Təlimdə informasiya kommunikasiyaYüklə 14,48 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü14,48 Kb.

Təlimdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları

VI kurs


 1. İKT informatikanın yeni elmi istiqaməti kimi

 2. İKT-nin elmi əsasları

 3. İKT-nin əsas xüsusiyyətləri

 4. İKT-nin təlimdə əsas vəzifələri

 5. İKT –nin Azərbaycandakı müasir vəziyyəti

 6. İKT –nin təlimdə tətbiqi istiqamətləri

 7. Təhsil sahəsində İKT-nin müxtəlif funksiyaları və onlar arasında əlaqə

 8. İKT-dən istifadənin əsas prinsipləri və zəruri şərtləri

 9. İKT-dən istifadə zamanı pedaqoji fəaliyyətin komponentləri

 10. Azərbaycanda İKT sahəsində görülən işlər

 11. Cəmiyətin informasiyalaşdırılması

 12. Tədris telekommunikasiya layihəsi

 13. Kompüter telekommunikasiyasından tədris proseində istifadə

 14. Kompüter telekommunikasiyasının didaktik funksiyaları

 15. Təlim prosesində kompüterdən istifadənin pedaqoji əsasları

 16. Təlimdə kompüter texnologiyalarından istifadə zamanı meydana çıxan problemlər

 17. Müəllimin elmi-pedaqoji və metodiki işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində İKT-nin rolu

 18. Qrafik redaktorlar

 19. Qrafik redaktorlarla işləmə üsulu

 20. Vektor redaktorlar

 21. Vektor qrafikasının əsas anlayışı

 22. Rastr qrafikası

 23. Slaydların hazırlanması

 24. Verilənlər bazasının yaradılma mərhələləri

 25. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri

 26. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərinin funksiyaları

 27. Elektron lövhələr

 28. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri

 29. Biliklər bazası

 30. İnformasiya resursları

 31. Hipermedia nədir

 32. Ekspert sistemləri

 33. Ekspert sistemlərinin yaradılmasının mərhələləri

 34. Şəbəkənin növləri və xüsusiyyətləri

 35. Qlobal şəbəkənin quruluşu

 36. Qlobal şəbəkədə informasiya mübadiləsi

 37. Lokal şəbəkənin quruluşu

 38. Lokal şəbəkə topologiyaları

 39. Lokal şəbəkənin təlimdə təşkili

 40. Token Ring lokal şəbəkəsi

 41. Tədris məqsədi üçün yaradılmış lokal şəbəkələr

 42. Kommutasiya üsulları

 43. OSİ modeli

 44. Kliyent-server texnologiyaları

 45. İnformasiyanın müxtəlif rejimlərdə işlənmə texnologiyaları

 46. İnformasiyanın işlənməsinin təşkili rejimləri

 47. İnformasiyanın işlənməsinin dialoq rejmi

 48. Multmedia qurğuları

 49. Multmedialı kompüterlər üçün öyrədici-yoxlayıcı proqramlar

 50. Testlərin növləri , tərtibi prinsipləri

 51. Xətti proqramlaşdırma

 52. Elektron kitabxanaların qarşısında duran məsələlər

 53. Elektron konfransların keçirilmə texnologiyaları

 54. Elektron poçt

 55. Elektron poçtdan istifadənin didaktik əsasları

 56. Elektron poçtun pedaqoji əhəmiyyəti

 57. İnternetin əsas xidmətləri və funksiyaları

 58. İnternet şəbəkəsi ilə işin iki forması

 59. İnternetin pedaqoji imkanları

 60. İnternetə qoşulma qaydaları

 61. İnternetin axtarış xidməti

 62. İnternetdə yayım xidmətləri

 63. İnternetin interaktiv xidməti

 64. İnternetdə axtarış sistemləri

 65. İnternetin didaktik xüsusiyyətləri

 66. İnternetdə ünvanlaşdırma.Ünvan və domentlər

 67. Avtomatlaşdırılmış öyrətmə sistemləri

 68. Distant təhsil, onun didaktik əsasları

 69. Distant təhsilin səciyyəvi xüsusiyyətləri

 70. Distant təhsilin əsas texnologiyaları

 71. Distant təhsilin formaları

 72. Distant təhsilin əsas məqsədi

 73. Distant təhsilin ənənəvi təhsillə müqayisəsi

 74. Bloqlar

 75. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı

 76. İnformasiya təhlükəsizliyi

 77. Kompüter virusları

 78. Antivirus proqramlarının növləri

 79. Protokollaşdırma və audit

 80. Elektron imza

 81. İnformasiya texnologiyalarını tərkibi

 82. İnformasiya texnologiyası vastələrindən kompleks istifadə

 83. Sinif (auditoriya) texniki kompleksi

 84. Tədris prosesində İKT-dən istifadə metodikası

 85. Mətn informasiyalarla işin texnologiyası və metodikası

 86. Mətn redaktor mühiti və əmrlər sistemi

 87. Mətn prosessorun əmrlər sistemi

 88. Qrafik informasiyalarla işin txnologiyası və metodikası

 89. Qrafik redaktorların əmrlər sistemi

 90. Elektron cədvəllər

 91. Elektron cədvəllərin xarakterik xüsusiyyətləriƏdəbiyyat


 1. İ.İsmayılov, C.Abdullayev “Təlimin texniki vastələri və yeni informasiya texnologiyaları. Tədrisdə onlardan istifadə metodikası”

 2. Az.Respubilkasının İnkişaf naminə İKT-nin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi milli strategiyası www.tqdk.azDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə