Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse som ledareYüklə 431,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix14.10.2017
ölçüsü431,55 Kb.
#5002
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

SNS FÖRLAG

Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse som ledare 

för den pedagogiska verksamheten och dess effekt på elevernas resultat. 

Det handlar till exempel om hur rektorer leder arbetet, samverkar med 

lärare och prioriterar insatser samt vilken kunskap och kompetens rektorer 

har för att skapa engagemang och vilja att lyckas med att forma skolan till 

en framgångsrik lärandemiljö. 

Hur upplever rektorerna sitt uppdrag och sina möjligheter att bedriva 

ett bra arbete? Vilka frihetsgrader har en rektor? Vilket stöd har de från 

huvudmannen och vilket förtroende finns mellan de olika nivåerna i 

skolans styrsystem? Dessa och närliggande frågor diskuteras i rapporten Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, som baseras på en unik 

undersökning bland Sveriges alla rektorer.  

Resultaten visar att det finns en stor utvecklingspotential på alla nivåer 

i styrsystemet att förbättra arbetsförhållandena för rektorer. Behovet att 

tydliggöra ansvar och befogenheter i hela styrkedjan lyfts särskilt fram. 

Det gäller att skapa och bygga förtroende mellan alla aktörer: lärare, skol­

ledare, skolchef, nämnd, huvudman och stat.

Författare till rapporten är Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik, 

Uppsala universitet och Olof Johansson, professor i statsvetenskap,  

Umeå universitet.

9 789186 949464

ISBN 978-91-86949-46-4

Logotyp SNS, original

Hagelström Design

Datum 060511

Logotyp Pantone 200 C

Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp svart

Logotyp vit

negativ med utstansad text och rektanglar

svällning (0,4 pt)

Logotyp 2-färg, 

Pantone 200 C

Rektanglar Pantone 1935 C

Logotyp CMYK , Pantone 200 C,  (= 0, 100, 63, 12)

Rektanglar 85 % av Pantone 200 C, 

(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp A, Pantone 200 C

Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp C, 2-färg, 

Pantone 200 C

Rektanglar Pantone 1935 C

Logotyp B, CMYK , Pantone 200 C,  (= 0, 100, 63, 12)

Rektanglar 85 % av Pantone 200 C, 

(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp för SNS förlag

svart

Logotyp för SNS förlagnegativ vit, utstansad, 

svällning 0,4 pt

Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm

svart och negativ vit, utstansad, samt röda.

Vid storlekar mindre än denna utgår texten „Förlag„ 

Logotyp


A

Logotyp


B

Logotyp


C

ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON

Rektor – en stark länk  

i styrningen av skolanRektor – en stark  

länk i styrningen  

av skolan

elisabet nihlfors och olof johansson

sns förlagSNS Förlag

Box 5629


114 86 Stockholm

Telefon: 08-507 025 00

Fax: 08-507 025 25

info@sns.se

www.sns.se

sns


 är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, 

möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, 

offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut 

baserade på vetenskap och saklig analys.

sns utbildningskommission

 är ett flerårigt 

forskningsprogram med fokus på den övergripande frågan hur 

Sverige kan stärkas som kunskapsnation. Ambitionen är att 

arbetet ska mynna ut i tydliga och konkreta policyförslag för den 

svenska utbildningspolitiken. Fyra forskningsrapporter varav en 

policyrapport kommer att produceras inom ramen för projektet.

Rektor – en stark länk i styrningen av skolan

Elisabet Nihlfors och Olof Johansson

Första upplagan

Första tryckningen

© 2013 Författarna och SNS Förlag

Omslag och grafisk form: Allan Seppa

Tryck: E-print AB, Stockholm 2013

ISBN


 978-91-86949-46-4


Innehåll

Förord 4 

Sammanfattning 5

  1.   inledning  10

  2.  rektors statliga uppdrag  12

2.1  En komplex bild  12

2.2  Samma uppdrag i grunden  12

2.3  Rektorernas grunduppdrag   13

  3.   studiens genomförande  16

3.1  Studiens genomförande och tillförlitlighet  17

3.2  De inkomna svarens tillförlitlighet  18

3.3 Enkätkonstruktion  20

  4.  länkar i styrsystemet  21 

4.1  Olika förutsättningar  22

4.2  Länkar mellan rektor och staten  23

4.3  Länkar mellan rektor och huvudmannen/politiker  25

4.4  Länkar mellan rektor och skolchefen  29

4.5  Rektors självständighet  32

4.6  Kvalitetsrapporter – ett verktyg för kommunikation?  34

4.7 Slutsatser  36 

 5.  framgångsfaktorer  38

5.1 Förväntningar 38

5.2  Förhållanden som påverkar framgång  42

5.3  Skolor som underpresterar  45

5.4  Rektors ställning i framtiden  46

5.5 Slutsatser 47 

  6.  med uppdrag att skapa bra resultat  49

6.1  Rektors betydelse för elevernas resultat  49 

6.2  Länken mellan rektor och lärare  50

6.3  Bristande förtroende i styrkedjan  53

6.4  Effektivt ledarskap  55

6.5 Slutsatser  56

  7.  förslag till vidare studier och vissa åtgärder  58

7.1  Vidare studier  58

7.2  Förslag till åtgärder  61

   appendix  64 

   referenser  664

Förord


SNS Utbildningskommission är ett flerårigt forskningsprogram med fokus 

på den övergripande frågan hur Sverige kan stärkas som kunskapsnation. 

Detta är den första rapporten från forskningsprogrammet och handlar om 

rektorns möjligheter att göra ett gott arbete som i slutänden kan påverka 

elevernas studieprestationer positivt. Författare till denna rapport är docent 

Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet och professor Olof Johansson, Umeå 

universitet.

SNS hoppas att rapporten kan bidra till en djupare diskussion om rek-

torn roll och funktion i skolans styrsystem från staten via huvudman till 

rektor. För analys, slutsatser och rekommendationer svarar helt och hål-

let rapportens författare. SNS som organisation tar inte ställning till dessa. 

SNS har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade analy-

ser av viktiga samhällsfrågor. 

Projektet har kunnat genomföras tack vare bidrag från den referensgrupp 

som följt projektet. I denna grupp ingår Ernst & Young, KTH, LO, Lärar-

förbundet, SKL, Sveriges Skolledarförbund, Skolinspektionen, Skolverket, 

Stockholms stad, Theducation AB, Tieto  och Viktor Rydbergs Stiftelse. 

Referensgruppen leds av ordförande Peter Gudmundsson, rektor KTH. 

Projektet har även följts av en expertgrupp bestående av Anders Björk-

lund, professor i nationalekonomi, Institutet för social forskning, SOFI, 

Stockholms universitet; Arvid Carlsson, professor, Nobelpristagare i med-

icin 2000; Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket; Inger Enkvist, 

professor i språk och litteratur, Lunds universitet; Jan-Eric Gustafsson, 

professor i pedagogik, Göteborgs universitet; Lars Heikensten, vd, Nobel-

stiftelsen; Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap, KI; Lars Leijon-

borg, ordförande, Friskoleutredningen; Pär Nuder, f d finansminister; Bengt 

 Samuelsson, professor, Nobelpristagare i medicin 1982, och Sverker Sörlin, 

professor i miljöhistoria, KTH.

SNS tackar för det engagemang som referensgruppens och expertgrup-

pens ledamöter visat. Lämnade synpunkter har varit till stort stöd för för-

fattarna. Inte heller referensgruppen eller expertgruppen ansvarar för inne-

hållet i rapporten. 

Tack också till fil dr Erik Grönqvist, IFAU, som granskat rapporten och 

framfört sina synpunkter på ett akademiskt seminarium. 

Stockholm i oktober 2013

Camilo von Greiff, forskningsledare, SNS
Yüklə 431,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə