Reviziya tarixi: 01/01/2014 Antikorroziv Adhesive Primer Bitum əsaslı maye qrunt Ünvan: Bakı şəhəri, Albalıq qəs. Sifariş üçün əlaqə nömrəsiYüklə 82,26 Kb.
tarix26.05.2018
ölçüsü82,26 Kb.
#46089

REVIZIYA TARIXI: 01/01/2014

Antikorroziv Adhesive Primer

Bitum əsaslı maye qrunt Ünvan:

Bakı şəhəri, Albalıq qəs.

Sifariş üçün əlaqə nömrəsi:

(+994 12)453 90 50

Fax: (+994 12)453 90 33

E-mail: office@nb group.az

www.nbgroup.az


Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Bir komponentli təbii bitum və alkid əsaslı, korroziya və biokorroziya inqibitorları ilə zənginləşdirilmiş qoruyucu astar qat boyadır.

________________________________________________________________________Tətbiq_sahəsi'>______________________________________________________________________

Tətbiq sahəsi:
Boruların ümumi izolyasiya sistemlərində polivinilxlorid (PVX) və poletilen(PE) izolyasiya lentlərininin və sairə izolyasiya materiallarının altından antikorroziv qoruyucu astar qat boya kimi istifadə edilir.

______________________________________________________________________
Texniki göstəricilər:
Rəngi: Qara

Parlaqlıq dərəcəsi: Qeyri parlaq( mat).

Quru çöküntü: 61±1% (ağırlıqca), 49±1% (həcmсə).

Qalınlıq: 50-75 mikron quru halda qalınlıq, yaş halda 100-150 mikron qalınlığa ekvivalentdir.

Nəzəri sərf norması: 9,8m2/litr ( 50 mikron quru film)

Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.

Rəngləmə: Hava ilə püskürtmə,havasız püskürtmə, yastı və diyircəkli fırça ilə.


Quruma müddəti:

Temperatur quruma tam quruma polimer İzolent qatının

müddəti müddəti boruya sarinma zamanı

_____________________________________________________________________

100С 6 saat 24 saat 6 saat sonra

150С 4 saat 18 saat 4 saat sonra

250С 2 saat 12 saat 2 saat sonra

400С 1 saat 6 saat 1 saat sonra


Tənzimləyici məlumatlar:

Alışma temperaturu: 260C

Məhsulun sıxlığı : 1,08±0,002 kq/litr.

UAB(uçucu üzvi birləşmələr) 462 q/litr (UK-PG6/23(92)

Boruların istismar müddəti bilavasitə izolyasiya işlərinin aparılmasından

və izolyasiya materialların keyfiyyətindən asılıdır. Boruların izolyasıyası

mərhələlərlə aparılır:


  • Metal boru səthinin saf dəmirə qədər təmizlənməzi;

  • Boru səthinin maye antikorroziv qruntla astarlanması;

  • İzolyasiya lentin boruya sarınması;

Hər mərhələ başa çatdıqda işin keyfiyyətinə ciddi nəzarət edilməlidir, çünki hər əvvəlki mərhələnin keyfiyyətsiz aparılmasını sonda yoxlamaq mümkün olmadığından, bütovlüklə izolyasiya işlərini heçə gətirir.

Yeni qurulmuş metal boru səthinin hazırlanması:

Antikorroziv Adhesive Primer vurulmazdan əvvəl borunun səthi yağlardan, yağ-sürtkü materiallarından, nəmdən, və sairə substansiyalardan maksimum təmizlənməlidir:  • Boru səthinin üzəri paslı olduqda mexaniki üsulla metallik fırçalarla yaxud abrazivlə təmizlənməlidir. Abrazivlə təmizləmə dərəcəsi Sa2.5 (İSO 8501- 1: 1988) uyğun olmalıdır. Antikorroziv Praymerin səthə mohkəm yapışmasını təmin etmək üçün səth məsaməli olmalıdır.

  • Abrazivlə təmizləmə zamanı metalın səthində deffekt aşkarlanarsa həmin sahələr məcun ilə doldurulmalı, və hamarlanmalıdır.

  • Boru səthi təmizləndikdən dərhal sonra maye qruntla astarlanmalıdır.Köhnə boru səthinin bərpası və hazırlanması:

Borunun üzərində köhnə və yaxud zədələnmiş izolyasiya materialları olduqda səthin təmizlənməsi hissə-hissə aparılır:  • Seçilmiş hissə yüngül odla 60-700C temperatura qədər qızdırılır və borunun üzərində olan köhnə və ya zədələnmiş polimer izolyasiya lentləri bıçaqla kəsilib tamamilə götürülür. Boru səthinin təmizlənməsinə məsuliyyətlə yanaşaraq zədələnməsinə yol verilməməlidir

  • səth yağlardan, yağ-sürtkü materiallarından, nəmdən, və sairə substansiyalardan maksimum təmizlənməlidir:

  • Boru səthi təmizləndikdən dərhal sonra maye qruntla astarlanmalıdır.

Qruntla astarlanma:

Antikorroziv Adhesive Praymer boru səthinə təmizləmə işlərindən dərhal sonra vurulmalıdır. Qruntla astarlanmamış boru səhərə qaldıqda səthi bir daha yenidən təmizlənməlidir. Antikorroziv Praymer boru səthinə hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə, yastı və diyircəkli fırça ilə vurulur. Yastı fırça ilə rəngləmə yalnız kiçik hissələrdə aparılır.Həlledici: Azpol sintetik tiner

Təmizləyici: Azpol sintetik tiner

Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsini borudan,tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanlıq Azpol Sintetik Tiner vasitəsilə tam yuyulmalıdır. Artıq qalan maye qrunt qablaşdırılır, qapaqla qapanır və sahədən uzaqlaşdırılır. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları tələblərinə uyğun, tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalıdır.Məhsulun xüsusiyyətləri:

Antikorroziv Adhesive Praymer bir komponentli təbii bitum və alkid əsaslı, korroziya və biokorroziya inqibitorları ilə zənginləşdirilmiş qoruyucu astar qat boyadır. Metal boru səthlərinin aqressiv aktiv mühitlə təmasda olmasının qarşısının alınması üçün təklif olunur. Boya səthə 50-75 mikron quru film qalınlıgında tətbiq edilir. Növbəti qatın çəkilmə ehtiyacı astar qata olan fiziki və kimyəvi təsirlərdən asılıdır.

Rəngləmə zamanı ətraf mühitin nəmliyi 65%-dan yüksək , temperaturu isə 100C-dən aşağı olmamalıdır. Yağışlı havada boya vurula bilməz. Rənglənən səthin temperaturu şeh düşmə nöqtəsindən 30C yüksək olmalıdır.

Antikorroziv Adhesive Praymer astar boya ilə rənglənmiş metal səthin üzərindən polivinilxlorid (PVX) və poletilen (PE) izolyasiya lentləri və sairə izolyasiya materialları tətbiq edilə bilər.Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:

Antikorroziv Adhesive Praymer əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar da təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrılır. Belə hallarda xüsusi

qoruyuculardan və havalandırıcı sistemindən istifadə edilməlidir.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:

Simvol: Xn,F

Təhlükə xəbərdarlıqları: R 11-15-20/21/22

Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları: S 16-20/21-24/25-38Məhsulun qablaşdırılması:

Qablaşdırma: 200 litrlik çəlləkdə - 190 kg (netto)


İstifadəyə yararlılıq müddəti: 250C-də minimum 12 ay,sonra mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.

Saxlama şəraiti: Havalandırıcı ilə təmin olunan anbarlarda ,quru və qaranlıq yerdə, isti və alovdan uzaqda.


Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatlarla tam taniş olmalıdır. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatlarla tanış olması vacibdir.
AZPOL ADHESİVE ANTİCORROSİVE PRİMER

PRODUCT DESCRIPTION:

This is a single component natural bitumen and alkyd based protective primer paint enriched with corrosion and bio-corrosion inhibitors.INTENDED USES
It is applied as anti-corrosion protective primer paint under the PVC and polyethylene insulating tapes and other insulating materials in general isolation systems of pipes. 
PRODUCT INFORMATION
Color black

Gloss level matte

Volume Solids 49 ± 1% by volume, 61 ± 1% by weight

Typical Film Thickness 50-75 microns dry ( 100-150 microns wet)

Theoretical Coverage 9.8 m²/litre at 50 microns dft, allow appropriate loss factors

Practical Coverage Allow appropriate loss factors

Method of Application Airless Spray, Air Spray, Brush, Roller
DRYING INFORMATION

Temperature Touch Dry Hard Dry10 °C 6 hours 24 hours 36 hours not limited

15 °C 4 hours 18 hours 30 hours not limited

25 °C 2 hours 12hours 24 hours not limited

45 °C 1 hours 6 hours 20 hours not limited


REGULATORY DATA

VOC 462 gr/lt (UK-PG6/23(92))

Product Weight 1.08±0,002 kg/l

Flash point (Typical) 26°C
SURFACE PREPARATIONS
All surfaces to be coated should be clean, dry and free from contamination. Prior to paint application all surfaces

should be assessed and treated in accordance with ISO 8504:2000.

Round all welds, sharp edges and prominences to a smooth curve and remove all weld spatter before blast cleaning. Abrasive blast clean to Sa2½ (ISO 8501-1:2007)..
APPLICATION
The useful lives of tubes depend on insulation process and quality of the insulating materials. Tube insulation carried out in stages:

-       Cleaning up the surface of metal tube till pure iron;

-       Covering the surface of the tube with the anticorrosive liquid adhesive:

-       Reaping insulating ribbon to the tube;

The quality of the process must be checked at the end of each stage, because its impossible to check further and the low quality of each stage could affect badly to the whole insulation process

Reconstruction old tube surface:

If there is old or damaged insulating materials on the tube then surface cleaning is carried out in installments:

- The selected part must be heated up to a temperature of 60-700C in the low fire and old or damaged polymer insulating ribbon on tube must be cut and taken off.

- Surface must be cleaned up from oil, oil-lubricants, moisture, and other substances.

- After cleaning the surface of the tube it must be Covered with liquid anticorrosive soil immediately   


Thinner

Azpol Synthetic thinner

DO NOT thin more than allowed by local environmental legislation.
Cleaner

Azpol Synthetic thinnerWork Stoppages and Cleanup

Thoroughly flush all equipment with Azpol Aztiner. All unused material should be stored in tighly closed containers. Clean all equipment immediately after use with Azpol Aztiner.


SAFETY

Symbol: Xn, F

Risk notifications: R 11-15-20/21/22

Safety notifications: S 16-20/21-24/25-38


Packaging

Packed in 200-liter barrels. Nett -190 kg.Storage

Shelf Life 12 months minimum at 25°C. Store in dry, shaded conditions away from sources of heat and ignition.
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА AZPOL НА

КЛЕЯЩЕЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный природный битум и защитная грунтовая краска на алкидной основе, обогащенная ингибиторами коррозии и био-коррозии.НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется в качестве антикоррозионной защитной грунтовой краски под ПВХ и полиэтиленовые изоляционные ленты, и другие изоляционные материалы в общих системах изоляции труб.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цвет черный

Уровень блеска матовый

Сухой остаток 49 ± 1% по объему, 61 ± 1% по весу

Рекомендуемая толщина пленки 50-75 микрон в сухом состоянии ( 100- 150 микрон во влажном состоянии)

Теоретическая укрывистость 9.8 м²/литр при 50 микрон с учетом соответствующих факторов потерь

Практическая укрывистость С учетом соответствующих факторов потерь

Способ применения Безвоздушное распыление, Воздушное распыление, Кисть, Валик
ДАННЫЕ О ВЫСЫХАНИИ

Температура Сухой на ощупь Окончательно сухо10 °C 6 часов 24 часа 36 часов неограниченно

15 °C 4 часа 18 часов 30 часов неограниченно

25 °C 2 часа 12 часов 24 часа неограниченно

45 °C 1 час 6 часов 20 часов неограниченно


НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

СЛВ 462 г/л (UK-PG6/23(92))

Вес продукта 1.08±0,002 кг/л

Температура воспламенения (типичная) 26°C
.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Все поверхности, которые должны быть покрыты, должны быть чистыми, сухими и очищенными от загрязнений. Перед нанесением покрытия все поверхности должны быть осмотрены и обработаны в соответствии с ISO 8504: 2000.

Отшлифуйте все сварные швы, острые кромки и выступы до гладкости поверхности и удалите все сварочные брызги перед струйной очисткой. Абразивоструйная очистка до Sa2½ (ISO 8501-1:2007).. Абразивоструйная очистка до Sa2½ПРИМЕНЕНИЕ
Срок службы труб зависит от процесса изоляции и качества изоляционных материалов. Изоляция труб осуществляется в несколько этапов:

-       Очистка поверхности металлической трубки до чистого железа;

-       Покрытие поверхности трубки антикоррозийным жидким клеем;

-       Нанести изоляционную ленту на трубу;

Качество процесса должно быть проверено в конце каждого этапа, потому что его невозможно проверить позже и низкое качество каждой стадии может повлиять на весь процесс изоляции

Реконструкция поверхности старой трубы:

Если на трубе есть старые или поврежденные изоляционные материалы, то очистка поверхности осуществляется по частям:

-  Выбранная часть должна быть нагрета до температуры 60-70°C при слабом огне и старые или поврежденные полимерные изоляционные ленты на трубе должны быть срезаны и сняты.

- Поверхность должна быть очищена от масла, смазочных материалов, влаги и других веществ.

- После очистки поверхности трубы она должна быть покрыта жидким антикоррозионным грунтом немедленно   
Растворитель

Синтетический растворитель Azpol

НЕ разбавляйте более чем дозволено местным природоохранным законодательством.
Моющий состав

Синтетический растворитель AzpolОстановки в работе и очистка оборудования

Тщательно промойте все оборудование растворителем Azpol Aztiner. Весь неиспользованный материал следует хранить в плотно закрытой таре. Промывайте все оборудование сразу после использования растворителем Azpol Rapid.


БЕЗОПАСНОСТЬ

Символ: Xn, F

Уведомления об угрозах: R 11-15-20/21/22

Уведомления о безопасности: S 16-20/21-24/25-38


Упаковка

Упаковано в 200-литровые баррели. Нетто -190 кг.Хранение

Срок годности 12 месяцев минимум при 25°С. Хранить в сухом, темном месте вдали от источников тепла и возгорания.

Yüklə 82,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə