve pratik) geliştirir; farklı organizasyonel 

departman ve fonksiyonları anlar.

 

4.3 Analiz 

Sayısal verileri ve diğer bilgi kaynaklarını analiz ederek, bu veri ve 

bilgileri bileşenlerine, modellerine ve ilişkilerine göre ayırır; daha fazla 

bilgi veya bir sorunu daha iyi anlamak için araştırma yapar; mevcut 

bilgiler ve analiz yoluyla mantıklı kararlar verir; bir sorunun nasıl 

daha büyük bir sistemin parçası olabileceği konusunda anlayış 

gösterir.

 18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

8 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

5. Yaratma ve Kavramlaştırma 

5.1 Öğrenme ve Araştırma

 

Yeni görevleri hızla öğrenir ve bilgileri hızlı bir şekilde ezberler; yeni sunulan bilgileri derhal anlar; karar vermeye destek sağlamak için 

kapsamlı bilgi toplar; kurumsal bir öğrenme yaklaşımını teşvik eder 

(başarı ve başarısızlıklardan ders çıkartır ve çalışanlar ve müşterilerden 

geri bildirim ister).

 

5.2 Yaratma ve Yenilik 

Yeni fikirler, yaklaşımlar veya anlayışlar oluşturur; yenilikçi ürün veya 

tasarımlar oluşturur; sorunlar için bir dizi çözüm üretir.

 

5.3 Strateji ve Kavramları Biçimlendirme 

Kurumsal hedefleri gerçekleştirmek için stratejik şekilde çalışır; 

stratejileri belirler ve geliştirir; kurumun gelecekteki potansiyeli 

hakkında olumlu ve ikna edici vizyonlar geliştirir; kurum çapında ve 

kurumla ilgili geniş bir konu yelpazesini göz önünde bulundurur.

 

 6. Organizasyon ve Yürütme

 

6.1 Planlama ve Organizasyon 

Açıkça tanımlanmış hedefler belirler; faaliyet ve projeleri çok önceden 

planlar ve değişebilecek koşulları dikkate alır; görevlerin yerine 

getirilmesi için gerekli olan kaynakları belirler ve organize eder; zamanı 

etkin şekilde yönetir; teslim süreleri ve kilometre taşlarına göre 

performansı takip eder.

 

6.2 Sonuca Ulaşma ve Müşteri Beklentilerini Karşılama

 

Müşteri ihtiyaçlarına ve memnuniyetine odaklanır; kalite ve miktar için yüksek standartlar belirler; kalite ve verimliliği takip eder ve sürdürür; 

sistematik, yöntemsel ve düzenli şekilde çalışır; proje hedeflerine sürekli 

olarak ulaşır.

 

6.3 Talimat ve Prosedürlere Uyum 

Otoriteye gereksiz yere meydan okumadan diğer kişilerin talimatlarına 

uygun şekilde uyar; prosedür ve politikalara uyar; programlara uygun 

davranır; işe ve toplantılara tam zamanında gelir; kuruma bağlılık 

gösterir; rolünün yasal yükümlülükleri ve güvenlik gereksinimlerine 

uyar.


 

 

7. Uyum Sağlama ve Başa Çıkma

 

7.1 Değişikliğe Uyum Sağlama ve Tepki Verme

 

Değişen koşullara uyum sağlar; belirsizliği tolere eder; yeni fikirleri ve değişim inisiyatiflerini kabul eder; kişiler arası tarzını farklı kişi veya 

ortamlara uyacak şekilde ayarlar; yeni deneyimlere karşı ilgi gösterir.

 

7.2 Baskı ve Zorluklarla Başa Çıkma 

İşyerinde olumlu bir görünüm sergiler; baskılı ortamlarda verimli çalışır; 

zor durumlarda duygularını kontrol altında tutar; eleştiriyi iyi karşılar ve 

eleştirilerden ders alır; iş hayatıyla kişisel hayatın taleplerini dengeler.

 

 

8. Girişimcilik ve Performans 

8.1 Kişisel İş Hedef ve Amaçlarına Ulaşma

 

Talepkar hedefleri heyecanla kabul eder ve ele alır; çok çalışır ve gerektiğinde uzun saatler boyu işte kalır; daha yüksek sorumluluk ve 

etki içeren rollere ilerlemek ister; kendi gelişim ihtiyaçlarını belirler ve 

gelişim veya eğitim fırsatlarından yararlanır.

 

8.2 Girişimci ve Ticari Düşünce 

Rakipler ve piyasa eğilimleri konusunda güncel bilgi sahibidir; kurum için 

iş fırsatlarını belirler; kurumsal yapı ve politikaların gelişiminden 

haberdardır; mali farkındalık gösterir; maliyetleri kontrol eder ve kar, 

zarar ve katma değer bağlamında düşünür.

 18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

9 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

BECERİ TESTLERİ VE YETERLİKLER 

UCF yeterlikleri ve beceri testleri arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Bazı yeterlikler için bir dizi beceri testi uygun olabilir. Ancak bu, tüm bu beceri testlerinin tamamlanması gerektiği anlamına gelmez. Beceri testi seçimi iş gereksinimleri anlaşılarak 

yapılmalıdır (gerekirse rehberlik için işyerinizdeki daha vasıflı birine başvurun). Yeterlik 

tahminleri yalnızca OPQ veya bir ya da iki beceri testiyle birlikte OPQ kullanılsa bile sağlamdır.

 

Yetkinlik

 

Ş

ema

sa

l/

T

ü

me

vams

al

 

N

u

me

ri

caS

ö

ze

1.1 Karar Verme ve Eylemi Başlatma

 

 

  

1.2 Liderlik ve Denetim

 

 

  

2.1 İnsanlarla çalışmak

 

 

  

2.2 Prensip ve Değerlere Uyum

 

 

  

3.1 İlişki Kurma ve Sosyal Ağ Oluşturma

 

 

  

3.2 İkna ve Etkileme

 

 

  

3.3 Bilgi Sunma ve İletme

 

  

 4.1 Yazma ve Raporlama

 

  

 4.2 Uzmanlık ve Teknoloji Uygulama

  

  

4.3 Analiz 

   

5.1 Öğrenme ve Araştırma

    

5.2 Yaratma ve Yenilik

    

5.3 Strateji ve Kavramları Biçimlendirme

    

6.1 Planlama ve Organizasyon

 

 

  

6.2 Sonuca Ulaşma ve Müşteri Beklentilerini Karşılama

 

 

  

6.3 Talimat ve Prosedürlere Uyum

    

7.1 Değişikliğe Uyum Sağlama ve Tepki Verme

 

 

  

7.2 Baskı ve Zorluklarla Başa Çıkma

 

 

  

8.1 Kişisel İş Hedef ve Amaçlarına Ulaşma

 

 

  

8.2 Girişimci ve Ticari Düşünce

 

  

 

Anahtar 

: Beceri testi yeterlik için uygundur, tamamlanmıştır ve değerlendirmeye dahil edilmiştir. 

: Beceri testi yeterlik için uygunsa da tamamlanmamış ve değerlendirmemeye dahil edilmemiştir. [Soluk] Bu yeterliğe uygun beceri testleri yoktur. 


18 Ekim 2013 

Evrensel Yetkinlik Raporu  

 

 Bay Sample Candidate 

10 / 10 


 

©  2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 

Bu Profil, Bay Sample Candidate için aşağıdaki bilgi kaynaklarına dayanmaktadır:

 

 

Anket / Yetenek Testi / Ölçek 

Karşılaştırma Grubu 

OPQ32r UK English v1 (Std Inst)

 

OPQ32r İngiltere İngilizcesi Finans ve Sigorta 2011 (IND)  

KİŞİSEL DETAY BÖLÜMÜ 

 

İsim

 

Bay Sample Candidate 

Aday 

Verileri

 

RP1=4, RP2=3, RP3=4, RP4=7, RP5=6, RP6=5, RP7=1, RP8=2, RP9=9, RP10=8, TS1=7, TS2=6, TS3=4, TS4=3, TS5=5, TS6=9, TS7=7, TS8=10, TS9=2, TS10=6, TS11=4, TS12=1, 

FE1=3, FE2=7, FE3=9, FE4=2, FE5=4, FE6=6, FE7=4, FE8=9, FE9=5, FE10=7, CNS=6. 

Rapor

 

Evrensel Yeterlik Raporu Sürüm Numarası: : 1.1RE

 

 

BU RAPOR HAKKINDA 

Bu rapor, SHL Online Değerlendirme Sistemi kullanılarak üretilmiştir. Rapor, Mesleki Kişilik 

Envanteri ™(OPQ32) ile elde edilen bilgiler içermektedir. Bu kişilik envanteri, yalnızca kullanımı 

ve sonuçlarının yorumlanması ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından kullanılabilir. 

Bu rapor, envantere kişilerce verilmiş cevapları yansıtır ve temel olarak onların cevaplarına 

dayanır. Bu yüzden değerlendirme yapılırken cevapların kişilerce oluşturulmasından 

kaynaklanabilecek subjektivite hesaba katılmalıdır. 

Bu rapor elektronik olarak oluşturulmuştur ve programı kullanan kişilerce raporun metninde 

değişiklikler ya da eklemeler yapılmış olabilir. 

SHL Group Limited ve bağlı diğer kuruluşları bu raporun içeriğinin değişmemiş bilgisayar çıktısı 

olduğunu garanti etmez. Bu raporun kullanımından doğacak sonuçlardan ve diğer sebeplerden 

(ihmal dahil olmak üzere) oluşabilecek hiçbir sorumluluğu SHL kabul etmez. 

 

www.ceb.shl.com 

© 2013 SHL, CEB’nin bir parçasıdır. Tüm hakları saklıdır. SHL ve OPQ, SHL Group Limited'in 

İngiltere ve diğer ülkelerde kayıtlı markalarıdır. 

SHL Universal Competency Framework, SHL Competency Profiler ve SHL Competency Designer, 

telif hakkıyla korunmaktadır © 2004 - 2013, SHL Group Limited ve SHL Group Limited'in ticari 

markalarıdır. 

Bu rapor SHL tarafından müşterilerine fayda yaratabilmek üzere üretilmiştir ve SHL'nin telif 

haklarını barındırır. Bu sebeple SHL müşterilerinin, şirket içi kullanım ve ticari olmayan amaçlara 

yönelik olarak bu raporu yeniden üretmelerine, dağıtmalarına, değişiklikler yapmalarına ve 

saklamalarına izin verir. SHL'nin diğer tüm hakları saklıdır.  

Yüklə 160,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə