ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 118,5 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü118,5 Kb.
#73214


ÖZGEÇMİŞ

 1.      Adı Soyadı: Ali Dayıoğlu2.      Doğum Tarihi: 9 Temmuz 1970

3.      Unvanı: Yardımcı Doçent

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Radyo-Televizyon

Ankara Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi

1996

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Ankara Üniversitesi

2002

5.      Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Uluslararası İlişkiler Yakın Doğu Üniversitesi 20036.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Zeedia, Ali Ahmed, A Comparative Analysis of the Turkish-Israeli Relations between 1948-2002 and 2002-2011 Period, Near East University, Graduate School of Social Sciences, Department of International Relations, Nicosia, 2012.

Şan, Fatoş, European Union Energy Policiy: Mediterranean Dimension and Aspects of Energy Geopolitics, Near East University, Graduate School of Social Sciences, Department of European Union Relations, Nicosia, 2015.

7.      Yayınlar

7. 2. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dayıoğlu, A., and İlksoy Aslım, “Reciprocity Problem between Greece and Turkey: The Case of Muslim-Turkish and Greek Minorities”, Athens Journal of History, Vol. I, No. 1, (January 2015), pp. 37-49.7. 3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Dayıoğlu, A., “Changing Aspects of Minority Policy in Bulgaria after 1989: The Case of the Muslim-Turkish Minority”, Mehmet Hacısalihoğlu and Fuat Aksu (eds.), Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, May 16th 2007, Istanbul, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV)-YTU Department of Political Science and International Relations, pp. 89-108.

Dayıoğlu, A. and İlksoy Aslım, “Reciprocity Problem between Greece and Turkey: The Case of Muslim-Turkish and Greek Minorities”, 12th Annual International Conference on History and Archaeology: From Ancient to Modern Greece, 28-31 July 2014, Athens, Athens Institute for Education and Research, Arts and Humanities Research Division, Research Unit of History, available at http://www.atiner.gr/papers/HIS2014-1289.pdf, 29.10.2014.

Dayıoğlu, A., “Maronites in North Cyprus”, International Academic Conference on Law, Politics and Management (IACLPM 2015), 28-29 May 2015, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania available at http://lawpoliticsconference.com/admin/editor/uploads/files/IACLPM%202015%20Proceedings.pdf; http://www.academicinst.com/admin/editor/uploads/files/IACLPM%202015%20Proceedings_1.pdf, pp. 122-131.7. 3. 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Dayıoğlu, A., “Muslim-Turkish Minority in Post-1989 Pluralist Parliamentary Period in Bulgaria”, International Conference on Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan Democratization Process, 30 November-1 December 2007, New Bulgarian University, Sofia.

Dayıoğlu, A., and İbrahim Ayberk, “Grey Wolves in Cyprus and their Relation with the Turkish State: A Conveyor-belt Relationship?”, International Conference on Extreme Right in Cyprus, Greece and Turkey, 1 November 2014, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Nicosia.

Dayıoğlu, A., “The Rise of Islamic Activities in Northern Cyprus during Justice and Development Party Government”, 14th METU Conference on International Relations, Area Studies and International Relations: Intersecting Dimensions, 17-19 June 2015, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.7. 4. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar, Kitaplarda Bölümler/Makaleler ve Raporlar

Dayıoğlu, A., Toplama Kampından Meclis’e, Bulgaristan’da Türk ve Müslüman Azınlığı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, 512 sayfa.

Dayoğlu A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. I, Leiden-Boston, BRILL, 2009, p. 75-87.

Dayoğlu A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. II, Leiden-Boston, BRILL, 2010, p. 125-139.

Dayıoğlu, A., “Policies of the Bulgarian Administration Towards the Turkish Minority between 1984 and 1989”, Mustafa Türkeş (ed.), Turkish-Bulgarian Relations: Past and Present, İstanbul, TASAM Publication, 2010, s. 89-114.

Dayıoğlu, A., “Minority Rights in Northern Cyprus within the Framework of the Constitution of TRNC”, Stanislav Tkachenko and Muhittin T. Özsağlam (eds.), Isolated Part of Cyprus, St. Petersburg, VVM Publishing Ltd., 2011, p. 56-69.

Dayoğlu A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. III, Leiden-Boston, BRILL, 2011, p. 137-151.

Dayıoğlu, A., “1989-2010 Döneminde Bulgaristan’la ve Müslüman-Türk Azınlıkla İlgili Gelişmeler Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu ve Mehmet Hacısalihoğlu, 89 Göçü: Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi ve Balkanlar Medeniyet Merkezi, 2012, s. 283-341.

Dayıoğlu, A., Kuzey Kıbrıs’ta Azınlık Hakları / Minority Rights in North Cyprus, Lefkoşa, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Yayınları / Turkish Cypriot Human Rights Foundation Publications, 2012, 140 sayfa.

Dayoğlu, A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. IV, Leiden-Boston, BRILL, 2012, p. 143-160.

Dayıoğlu, A., “Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. III (2001-2012), İstanbul, İletişim Yayınları, 2013, s. 560-631.

Dayıoğlu, A., “Gayrimüslim Azınlık Hakları”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. III (2001-2012), İstanbul, İletişim Yayınları, 2013, s. 766-775.

Dayıoğlu, A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. V, Leiden-Boston, BRILL, 2013, p. 173-193.

Dayıoğlu, A., Kuzey Kıbrıs’ın “Ötekileri”: Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, 150 pages.

Dayoğlu, A. and Mete Hatay, “Cyprus”, Jørgen S. Nielsen et al., (eds), Yearbook of Muslims in Europe, Vol. VI, Leiden-Boston, BRILL, 2014, p. 153-175. (ISSN 1877-1432) (ISBN: 978-90-04-27754-0 [hardback]) (ISBN: 978-90-04-28305-3 [e-book])

7. 5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dayıoğlu, A., “Muslim-Turkish Minority’s Freedom of Religion and Conscience and the Problem of the Head Muftiate in Bulgaria between 1989 and 2011”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. V, No. 1, (Nisan 2012), s. 2-33.7. 7. Diğer Yayınlar

Dayıoğlu, A., “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye Karşı Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na Yaptığı Başvurular”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C. III, No. 2, (Nisan 1995), s. 18-23.

Dayıoğlu, A., “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Doğuşu ve Gelişimi”, Adım, C. I, No. 1, (Mart-Nisan 1996), s. 8-11.

Dayıoğlu, A., “AGİK Bünyesinde İnsan Haklarının Uluslararası Korunması”, Adım, C. I, No. 3, (Temmuz-Eylül 1996), s. 34-36.

Dayıoğlu, A., “Kıbrıs’ta Okullar Sorunu-I: Dipkarpaz Rum Ortaokulu”, Kıbrıs Yazıları, No. 1, (Kış 2006), s. 44-54.

Dayıoğlu, A., “Kıbrıs’ta Okullar Sorunu-II: Limasol Türk İlkokulu”, Kıbrıs Yazıları, No. 2, (Bahar 2006), s. 56-69.

Dayıoğlu, A., “KKTC’deki Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Azınlık Haklarına Genel Bir Bakış”, Kıbrıs Yazıları, No. 7-8-9, (Yaz-Güz-Kış 2007), s. 40-48..

8.      Projeler

Mackay, James, Öncel Polili, Dilek Latif and Ali Dayıoğlu, Racism in Cyprus, ENAR Shadow Report 2008, http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/natioanl/Cyprus%20-%20SR%202008.pdf

Dayıoğlu, A., “Kuzey Kıbrıs’ta Azınlıklar”, Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Haklarının Haritalandırılması Projesi, Avrupa Birliği için Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) tarafından hazırlanmış proje, 2010-2012.

9.      İdari ve Diğer Görevler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın önerisi üzerine Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmak amacıyla Kıbrıs Türk ve Rum Tarafları arasında başlayan görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının “Uluslararası Antlaşmalar Teknik Komitesi” Üyesi (2004)

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığı (2006-2008)

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcılığı (2007 -)

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından liselerde okutulmasına karar verilen Kıbrıs Tarihi (1960-1968) kitabının Danışma Kurulu Üyeliği (2007)

Kıbrıs Türk ve Rum liderler Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofyas arasında 2008’de başlayan toplumlararası görüşmelerde “İnsani İşler Çalışma Grubu” Üyesi (2008)

Kıbrıs Türk ve Rum liderler Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofias arasında 2008’de başlayan toplumlararası görüşmelerde “Uluslararası Antlaşmalar Teknik Komitesi” Üyesi (2009)

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı (2015-)10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği (2005 -)

Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-)

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği (2103 -)11.  Ödüller

12.  Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Türk Dış Politikası I

4

 

35

Türk Dış Politikası II

4
22

Azınlıklar ve Azınlık Hakları

4

 

15
Azınlıklar ve Azınlık Hakları

(Yüksek Lisans)

2

Bahar

Türk Dış Politikası I

4
32
Türk Dış Politikası II

4
30
Türk Dış Politikası III

4
24

2013-2014

Güz

Türk Dış Politikası I

4
50

Türk Dış Politikası II

4
20

Türk Dış Politikası

4
20
Bahar

Türk Dış Politikası I

4
29Türk Dış Politikası II

4
29Araştırma Yöntemleri

4
40


Yaz

Azınlıklar ve Azınlık Hakları

4
13

 
Yüklə 118,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə