Sadizm Sadizm, en yaygın cinsel sapıklıkların başında gelir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Adını; çokYüklə 27,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.09.2017
ölçüsü27,25 Kb.
#1371


Psikoterapist CEM KECE

www.cemkece.com.trSadizm

Sadizm, en yaygın cinsel sapıklıkların başında gelir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Adını; çok

yönlü sapkınlıkları olan, eserlerinde bolca canilik unsurları bulunan, yazdıkları ve yaşadıkları ile

sadizme tam bir model olan Fransız yazar Marquis de Sade’dan almıştır.

Sadizm; bir başkasına fiziksel ve ruhsal acılar çektirme, eziyet etme yoluyla cinsel heyecan ve zevk

duyma biçimidir. Sadist kişi karşısındakini acı içinde görmeden, o kişinin çığlıklarını duymadan cinsel

bakımdan heyecanlanamaz; bu nedenle karşısındakine eziyet verir, işkence eder, fiziksel ve ruhsal

olarak canını yakar. Bazen bu eylemler tecavüzle ve cinayetle bile sonuçlanabilir. Bu nedenle

sadistler toplum için tehlikelidir ve mutlaka psikiyatrik tedavi görmeleri gerekir. Sadistlerin yüzde

85’i heteroseksüeldir ve sadistik davranışlar daha çok erkeklerde görülür.SADİZMİN BİR ÇOCUĞUN İÇİNDE DOĞUŞU…

Sadizmin altında yatan baskın duygular değersizlik, aşağılık ve sevilmeme duygularıdır. Sadistlerin

tüm ruhlarının bu duygularla kaplı olmasının nedeni ise çocukluk dönemlerindeki aile yapıları ve

yaşantılarıdır. Çocukken fiziksel ya da ruhsal şiddet görenler, taciz veya tecavüze uğrayanlar

değersiz olduklarını ve sevilmediklerini düşünürler. Bu olumsuz düşüncelerin olumsuz duyguları,

ruhlarını bir sarmaşık gibi sarar. Bu çocukların ilerleyen yıllarda kendilerine yapıldığı gibi başkalarına

şiddet uygulaması, eziyet vermesi, zorbalık etmesi veya tecavüz etmesi kaçınılmaz olur.

HAKİMİYET VE KONTROLÜN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI...

Evde hâkimiyet kurmak, sözünü herkese geçirmek, ev halkını idare edebilmek için çocuğu dövmeyi,

tokatlamayı, kırbaçlamayı, hakaret etmeyi, fiziksel olarak cezalandırmayı tek çare olarak gören ve

alışkanlık haline getiren anne ve babalar var. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar otoriteyi,

hâkimiyeti, sözü dinlenir olmayı ve istediğini yapabilme hakkına sahip olmayı fiziki ve ruhsal acı

vermekle bağdaştırabiliyor. O çocukların zihninde, acı veren kişilerin; güçlü ve üstün kişiler olduğuna,

isteklerini bu şekilde elde ettiklerine dair bir bilgi kodlanabiliyor. Aile ortamında eziyete maruz kalan

çocuklar, başka bir alanda veya ortamda eziyet eden kişi konumuna geçmeye çalışıyor. Örneğin bazı

çocuklar sadist eğilimlerini sineklerin kanadını kopararak gösterebiliyor. Sineklerin uçamadıklarını

görünce kendini güçlü hissediyor, sineği parmağıyla ezip öldürdüğünde ise sineğin yaşam hakkının

bile kendi elinde olduğunu görüyor ve içinde daha da büyük bir güç beliriyor. Suç işleyecek olursa

ailesi tarafından parmaklarının kibrit ateşiyle yakılacağı ile tehdit edilen bir çocuğun zihninde, suç ve

yakma cezası birlikte kodlanabiliyor. Bahçeden eve yol yapan bir karınca sürüsünü gören bu çocuğa

göre karıncalar suç işlemektedir ve yakılarak cezalandırılmalıdırlar. Kibrit ateşi ile tüm karınca

sürüsünün yandığını gören çocuk; içinde büyük bir güç hisseder, çünkü artık cezalandırılan değil,

cezalandıran konumundadır. Bu çocuklar tüm ezilmişliklerini, silikliklerini ve güçsüzlüklerini sineklere

ve karıncalara yüklemiştir ve bu hayvanlarla birlikte kendi zayıflıklarını da yok etmiştir. Yani kendi

içlerinden sökmek istedikleri şeyleri başka bir varlığın üzerinde yok etme eğilimindedirler. Bu

çocuklar tedavi edilmezlerse ilerleyen yıllarda güçlü taraf olabilmek için sadist eylemlerini kişiler

üzerinde de uygulamaya devam edebiliyor. Güçlü taraf olmak, güçsüz taraf olmamak ya da

kendilerini korumak için… Yani kendilerine yapılmasından korktukları şeyleri, kendileri başkalarınayaparlarsa korkulacak bir şey kalmayacağını da düşünebiliyorlar. Dövülmekten korkuyorlarsa

dövülmemek için kendileri dövüyor, hakarete uğramaktan korkuyorlarsa hakarete uğramamak için

kendileri hakaret ediyor. Böylece kendi güvenlikleri ve üstünlükleri sağlanmış oluyor.

SADİST EYLEMLERE SÜRÜKLEYEN KUVVET ÖZLEMİ…

Bir başkasının çektiği acıdan zevk duymak, hatta cinsel zevk alabilmek için bir başkasına acı

vermeye ihtiyaç duymak birçoklarının algılayabileceği bir şey değildir. Sadizm acı vermekten geçse

de kök nedeni “acı verme isteği” değil, “kuvvet özlemi”dir. Sadist kişi; bir başkasına eziyet edip o

kişinin acı çektiğini gördüğünde aslında sadece kurbanın acısından veya çığlıklarından dolayı

                               1 / 3
Psikoterapist CEM KECE

www.cemkece.com.tr

heyecanlanmaz, kendi kuvvetinin onaylanıyor olmasından dolayı daha çok heyecanlanır. Yani

kurbanın acısında kendi kuvvetini görür. O acı, kendi kuvvetinin ispatıdır. Bir başkasına acı

verebildiğine göre kuvvetli olduğunu düşünür. Karşısında acılar içinde kıvranan kişi kendi eseridir,

kendi kuvvetinin sonucudur. Onun acısı, korkusu, dehşeti ne kadar güçlüyse kendi de o oranda

güçlüdür. Sadist; korku dolu bakışlar göremediği ve karşısındaki kişinin acısına tanık olamadığı

sürece cinsel münasebette bulunamaz. Cinsel gücünün var olabilmesi için cinsel eşini her bakımdan

güçsüz duruma getirmesi ve kendi kuvvetini ispat etmesi gerekir. Karşısındakinin çaresizliğini ve

kendi hâkimiyetini görünce kendi canının yanmayacağına emin olur, kendini emniyette hisseder,

kendine olan güveni artar, bu durumdan tatmin olur ve cinsel hisleri harekete geçer, ancak o zaman

cinsel ilişkiye girebilir. Tüm bunlar sadistlerin aslında çok zayıf kişiler olduğunu, kendi silikliklerini ve

zayıflıklarını gizlemek için sadist eylemlerde bulunduklarını gösterir. Zaten ancak zayıf kişiler,

kuvvetlerinin ispatına ihtiyaç duyar.SADİST EYLEMLERE SÜRÜKLEYEN DEĞERLİ OLMA ÖZLEMİ…

Sadist deyince zihinlerde cinsel birleşmeden önce eşini kırbaçlayan, tokatlayan, boğmaya çalışan ya

da bedenine küçük bıçak darbeleri atan ve fiziksel olarak acı vermekten zevk alan kişiler canlanır.

Yani sadizmin sadece fiziki acı vermekten geçtiği sanılır. Oysa karısına sürekli bağıran, onunla alay

eden, ona hakaret eden, onu aşağılayan, herkesin önünde onu rezil etmeye çalışan, tüm bunlardan

zevkli bulan ve duygusal olarak acı vermekten zevk alan erkek de aynı derecede sadisttir. Bu tür

sadistlerin ise en baskın duygusu aşağılık duygusudur. Kendilerini sevilmeye layık görmedikleri,

değersiz hissettikleri, aşağı buldukları için bu şekilde karılarını cezalandırırlar ve onlara karşı üstün

gelmeye çalışırlar. Karılarını daha aşağı duruma çekerek, onları değersizleştirerek ve hissi bakımdan

zedeleyerek kendilerinin daha önemli olduğunu düşünürler, güç kazanmış gibi hissederler ve böylece

tatmin olurlar. Fiziksel ya da ruhsal tüm sadistik eylemler, güçlü ve bağımsız gibi davranan

sadistlerin zayıflıklarının, güçsüzlüklerinin ve çaresizliklerinin göstergesidir. Bu kişiler sadist

davranışları sergilemediklerinde yani bir başkasına egemen olamadıklarında yalnız ve yalıtılmış

durumda olurlar.TECAVÜZLE SONUÇLANAN SADİZM…

İçi değersizlik, sevilmeme, beğenilmeme duyguları ile kavrulan erkek sadist; cinsel eş olarak

arzuladığı kadının, kendiyle ilişkiye girmeyi gerçekten isteyeceğini ummaz. Nasıl olsa kabul

edilmeyecektir, olumlu yanıt almayacaktır, ayrıca gücü olan kişi her hakka da sahip olur. Bu yüzden

kadından istediği şeyi, gücünü kullanarak zorla elde etmeye çalışır. Cinsel eş olarak arzuladığı

kadının düşüncelerini önemsemez. Kadına yapacağı şeylerden kadının hoşlanıp hoşlanmayacağını

umursamaz, ondan hoşgörü beklemez. Kadını tam bir çaresizlik içine sokup, ona fiziki bakımdan tam

olarak hâkim olana dek kadına eziyet eder. Kadına acı çektirirken aslında zevk almasını engelleyen

suçluluk duygusundan kurtulmaya çalışır. Kadın kendisine karşı koydukça suçluluk duygusu bir türlü

içinden sökülmez. Fiziksel bakımdan büyük zarar gören kadın artık etkisiz hale gelir. Sadist,

kurbanının bu durumda kendini bağışladığını düşünür ve suçluluk duygusundan kurtulur, sonrasında

ise cinsel heyecanını doyurmaya odaklanır. Çocukluğunda tecavüze uğramış olan erkeklerin bir kısmı

ise “tecavüz edilen çocuk”olduklarını yadsımak için yetişkinlik dönemlerinde kendileri de tecavüz

ederler. Kendilerini, kendi tecavüzcüleri ile özdeştirirler, böylece kendilerini artık tecavüz edilen

değil, tecavüz eden kişi olarak görürler.

SADİZMİN TANI ÖLÇÜTLERİ...

Küçük bir parça sadizm sağlıklı kişilerin de içinde vardır. Sağlıklı bir cinsel ilişkide çiftlerin belli bir

seviyede sadizm ve dolayısıyla mazoşizm oyunları oynaması doğaldır ve bu oyunlar ilişki içinde

heyecanı artırır. Sevişme esnasında erkeğin kadınını hafifçe ısırması, kadının kalçalarına hafifşaplaklar atması, kadının saçını hafifçe çekmesi ilişkiyi renklendiren, masum oyunlardır. Erkek,

kadınına hafifçe acı verdiğinde “sana acı verecek güce sahibim, yani seninle seks yapabilecek güce

sahibim” demek istiyordur. Bu gibi oyunlar sadist eylemler olarak değerlendirilmez. Tedavi edilmesi

gereken sadizm tanısının konması için ölçütler ise şunlardır:(1) En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin,

                               2 / 3Psikoterapist CEM KECE

www.cemkece.com.tr

başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi (hakaret etme de içinde olmak üzere)

eylemi (taklit değil gerçeği) ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya

da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması ve (2) kişi, buna onay vermeyen birine karşı

bu cinsel dürtülerine göre davranması ya da kişinin cinsel dürtüleri ya da düşlemleri (fantezileri)

belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası sorunlara neden olması durumunda sadizm tanısı konur.

Yayınlanma tarihi: 19.02.2015

Makale adresi: http://www.cemkece.com.tr/m-sadizm.html

Web : http://www.cemkece.com.tr

Facebook: http://facebook.com/drcemkece

Twitter: http://twitter.com/drcemkece

Google+: https://plus.google.com/114707731481596974039

Instagram: http://instagram.com/drcemkece

Youtube: http://youtube.com/user/cisedorgtr

RSS: http://feeds.feedburner.com/drcemkece

                               3 / 3Yüklə 27,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə