Pedagogika universiteti


Tavsiya etilayotgan yakuniy nazorat savollariYüklə 221,25 Kb.
səhifə3/6
tarix08.04.2023
ölçüsü221,25 Kb.
#104742
1   2   3   4   5   6
1 Биокимё KУМ узб 4 курс (2)

6. Tavsiya etilayotgan yakuniy nazorat savollari 1. Bioximiya fanining maqsadi va vazifalari.

 2. Oqsillar haqida umumiy tushuncha. Oqsillarning elementar tarkibi.

 3. Aminokislotalar. Ularning tuzilishi.

 4. Aminokislotalarning fizik-kimyoviy xossalari.

 5. Aminokislotalar klassifikatsiyasi.

 6. Oqsillarning amfoterlik xossalari.

 7. Oqcillarning denaturatsiyasi

 8. Oqsillarning funktsiyalari

 9. Peptid bog’ini xosil bo’lishini tushuntiring. Dipeptid hosil bo’lish reaktsiyasini yozing.

 10. Oqcillarning molekulyar massasi va molekulalarni shakllari.

 11. Oqsil molekulasidagi kimyoviy bog’lar.

 12. Oqcillarning strukturasi.

 13. Oddiy oqsillar. Ularning vakillari va tarqalishi.

 14. Murakkab oqsillar. Ularning vakillari va tarqalishi.

 15. Nuklein kislotalar xaqida umumiy tushuncha. Ularning biologik roli.

 16. Nuklein kislotalarning kimyoviy tarkibi. Purin va pirimidin azot asoslarini formulalarini yozing.

 17. Nuklein kislotalarning tarkibiga kiruvchi uglevod komponentlari.

 18. Nuklein kislotalarning turlari. Ularning strukturasi va funktsiyasi, xujayradagi lokalizatsiyasi.

 19. DNKning kimyoviy tarkibi. Chargaff qoidasi.

 20. RNKning turlari. Ularning tuzilishi va funktsiyasi.

 21. Nukleotidlar. Ularning tuzilishi va funktsiyasi.

 22. DNK va RNK lar tarkibidagi nukleotidlar.

 23. DNK struktura modeli( Uotson va Krik).

 24. t-RNK ning strukturasi va funktsiyasi.

 25. Uglevodlarning umumiy xossalari. Uglevodlarning biologik ahamiyati.

 26. Disaxaridlarning tuzilishi, xossalari va vakillari.

 27. Monosaxaridlar. Ularning klassifikatsiyasi va vakillari.

 28. Monosaxaridlarning fosforli efirlari. Ularning moddalar almashinuvidagi ahamiyati.

 29. Polisaxaridlar.

 30. Kraxmal. Uning tuzilishi va ba'zi bir xossalari.

 31. Tsellyuloza. Xossalari va tarqalishi.

 32. Glikogen.

 33. Lipidlarning umumiy xossalari va biologik ahamiyati.

 34. Yog’larning tuzilishi.

 35. Yog’larning eng muhim ko’rsatkichlarini yozing: kislotali soni, yodli soni, sovunlanish soni.

 36. Fosfoglitseridlar va ularning klassifikatsiyasi.

 37. Mumlar, ularning biologik ahamiyati.

 38. Fosfotidlarni tuzilishi va xossalari.

 39. Letsitinlar, kefalinlar, inozitfosfatidlar.

 40. Glikolipidlarni tuzilishi va vakillari.

 41. Fermentlar xaqida umumiy tushuncha.

 42. Anorganik katalizatorlardan biologik katalizatorlarning farqi.

 43. Fermentlarning tuzilishi. Bir va ikki komponentli fermentlar.

 44. Fermentlarning aktiv markazlari.

 45. Kofermentlar.

 46. Fermentlarning aktivligiga haroratning ta'siri.

 47. Fermentlarning aktivligiga rN muhitining ta'siri.

 48. Qanday birikmalar aktivatorlar deb ataladi? Ular reaktsiya tezligini qanday oshirishni tushuntirib bering.

 49. Qanday birikmalar fermentlarning ingibitorlari deb ataladi?

 50. Fermentlar spetsifikligi. Fermentlarning absolyut va gruppali spetsifikligiga misollar yozing.

 51. Hujayrada fermentlarning joylashuvi.

 52. Fermentlar klassifikatsiyasi

 53. Kofermantlar klassifikatsiyasi.

 54. Vitaminlarning biologik ahamiyati.

 55. Suvda eriydigan vitaminlar.

 56. Yog’da eriydigan vitaminlar.

 57. A gruppa vitaminlarining biologik ahamiyati.

 58. YE vitaminining biologik ahamiyati.

 59. Gormonlar.

 60. Gormonlarning klassifikatsiyasi.

 61. Qalqonsimon bez gormonlari.

 62. Oshqozon osti bezi gormonlari.

 63. Buyrak usti bezi gormonlari.

 64. Buyrak usti bezlarining po’st qavati gormonlari.

 65. Jinsiy gormonlar.

 66. Gipofiz oldi bo’lagi gormonlari.

 67. Gipofiz o’rta bo’lagi gormonlari.

 68. Gipofiz orqa bo’lagi gormonlari.

 69. Oqsillarning parchalanishi. Bu protsessda ishtirok etadigan fermentlar.

 70. Aminokislotalrning dezaminlanish reaktsiyalarini yozing.

 71. Aminokislotalarni dekarboksillanish reaktsiyalarini yozing.

 72. Aminokislotalarni periaminlanish reaktsiyalarini yozing.

 73. Ornitin xalqasini reaktsiyasini yozin.

 74. Serin aminokislotasining almashinuvini yozing.

 75. Tsistin va sistein aminokislotalarning almashinuvini yozing.

 76. Treonin aminokislotalarining almashinuvini yozing.

 77. Aromatik aminokislotalarining almashinuvini yozing.

 78. Transaminlanish reaktsiyasini yozing.

 79. Amidlarni xosil bo’lishini yozing.

 80. Nukleotidlar bilan nukleozidlarni parchalanish reaktsiyalarini yozing.

 81. Purin va pirimidin asoslarining parchalanish reaktsiyalarini yozing.

 82. Purinli nukleotidlarning hosil bo’lishi.

 83. Pirimidinli nukleotidlarning hosil bo’lishi.

 84. Oqsillarning parchalanishi.

 85. Aminokislotalarning ketokislotalardan hosil bo’lishini yozing.

 86. Glikoliz reaktsiyasini yozing.

 87. Krebs sikli reaktsiyasini yozing.

 88. Fosfolipidlar almashinuvi.

 89. Ribosomaning funktsional holatlari.

 90. Lipidlarning v – okidlanishi.

 91. Triglitseridlar almashinuvi.

 92. Aminokislotalrning dezaminlanish reaktsiyalarini yozing.

 93. Aminokislotalarning dekarboksillanish reaktsiyalarini yozing.

 94. Aminokislotalarning periaminlanish reaktsiyalarini yozing.

 95. Ornitin xalqasi reaktsiyasini yozing.

 96. Aromatik aminokislotalar almashinuvini yozing.

 97. Lipidlarning oshqozon ichak yo’lida hazm bo’lishi.

 98. Uglevodlarning oshqozon ichak yo’lida hazm bo’lishi

 99. Oqsillarning oshqozon ichak yo’lida hazm bo’lishi.

 100. Oqsillarning oshqozon-ichak yo’lida hazm bo’lishi.

 101. Oshqozonda oqsillarning parchalovchi qanday fermentlarni bilasiz?

 102. Ingichka ichakda qanday fermentlar oqsil peptidlarini parchalaydi?

 103. Aminokislotalarning parchalanishini tushuntiring.

 104. Aminokislotalarning dezaminlanish reaksiyalarini yozing.

 105. Aminokislotalarning dekarboksillanishi.

 106. Transaminlanish reaksiyasini yozing.

 107. Aminokislotalarning oksidlanish yo’li bilan dezaminlanishi.

 108. Pepsin fermentining vazifasini tushuntiring.

 109. Karboksipeptidaza fermentining funksiyasini tushuntiring.

 110. Nuklein kislota almashinuvining biologik ahamiyati.

 111. Nuklein kislotalarni parchalovchi fermentlar.

 112. Nukleofosfodiesterazalar qanday funksiyani bajaradi?

 113. Restriktaza fermentlarining biologik ahamiyati.

 114. DNK ning matritsali sintezini tushuntiring.

 115. DNK-polimeraza fermentlarining xillari va ularning ahamiyati.

 116. DNKning promotori.

 117. Transkripsiya jarayonining elongatsiyasi, terminatsiyasi.

 118. RNK sintezida ishtirok etuvchi fermentlar.

 119. DNK mutatsiyasi.

 120. Suvning tanadagi ahamiyati.

 121. Organizmda suvning erkin va birikkan holati.

 122. Organizmda suv almashinuvini boshqarilishi.

 123. Mineral elementlarning organizmdagi ahamiyati.

 124. Biologik suyuqlik tarkibidagi mineral elementlar miqdori.

 125. Odamning moddalarga bo’lgan ehtiyoji.

 126. Vitaminlarning biologik ahamiyati.

 127. Suvda eriydigan vitaminlarning vakillarini yozing.

 128. C vitaminining biologik ahamiyati.

 129. Vitamin B1 ning kimyoviy tarkibi, uning yetishmasligi qanday qanday oqibatlarga olib keladi?

 130. Yog’da eriydigan vitaminlarga misollar keltiring.

 131. A vitaminning avitaminozida qanday kasalliklar kelib chiqadi?

 132. Pellagra kasalligi qanday vitamin etishmasligi natijasida kelib chiqadi?

 133. D vitaminning biologik ahamiyati.

 134. E vitaminning biokimyoviy ahamiyati.

 135. Askorbin kislota qanday jarayonlarda ishtirok etadi?

 136. Fermentlar haqida umumiy tushuncha.

 137. Anorganik katalizatorlardan biologik katolizatorlarning farqi.

 138. Fermentlarning tuzilishi.

 139. Bir va ikki komponentli fermentlar.

 140. Fermentlarning aktiv markazlari.

 141. Kofermentlar va ularning funksiyalari.

 142. Fermentlarning aktivligiga haroratning ta’siri.

 143. Fermentlarning aktivligiga pH muhitining ta’siri.

 144. Qanday birikmalar aktivatorlar deb ataladi?

 145. Qanday birikmalar fermentlarning ingibitorlari deb ataladi?

 146. Fermentlarning absolyut vanisbiy spetsiflikgiga misollar yozing.

 147. Fermentlarning ta’sir etish mexanizimini tushuntiring.

 148. Fermentlarning sinflari haqida tushuncha bering.

 149. Aminokislotalarning parchalanishini tushuntiring.

 150. Aminokislotalarning dezaminlanish reaksiyalarini yozing.
Yüklə 221,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə