Pedagogika va psixologiya


II BOB. Maktabgacha yosh davrida Egotsentrizmning paydo bo'lishiYüklə 70,1 Kb.
səhifə5/7
tarix28.11.2023
ölçüsü70,1 Kb.
#133676
1   2   3   4   5   6   7
Axmedova Charos “Maktabgacha yosh davrida egotsentrizmning shakl-fayllar.org

II BOB. Maktabgacha yosh davrida Egotsentrizmning paydo bo'lishi
2.1. Kattalar va tengdoshlar bilan muloqat
Bola dunyoni, atrofni ota-ona ko'zlari bilan anglaydi. Ota-onaga nima yomon bo'lsa, bola shuni yomon deb hisoblaydi. Ota-ona kimni xush ko'rsa, bola uchun u inson yaxshi bo'ladi. Bu holat bolani 10-12 yoshiga qadar davom etadi. Undan keyin bola o'zi xulosa qilishga o'rganishni boshlaydi. Shunday ekan, bolaning har bir harakati - bu ko'zgudagi sizning aksingiz. Rivojlanish psixologiyasi 19-asr oʻrtalarida mustaqil fan sifatida ajralib chiqa boshladi. U pedagogika psixologiyasi, oliy asab faoliyati fiziologiyasi bilan chambarchas bogʻlangandir. Uning maʼlumot va xulosalari yosh avlodni oʻqitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti uchun, umumiy psixologiya uchun muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekistonda Bolalar psixologiyasi masalalari boʻyicha i. t.lar olib borilmoqda.
Tadqiqotlarni tashkil qilish
Psixologik tadqiqotni otkazishga qoyiladigan talablar: Tadqiqotlarni tashkil qilish tekshiruvda qollaniladigan metod va metodikalarni tanlash hamda sinab korishni oz ichiga oladi. Tadqiqotga tayyorgarlik jarayonida tekshiriluvchilar va ularning soni aniqlanadi. Tadqiqot otkazish joyi turli xil tashqi shovqinlardan holi bolishi, shu bilan birga sanitariya-gigiena qoidalariga javob berishi lozim. Majbur qilmaydigan ish holati taminlanishi kerak.
Rivojlanish psixologiyasi shaxs psixik taraqqiyotini organar ekan, albatta, shaxslar guruhi, bu guruhda shaxslar ortasida amalga oshuvchi munosabatlarni etibordan chetda qoldirmaydi. Rivojlanish psixologiyasi, ayniqsa, bolaning tengdoshlari va kattalar bilan bolgan muloqoti va uning bola rivojlanishiga tasirini organishga alohida etibor qaratadi bolalar psixik taraqqiyotini o`rganish «tabiiy zot» bo`lib tugilgan bolaning inson ijtimoiy tajribasini egallab, “shaxs”bo`lub yetishini o`rganishda to`gri yo`l topishga yordam beradi.

Rivojlanish psixologiyasining tadqiqot metodlari


EKSPERIMENT METODI
KUZATISH METODI
TEST METODI
SUHBAT METODI
SOTSIOMETRIK METODI
EKSPERIMENT METODI
Eksperiment metodi – o'z navbatida tabiiy va laboratoriya metodlariga ajratiladi. Tabiiy tajriba metodlarining ilmiy asoslarini 1910 yilda rus psixologi A.F.Lazurskiy kichik maktab yoshidagi bola shaxsini shakllantirishni o'rganish maqsadida qo'llagan. Tabiiy metoddan foydalanishda, ishlab chiqarish jamoalari a'zolarining, ilmiy muassasalar xodimlarining, o'qituvchilar, keksaygan kishilarning psixologik o'zgarishlari, o'zaro munosabatlari, ish qobiliyatlari, mutaxassislikka yaroqliligi muammolarini hal qilish nazarda tutiladi.
Tabiiy sharoitda inson psixikasini o'rganishda sinaluvchilarning o'zlari bexabar bo'lishi ta'lim jarayonida berilayotgan bilimlar tadqiqot maqsadiga muvofiqlashtirilishi, katta yoshdagi odamlarga tarbiyaviy ta'sir o'tkazish, kundalik mehnat doirasida amalga oshirilishi lozim.2
KUZATISH METODI
Kuzatish metodi – ikki xil bulib, ob'ektiv (tashqi) va sub'ektiv (ichki) kuzatish turlari mavjud. Inson psixikasidagi o`zgarishlarni kuzatish uchun quyidagilar amalga oshiriladi:
a) kuzatishning maqsad vazifasi belgilanadi;
b) kuzatilayotgan ob'ekt tanlanadi;
v) tadqiqot o'tkazish vaqti rivojlantiriladi;
g) kuzatish qancha davom etishi qat'iylashtiriladi;
d) kuzatish insonning qaysi faoliyatida (o'qish, o'yin, mehnat, sport) amalga oshirilishi tavsiya qilinadi
e) kuzatishning shakli (yakka, guruh, jamoa) tanlanadi;
y) kuzatilganlarni qayd qilib borish vositalari (kundalik suhbat daftari, kuzatish varaqasi, magnitafon, videomagnitafon) tayyorlab qo'yiladi
Kuzatish orqali turli yoshdagi odamlarning diqqati xis-tuyg'ulari, asab tizimining tashki ifodalari, imo-ishoralari, sezgirligi, xulq-atvori, nutq faoliyati kabilar o'rganiladi. Ammo o'ta murakkab ichki kechinmalar, yuksak xissiyotlar, tafakkur, mantiqiy xotira va aql zakovatni tadqiq etishga bu metodning imkoni etmaydi.
Tashqi kuzatishda ba'zan tafakkur buyicha ham ma'lumotlar olish mumkin. Ish ustidagi kayfiyatni chehradagi tashvish va iztirobni, sinchkovlik va ruhiy holatlarni kuzatib, tafakkurdagi o'zgarishni aniqlash mumkin.
Bundan tashqari qo'lning titrashi, asabiylashish, nutqning buzilishi ham insonning ruhiyatidagi o'zgarishlar bo'yicha ma'lumotlar beradi. Psixologiyada ilmiy bo'lmagan o'z-o'zini kuzatish, ya'ni iterospektsiya metodidan ham foydalaniladi.
SOTSIOMETRIK METOD sotsiometriya(lot. "jamiyat" va yunoncha. "Men o'lchayman" dan) kamida olti oy davomida mavjud bo'lgan kichik aloqa guruhlarida shaxslararo munosabatlarni tashxislash uchun ishlatiladi. Sosiometrik metod kichik guruh a'zolari o'rtasidagi bevosita emosional munosabatlarni o'rganish va ularning darajasini o'lchashda qo'llaniladi. Bunga amerikalik sosiolog J.Moreno(1892-1974) asos solgan.Uning fikricha, insonning ruhiy holati, xulq-atvorining adekvatligi ko'p jihatdan uning kichik guruhning norasmiy tarkibida egallagan pozitsiyasiga bog'liq. Simpatiyaning etishmasligi ham shaxslararo muammolarning oqibati, ham ularning manbasiga aylanadi mazkur metod yordamida muayyan guruhdagi har bir a'zoning munosabatini aniqlash uchun uning qaysi faoliyatida kim bilan birga qatnashilishi so'raladi. Bu ma'lumotlar guruhiy munosabatlarning tashqi ko'rinishini aks ettiradi.
Sotsiometriya- shaxslararo munosabatlar tavsifiga asoslangan kichik guruhlar uchun tadqiqot usullari majmui. a) guruhdagi birlashish-tartibsizlik darajasini o'lchash;
b) "sotsiometrik pozitsiyalarni" aniqlash, ya'ni. guruh a'zolarining simpatiya-antipatiya asosidagi obro'si, bu erda guruhning "rahbari" va "rad etilgan" o'zini o'ta qutblarda topadi;
v) o'zlarining "norasmiy liderlari" tomonidan boshqarilishi mumkin bo'lgan birlashgan shakllanishlar - guruh ichidagi quyi tizimlarni aniqlash.
Ushbu usuldan foydalanib, guruhning alohida a'zolarining mashhurligini - nomaqbulligini aniqlash, jamoaviy faoliyat sharoitida odamlarning ijtimoiy xulq-atvori tipologiyasini o'rganish, guruhning norasmiy tuzilishini ochib berish, ijtimoiy darajani aniqlash mumkin . Savollarning ma'nosi guruhning barcha a'zolari uchun nihoyatda tushunarli bo'lishi kerak, bu tuzuvchidan respondentlarning yoshi, intellektual va boshqa xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi;
 • barcha savol iloji boricha aniq tasvirlanishi kerak (masalan, "Kim bilan ishlashni xohlaysiz?" emas (qaerda? qachon? qanday sifatda? qanday sharoitda? va hokazo)


 • Hozirgi vaqtda sotsiometriyadan psixologlar, sotsiologlar, o'qituvchilar, konfliktologlar va ijtimoiy ishchilar faol foydalanmoqda.Kichik guruhni tadqiq qilishning sotsiometrik texnikasi (masalan, L. Desev o‘zining eksperimental tadqiqotida qo‘llagan o‘smir o‘quvchilar uchun sotsiometrik so‘rovnoma) o‘rganilayotgan shaxslarning birgalikdagi ish uchun sherik tanlashiga (yoki rad etishiga) asoslanadi. qo'shma xolding bo'sh vaqt, birga o'qish, maktabdosh va boshqalar. Rasm uchun biz eng oddiy so'rovnomadan foydalanamiz: "O'smir o'quvchilari uchun sotsiometrik so'rovnoma".

 • 1. Sinfimdagi o‘quvchilardan kim bilan bir partada o‘tirishni afzal ko‘raman?


 • 2. Sinfimdagi qaysi o'quvchi bilan o'qishni afzal ko'raman?


 • 1. ________________ chunki ________________


 • 2. ________________ chunki ________________


 • 3.________________, chunki ________________


 • 3. Sinfimdagi o‘quvchilardan kim bilan bo‘sh vaqtimni o‘tkazmoqchiman?


 • 1. ________________ chunki ________________


 • 2. ________________ chunki ________________


 • 3.________________, chunki ________________


 • Sotsiometrik mezon- bu diagnostika protsedurasining barcha ishtirokchilariga yozma yoki og'zaki savol shaklida shakllantiriladigan muayyan vaziyatning nomi.Shaxsning bir-birining tanlash motivlarini keng ifodalash imkonini beradi. Ayniqsa sotsiometriyaning ya.M.Kolominskiy ishlab chiqqan o'zgartirilgan turi bolalar jamoasidagi shaxslararo munosabatlar haqida to'laroq axborot beradi.

SUHBAT METODI


Suhbat metodi bilan inson psixikasini o'rganishda suhbatning maqsadi va vazifasi belgilanadi. Uning ob'ekti va sub'ekti tanlanadi, mavzu o'tkaziladigan vaqti aniqlanadi, yakka shaxslar guruh va jamoa bilan o'tkazish rejalashtiriladi, o'rganilayotgan narsa bilan bog'liq savol – javob tartibi tayyorlanadi. Suhbatning bosh maqsadi ma'lum bir vaziyat yoki muammoni hal qilish jarayonida inson psixikasidagi o'zgarishlarni o'rganishdir. Suhbat orqali turli yoshdagi odamlarning tafakkuri, aql – zakovati, xulq – atvori, qiziqishi, bilim saviyasi, e'tiqodi, dunyoqarashi, irodasi to'g'risidagi ma'lumotlar olinadi. Suhbat chog'ida o'zaro izchil bog'langan savollar beriladi.
Suhbat metodining yuqorida ta'kidlangan ijobiy jihatlari bilan birga ayrim zaif tomonlari ham mavjud. Qaytarik so'zlar "galiz" iboralar nutqning tezligi, fikrning mavhumligi, zerikarliligi, muvaffaqiyatsizlikka sabab buladi. Shuningdek savol-javobning bir xil shaklda emasligi sinaluvchida o'ziga xos ishlash uslubi oshkoralikning etishmasligi, iymanish, uyalish atroflicha ma'lumotlar olishni qiyinlashtiradi va shu sababli boshqa metodlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi.
So'rovnoma metodi-psixologiyada keng qo'llaniladigan metodlardan biridir. Uning yordamida turli yoshdagi odamlarning psixologik xususiyatlari narsa va xodisalarga munosabatlari o'rganiladi. So'rovnoma odatda 3 xil tuzilishda bo'ladi.
birinchisi xayoli anglatilgan motivlarni aniqlashga mo'ljallangan savollardan tuziladi.
Ikkinchi xilida har bir savolning bir nechtadan tayyor javoblari beriladi. Uchinchisida sinaluvchiga yozilgan to'g'ri javoblarni ballar bilan baholash tavsiya etiladi. So'rovnomadan turli yoshdagi odamlarning layoqatlarini muayyan sohaga qiziqishlari va qobiliyatlarini, o'ziga tengdoshlarga, katta va kichiklarga munosabatlarini aniqlashda foydalaniladi.
TEST METODI
So`ngi yillarda keng qo`llana boshlagan metodlardan biri, test metodidir
Test so`zi inglizcha so`z bo`lib, o`lchash degan ma`noni bildiradi. Test metodi orqalibolalarning umumiy aqliy taraqqiyoti darajalari va ayrim psixik jarayonlarning (tafakkur, hayol, hotira) qanchalik rivojlanganlik darajasi aniqlab taqqoslanadi. Test metodi boshqa metodlarga qaraganda ancha universal metod hisoblanadi.test metodi yordamida bolalarning yoshlariga nisbatan normal taraqqiy etganliklari yoki orqada qolganligini ham aniqlash mumkin.
Faoliyat mahsulini tahlil qilish metodi. Inson xotirasi, tafakkuri, qobiliyati va hayolining xususiyatlarini aniqlash maqsadida bu metod ish davri psixologiyasida keng qo'llaniladi. Bolalar chizgan rasmlar, yasagan o'yinchoklar, modellar, yozgan she'rlarini tahlil qilish orqali ularning mantiqiy xotirasi, tafakkuri, texnik, badiiy va adabiy qobiliyati, ijodiy xayoli yuzasidan materiallar qo'llash mumkin. Mazkur metoddan foydalanishda mahsulotni yaratgan shaxs bevosita ishtirok etmaydi. Ob'ekt bilan sub'ekt o'rtasida muloqot o'rnatish uchun shaxsning psixikasi to'g'risida sirtdan ma'lum xukm xulosa chiqariladi.
Ijodiy faoliyat mahsullarini tahlil qilish orqali bolalar, o'quvchilar, talabalar, konstruktorlar, olimlar, hunarmandlar, ishchilar psixik xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlar tuplash mumkin. Lekin insondagi psixik o'zgarishlar kamol topish va ularning kechishini ifodalovchi materiallar yig'ish uchun bu metodning o'zi etmaydi. Shuning uchun inson psixikasini o'rganish maqsadida boshqa metodlardan ham foydalanish ma'qul.
Biografiya (tarjimai hol) metodi. Inson psixikasini tadqiq qilish uchun uning hayot faoliyati, ijodiyoti to'g'risidagi og'zaki va yozma ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. Bu borada kishilarning tarjimai holi xotiralari, esdaliklari, o'zgalar ijodiga bergan baholari taqrizlari alohida o'rin egallaydi. Shu bilan birga o'zgalar tomonidan to'plangan tarjimai hol haqidagi materiallar, esdaliklar, xatlar, rasmlar, tavsiflar, baholar, magnitafon ovozlari, fotolavxalar, xujjatli filmlar o'rganilayotgan shaxsni to'liqroq tasavvur etishga xizmat qiladi.Tarjimai hol ma'lumotlari inson psixikasidagi o'zgarishlarni kuzatishda uning suhbat va tajriba metodlari bilan o'rganib bo'lmaydigan jihatlarini ochishga yordam beradi. 3

Yüklə 70,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə