Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyətiYüklə 171,87 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü171,87 Kb.
#42451


1

Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti 

forması hansı idi?     a)Titul.     b)Soyurqal.     c)İqta.     d)İcma.     e)Vəqf.

2

Qaraqoyunlu dövlətinin meydana gəlməsindən neçə il sonra Ağqoyunlu dövləti iki hissəyə parçalandı. A)83. B)70. C)69. D)90. E)75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3

Atabəy Özbəknə zaman xarəzmşahlarıdan asılılığı qəbul etdi?   A)1210-1215-ci illər               B)  1230-1231-cu illər              C) 1217-1218-ci ildə                                           

D)1211-1212-ci illər                E)1136-1225-ci illər

4

1357-ci ildə Qızıl orda xanı Canı bəyin Azərbaycana yürüşünün nəricəsi nə oldu?     a)Hülakülər dövləti yarandı.     b)Çobani əmrlərinin yeni ağalıq 

dövrü başlandı.     c)Hülakülər dövləti süquta uğradı.     d)Məlik əşrəfin 

hakimiyyəti bərpa edildi.     e)Azərbaycanda Cəlarilərin hakimiyyətinə son 

qoyuldu.


5

Ağqoyunlulara qarşı mübarizəyə rəhbərlik etmək üçün Qaraqoyunlu Əmirləri 

hansı tədbirlərə əl atdılar.  A) Şeyx Heydərlə ittifaqa girdilər  B)Əbu Səidlə 

ittifaqa girdilər.  C)Həsənəlini Maku qalasından azad etdilər.  D) Toplaşıb 

aralarından birini rəhbər təyin edirlər.  E) Həsən Əli ilə müqavilə bağladılar

6

Cahanşah köçəri əyyanlara qarşı mübarizə zamanı kimlərə arxalanırdı? A) Teymurilərə arxalanır  B)Şirvanşahlara arxalanır  C)Oturaq əyyanlara 

arxalanırdı  D) Yerli feodallara arxalanırdı.  E)Kəndlilərə arxalanırdı

7

1385-ci ildə 90 minlk ordu ilə Dərbənddən Şirvana soxuldu və Təbrizə yaxınlaşdı. Təbrizlilər şəhərin müdafiəsinə qalxdılar, şəhərdə xəndəklər 

qazıldı, küçə səngərləri yaradıldı   .................  Danışıqlar aparmağa məcbur 

oldu.  A) Teymur   B) Sultan Hüsen  C)Sultan Əhməd  D) Qara Yusif  E)  

Toxtamış


8

Qazan Xanın İslahatları nəticəsində. 1.Monqol əyanlarının özbaşınalığına 

son qoyuldu. 2.Yerli əyanlar sıxışdırıldı. 3.Ölkədəki iqtisadi böhrana son 

qoyuldu. 4.İslam dini sıxışdırıldı. 5.Yeni vergi sistemi müəyyənləşdirildi. 

A)1,3,5. B)2,4,3. C)2,3,4. D)1,4,2. E)1,5,4.     

9

1235-ci ildə Monqollar hansı şəhəri yandırıb əhalisini qılıncdan keçirdilər? A)Gəncə. B)Şəmkir. C)Bakı. D)Təbriz. E)Marağa.   

10

İntibah dövründə Azərbaycan memarlığının ən görkəmli nümanyəndəsi kim idi?     a)Mücürəddin Beyləqani.     b)Məsud Davud oğlu.     c)İbrahim 

Osman oğlu.     d)Əcəmi Naxçıvani.     e)Əbubəkir Şirvani.

11

İlk əvvəllər Albaniyada xristianlıq necə yayılırdı? А)Zorla. B)Azad surətdə. C)Qılınc gücünə. D)Könüllü. Е)Təbliğatla.     

12

”Toxa əkinçiliyi” hansı dövrdə yüksək inkişaf etmişdir? A)Paleolit. B)Mezolit. C)Neolit. D)Eneolit. E)Tunc dövrü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13

Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında tarixi fərman nə vaxt imzalanmışdır? А) 17 dekabr 1997. B)10 iyun 1996. C)5 aprel 1999. D)26 mart 1998. Е)16 

sentyabr 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
14

İlham Əliyev neçənci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sədr 

müavini və Büro üzvü seçilmişdi? А)May 1999. B)Yanvar 2003. C)Dekabr 

2000. D)Avqust 2002. Е)Noyabr 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15

AXC hərbi nazirinin “34 saylı əmri” ilə Azərbaycan dili orduda dövlət  dili qəbul edildi? A)27 dekabr 1918. B)30 fevral 1919. C)7 noyabr 1918. D)8 

dekabr 1920. E)5 may 1919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16

Azərbaycan Cumhuriyyəti Qarabağ məsələsində onun daxili işlərinə qarışmamaq tələbi ilə Ermənistana nə vaxt  nota göndərdi? A)21 yanvar 

1919. B)28 may 1919. C)4 iyun 1919. D)18 iyun 1919. E)9 avqust 1919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

17

XIX əsrin 20-30 cu illərində Şimali Azərbaycan xanlıqarını əvəz edən idarə usulu. A)Canişinlik. B)Camaatlıq. C)Komendant. D)Kollegiya. E)Zemstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

18

“Ermənilərin oyuncaq Dağlıq Qarabağ respublikası” yarandıqdan sonra Azərbaycan AS. DQMV –nin statusunu nə vaxt  ləğv etdi? А)8 sentyabr  

1991. B)19 oktyabr 1991. C)26 noyabr 1991. D)22 dekabr 1991. Е)11 yanvar 

1992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

19

Rus qoşunlarının xəzərsahili vilayətlərdən çıxarılmasından neçə il sonra general Zubovun qoşunu Azərbaycana daxil oldu. А)74 il. B)13 il. C)61 il. 

D)51 il. Е)71 il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20

1806-cı ildə Şəkidə baş vermiş üsyanın əsas səbəbi. A)Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın və ailə üzvlərinin ruslar tərəfindən öldürülməsi. 

B)Zubovun qoşunlarının Şəkidəki özbaşınalığı. C)II Yekatirinanın tələbi ilə 

vergilərin artırılması. D)Səlim xanın vergi siyasəti. E)Abbas Mirzənin 

başçılıq etdiyi İran ordusu tərəfindən rus qoşunlarının məğlubiyyəti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21

Qaraqoyunlu dövlətinin meydana gəlməsindən neçə il sonra Ağqoyunlu dövləti iki hissəyə parçalandı. A) 83 B) 70  C) 69 D) 90 E) 75

22

Təbriz xanlığındakı  Türkmənçay kəndində bağlanan müqavilə neçə maddə idi? А) 12 maddə B) 13 maddə C) 14 maddə  D) 15 maddə Е) 16 maddə

23

İşğal olunmuş Azərbaycan ərazisində işğalçı ordunun dərhal çıxarılması haqqında BMT Təhlükəsizlik şurası neçənci ildə 4 qətnamə qəbul etdi? А) 28 

sentyabr 1996 B) 6 avqust 1995 C) 1 mart 1996 D) 15 sentyabr 1997 Е) 30 

aprel 1993

24

Şeyx Heydərin məğlub olduğu döyüş. A) Şəməsi B) Həmadan C) İsfahan D) Şahdağ E) Muş

25

Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisində ilk dəfə hərbi vəziyyət nə vaxt elan edildi ? A) 17 iyun 1918  B) 20 iyun 19181 C) 23 iyun 1918 D) 26 iyun 1918 

E) 29 iyun 1918

26

"Toxa əkinçiliyi” hansı dövrdə yüksək inkişaf etmişdir? A) Paleolit B) Mezolit C) Neolit D) Eneolit E) Tunc dövrü


27

Azərbaycanın soyqırımı haqqında tarixi fərman nə vaxt imzalanmışdır? А)  

17 dekabr 1997 B) 0 iyun 1996 C) 5 aprel 1999 D) 26 mart 1998 Е) 16 

sentyabr 1993

28

İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sədr müavini və Büro üzvü seçilməsi? А) May 1999 B) Yanvar 2003 C) Dekabr 2000 D) 

Avqust 2002 Е)Noyabr 2001

29

AXC hərbi nazirinin “34 saylı əmri” ilə Azərbaycan dili orduda dövlət  dili qəbul edildi? A) 27 dekabr 1918 B) 30 fevral 1919 C) 7 noyabr 1918 D) 8 

dekabr 1920 E) 5 may 1919       

30

Azərbaycan Cumhuriyyəti Qarabağ məsələsində onun daxili işlərinə qarışmamaq tələbi ilə Ermənistana nə vaxt  nota göndərdi? A) 21 yanvar 

1919 B) 28 may 1919 C) 4 iyun 1919 D) 18 iyun 19191 E) 9 avqust 1919

31

Naxçıvan şəhərinin ən yüksək tərəqqi dövrü hansı hökümdarın dövrünə təsadüf edir?     a)Şəmsəddin Eldənizin     b)İraq Səlcuq sultanlığının 

hökümranlığı dövrünə     c)Atabəylər Əbu Bəkirin hakimiyyəti dövrünə     

d)Özbəyin dövrünə     e)Monqol yürüşü dövrünə

32

XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın Dərbənddən sonra ikinci mühüm liman şəhəri hara idi?     a)Abaskun     b)Bakı     c)Şabran     d)Astara     e)Rəşt

33

Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin əsası nə vaxt qoyulub?     a)Şəmsəddin Eldənizin Arana hakim təyin olunması nəticəsində     b)Sultan II Toğrulun 

oğlu Arslan şahın Azərbaycana hakim təyin olunması ilə     c)Şəddadilər 

dövlətinin süqutu nəticəsində     d)Qaratəkinin başçılığı ilə Səlcuq türklərinin 

Azərbaycana yürüşü nəticəsində     e)Monqol yürüşlərinin nəticəsində

34

1048-ci ildə Səlcuq-Azərbaycan türk orduları kimi məhv etdilər?     a)Bizansın,erməni və gürcü feodalların birləşmiş qüvvələrini     b)Qərbi 

Avropa Səlibçi dəstələrini     c)Bizans-Qərbi Avropa Səlibçi qüvvələrini     

d)Şirvanşah-Şəddadi qüvvələrini     e)Qəznəvi və Qaraxanı qoşunlarını

35

İntibah dövründə Azərbaycan memarlığının ən görkəmli nümanyəndəsi kim idi?     a)Mücürəddin Beyləqani     b)Məsud Davud oğlu     c)İbrahim Osman 

oğlu     d)Əcəmi Naxçıvani     e)Əbubəkir Şirvani

36

Gəncənin qala qapıları ilə Xudafərin körpüsünün oxşar cəhəti nədir?     a)Hər ikisinin müdafiə məqsədilə tikilməsi     b)Hər iki abidənin XI əsrdə inşa 

olunması     c)Hər ikisinin İbrahim Osman oğlu tərəfindən inşa olunması     

d)Hər ikisinin Əcəmi Əbubəkir tərəfindən inşa edilməsi     e)Hər ikisinin XII 

əsrdə tikilməsi

37

Müdafiə xarakterli tarixi memarlıq abidəsi hansıdır?     a)Mömünə xatun türbəsi     b)İbn Küseyr türbəsi     c)Qoşaminarə     d)Şəki xan sarayı     e)Qız 

qalası38

Monqol yürüşləri dövründə Azərbaycanda mövcud olan dövlətlər hansı idi?     

a)Eldənizlər və Şirvanşahlar     b)Rəvvadilər və Şəddadilər     c)Sacilər və 

Salarilər     d)Şirvanşahlar və Elxanilər     e)Eldənizlər və Elxanilər

39

Eldənizlər dövləti nə vaxt süquta uğradı?     a)Hülakülər dövlətinin yaranması ilə     b)Cəlaləddinin Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində     

c)Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü nəticəsində     d)Monqolların 

Azərbaycana ikinci yürüşü nəticəsində     e)Qızıl ordanın yürüşləri 

nəticəsində

40

1221-ci ildə monqolların Təbrizə hücumunun nəticəsi nə oldu?     a)Bütün şəhər əhalisi qılıncdan keçirildi     b)Təbrizin hakimi şəhəri düşmənə təslim 

etdi     c)Təbrizin hakimi pul,geyim və mal-qaradan ibarət xərac verməklə 

şəhəri qarətdən xilas edə bildi     d)Şəhər əhalisi qəhramanlıqla vuruşaraq 

düşmənə qalib gəldi     e)Şəhər hakiminin zülmündən bezmiş əhali 

monqollara təslim oldu

41

Azərbaycanda 1357-ci ilədək bir əsr ərzində hansı dövlət fəaliyyət göstərmişdir?     a)Eldənizlər     b)Çobanilər     c)Hülakülər     d)Cəlarilər     

e)Qaraqoyunlular

42

1357-ci ildə Qızıl orda xanı Canı bəyin Azərbaycana yürüşünün nəricəsi nə oldu?     a)Hülakülər dövləti yarandı     b)Çobani əmrlərinin yeni ağalıq 

dövrü başlandı     c)Hülakülər dövləti süquta uğradı     d)Məlik əşrəfin 

hakimiyyəti bərpa edildi     e)Azərbaycanda Cəlarilərin hakimiyyətinə son 

qoyuldu


43

1406-cı ildə Teymurilərə qarşı üsyana qalxanTəbriz əhalisi kömək üçün kimə 

müraciət etdi?     a)Şirvanşah I İbrahimə     b)Cəlari Sultan Əhmədə     

c)Qaraqoyunlu Qara Yusifə     d)Qızıl orda xanı Toxtamışa     e)Şəki hakimi 

Seyidi Əhmədə

44

Fəzullah Nəiminin hürufiliyin nəzəri əsaslarına əks olunduğu əsərin adı nədir?     a)Cavidannamə     b)Fərhadnamə     c)Sadiqnamə     d)Məqamət     

e)Dəhnamə

45

Qaraqoyunlu sülaləsinin banisi kim idi?     a)Əli Şəkər bəy     b)Qara Məhəmməd     c)Qara Yusif     d)Bayram Xoca     e)Pir Həsən

46

XV əsrin əvvələrində Teymurilərin Azərbaycandan qovulmasında həlledici rolu kim oynadı?     a)Cəlarilər     b)Qaraqoyunlular     c)Şirvanşahlar     

d)Ağqoyunlular     e)Çobanilər

47

Mərkəzi Diyarbəkr olmaqla Ağqoyunlu bəylərinin əsasını kim qoydu?     a)Uzun Həsən     b)Turəli     c)Pəhləvan bəy     d)Qara Yuluq Osman bəy     

e)Əli bəy

48

1468-1501-ci illərdə Azərbaycanda mövcud olan dövlət hansıdır?     a)Qaraqoyunlu dövləti     b)Ağqoyunlu dövləti     c)Çobanilər hakimiyyəti     

d)Elxanilər dövləti     e)Səfəvilər dövləti

49

XVII əsrin birinci yarısında iki dəfə dağılmış şəhər hanısıdır?     a)Bakı     b)Gəncə     c)Naxçıvan     d)Ərdəbil     e)Marağa


50

1734-1737-ci illərdə Nadir şaha qarşı üsyanlar harda baş verdi?     a)Astara 

və Carda     b)Şəki və Qazaxda     c)Şamaxı və Dərbənddə     d)Gəncə və 

Bakıda     e)Salyan və Qubada

51

1734-1737-ci illərdə Nadir şaha qarşı üsyanlar harda baş verdi?     a)Astara və Carda     b)Şəki və Qazaxda     c)Şamaxı və Dərbənddə     d)Gəncə və 

Bakıda     e)Salyan və Qubada

52

XVII əsrdə tikilmiş Şah Abbas (cümə)məscidi harada yerləşir?     a)Bakıda     b)Təbrizdə     c)Naxçıvanda     d)Gəncədə     e)Marağada

53

1773-cü ildə Quba xanlığı üzərinə edilmiş yürüşün iştirakçıları kim idi?     a)Qarabağ məlikləri və gürcü qoşunları     b)Azərbaycan və Dağıstanın 

54

Qarabağ xanlığlnda seperatçılıq fəaliyyətləri ilə mərkəzləşdirilmə işinə mane olan kimlər idi?     a)Xəmsə məlikləri     b)Köçəri elat tayfaları     c)Otuz ki 

55

Xanlıqlarda qoşunun əsasını nə təşkil edirdi?     a)Bəylər     b)Elatlardan toplanan maaflar     c)Yasavullar     d)Kəndxudalar     e)Rəiyətlər

56

Ağa Məhəmməd xan Qacarın yürüşü zamanı Azərbaycanın şimalında ən güclü xanlıq hansı idi?     a)Bakı xanlığı     b)Quba xanlığı     c)Şəki xanlığı     

57

1806-cı ilin oktyabr ayının 22-də Şəki yaxınılığında baş vermiş döyüşün nəticəsi necə oldu?     a)Ruslar məğlub olaraq geri çəkildələr     b)Ruslar 

58

Talış xanlığının Rusiya tərəfindən işğal edilməsində həlledici döyüş hansıdır?     a)Qarababa     b)Şəmkir     c)Aslandüz     d)Cavanbulaq     

59

Şimali Azərbaycanda Rusiya işğalından sonra yaradılmış hərbi idarəetmə sistemi necə adlanır?     a)Əmirli sistemi     b)Komendant idarə üslubu     

60

Ermənilərin şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi hansı müqavilənin şərti olmuşdu?     a)Rəşt müqaviləsinin     b)Türmənçay müqaviləsinin     

c)Gəncə müqaviləsinin     d)İstanbul müqaviləsinin     e)Gülüstan 

müqaviləsinin

61

Babilər hərəkatı kimı qarşı yönəlmişdir?     a)Feodallara,şah rejiminə və kəndlilərə qarşıb)Feodallara,ali ruhanilərə və xarici kapitala qarşı     c)Xarici 

62

Azadlığı sözlə yox,silahla qazanmaq lazımdır.Silaha sarının,üsyan qaldırın ifadəsi kimə məxsusdur?     a)Şeyx Şamilə     b)Hacı Məhəmmədə     

c)Cavanşirə     d)Bakıxanova     e)Babəkə

63

XX əsrin əvvələrində sənayenin xüsusi çəkisi və fəhlələrin sayına görə Şimali Azərbaycanda ikinci şəhər hansı idi?     a)Bakı     b)Nuxa     

c)Gədəbəy     d)Lənkəran     e)Gəncə

64

1905-ci ilin avqustunda çar höküməti milli qırğını harda törətdi?     a)Şuşada və Bakıda     b)Şamaxıda və Qubada     c)Gəncədə və Qazaxda     

d)Naxçıvanda və Ordubadda     e)Şəkidə və Zaqatalada

65

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakı nefti uğrunda mübarizədə Almaniyanın müttəfiqi kim idi?     a)İran     b)Bolqarıstan     c)İtaliya     

d)Türkiyə     e)İsveç

66

Birinci dünya müharibəsi dövründə Rusiya paytaxtının toplarla müdafiəsinə rəhbərlik edən azərbaycanlı kim idi?     a)Ə.Şıxlınski     b)H.Naxçıvanski     

c)S.Mehmandarov     d)İ.Vəkilov     e)T.Əliyarov

67

1917-ci ildə siyasi baxışından və ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq bütün müsəlman partiyaları kimə qarşı eyni cəbhədə birləşmişdilər?     a)Rus 

68

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda nəşr olunan hansı jurnalın bütün əməkdaşları qadınlar olub?     a)Hümmət     b)İşıq     c)Təkamül     d)Molla 

Nəsrəddin     e)Məktəb
69

Qeyrət mətbəsini kimlər yaratmışdır?     a)Ö.Faiq və M.Şahtaxtinski     

b)M.Şahtaxtinski və Orucov qardaşları     c)C.Məmmədquluzadə və Ö.Faiq     

d)C.Məmmədquluzadə və M.Şahtaxtinski     e)C.Məmmədquluzadə və 

Orucov qardaşları

70

1909-1910-cu ildə Bakıda Dənizkənarı Bulvarın salınmasında əsas rolu kim oynayıb?     a)Z.Tağıyev     b)M.Nağıyev     c)M.Hacınski     

71

Zaqafqaziya seyminin fəaliyyəti dövründə Cənubi Qafqazda nə yaradıldı?     a)Xüsusi Cənubi Qafqaz komitəsi     b)Cənubi Qafqaz Demokrativ Federativ 

Respublikası     c)Bakı xalq komissarları soveti     d)Zaqafqaziya sovet 

federativ respublikası     e)Şimali Qafqaz Demokrativ Federativ Respublikası     

72

Mart soyqırımında rus matroslarının atəşi dayandırmasının səbəbi nə idi?     a)Azərbaycanlıların Osmanlı dövlətindən hərbi yardım alması     b)Sovet 

Rusiyasının münaqişəyə müdaxilə etmələri     c)Onların azərbaycanlıların 

73

31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü hansı tarixdən qeyd olunur?     a)Azərbaycan Respublikasının bərpa etməsi haqqında bəyannamənin 

qəbulundan sonra     b)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 26 mart 

1998-ci il formasından sonra     c)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

20 aprel 1997-ci il tarixli fərmanı ilə     d)Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı ilə     e)Zaqafqaziya seyminin 1918-ci 

74

Araz-Türk Respublikasının yaradılmasının tarixi əhəmiyyəti nə idi?     a)Qarabağın Dağlıq hissəsinin Ermənistana birləşdirilməsinə imkan 

verilmədi     b)Ermənilər Zəngəzur və Naxçıvana olan iddialarından əl 

çəkdilər     c)Naxçıvan bölgəsinin ermənilərin əlinə keçməsinə imkan 

verilmədi     d)Andranikin quldur dəstələri darmadağın edildi.Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsinin qarşısı alındı     e)Zəngəzurda ermənilərin 

75

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə dövlətin rəsmi orqanınə idi?     a)Azərbaycan qəzeti     b)İstiqlal qəzeti     c)Açıq söz qəzeti     d)Hümmət 

qəzeti     e)İşıq qəzeti

76

Naxçıvan   MSSR - nin təşkil edilməsindən neçə il sonra Naxçıvan MSSR-nin Ali Sovet Muxtar Respublikasının SSR-nin tərkibindən çıxmaq haqqında 

qərar qəbul etdi? A) 66  B) 81 C) 73 D) 87  E) 60

77

1707-ci ildə Car Balakən üsyanı nəticəsində A) Üsyan rəhbərləri ilə razılıq əldə edildi, vergilərin miqdarı azaldıldıB) Üsyan qalib gəldi, İran 

feodallarının zülmünə son qoyuldu C) Üsyan yatırıldı, car kəndi yandırıldı 

D) Feodalizm quruluşu zəiflədi, təhkimçilik hüququ ləğv edildi E) Rus 

işğalçıları ölkədən qovuldu, Car Balakən camaatının istiqlaliyyəti bərpa 

edildi

78

Krım tatarları Qazı Girey və Sıəfi Gireyin rəhbərliyi altında neçənci ildə Şirvana dördüncü dəfə basqın etdilər? А) 1570-ci ildə B) 1585-ci ildə C) 

1581-ci ildə D) 1582-ci ildə Е) 1580-cı ildə

79

Şimaldan Denikinin  təhlükəsinin artması ilə bağlı Azərbaycanda ikinci hərbi vəziyyət haçan elan edildi? A) 25 dekabr 1918  B) 11 iyun 1919 C) 16 iyul 

1919 D) 8 dekabr 1919  E) 14 mart 1920
80

H.Əliyevin adına Bakı – Tiblisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin açılışı 

neçənci ildə oldu? А) 2005-ci il 16 aprel       B) 2006-cı il13iyul C) 2007-ci 

ilin sentyabrında D)2006-cı il 30 oktyabr1 Е) 2007-ci il 22 mart

81

1993-cü ilin avqustunda ermənilərin işğal etdiyi Azərbaycan rayonları. 1. Ağdam 2. Zəngilan 3. Qubadlı 4. Cəbrayıl 5. Füzuli A) 1,3,4  B) 1,2,5  C) 

3,4,5 D) 1,4,5  Е) 2,4,5

82

1993-cü ilə aiddir. 1. Azərbaycan Respublikasında dövlət katibi vəzifəsi təsis edildi. 2. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi. 3. 

H.Ə.Əliyev prezident seçildi. 4. Azərbaycan Respublikası NATO-nun “Sülh 

naminə tərəfdaşlıq”proqramına qoşuldu. 5. Azərbaycan Respublikası 

MDB–yə daxil oldu. A) 2,3  B)3,5 C) 3,4 D) 2,5  Е) 1,4

83

Azərbaycan hökuməti xarici şirkətlərlə neft satışı ilə bağlı iqtisadi sazişləri və ticarət kontraktlarını bağlamağa haçan başladı? А) 1919-cu ilin yayından 

B) 1919-cu ilin payızından C) 1919-cu ilin qışından D) 1920-ci ilin 

martından  Е) 1920-ci ilin mayından

84

Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsərini neçənci ildə yazıb? А) 1849 B) 1840 C) 1844 D) 1845 Е) 1847

85

Aşağıdakılardan hansı azərbaycanın ilk milli qəhrəmanıdır? А) Məmmədov Əli B) Məmmədov İbrahim C) Mirzəyev Yusif D) Seyidov Mirəsgər Е) 

Seyidov Məhərrəm

86

Şimalı Azərbaycanda feodal-asılı münasibətləri sarsıtmağa yönəltmişdir.А) 1865-ci il “kənd cəmiyyətləri haqqında” qanun B) 1870-ci il 14 mart 

“əsasnaməsi” C)1878-ci il şəhər islahatı D) 1866-cı il məhkəmə islahatı E) 

87

836-cı il Həşdadsər döyüşünün nəticəsində. А) Xürrəmilər ərəblər üzərində parlaq qələbə çaldılar, silah, ərzaq və pul ələ keçirdilər B) Ərəblər 

xürrəmilərin əsas qüvvələrini məhv etdi. Bəzz qalasını ələ keçirdilər C) 

Döyüş ərəblərin üstünlüyü ilə keçdi. Lakin heç bir tərəf qələbə çalmadı 

88

Hansı döyüş Ağqoyunlu dövlətinin süqutunu sürətləndirdi? А) Sərdrud döyüşü B) Muş döyüşu C)Otluqbeli döyüşü D) Şərur döyüşü Е) Almaqulağı 

döyüşü


89

Batum müqaviləsi imzalandı. А) Rusiya ilə Türkiyə arasında B) Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında C) Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz Cumhuriyyəti arasında 

D) Azərbaycanla Dağlılar Cumhuriyyəti arasında Е) Türkiyə ilə Naxçıvan 

arasında

90

Ruslar neçənci ildə Şirvanşahların paytaxtı Yezidiyyə (Şamaxı) şəhərini ələ keçirib on min nəfəri qılıncdan keçirdilər А) 909-cu il B) 914-cü il C) 944-cü 

il D) 1005-1006-cı illər Е) 1032-1033-cü illər

91

Müsavatın I qurultayı nə vaxt oldu və başlıca məqsədi. А)1917-ci il dekabrın 5-də B) 1917-ci il oktyabrın 26-da C)1916-cı il mayın 5-də D) 1915-ci il 

iyulun 10-da Е) 1917-ci il oktyabrın 22-də
92

1921-ci ilin yazında. А) Azərbaycanda yeni iqtisadi siyasətə keçid B) Ərzaq 

sapalağına keçid C) Yeni sovet adlarına keçid D) Yeni aqrar siyasətə keçid 

Е) Rusiya ilə iqtisadi münasibətlərə keçid

93

I Pyotr neçənci ildə Azərbaycan dilində “Manifest” nəşr edərək Şirvana və Xəzərsahili vilayətlərə göndərmişdi? А) 1721-ci il avqustun 2-də B) 1724-cü 

il noyabrın 4-də C) 1722-ci il iyunun 15-də D) 1720-ci il sentyabrın 5-də Е) 

1723-cü il oktyabrın 16-da

94

Kür-Araz mədəniyyəti hansı dövrə aiddir? А) Eneolit dövrü B) Bunların heç biri C) Orta tunc dövrü D) Son tunc dövrü1  Е) Erkən tunc dövrü      

95

Sovet qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarıldı. А) 1946-cı il mayın 26-da B) 1946-cı il yanvarın 28-də C) 1946-cı il martın 26-da D) 1947-ci il mayın 

26-da Е) 1948-ci il mayın 28-də

96

1945-cı ilin yayında. А) Pişəvəri hökuməti yarandı B)Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın II mərhələsi başlandı C) Azərbaycan hökuməti süqut 

etdi D) Təbriz Əncüməni tanındı Е) İran qoşunları Təbrizə hücum etdi

97

1946-cı il iyununda. А) Azərbaycan əyalət əncüməni tanındı B) Azərbaycan demokratik partiyası Təbrizdə yarandı C)Pişəvəri prezident seçildi D) 

Pişəvəri hökuməti süqut etdi Е) Azərbaycan müstəqil respublika elan olundu

98

Şirvan xanlığı Rusiya tərəfindən  nə vaxt işğal edildi? A)1805- ci il noyabrın 25-i B) 1813-cü il oktyabrın 5-i C) 1805-ci il dekabrın 27-i D) 1806- cı il 

yanvarın 7-i E) 1812 –ci il martın 26-ı

99

1956-cı ilin axırlarında. А) Günahsız represiya qurbanlarına bəraət verildi B) Hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi C) Çoxlu insan Sibirə sürgün edildi D) 

Represiya yenidən başlandı Е)Bəraət verənlərə mükafat verildi

100

Azərbaycan neçənci ildə NATO nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşuldu? А) 1993-cü ilin oktyabrında B) 1996-cı ilin iyununda C) 1994-cü 

ilin noyabrında1 D) 1994-cü ilin mayında Е) 1995-ci ilin sentyabrında

101

I Həşdadsər döyüşündə ərəblərin əsas məqsədi:    a) Bəzz qalasını ələ keçirmək       b) Həmədanı Xürrəmilərdən geri almaq       c) Bərzənd qalasını 

ələ keirmək   d) Ktic qalasını tutmaq      e) Həmədanı ələ keçirmək

102

Albaniyanın I dəfə siyasi müstəqilliyinin ləğv edilməsindən neçə il sonra ikinci dəfə siyasi müstəqilliyi ləğv edildi:        a) 47     b) 21     c) 50      d) 71     

e) 45103

Albaniyanın Lpina vilayətində yerləşirdi:      a) Partav şəhəri       b) Kabala 

şəhəri       c) Fraaspa şəhəri            d) Ordebil şəhəri       e) Aquen şəhəri

104


Manna və Kuti dövlətinə aid olan oxşar cəhət:                  a) Mesopotamiyanı 

işğal etmələri     b) Türk mənşəli olmaları       c) Skifləri məğlub etmələri        

d) Assuriyanın müttəfiqi olmaları     e) Midiyadan asılı olmaları

105


Mannada Urartupərəst qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində:    1. Mannanın 

müstəqiliyi möhkəmləndi      2. Ölkənin parçalanmasına şərait yarandı        3. 

İranzu sui-qəsd nəticəsində öldürüldü     4. Abşeri devrildi      5. Daxili 

106


Uyğun variantı müəyyən edin:   Manna mədəniyyəti: Qrifon; Sfinks; ?  a) 

"Qızıl cam"   b) Kerifto abidəsi    c) Qazaka məbədi     d) "Daş sütun"    e) 

Avesta 

107


Cancal (Qavqamela) döyüşü nə vaxt olub:     a) e.ə.334-cü il 1 iyun     b)e.ə. 

330-cu il 1 oktyabr     c) e.ə.331-ci il 1 oktyabr     d) e.ə.333-cü il yaz     e) 

e.ə.331-ci il 4 sentyabr 

108


Antik mənbələr aiddir:     a) e.ə. IV- e.III əsrləri              b) e.ə.VII- e.II əsrləri     

c) e.ə.III- e. III əsrləri               d) e.ə.V- e. III əsrləri      e) e.ə.VI- e.II əsrləri

109

Azıx mağarasında aşkar olunmuş ən qədim ocaq qalığının min ilə yaxın yaşı var:    a) 40 min il      b) 700 min il         c) 150 min il     d) 120 min il     e) 

100 min il

110

Azərbaycanda Eneolit dövrü əhatə edir:    a) e.ə.IV-III minilliklər     b) e.ə.VII-IV minilliklər     c) e.ə.IV-II minilliklər     d) e.ə.VII-V minilliklər    

e) e.ə.VI-IX minilliklər

111

E.ə. IV minilliyin sonu-III minillik aiddir:    a) Kür-Araz mədəniyyəti      b) Şumer mədəniyyəti     c) Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti      d) Talış-Muğan 

mədəniyyəti        e) İlkin şəhər mədəniyyəti

112

Zaqroş dağlarında və Urmiya gölünün cənubunda yaşayırdılar:     a) Kutilər      b) Turukkilər     c) Arattalılar    d) Sular      e) Elamlar  

113


E.Ə.693-cü il hadisələrində yad edilir:  a) Sələvkilər  b) Skif padşahlığı     c) 

Arşakilər     d) Sarmatlar      e) Kəngərlər 

114

III əsrdə Roma ilə ittifaq bağlamışdı:  a) Urnayır                b)  I Cəsur Vaçaqan    c) I Vaçe   d) Sanatürk  e) II Vaçe   

115


Sasani ağalığı dövründə Albaniyada əhalidən toplanırdı:     1. xaraq     2. 

gezit     3. cizyə    4. xərac    5. xüms    a) 1,2  b) 2,3   c) 3,5   d) 1,4   e) 4,5
116

VII əsrdə Albaniyada hökmranlığı başlamış sülalə:     a) Aranilər    b) 

Arşakilər     c) Manilər     d) Məzdəkilər     e) Mehranilər

117


Xilafət dövründə Azərbaycanda adamların faydalandığı bütün sahələrdən 

alınırdı:     a) xüms   b) xərac    c) xaraq   d) üşr      e) bac

118

Massaget tayfaları barədə yazırdı: "bu xalq qədərsiz və cəsur hesab edilir, şərqdə Araz çayının o tərəfində issedonlar ilə üzbə-üz yaşayır":     a) Pilini     

b) Strabon    c) Herodot    d) İbn əl-Əsir    e) Dion Kassi

119

Babək Xürrəmidin anadan olmuşdur:     a) 788-ci ildə Ərdəbildə     b) 798-ci ildə Ərdəbil yaxınlığında     c) 796-cı ildə Marağada    d) 768-ci ildə Maku 

yaxınlığında              e) 794-cü ildə Bəzz qalasında

120

Neçənci ilədək Xəlifə ordusunun Xürrəmilərlə elə bir ciddi toqquşması olmamışdır:     a) 820-ci ilədək      b) 829-cu ilədək     c) 822-ci ilədək      d) 

818-ci ilədək     e) 819-cu ilədək    

121

Ruslar Xəzərin güneyindəki Abeskun adasını ələ keçirdilər:    a) 914-cü il     b) 944-cü il      c) 913-cü il     d) 909-cu il    e) 900-cu il

122


Məşhur "Siyasətnamənin" üəllifi Nizaməlmülk vəziri idi:      a) Sultan 

Məlikşahın      b) Alp Arslanın     c) Çağrı bəyin    d) Sultan Mahmudun     e) 

Sultan Səncərin

123


Azərbaycan Şəddadilər dövlətinin hərbi qüdrətinin artmasına təsir edən əsas 

amil:  a) qoşun birləşmələrinin təkmilləşməsi   b) Rəvvadilərlə əlaqələr  c) 

Oğuz boylarının məskən salması  d) Bizansla əlaqələr  e) Gürcülərin yardımı

124


Salarilər dövlətinin banisi və dövlətin yaranması:               a) Deysəm 942    

b) Mərzban Salar 940     c) Vəhsudan 943       d) Fəzl ibn Məhəmməd 941     

e) Mərzban ibn Məhəmməd 941

125


Xüdafərin körpüsü salındı:    a) 971-ci ildə   b) 1030-cu ildə   c) 1029-cu ildə    

d) 1027-ci ildə   e) 1032-ci ildə

126

İkinci istimai əmək bölgüsü  necə adlanırdı? A)Ticarətin meydana ıxması.B)Ticarətin əkinçilikdən ayrılması. C)Maldarlığın sənətkarlıqdan 

ayrılması. D)Sənətkarlığın əkinçilikdən ayrılması. E)Əkinçiliyin 

maldarlıqdan ayrıması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

127


XIX yüzilliyin birinci yarısında müstəmləkə zülmünə qarşı ən böyük üsyan 

hansı bölgədə olmuşdur? A)Naxçıvanda. B)Qarabağda. C)Qubada. D)Şəkidə. 

E)Gəncədə.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

128


Azərbaycan Respublikası nə vaxt  BMT-yə üzv qəbul edildi? А)2 dekabr 

1991. B)2 yanvar 1992. C)2 fevral 1992. D)2 mart 1992. Е)2 aprel 1992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
129

Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin. 1.Şəddadilər dövlətinin yaranması. 

2.Dəbil əmirliyinin yaranması. 3.Gəncənin qala qapılarının düzəldilməsi. 

4.Xudafərin körpüsünün inşası. 5.Rəvvadilər dövlətinin yaranması. 

A)1,2,3,5,4. B)1,3,2,4,5. C)3,4,2,5,1. D)2,1,5,4,3. E)1,5,3,2,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

130


Qaraqoyunlu dövlətinin meydana gəlməsindən neçə il sonra Ağqoyunlu 

dövləti iki hissəyə parçalandı. A)83. B)70. C)69. D)90. E)75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

131

İrəvan xanlığı neçənci ildə Rusiya  tərəfindən işğal edildi? А)1827-ci il avqustun 14-də. B)1826-cı il oktyabrın 7-də. C)1827-ci il aprelin 7-də. 

D)1828-ci il avqustun 2-də. Е)1827-ci il oktyabrın 1-də.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

132

Xürrəmilərin ilk dəfə ağır məğlubiyyətə uğradığı döyüş hansıdır?     a)748-ci il Beyləqan.     b)833-cü il Həmədan.     c)829-cu il I Həşdadsər.     d)837-ci 

il Bəzz.     e)836-cı il Həşdadsər.

133

971-ci ildə Azərbaycanda yaranmış feodal dövləti hansıdır?     a)Sacilər.     b)Şirvanşahlar.     c)Girdiman.     d)Şəddadilər.     e)Salarilər.

134


Salarilər sülaləsinin əsasını kim qoyub?     a)Mərzban İbn Məhəmməd.     

b)Afşin Heydər İbn Kayus.     c)Heysəm İbn Xalid.     d)İbn Qubad.     

e)Vəhsudan.

135


II Kir e.ə neçənci ildə massaget tayfalarına qarşı hərbi yürüş təşkil etdi? 

A)E.ə 547-ci ildə. B)E.ə 530-cu ildə. C)E.ə 604-cü ildə. D)E.ə 520-ci ildə. 

E)E.ə.525-ci ildə.

136


1905-ci ilin avqustunda çar höküməti milli qırğını harda törətdi?     a)Şuşada 

və Bakıda.     b)Şamaxıda və Qubada.     c)Gəncədə və Qazaxda.     

d)Naxçıvanda və Ordubadda.     e)Şəkidə və Zaqatalada.

137


1915-ci il yanvarın sonunda Təbrizə daxil oldu? А)Xəlil bəyin komandanlığı 

ilə Türk qoşunu. B)Rus qoşunlarl. C)Alman və Türk qoşunları. D)İngilis və 

Fransızlar. Е)Rus və İran qoşunları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

138


Eldənizlər dövləti nə vaxt süquta uğradı?     a)Hülakülər dövlətinin 

yaranması ilə.     b)Cəlaləddinin Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində.     

c)Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü nəticəsində.     d)Monqolların 

Azərbaycana ikinci yürüşü nəticəsində.     e)Qızıl ordanın yürüşləri 

139

31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü hansı tarixdən qeyd olunur?     a)Azərbaycan Respublikasının bərpa etməsi haqqında bəyannamənin 

qəbulundan sonra.     b)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 26 mart 

1998-ci il formasından sonra.     c)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

140


XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda nəşr olunan hansı jurnalın bütün 

əməkdaşları qadınlar olub?     a)Hümmət.     b)İşıq.     c)Təkamül.     d)Molla 

Nəsrəddin.     e)Məktəb.

141


1401-ci ildə Əmir Teymur tərəfindən ələ keçirilmiş müdafiə qalası: A) 

Əlincə. B) Ramana. C) Gülüstan. D) Ərk. E) Dərbənd.
142

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev neçənci ildə Sov. İKP MK siyasi bürosu 

üzvlüyünə namizəd seçildi. A)  1970-ci il fevral. B)  1973-cü il mart. C)  

1976-cı il mart. D)  1977-ci il iyun. E)  1978-ci il oktyabr. 

143

Bütün islam dünyasının xristian sərhədi yaxınılığında yerləşən ən mühüm hərbi strateji məntəqəsi hara idi?     a)Bərdə.     b)Gəncə.     c)Beyləqan.     

d)Təbriz.     e)Naxçıvan.

144

«Azad qadın» heykəli neçənci ildə harada qoyulmuşdu? A)  1953-cü ildə Naxçıvanda. B)   1959-cu ildə Gəncədə. C)   1960-cı ildə Bakıda. D)   1961-

ci ildə Sumqayıtda. E)   1967-ci ildə Lənkəranda.  

145

Ruslar neçənci ildə Şirvanşahların paytaxtı Yezidiyyə (Şamaxı) şəhərini ələ keçirib on min nəfəri qılıncdan keçirdilər А)909-cu il. B)914-cü il. C)944-cü 

il. D)1005-1006-cı illər. Е)1032-1033-cü illər.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

146

Osmanlı ordusu hansı şərtlərlə Azərbaycanı tərk etdi? A)   Batum müqaviləsinə görə. B)   Mudras barışığının şərtlərinə görə. C)   Ərzincan 

barışığına əsasən. D)  Brest-Litovsk müqaviləsinə görə. E)   Paris sülhünə 

147

Xilafət  dövründə Azərbaycanda feodal torpaq    mülkiyyətinin  hansı formasını almaq, satmaq və xüsusi mülkiyyətə çevirmək qadağan idi? 

А)Divan. B)Xanədan. C)Vəqf. D)İcma. Е)Mülk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

148

Monqolların  I yürüşü  ərəfəsində Azərbaycan üçün səciyyəvidir.А)Vahid mərkəzi dövlətin olmaması.B)Hülakilər dövlətinin zəifləməsi. C)Cəlalilər 

dövlətinin zəifləməsi. D)Şirvanşahların qüdrətli olması. Е)Ağsunqurilərin 

qüdrətli olması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

149


Monqolların Azərbaycana I yürüşünün başa çatdırılmasından neçə il sonra II 

yürüş başlanmışdır. A)5. B)8. C)6. D)10. E)9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

150

X əsrin 80-ci illərində Qəbələ və Bərdəni özünə tabe edən kimlər idi?     a)Abbasilər.     b)Şirvanşahlar.     c)Dərbənd əmirliyi.     d)Sacilər.     

e)Salarilər.Yüklə 171,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə