Qurğular və icazə planı Enerji və ətraf mühit Torpaq və sular menecmenti axtarış və monitorinq geotexnika və inşaat menecmenti texniki informatikaYüklə 3,94 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix01.09.2018
ölçüsü3,94 Mb.
#66300


Məsləhət

Planlaşdırma

 Proyekt menecmenti

 reallaşdırma

Ekspertizalar

Qurğular və 

icazə planı

Enerji və ətraf 

mühit 

Torpaq və sular 

menecmenti

axtarış və 

monitorinq

geotexnika və 

inşaat menecmenti

texniki 

informatika

GICON


Großmann Ingenieur Consult MMC

GICON- nun Almaniyadakı filialları 

və büroları 

Berlin


Bitterfeld-Wolfen

Cottbus


Erfurt

Freiberg


Kiel

Konstanz


Leipzig

Nürnberg


Rostock

Schwedt


 


Müştərilərin bir əldən kompleksli yüksək keyfiyyətli, innovativ mühəndis qərarları və 

xidmətləri  ilə  təmin  olunması  tələbi  GICON  firmasının  konsepsiyasının  özəyini  

təşkil edir. 1994-cü ildən yəni firmanın yarandığı gündən bu konsepsiyanı addım-

addım həyata keçirməyə müvəffəq olmushuq. Biz mühəndis xidmətləri göstərən bir 

firma  mövqeyində  dururuq.  Bizim  ən  fərqli  sahələrdən  olan  mütəxəssislərimiz  

nəinki mövcud texnikanın səviyyəsini planlaşdıra və məsləhət verə bilər, eləcə də 

şəxsi  araşdırmalar  və  aydınlaşdırmalar  vasitəsilə  bu  texniki  səviyyənin  ayrı-ayrı 

sahələrdə yüksəlməsini həyata keçirər.

GICON 1994-cü ildən indiyə qədər olan dövrdə Almaniyada hörmətlə qarşılanan 

konsultasiya  firmasına  çevrildi.  Saksoniya  əyalətində  öz  işinə  başlayan  GICON 

firması tədricən öz fəaliyyətinin əhatə dairəsini bütün Almaniyada genişləndirdi və 

müxtəlif xarici bazarlara da çıxdı. Bu gün biz GICON adı altında çalışan 200-dən 

artıq  ışçiyə  malik  beynəlxalq  konsultasiya  və  mühəndis  xidmətləri  göstərən  bir 

firmayıq.  Biz  öz  müştərilərimizə  çox  ölkələrdə,  müxtəlif  dillərdə  və  müvafiq  milli 

standartlara uyğun xidmətlər göstəririk. Ayrı-ayrı ölkələrdə olan işçilər və partnyor 

bürolar  milli müvafiq xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tez cavaba zəmanət verirlər.

Resursların  işlədilməsində,  enerjinin  istifadəsində  və  xammalın  hasilatında 

davamlılıq  və  eləcə  də  ətraf  mühitlə  məsuliyyətli  rəftar  və  həyat  səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması  məqsədilə  həm  bu  gün,  həm  də  gələcəkdə  texnogen  risklərin 

azaldılması – bu yolla bizim gündəlik işimiz istiqamətlənir və biz müştərilərə xidməti 

bele başa düşürük.

Tədqiqat  vasitəsilə  islahat  GICON  firmasının  nişanıdır.  Bizim  firmamız  həm 

müştərilərimizə  xidmət  göstərən  personal  kimi,  həm  də  öz  gələcək  inkişafı  üçün 

yeni iş üsulları, məhsullar və xidmət növlərini araşdırır və işləyib hazırlayır. Bunun 

üçün biz aparıcı elmi-tədqiqat idarələri ilə geniş əməkdaşlıq münasibətləri qurmuşuq.

GICON  firmasının  konsepti  işçilərə  qoyulmuş  işlərin  icra  edilməsində  müvafiq 

sərbəstliyin  verilməsinə  və  müstəqilliyə  istinad  edir.Firmanın  yalnız  innovativ 

təfəkkür,  hərəkətə  hazırlıq  və  hər  bir  işçinin  profesionallığı  ilə  qazandığı 

müvəffəqiyyətlər  nəticəsində  bizim  bu  günə  qədər  uğurlu  inkişafımız  mövcud 

olmuşdur. Biz gələcəkdə də belə işləmək niyyətindəyik.Prof. Doktor Yoxen Qrossmann

Yaradıcı/İcraçı direktor

02

Firma sertifikatlaşdırılıb   DİN EN İSO 9001:2008
03

Qurğular və 

icazə planı

İcazələrin alınması 

üçün plan

Qurğular və 

inşaat planı

Təhlükəsizlik 

texnikası

Istehsalat 

texnikası prossesi

CO2-menecmenti

Ətraf mühitin 

menecmenti

Lantşaftın 

planlaşdırılması

Bioenerji

Külək enerjisi/

Günəş enerjisi

Enerji texnikası/

effektivliyi

Limnologiya/ 

Hidrologiya 

Təmizlənmə menec-

menti/istifadə 

olunmamış torpaqların 

dövriyyəyə qayıtması

Tullantıların 

təmizlənməsi- 

Təbii radioaktiv 

maddələr 

Böyük inşaat 

yerləri

Geotexnika və tor-pağın araşdırılması

İnşaat menecmenti

Hidrotexnik inşaat, 

daşqınlardan 

müdafiə

Enerji və ətraf mühit

Torpaq və sular 

menecmenti

Rəhbərlik/İdarə etmə

Geotexnika 

və inşaat 

menecmenti

Texniki 


informatika

Torpağın istiliyinin 

istifadəsi

Dağ-mədən 

işlərinin nəticələri

Axtarış/Ölçü 

yerləri şəbəkəsi

Zərərli maddələrin 

təbii azalması

Axtarış və 

monitorinq

Ümumi 


laboratoriya BGD 

və GICON


İnformatika tex-

nologiyası qərarları

İnformatika tex-

nologiyası servisi, 

şəbəkələr

CAD/GIS


Risk təhlükəsinin ida-

rə olunması sistemi

F İ R M A

Peşə informasiya 

sistemi

Filiallarımız  vasitəsilə  biz  müştərilərimiz  üçün  lazimi  yaxınlığı  təmin  edirik.Bürolar  elə  yerləşmiş,  təhciz  edilmiş  və  şəbəkədə birləşmişlər ki, böyük proyektləri bilavasitə yerindəcə işləyib hazırlamaq mümkün olsun.

Firma qruplarının təcrübəsi 

Almaniyadakı filiallar və bürolar

Qrunt və səth 

sularının 

modelləşdirilməsi

  Konstanz

Lohnerhofstraße 7

78467 Konstanz

+49 7531 81995-0 

 

  LeipzigBerliner Straße 81a

04129 Leipzig

+49 341 90999-0

  Rostock

Rosa-Luxemburg-Straße

25/26


18055 Rostock

+49 381 252312-00

  Bitterfeld-Wolfen

Greppiner Straße 6

06766 Wolfen

+49 3494 667025-0

 

  CottbusAm Großen 

Spreewehr 6

03044 Cottbus

+49 355 494967-0

  Freiberg

Halsbrücker Straße 34

09599 Freiberg

+49 3731 20782-10əlavə filiallar 

və bürolar 

  Erfurt filialı

  Şvedt filialı

   Berlin bürosu

  Kiel bürosu

  Nürnberq bürosu
Yeni texnika və üsullara icazələrin tez hazırlanması

Yüksək ixtisaslaşdırılmış ali mühəndislərdən ibarət mütəxəssisləri olan kollektiv 

yeni qurğular və üsullar planlaşdırır və onların effektiv icazəsini təmin edir.

Qurğular və icazələrin planlaşdırılması bölməsi icazələrin planlaşdırılması, 

qurğuların planlaşdırılması, təhlükəsizlik texnikası, kimyəvi-fiziki proses 

texnologiyası və CO2 menecmenti sahələrini əhatə edir.

Planlaşdırmadan istifadəyə başlanılmaya qədər 

 Konsepsiyanın texniki və qanuni tərəflərinin qiymətləndirilməsi 

 Almaniya və Avropa ekoloji qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bütün növ qurgular    

  üçün ərizələrin hazırlanması (zərərli təsirlər, su, inşaat, dağ-mədən işləri,  

 

  icazələrin menecmenti) 

Təhlükəsizlik texnikasının analizi və qurğular, metodlar və texnologiyanın ekspertizası    

Qəzanın baş vermə halları haqda  qanuna uyğun təhlükəsizlik texnikası   

  hesabatlarının hazırlanması

 

Təhlükəsizlik texnikasının menecmenti sisteminin sənədlərinin və qəzaların   

  qarşısının alınması konsepsiyalarının işlənib hazırlanması

 

Qəzanın nəticələrinin mümkün qədər qiymətləndirilməsi (maddələrin yanğından      azad olunması ssenariləri, yanğınlar və partlayışlar), “domino” effektinin analizi

 Xərclərin optimallaşdırılması və qiymətləndirilməsi daxil olmaqla qurğular üçün  

 

  texniki konsepsiyaların işlənib hazırlanması 

Ətraflı və əsaslı texniki inkişaf və planlaşdırma 

Montaja nəzarət və istifadəyə başlanılma 

Sənaye texnologiyasının planlaşdırılması, konsepsiyanın əsaslı işlənib   

  hazırlanması və texniki tapşırıqlar, qurğuların ölçüləri və avadanlıqların  

 

  yerləşdirilmə nöqtələri üçün ətraf şəraitin yaradılması 

Kimyəvi reaktorlar və reaktor sistemlərinin miqyası böyüdülmüş sxemləri  (qarışdırıcısı olan reaktorlu qazanlar, boruşəkilli reaktor)

 Texnoloji sistemlərin və qurğuların üstün simulyasiya sistemi olan ChemCAD və    

  Octave/MatLab sistemi əsasında simulyasiya edilməsi və optimallaşdırılması.

 

CO2- menecmentiEkspert xidmətləri

Təhlükəsizlik texnikası və icazələrin hazırlanması menecmenti üzrə ekspert 

xidmətləri

 Ekoloji məsələlərin razılaşdırılmasında qanuni olaraq müstəqil və rəsmiləşdirilmiş    

  ekspertlər və ticarət sahəsində parnik qazlarının emissiyası üçün verilən  

 

  sertifikatların doğruluğu  

Ekoloji uyğunluqda Saksoniya qanununun  6§-na uyğun ekspertizaların aparılması 

Federal qanunun 29§-na müvafiq olaraq qurğular və inşaatın təhlükəsizlik   

  texnikasının qiymətləndirilməsi üçün emissiyadan qorunma ekspertizaları

04

QURĞULAR VƏ İCAZƏ PLANIKimyəvi qurğuların inşa edilməsi

Tutumlar

Hazırlanma texnologiyaları


Davamlı inkişaf məqsədilə mühəndis xidmətləri

İqtisadi inkişaf yalnız ətraf mühitin resursları hesabına mümkündür. Buna görə də 

ekologiya ilə uyğunlaşan istehsal, enerjinin səmərəli istifadəsi, bərpa edilmiş enerji 

mənbələrinin istifadəsi GİCON firmasının mühəndislərinin yaradıcı nailiyyətlərinin 

əsasını təşkil edir. 

Firmanın “Enerji və Ətraf mühit” şöbəsi yeni investisiyaların hazırlanmasından 

başlayaraq fəaliyyətdə olan istehsal prosesinin yaxşılaşdırılmasına qədər adı 

çəkilən məsələlərin kompleks həllinin təklif edir.

Ekologiya: 

Ətraf mühitlə uyğunluqdan ekoloji balansa qədər

  

Ətraf mühitlə uyğunluğun qiymətləndirilməsi (ətraf mühitin mühafizəsi və    ekspertizası, zərərli tullantılardan müdafiə, təbiətin mühafizəsi, suyun mühafi- 

  zəsi): insanlara, suya, havaya texniki proseslərin təsirinin müəyyənləşdirilməsi  

  və qiymətləndirilməsi və yaxud ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə (təsir) prosesləri

 Ətraf mühitin menecmenti (İSO 14001, EMAS kimi menecment sistemlərinin  

  optimallaşdırılması və inşaat üçün məsləhətlər və eləcə də əməyin mühafizəsi,  

  ÖKOPROFIT  sənaye tullantılarının istifadəsi): qüvvədə olan sənaye  

  müəssisələri üçün ekoloji qanuni biliklər, resurların ehtiyyatla və optimal  

  istifadəsi

  Ekoloji balansın işlənib hazırlanması  

Enerji: 


Alternativ və davamlı olaraq qaz, istilik və elektrik enerjisi ilə təmin 

olunmuş sistemlər

  

Bioenerji: texniki və elmi-texniki inkişaf, layihələrin planlaşdırılması, biokütlənin    energetik istifadə olunması üçün qurğuların və texnologiyanın planlaşdırılması,  

  məsləhətlər və bioqazın alınması üçün layihələrin planlaşdırılması (quru və yaş  

  fermentasiya, biometan  istehsalı, biometanın istifadəyə hazırlanması) və 

  istiliyin alınması üçün biokütlənin istifadə olunması

  

Külək enerjisi: layihələrin işlənib hazırlanması, icazələrin planlaşdırılması, suda    və quruda külək enerjisi parklarının tam texniki planlaşdırılması və ekoloji  

  ekspertizası, kabel yolları, külək enerjisi qurgularının inşaat təməlinin  

  məsləhətləşdirilməsi də daxil olmaqla

  Günəş enerjisi: səthlərin  enerjiyə dözümlülüyünün qiymətləndirilməsi və günəş  

  enerjisini elektrik enerjisinə dəyişən qurguların texniki planlaşdırılması

  

Enerji effektivliyi: konsepsiyanın müəyyən edilməsi, onun qiymətləndirilməsi,    enerjini dəyişən qurğuların optimizasiyası və texniki planlaşdırılması, təminat  

  sistemləri, enerji effektivliyinin yüksəlməsi üçün elektrik enerjisinin və  

  materialların menecment sisteminin tətbiq edilməsi

ENERJİ VƏ ƏTRAF MÜHİT

05

Təbiət, yaşayış və sənaye qarışığı – 

ekoloji uyğunluq üçün çətin məsələlər

Külək enerjisi parklarının 

planlaşdırılması

Yekun şəkli-xoşagəlməz qoxuların 

buraxılması proqnozuTORPAQ VƏ SU MƏNBƏLƏRİ

06

Suyun və torpağın mühafizəsi üçün yeni imkanlarDavamlı inkişaf resurslarla ehtiyyatlı əlaqə tələb edir. Bu torpağın və su hövzələrinin 

mühafizəsində yeni qərarlar tələb edir. Qoyulmuş çətin məsələlər GİCON firması 

tərəfindən qazanılmış təqiqat nəticələri də nəzərə alınmaqla axtarış və monitorinq 

bölməsi ilə six əməkdaşlıqla işlənib hazırlanır və həll olunur. Limnologiya/Hidrologiya, 

Təmizlənmə menecmenti/İşlənməyən torpaqların dövriyyəyə qayıtması, Tullantılar 

menecmenti/Təbii radioaktiv maddələr və böyük inşaat yerləri bölmələrinin əmək-

daşları öz uzunillik iş təcrübələrinə və xüsusi biliklərinə əsaslanaraq bizim müştəriləri-

miz üçün məsələlərin həllini işləyib hazırlaya, həll olunmuş formada planlaşdıra və 

həyata keçırə bilər, eləcə də kompleks təmizlənmə proyektlərinin menecmentini 

reallaşdıra bilərlər.

Limnologiya və Hidrologiya

  Səth sularının limnoloji və hidroloji qiymətləndirilməsi, xüsusilə dağ-mədən    işlərindən sonra əmələ gələn göllər üçün, EU-WRRL-görə qiymətləndirmə

  Su balansının modeləşdirilməsi  Daimi və axıntısı olan su hövzələrində səddlərin çəkilməsi və nümunələrin götürülməsi

  Laboratoriya sınaqları və qiymətləndirilmələrTəmizlənmə menecmenti və torpaq sahələrinin işlənib hazırlanması

  Təmizlənmə konseptləri, təmizlənmə planları, poleqonların bağlanmasının    planlaşdırılması, proyekt menecmenti

  Əməyin təhlükəsizliyi proqramları və nəzarət (SiGe-Kordinasiyası və BGR 128)  Torpaq sahələrinin işlənib hazırlanması və s.tullantıların daşınma və utilizasiya  

  proqramları

  Miqdarın müəyyən edilməsi, miqdarın azalması ekspertizalarıTullantılar menecmenti və təbii radioaktiv maddələr

  Tullantılar sənayesi və utilizasiya proqramlarının hazırlanması  § 54 KrW-/AbfG Tullantılar üçün idarədə müvəkkil təyini

  Basel razılaşmasına əsaslanaraq   tullantıların beynəlxalq daşınması  Təbii radioaktiv maddələrə görə utilizasiya 

  Tullantıların utilizasiyası prosesində müşayiətBöyük inşaat yerləri

  Baş təmizlənmə  proqramların hazırlanması   Təmizlənmə üçün enerji və substansiya balansının hazırlanması 

  Böyük inşaat yerlərinin təmizlənməsi üçün proporsionallığın yoxlanılması/    əlverişliliyə baxılması

  Böyük inşaat yerlərində çirkləndirilmiş ərazilərin təmizlənməsi üçün proyektin    idarə olunması və nəzarət

  İnnovativ axtarış və təmizlənmə prosesləri Xüsusi üsul ilə torpağın təmizlənməsi

Bitterfeld-Wolfen böyük inşaat yeri

Dağ-mədən işlərindən sonra əmələ 

gələn göllər üçün limnoloji ekspertizalar

Kippen der Chemie

Kippen der Chemie

Stadt Bitterfeld

Stadt Bitterfeld

Chemieareale

(ÖGP Bitterfeld-Wolfen)

Chemieareale

(ÖGP Bitterfeld-Wolfen)

Tagebauseen

(TRL-Komplex Goitsche)

Tagebauseen

(TRL-Komplex Goitsche)

Greppin


Greppin


07

AXTARIŞ VƏ MONİTORİNQ

Xüsusiyyətə və çoxluğa görə qrunt və səth suları resurslarının mühafizəsi həm də 

proporsionallıq və uyğunluq meyarları ilə təmin olunanan axtarış və monitoring 

sahəsindəki məsələlərin innovativ həllini tələb edir. Axtarış və monitorinq bölməsi 

proses parametrlərinin səlahiyyətli məlumatı və dəyişkən axtarışı haqqında 

modellərə istinad edən sistem və proses analizləri üçün kompleks xidmətlər, buna 

əsaslanaraq xüsusiyyət və çoxluğa görə optimal ölçü şəbəkəsi işinə qədər 

modellərə istinad edən torpaq, qrunt və səth sularının proqnozunu təklif edir.

Axtarış və ölçü şəbəkələri

  Yerləşmə yerində dəyişkən axtarış və modellərə istinad edən visuallıq  Axtarış və nəzarət məlumatlarının proseslə əlaqədar qiymətləndirilməsi

  Torpaq və səth suları sahəsində fazanın axtarışı  İnkişaf, axtarış və ölçü metodları proseslərinin tətbiqi, nümunələrin götürülməsi

  Axtarış, şəbəkənin ölçü qurğuları və şəbəkənin ölçü optimizasiyası da daxil    olmaqla  ölçü şəbəkəsinin ötürülməsi sahələrində hasilatın keyfiyyətinin idarə  

  olunması üçün standartların işlənilməsi

Təbii azalma

  NA və ENA-ya dair monitorinq nəticələrinin proseslə əlaqədar qiymətləndirilməsi  NA və ENA-nın proses parametrlərinin modellərə istinad edərək  

  müəyyənləşdirilməsi

  NA və ENA proses parametrlərinin müəyyən edilməsi üçün sahə təcrübələrinin    aparılması, qiymətləndirilməsi və modellərə istinad edən planlaşdırılması

Qrunt və səth sularının modelləşdirilməsi

   Hidro-geoloji quruluşun modelləşdirilməsi (3D)  Axıının modelləşdirilməsi (doymuş/doymamış, 2D/3D)

  Daşınmanın modelləşdirilməsi (reaktiv olmayan/reaktiv, doymuş/doymamış, 2D/3D)Ümumi laboratoriya  BGD/GİCON

  Modellərə istinad edən planlaşdırılma, torpaq və səth suları sahəsi üçün proses    parametrlərinin müəyyən edilməsində laboratoriya sınaqlarının aparılması və  

  qiymətləndirilməsi (və s. NA, ENA üçün, suyun süzülmə proqnozu və təmizlənmə)

  NA və ENA-nın təstbiqi üçün xüsusi analitika (müxtəlif göstərilmə metodları)  NA və ENA-nın təstbiqi üçün xüsusi nümunələrin götürülməsi

  Onların qarşısının alınması üçün metodların hazırlanması da daxil olmaqla    alınma və süzülmə mənbələrinin köhnəlməsi və optimizasiya səbələrinin analizi

  Firma və idarələrin tapşırığı ilə nümunələrin götürülməsi və analitika sahəsində    keyfiyyət yoxlamalarının aparılması

Ölçü şəbəkələri və onların 3D visuallığı

3D formatında daşınmanın 

modelləşdirilməsi

Süzülmə mənbələrinin köhnəlməsi 

səbələrinin analizi

AXTARIŞ VƏ MONİTORİNQ
GEOTEXNİKA VƏ İNŞAAT MENECMENTİ

08

Proyektin inkişafı haqqında axtarışdan inşaata nəzarətə qədərİqtisadiekoliji tələblərə cavab verən inşaat metodlarını nəzərə alaraq qrunt və səth 

suları ilə əlaqədə boş və bərk daşlarla normal və innovativ rəftar mühüm rol 

oynayır. GİCON firmasının əməkdaşları bu sahələrdəki uzunillik təcrübələrinə və 

xüsusi biliklərinə əsaslanaraq mürəkkəb problemli vəziyyətləri müştərilərə 

istiqamətlənmiş formada həll edə bilərlər.

Geotexnika

  İnşaat yeri axtarışı/müəssisə məsləhətləri  Davamlılıq və deformasiya hesablamaları

  Filizin lazım olmayan qatının çıxarılması və təpələrin qurulması , mühafizəsi,    qayaların mühafizəsi

İnşaat menecmenti

  Texniki proyekt və qurğular üçün su təsərrüfatının buraxılma prosesləri  Yeni tikintilər, dəyişikliklər və inşaat qurğularının dağıdılması üçün təkliflər

  (SiGeKo) və BGR 128 tikinti yeri qərarına əsasən tikinti yeri xidmətləriSu inşaatı

   Daşqınlardan qorunma qurğuları və proqramları/Təhlükə göstərilən xəritələr

  Suyun səviyyəsinin vəziyyətinin hesablanması  Su hövzələrinin yenidən təbiiləşdirilməsi/Su hövzələrinin ekologiyası

  EU-nun müəyyənləşdirilmiş prinsiplərinə müvafiq su hövzələri üçün qanunlarGeotermika

  İlkin tədqiqatlar/icra edilmə tədqiqatı, nəzarət/istifadə fazasında optimizasiya  Dərinlik və səth geotermiyası üçün torpağı isidən zond qurğularının qoyulması 

  Əməliyyat sistemindən asılı olaraq geotermik məhsuldarlıqdan məhrum    olmanın uzunmüddətli proqnozu

Dağ-mədən işləri ardıcıllığı

  Dağ-mədən işləri ardıcıllığının ladşaftının optimal təhcizatının menecmenti  Dağ-mədən işlərindən sonra əmələ gələn göllər üçün suların menecmenti

  Dağ-mədən işlərindən sonra zərərverici olan analizlər/köhnə mədən işlərinin    təmizlənmə planı

Peşə sahəsində həlledici xidmətlər/Xüsusi biliklər

  Proyektin idarə olunması, proyektə nəzarət, dəlillərin təminatı, xüsusi təkliflər  Obyektlərin və aparıcı tirlər sisteminin planlaşdırılması HOAI/RAB BRÜ

  İnşaata nəzarət/inşaata baş rəhbərlik  Ümumi idarə planlarıPalma adası Dubay- titrəyişli 

sıxlaşdırma

Su hövzələrinin dəyişdirilməsinin 

planlaşdırılması və menecmenti

Qayaların mühafizəsi üçün proqramlar


Neftin doldurulması qurğularının 3D 

təhcizatı

CoCheck-qurğulara nəzarət sistemi

Zərərli tullantılar üçün ön plan

Meşənin informasiya sistemi

TEXNİKİ İNFORMATİKA

Bir əldən informasiya texnologiyası proyektləri 

GİCON texniki informatika fəaliyyət sahəsində peşə və neytral proqram sistemlərinin 

icra edilməsi üçün bütün xidmətləri göstərir.Müxtəlif peşə sahələri və praktika ilə sıx 

bağlı GİCON-nun başqa peşə sahələri ilə işlənib hazırlanmış fəaliyyət dairəsi tədqi-

qatların və proqramların, eləcə də tətbiqi inkişaf, inteqrasiya və sistemlərə baxışı 

əhatə edir. Bundan sonra bu fəaliyyət sahəsi bütün qrafik və coğrafi sənədlərin hazır-

lanması, GİCON qrupunun informasiya texnoligiyasının qabaqcadan hazırlanması və 

nəzarəti, eləcə də GİCON vasitəsilə hazırlanan proqram təminatında informasiya tex-

nologiyası strukturlarının qurulmasında məsləhət xidmətləri üçün cavabdehlik daşıyır.

İnformasiya texnoligiyası qərarları və onların müştərilərin xüsusi tələblərinə 

görə uyğunlaşdırılması 

  Mühüm məhsullar: CoCheck-ComplianceCheck (xüsusi sahə həlləri də daxil ol-   maqla kompleks qurğuların menecmenti), MSI-Mühəndis müəssisələri üçün me- 

  necment sistemi, GIMMIS (Kimya müəssisələri üçün online- emissiya nəzarəti).

  Asfalt sahələrdə, enerji təminatı müəsisələrində, mühəndis bürolarında, kimya    müəssisisələrində, əmlak sənayesində, eləcə də açıq idarəetmədə sistemlərin  

  idarə olunması və s.

Peşə informasiya sistemi

  Məlumat bazasına əsaslanmış peşə informasiya sistemlərinin inkişafı və    konsepsiyaların hazırlanması, tədqiqat idarələri, müəssisələr, sənaye üçün  

  sifarişlı proqram məsələlərinin həlli

  Çirkləndirilmiş ərazilər, torpaq, xam maddələr, dağ-mədən işləri, meşə    təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, iqlim səbəbləri və uyğunlaşma, hava və səs  

  gərginliyi, təbiətin mühafizəsi/NATURA2000, ekoloji radioaktivlik, ətraf mühitin  

  mühafizəsi, su təsərrüfatı, su hövzələrinin ekologiyası əsas mövzuları təşkil edir.

Risklərin menecmenti sistemi 

  Riski müəyyən edilmiş məlumatların təyini, strukturunun müəyyən edilməsi və    idarə olunması

  Riskin minimallaşdırılması üçün resursların və vasitələrin menecmenti yaxud    vurulan zərərlərlə mübarizə

  Risk faktorları, mübarizə resusrları və eləcə də riskin azaldılması potensialının    müəyyən edilməsi, ən zəif yerlərin öyrənilməsi və ehtiyyat tədbirlərinin  

  planlaşdırılması məqsədilə mövcud olan sərhəd şərtləri məlumatlarının analizi

  Qəzalar menecmentinə dəstək üçün sistemlər və həmçinin qəza    situasiyalarının arxivdə saxlanılması və kommunikasiyası

CAD/GIS


  Proses sxemləri, vəziyyətin, eks-sahələrin, yanğın dəstəsinin və maşınların  

  quraşdırılmasının planlaşdırılması, 3D mexanizminin planlaşdırılması, ərazilərin  

  rəqəmsal modellərinin hazırlanması,

  ərazilərin modelləşdirilməsi, 3D- analizlər  WEBGIS- sistemlərinin qurulması və servisi

  Şəkillərin işlənməsi (3D modellərinin tətbiqində kompleks fotomontajlar)09

Basisfunktionen

Unternehmensstruktur

Basisfunktionen

Adressen     Komponenten     Fehlerbilder     Kostenplanung     Zeiterfassung     RechnungsprüfungBasisfunktionen

Serverfunktionen

Automatische Datensicherung               Terminwarnungen               ServersynchronisationServerfunktionen

Objektlisten

Abfallkataster

Dokumente

Grenzwerte

Vorschriften

Stoffe, Paramenter

Betriebsdaten

Objektlisten

Objektlisten

Objekttyp-Designer

Berichtswesen

Import/Export

GIS

InternationalisierungTicketsystem

(Webclient)Funktionsmodule

Objektlisten

Genehmigungen

TA Luft 

Ausbreitungsberechnung

CO

2

-MonitoringMaschinentagebuch

weitere FachmoduleFachmodule

Sachdatenverwaltung        Aktivitätsmanagement


10

Bioqaz qurğularının bütövlükdə işlənib hazırlanması, planlaşdırılması və 

reallaşdırılması

GİCON bioqaz qurğularını ya əsas müəssisə sahibi ya da mühəndis xidməti kimi 

işləyib hazırlayır, planlaşdırır və reallaşdırır.Bunun üçün də tam xidmət göstərmək 

məqsədilə 2006-cı ildə GİCON Bioenerji MMC yaradıldı.Xüsusi üstünlükdür ki, 

GİCON öz bioqaz proseslərini idarə edir. Bütün dünyaya patentlənən GİCON 

bioqazının işlənmə üsulları ilə prosesin stabilliyi və müxtəlif mühitə uyğunlaşma 

xüsusiyyəti təkmilləşir. Bioqaz qurğuları inşaatının təcrübəli əməkdaşları həm quru 

fermentasiya qurğularını, həm də müxtəlif yaş qicqirma sistemlərini planlaşdırır və 

reallaşdırırlar. Schwarting Biosystem GmbH-nın bioqaz sahəsinin idarəsini öz 

üzərinə götürməklə firmada güclənmə başladı.

İnvestorlar və sahibkarlar üçün xidmətlər (quru və yaş qıcqırma)

  Proqram və proyekt inkişafı  Qottbus şəhərinin böyük texnikumunda investisiya hazırlığı üçün qıcqırma  

  testlərinin aparılması

  Ümumi planlaşdırma (bütün planlaşdırma fazalarında, inşaata rəhbərlikdə,    istifadəyə başlanmada müşayiətdə mühəndislərlə müqavilə bağlanması)

  Tam təsisat (turn key) əsas müəssisə kimi  Aparıcı bioqaz qurğuları üçün müəssisə optimizasiyası və mühəndis-texniki xidmət

GİCON Bioqaz prosesinin üstünlükləri

GİCON-nun bioqaz prosesi Brandenburqun Qottbus Texniki Universiteti ilə inkişaf 

etdi. Ayrılmış hidroliz dərəcəsi ilə bu iki pilləli quru-yaş qıcqırma prosesi üçün 

GİCON müstəsna istifadə hüquqları qazanmışdır.Bununla bərabər texniki 

təkmilləşdirmədə də GİCON patentlərə malikdir.

GİCON prosesinin üstünlükləri prosesin sabitliyində, tətbiq olunan substansiyalara 

qarşı yüksək elastiklik də daxil olmaqla aşqarlara qarşı davamlılıqda, enerjinin cüzi 

tələbatında, bioqazın istehsalının tənzimlənməsində, bioqazda və qurğular 

hasilatının ölçüsünün müəyyənləşdirilməsində yüksək metan tərkibindədir.

Şəxsi böyük texniki laboratoriya və tədqiqat və inkişaf əməkdaşlığı ilə inno-

vasiya

GİCON Bioenerji MMC GİCON-nun Qottbus böyük texniki laboratoriyası ilə şəxsi vahid tədqiqat və inkişaf əməkdaşlığı mühitini idarə edir.Bununla yanaşı olaraq 

müəssisə Brandenburqun Texniki Universiteti Qottbusla və davamlı olaraq 

idarələrlə əməkdaşlıq edir. Beləliklə, proses və qurğular texnikası daima təkmilləşir 

və optimallaşır.Təkrarlanmaz tərzdə sifarişli suallar məs: yeni substratların sənaye 

miqyasında və gələcək investor üçün hec bir risk görtərmədən qıcqırdılması prose-

si əvvəlcədən sınaqdan keçirilə bilər.Şölnitz şəhərində GİCON-nun 250 

kv-lıq bioqaz qurğusu

Qottbus şəhərində GİCON-nun böyük 

texniki laboratoriyası

Lissabonda bioqaz qurğusu, texniki 

rəhbərlik və istifadəyə başlanma

BİOENERJİBioqaz qurğusu, Fransada qarışdırıcılı 

fermenterlə tullantıların qıcqırdılması 


11

GICON SOLAR Jatznick MMC & Co. KG- günəş enerjisi qurğularının 

işlənib hazırlanması və planlaşdırılması

GICON SOLAR Jatznick- böyük (mvt) fotoqalvanik energetik qurğular üçün proyekt    

yaradıcısıdır.İxtisaslaşmış proyekt komandasına əsaslanaraq bir proyektin etibarlı və 

davamlı inkişafı üçün zəruri olan bütün xidmətlər həyata keçirilə bilər.

İstehsalat spektri

  Yer seçimi, yerin analizi  Çirkləndirilmiş ərazilərin risklərinin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla torpaq  

  sahəsinin qiymətləndirilməsi

  Lazım gələrsə inşaatın sökülməsi və sağlamlaşdırma tədbirləri də daxil olmaqla    torpaq sahəsinin inkişafı

  İqtisadi istehsalat optimizasiyası da daxil olmaqla proyektin təhcizatı  İcazə sənədlərinin hazırlanması (inşaat planı, inşaat təklifi, UVPG qanununa 

  görə az rast gəlinən halların yoxlanması, təmin etmə icazəsi, vacib ekspertizalar)

  Quruluşun planlaşdırılması və inşaata rəhbərlik  Proyektin idarə olunması  və reallaşdırmaya nəzarət

  Riskin analizi və keyfiyyətin təminatıTikintinin qurulması tədarükçüdən asılı olmayaraq baş verir və müştərilərin marağına 

görə optimizasiya edilir.Tələbata görə GİCON SOLAR müəssisənin idarə olunmasını, 

eləcə də nəzarət və servis xidmətlərini öz üzərinə götürür.

Gicon Biosolar (günəş enerjisi ilə bioloji maddələrin hasilatı)- mikroyosunlar 

üçün qurğuların işlənib hazırlanması, planlaşdırılması və reallaşdırılması 

Yosunlar kompleks biosintez xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Onlar  CO2-ni sənaye 

təsərrüfatında istifadə edə bilirlər və beləliklə təbii karbon dövranını bərpa edirlər.

Xüsusilə GİCON-nun bioqaz texnologiyası ilə birlikdə bu sistemin üstün cəhətləri:

  Əkin tələbatı olmayan qapalı sistemdə bərpa olunan xam maddələr (məs: suda    yosunlar), bununla da qida məhsulları iqtisadiyyatı ilə heç bir əlaqə 

  Suyun işlədilməsində yalnız 20 % olan məhsuldarlıq klassik kənd təsərrüfatı ilə    müqaisədə onun 10 misli miqdarındadır.

İstehsalat spektri

  İstehsalat prosesinin sistem texnikası üsulu ilə modelləşdirilməsi  Bütün planlaşdırma fazalarında inşaata rəhbərlikdə, istifadəyə başlanmaya 

  qədər müşayətdə mühəndislərlə müqavilə bağlanması

  Bütün əvvəlki və sonrakı proses mərhələlərində reaktorun tipindən asılı   olmayaraq tam planlaşdırma

  Mikroyosun qurğularının inşaatı (düz reaktor boruları)   Fotobioreaktor sistemlərinin elmi tədqiqatı və işlənib hazırlanması (Almaniyanın  

  aparıcı müəssisələri ilə xüsusi əməkdaşlıq sazişləri)

Əsas nümunə (BISANTECH-in GICON-a daxil olması)

20 fotobioreaktorun köməyi ilə Klötse və Saxsen-Anhaltdakı partnyorlarla dünyada 

ilk defe mikroyosun istehsal qurğusunun reallaşdırılması (1,2 ha.təxminən 700.000 l 

istifadə həcmi)

Günəş enerjisi qurğuları proyektinin 

inkişafı

Çirkləndirilmiş ərazilər poleqonunda 

günəş enerjisi qurğuları

Şüşə borulu bioreaktor Bioprodukte 

Prof. Steinberg GmbH

Mikroyosunlar optimal inkişaf şərtləri 

altında

GÜNƏŞ ENERJİSİ VƏ GÜNƏŞ ENERJİSİ VASİTƏSİLƏ 

BİOLOJİ MADDƏLƏRİN HASİLATI12

ÇIRKLƏNDIRILMIŞ ƏRAZILƏRIN TƏMIZLƏNMƏSI 

VƏ QURĞULARIN PLANLAŞDIRILMASIBərpa olunan enerji

1314

BEYNƏLXALQ FƏALİYYƏT

Beynəlxalq bürolar və əməkdaşlıqlar

Belçika


Braziliya

Çin


Danimarka

Estoniya


Fransa

Böyük Britaniya/

Şotlandiya

Kanada


Qazaxıstan

Koreya


Latviya

Lüksenburq

Malta

Meksika


Niderland

Avstriya


Polşa

Portuqaliya

Rusiya 

İsveçrə


Slovakiya

Sloveniya

İspaniya

Tayland


Çex Respublikası

ABŞ


Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri (Dubay)

Dillər təcrübəsi (ana dili)

  Azərbaycan  Çin


  İngilis

  Fransız  Portuqal

  Rus


  İspan


  Braziliya bürosu

c/o In Situ Remediação e, 

Locação de

Equipamentos LTDA.

Av. Brig. Faria Lima

1.903 CJ.62

01452-001 São Paulo

Brasil


  ABŞ bürosu

Member of Colorado Center 

for Biorefining and Biofuels

University of Colorado

3100 Maine Street

572 UCB


Boulder, CO 80309-0572

USA


  Polşa bürosu

GICON Polska

ul. Astrów 28

46-022 Luboszyce K/

Opola

Poland


  Rusiya bürosu

c/o MAVEG GmbH

WorldTrade Center

entrance 3

office 1605

Krasnopresnenskaya 

nab.12

123610 MoscowRussia

E

E

D

D

a

A

FB

B

  Çin bürosuGICON-G.Tech Environmental 

Technology Co., Ltd.

No. 3601-3604 

Excellent Times Square Yitian 

Zhong Road

Futian District Shenzhen

China

C

Beynəlxalq proyektlər C

  Koreya bürosu

#1406 Life O/T

61-3 Yeouido-Dong

150-731 Seoul

Korea


F

  Azərbaycan  

  bürosu

5 mkr, ev 6/53 

Nərimanov küç.

Sumqayıt 5000

G

gGICON qrupunun müəssisələri

15

Torpaq və su mənbələri üçün menecment xidmətləriTorpaq və qrunt suları laboratoriyası torpaq,qrunt və səth 

suları və s. sahələrdə və su sənayesi, geohidrologiya, hidro-

biologiya, torpağın bioloji və kimyəvi tərkibi peşə sahələrinə 

kompleks mühəndis xidmətlərini təklif edir. Bu laboratoriya 

federasiyanın hüdudlarında köçürülmə parametrlərinin 

müəyyənləşdirilməsində sertifikatlaşdırılmış ilk və yeganə 

laboratoriyadır.

BGD – Drezdendəki 

torpaq və qrunt suları 

laboratoriyası MMC

www.bgd-gmbh.de

Dr. Kühner MMC

www.dr-kuehner.de

I.M.E.S. İnnovativ ölçü, 

axtarış və təmizlənmə 

texnologiyaları MMC

www.imes-gmbh.net

Torpaq və qrunt sularının mühafizəsində innovasiyalar

I.M.E.S. torpağın və qrunt sularının mühafizəsi sahəsində yeni 

texno-logiyaların transferi üçün mühəndis bürosudur. İşin əsas 

mahiyyəti reaktiv səddlərin tətbiqinin planlaşdırılması, eləcə də 

qrunt suları axınının və hərəkətin rəqəmsal modelləşdirilməsin-

dən ibarətdir. Bu müəsisə torpaqdakı tez buxarlanan xlorkarbo-

hidrogen tərkibli qrunt sularından xlorun ayrılması prosesinin 

passiv həyata keçirilməsi üçün lisenziyaya malik yeganə 

müəsisədir.

İAFÖ – Tətbiqi ekosistem 

tədqiqatları institutu 

www.ifaoe.de

GICON GFE Consult GmbH, der BISANTECH-NUOVA GmbH & Co. KG, eləcə də der Schwarting Biosystem GmbH-nın böyük 

hissələrini almışdır və bununla da o təcrübəli mütəxəssislər, firmaların rəyləri və ətraflı geoloji materiallar arxivinə malikdir.

Ekoloji və iqtisadi geologiya üçün mütəxəssis

Geoloji torpaq tədqiqatı müəssisəsi dağ-mədən işləri və 

geotermiya sahələrində müəssisənin qruplarının təcrübələrini 

tamamlayır. Xammalın axtarışı, yataqların qiymətləndirilməsi 

və BBergG və UVPG qanunlarına görə alış və satış 

hüquqlarının qazanılması dağ-mədən işlərinin əsasını 

təşkil edir.

Geoloji torpaq tədqiqatı 

MMC Freiberq şəhəri

www.glu-freiberg.de

Ekosistemlər üçün tədqiqat və məsləhət 

Tətbiqi ekologiya institutu su və torpaq biotoplarını və 

ekosistemləri tədqiq edir və qiymətləndirir. Tədqiqat işlərinin 

məqsədi təbii ekosistemlərin təsviri və həmçinin qismən 

təbiətin və insanların istifadəsi nəticəsində baş verən 

dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və 

sənədləşdirilməsidir. Bununla yanaşı institut federal və inzibati 

idarələr üçün koordinasiya, məsləhət və xidmət təklif edir.

Müəssisələrdə ətraf mühitin mühafizəsi üçün əhatəlı məsləhət

Bitterfeld-Volfen şəhərində yerləşən Dr. Kühner MMC federasiyanın 

ərazisindəki müəssisələrədə ətraf mühitin mühafizəsi üçün kompleks 

konsultasiya xidmətləri təklif edir.Təcrübəli mühəndislər və təbiət elm-

ləri sahəsi üzrə alimlər rəsmi prosesdə müşayiətdən başlamış icazə-

lərin müvəffəqiyyətlə alınmasına qədər sahibkarları lazımi sənədlərin 

tərtib edilməsində dəstəkləyirlər və bununla yanaşı olaraq təhlükəsiz-

lik və proses texnikası problemləri ilə bağlı xüsusi məsləhətlər verirlər.Geoloji torpaq tədqiqatı MMC Freiberq şəhəri 

Halsbrücker Straße 31a/34

09599 Freiberg/Sa.

I.M.E.S. 

İnnovativ ölçü, axtarış və təmizlənmə 

texnologiyaları MMC

Martinstraße 1

88279 Amtzell

İFAO – 

Tətbiqi ekosistem tədqiqatları institutu MMCAlte Dorfstraße 11 

18184 Neu Broderstorf

GICON Bioenerji MMC

GICON-un qonaq və poçt ünvanı

BGD – 

Drezdendəki BGD-torpaq və qrunt suları laboratoriyası MMC

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

Dr. Kühner MMC 

Ortsteil Wolfen

Greppiner Straße 6

06766 Bitterfeld-Wolfen

GICON


Großmann Ingenieur Consult MMC

GICON- nun Almaniyadakı filialları 

və büroları 

Berlin


Bitterfeld-Wolfen

Cottbus


Erfurt

Freiberg


Kiel

Konstanz


Leipzig

Nürnberg


Rostock

Schwedt


 

GICON – Großmann Ingenieur Consult MMC-nin sahibi və içraçı direktoru:  Prof. Dr.-Ing. habil. Yoxen Qrossmann

Registrasiya qərarı: Drezden sahə bölməsi, registrasiya nömrəsi: HR 10679

GICON Großmann Ingenieur Consult MMC 

Tiergartenstraße 50  

Idarəyə rəhbərlik, qəbul, 

mühasibat şöbəsi 

Qonaq ünvanı:

Tiergartenstraße 50

01219 Dresden

Telefon +49 351 47878-0

Telefax +49 351 47878-78

Tiergartenstraße 48 

Mühəndislər üçün şöbələr, 

laboratoriya

Poçt ünvanı:

Tiergartenstraße 48

01219 Dresden

info@gicon.de

www.gicon.de10/2011

Şəkillər: 

GICON, 

Simone 


Kuehn, 

iStockphoto, 

Areva 

Wind 


/ Jan 

Oelker 


2010 


Yüklə 3,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə