Posledice primene herbicida- pojava rezistentnih vrsta korova na herbicide Vekovima se čovek oslanjao na jedini način za uništavanje korova sa obradivih površina –težak I često uzaludan manuelan radYüklə 517 b.
tarix03.05.2018
ölçüsü517 b.
#41380


Posledice primene herbicida- pojava rezistentnih vrsta korova na herbicide


Vekovima se čovek oslanjao na jedini način za uništavanje korova sa obradivih površina –težak i često uzaludan manuelan rad. Zbog toga je veliki napredak postignut otkrićem i korišćenjem hemijskih jedinjenja (herbicida) u suzbijanju korova Zahvaljujući brzom razvoju nauke, tehnike i tehnologije, proizvodnja i primena herbicida u suzbijanju korova kao jedne od najvažnijih metoda suzbijanja korova, zauzima značajno mesto.

 • Vekovima se čovek oslanjao na jedini način za uništavanje korova sa obradivih površina –težak i često uzaludan manuelan rad. Zbog toga je veliki napredak postignut otkrićem i korišćenjem hemijskih jedinjenja (herbicida) u suzbijanju korova Zahvaljujući brzom razvoju nauke, tehnike i tehnologije, proizvodnja i primena herbicida u suzbijanju korova kao jedne od najvažnijih metoda suzbijanja korova, zauzima značajno mesto.

 • Gotovo u svim zemljama gde je razvijena poljoprivredna proizvodnja, primena herbicida (44%)znatno nadmašuje ukupnu proizvodnju i primenu insekticida(30%) i fungicida (20%).Poljoprivredni proizvođači u suzbijanju korova koriste mere koje po njihovim kretirijumima daju trenutno najbolje rezultate (oslanjajući se pretežno na herbicide).

 • Poljoprivredni proizvođači u suzbijanju korova koriste mere koje po njihovim kretirijumima daju trenutno najbolje rezultate (oslanjajući se pretežno na herbicide).

 • Korovi se adaptiraju na svaki sistem proizvodnje, a dobra poljoprivredna praksa može odložiti razvoj negativnih pojava i gubitak prednosti novih tehnologija.

 • Ukoliko se primena herbicida ne izvodi u sistemu integralnih mera u suzbijanju korova, najčešći scenario je promena sastava korovske flore i razvoj rezistentnih biotipova korova.

 • Postoji opravdan rizik da se uvođenjem pojedinih biljaka poljoprivredni proizvođači oslone prvenstveno na herbicide, a da se zapostave pojedine konvencionalne mere suzbijanja korova.Pojava rezistentnih vrsta

 • Učestalo suzbijanje korova različitim herbicidima istog načina delovanja ubrzalo je selekciju rezistentnih genotipova (Vila Aiub i Ghersa, 2000), čime su stvorene jedinke sa razvijenim mehanizmom koji će izbeći suzbijanje.

 • Posle nekoliko perioda takve selekcije rezistentni biotipovi mogu dominirati u populaciji korova (Konstantinović, 2008).U našoj zemlji istraživanja na temu rezistentnost korova započeta su 90-ih god. kada su Janjić i sar. utvrdili povećanu otpornost Amaranthus retroflexus L. i Chenopodium album L. na atrazin

 • U našoj zemlji istraživanja na temu rezistentnost korova započeta su 90-ih god. kada su Janjić i sar. utvrdili povećanu otpornost Amaranthus retroflexus L. i Chenopodium album L. na atrazinIdealni uslovi za razvoj rezistentnosti su česte i velike količine primene herbicida istog ili sličnog mehanizma delovanja i nepoštovanje plodoreda

 • Idealni uslovi za razvoj rezistentnosti su česte i velike količine primene herbicida istog ili sličnog mehanizma delovanja i nepoštovanje plodoreda

 • Ona zavisi od:

 • Biologije vrste,

 • genetičke varijabilnosti

 • kompeticijskih odnosa

 • uslova sredine,

 • primene herbicida,

 • uticaja čoveka ....

 • 321 biotipa kod 183 vrste korova, od kojih je 110 dikotiledonih, a 73 monokotiledonih na preko 290 000 polja širom sveta (www.weedscience, 2008)

Broj rezistentnih vrsta na različite herbicideRazvoj resistentnosti na različite herbicide

MEHANIZMI nastanka REZISTENTNOSTI

 • MEHANIZMI nastanka REZISTENTNOSTI

 • SVAKA BIOHEMIJSKA REAKCIJA KOJA OMOGUĆAVA BILJCI DA PREŽIVI TRETMAN MOŽE BITI OSNOVA ZA RAZVOJ REZISTENTNOSTI

 • Modifikacijom (zamena aminokiselina)

 • PRIMARNOG MESTA DELOVANJA HERBICIDA

 • kod ALS prisutno 5 tačaka mutacije

 • Ubrzanim metabolizmom, usporenom translokacijom ili sl. IZVAN PRIMARNOG MESTA DELOVANJA HERBICIDA -Abutilon theophrasti Medic., Zea mays

 • UKRŠTENA – SU i IMI Kochia scoparia L.

 • VIŠESTRUKA -triazini i sulfonil uree

 • Amaranthus rudis L. Ser sa Gly na 264 i Leu sa Trip na 569

 • - Sve više će biti problem za poljoprivrednu praksu posebno ako je paleta herbicida za njihovo suzbijanje malaGenetske osnove rezistentnosti definisane su 80-ih god.

 • Genetske osnove rezistentnosti definisane su 80-ih god.

 • (Yaacoby i sar.,1986; Smeda 1993; Dabaan i sar., 1996...)

 • Tada je utvrđeno:

 • Tolerantnost se nasleđuje kao osobina vrste da ignoriše određeni herbicid (poligenska)

 • Rezistentnost se razvija u uslovima selekcionog pritiska primenom herbicida -jedan, dva ili više gena (Vargas i Wright, 2001)

 • Geni odgovorni za razvoj rezistentnosti prisutni u populaciji i pre primene herbicida (Diglle i sar., 2003)

 • Primena herbicida eliminiše S biljke iz populacije, a R se dalje reprodukuju i prenose osobinu na potomstvo putem

 • Majčinskog nasleđivanja (Scott i Putwain, 1981)Razvoj rezistentnosti zavisi od uzajamnog delovanja

 • Razvoj rezistentnosti zavisi od uzajamnog delovanja

 • DINAMIKE i GENETIKE populacije (Jasieniuk i sar., 1996)

 • Donošenje zaključaka o rezistentnosti korova na osnovu

 • fitnesa biljaka, morfoloških i fizioloških karakteristika mora se razmatrati

 • -od slučaja do slučaja

 • shodno biljnoj vrsti,

 • -osobinama rezistentnosti i

 • uslova u kojima se ona razvijaMETODE

 • METODE

 • ZA UTVRĐIVANJE REZISTENTNOSTIPočetak primene atrazina se vezuje za 1957. godinu.

 • Početak primene atrazina se vezuje za 1957. godinu.

 • Zbog dobre efikasnosti i selektivnosti dugo se zadržao kao herbicid sa najvećom primenom u svetu.

 • Kod nas je do skora

 • bio na prvom mestu,

 • preko 70% od ukupne

 • primene herbicida

 • u usevu kukuruza.Idealni uslovi za razvoj rezistentnosti su česte i velike količine primene herbicida istog ili sličnog mehanizma delovanja i nepoštovanje plodoreda

 • Idealni uslovi za razvoj rezistentnosti su česte i velike količine primene herbicida istog ili sličnog mehanizma delovanja i nepoštovanje plodoreda

 • Ona zavisi od:

 • Biologije vrste,

 • genetičke varijabilnosti

 • kompeticijskih odnosa

 • uslova sredine,

 • primene herbicida,

 • uticaja čoveka ....

 • 321 rezistentnih biotipova 183 vrste korova. Od kojih je 110 dikotiledonih, a 73 monokotiledonih na preko 270 000 polja širom sveta (www.weedscience.com 2008.) • Početak primene herbicida ALS-inhibitora je kraj prošlog veka 1982. god.

 • Zbog dobre efikasnosti, male količine primene, širokog spektra delovanja i izražene selektivnosti spadaju u grupi herbicida sa najvećom primenom u svetu.

 • Kod nas se koriste

 • na velikim površinama

 • u usevima kukuruza,

 • soje,sucokreta,

 • š.repe, pšenice …Prvi slučaj rezistentnosti na herbicide ALS-inhibitore, registrovan nekoliko godina nakon primene 1987. Lactuca seriola L. (Mallory-Smith i sar., 1990) U našoj zemlji pojava rezistentnosti na herbicide ALS –inhibitore registrovana kod Amaranthus retroflexus L., Echinocloa crus-galli L. (Konstantinović i sar., 2003)Prvi rezistentan biotip Coniza canadensis registrovana je u SAD-u posle trogodišnje primene glifosata u soji.

 • Prvi rezistentan biotip Coniza canadensis registrovana je u SAD-u posle trogodišnje primene glifosata u soji. • INDEKS REZISTENTNOSTI kvantitativno određuje rezistentnost i definiše STEPEN razlika između ispitivanih populacija u odnosu na RR pop.

 • IR omogućava poređenje rezultata dobijenih u različitim vremenskim

 • intervalima.INDEKS REZISTENTNOSTI

 • ED50 REZISTENTNE

 • ___________________

 • ED50 OSETLJIVE

 • POVEĆANE OTPORNOSTI NA PREPORUČENU KOLIČINU DO POTPUNE REZISTENTNOSTI PREMA DATOM HERBICIDUNajvažnije herbicidno rezistentne korovske vrste u svetu (www.weedscience.com, 2008)

 • Lolium rigidum Gaud.

 • Amaranthus retroflexus L,

 • Chenopodium album L,

 • Setaria viridis L. (Beauv),

 • Echinocloa crus-galli L. (Beauv),

 • Eleusine indica Gaertn.,

 • Kochia scoparia Schrad

 • Coniza canadensis L.,

 • Amaranthus retroflexus L.Najvažnije herbicidno rezistentne korovske vrste kod nas (www.weedscience.com, 2008)

 • Na herbicide ALS inhibitore

 • Amaranthus retroflexus L, (Konstantinović i sar., 2003a )

 • Echinocloa crus-galli L. (Beauv), Konstantinović 2003b, 2003c)Antirezistentna strategija

 • Jedna od strategija u cilju sprečavanja rezistentnih vrsta korova jeste upotreba herbicida različitih mehanizama delovanja, kao tank smeše, pojedinačno ili u rotaciji.Veoma je važno obezbediti poljoprivrednim proizvođačima informacije o potencijalnim rizicima, kako bi se prednosti novih tehnologija mogle koristiti u dužem periodu i bez značajnijih posledica po životnu sredinu.

 • Veoma je važno obezbediti poljoprivrednim proizvođačima informacije o potencijalnim rizicima, kako bi se prednosti novih tehnologija mogle koristiti u dužem periodu i bez značajnijih posledica po životnu sredinu.Yüklə 517 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə