Ticari işletmeYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b. • Ticaret Hukuku, ticari karakter taşıyan her türlü olaya uygulanan ve ticari nitelikli hükümlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir kurallar topluluğudur.Ticari işletme

 • Ticari işletme

 • Ekonomik yarar elde etme amacıyla sürekli olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere, emek ve sermayenin örgütlenmesi yoluyla oluşturulan ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır.TÜRK İŞ HUKUKU KAYNAKLARI

 • TÜRK İŞ HUKUKU KAYNAKLARI

 • Genel Kaynaklar

 • İş Hukuku‟nun genel kaynaklarının başında Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerinden oluşan mevzuat gelmektedir.

 • Özel Kaynaklar

 • İş Hukuku‟na özgü kaynaklar olup toplu iş sözleşmeleri, genel mukaveleler, iç yönetmelikler, iş sözleşmeleri, iş yeri uygulamaları, işverenin yönetim hakkına dayanan talimatlardır.

-Ticarethane

 • -Ticarethane

 • Menkul malların satılması veya kiraya verilmesi ve bunların aynen veya başka şekle sokularak satılması veya kiraya verilmesi,

 • Kıymetli evrakın tedariki ve satılması

 • Her çeşit imal inşa

 • Madencilik

 • Matbaacılık, gazetecilik, kitapçılık, yayın, ilan

 • Tiyatro, sinema, otel, lokanta, özel okul, hastane

 • Mağazalar, depo ve ambarlar

 • Borsa ve kambiyo işlemleri, sarraflık, bankacılık

 • Sigortacılık

 • Yolcu ve eşya taşımacılığı

 • Su, gaz, elektrik dağıtma

 • Acentecilik, tellallık, komisyonculuk ticarethane sayılır. • -Fabrika

 • Ham madde ve ya diğer malların makine ve teknik vasıtalarla işlenerek yeni değerli ürünler ortaya çıkarmasıdır.Ticari şekilde işletilen Diğer Müesseseler

 • Ticari şekilde işletilen Diğer Müesseseler

 • Toprak sahibinin veya çiftçinin mahsulünü tezgâhta satması

 • Esnaf ve güzel sanatlarla uğraşanın işçi ve makine kullanarak eser yaratması ve satması ticari işletme sayılır.A.Esnafla Tacir Ayrımı

 • A.Esnafla Tacir Ayrımı

 • TTK„ya göre ister gezici, ister bir dükkânda veya sokağın sabit bir yerinde bedeni çalışmaya dayanan, kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek şekilde az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildir.

 • Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi tacirdir.

 • Tacirle ilgili 2 temel şart;

 • işletmenin iktisadi faaliyeti bedeni çalışmadan çok nakdi sermaye olmalı,

 • işletmenin elde ettiği kazanç, işletme sahibinin geçimini sağlamasına yetecek miktardan çok olmalıdır.B.Ticari işletmenin Unsurları

 • B.Ticari işletmenin Unsurları

 • iktisadi Faaliyet :Yapılan işletmecilik faaliyeti ile gelir sağlamanın hedef edilmesidir.

 • Devamlılık:Faaliyetin örgütlenmiş bir sanat haline getirilmesini, profesyonelce icrasını ifade eder. Kısa bile olsa belli zaman dilimi içinde sürekliliği hesap edilerek planlanmış bir faaliyet de bu anlamda devamlıdır.

 • Bağımsızlık:işletmenin hem iç hem de dış ilişkide, başka bir işletmenin irade ve işlemine bağlı olmaksızın işlemler yapabilmesidir.

 • Kapasite:Kapasite büyüklüğü esnaf faaliyetini aşmalıdır. Bedeni çalışmadan çok nakdi sermayeye dayanmalı, elde edilen gelir ticari işletme sahibinin geçimini sağlamaya yetecek miktardan daha fazla olmalıdır.Ticari işletmede Merkez ve şube

 • Ticari işletmede Merkez ve şube

 • Bir tacirin kural olarak bir ticari işletmesi ve faaliyetini yürüttüğü bir iş yeri bulunur. Aynı tacire ait birden fazla işletme bulunması halinde, aradaki ilişkinin belirlenmesi önemlidir. Örneğin bir işletmeye ait çeşitli yerlerde kâğıt üretimi, gaz dolumu, mermercilik gibi değişik işlerle uğraşan birçok işletme olabilir.

 • şube unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • şube ticari işletmenin bir parçası olarak merkeze bağlıdır.

 • şubeler dış ilişkilerde bağımsızdır.

 • şubeler iş yoğunluğunu yayma ihtiyacından kaynaklanır, bu nedenle merkez ve şubenin ayrı yerlerde olması gerekir.

 • şubenin bağımsız muhasebesi olmalıdır.A.Merkez - şube Ayrımının Sonuçları

 • A.Merkez - şube Ayrımının Sonuçları

 • şubeler bağımsız bir ticari işletme olmadıkları ve merkez işletmeye bağlı olarak faaliyet icra ettikleri için çoğunlukla merkez işletmenin kaderini paylaşır.

 • Bir tacirin birden fazla ticari işletmesi bulunduğu takdirde, her işletme birbirinden bağımsızdır ve ayrı ayrı ilgili ticaret siciline tescil olunur.

 • şubeler, merkezin ticaret unvanını şube olduklarını belirterek kullanmak zorundadır.

 • şubeler ticaret ve sanayi odasına kaydolmak zorundadır.TiCARi İŞ VE HÜKÜM

 • TiCARi İŞ VE HÜKÜM

 • A.Bir işin Ticari Olmasının Sonuçları

 • Bir işlemin taraflarından yalnız biri için ticari iş olan sözleşmeler, diğer taraf için de ticari iş sayılır. Örneğin bir halı tacirinin yeni evliye halı satması halinde, halı taciri için ticari niteliğinde olan iş, yeni evliler için de ticari sayılacaktır.

 • B.Tacir

 • Gerçek Kişi Tacir Sıfatı:Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten gerçek kişi tacir sayılır. Bu tanım içinde üç unsur bulunmaktadır.

 • Ticari işletmeye sahip olmak

 • Ticari işletmenin işletilmesi

 • Ticari işletmenin kurulup açıldığının ilan edilmesiTüzel Kişi Tacir Sıfatı:Ticaret şirketleri tacirdir.

 • Tüzel Kişi Tacir Sıfatı:Ticaret şirketleri tacirdir.

 • Tacir Gibi Sorumlu Olanlar: TTK‟ya göre küçük veya kısıtlıya ait bir ticari işletmenin veli veya vasisi tarafından işletiliyorsa tacir sıfatı küçük veya kısıtlıya aittir.C.Tacir Sıfatının Sonuçları

 • C.Tacir Sıfatının Sonuçları

 • -iflasa tabi olma

 • -Ticaret unvanı seçme ve kullanma;

 • -işletmesini ticaret siciline kaydettirme

 • -Ticari defterler tutma

 • -Ticaret ve sanayi odalarına kaydolma

 • -Basiretli bir işadamı gibi hareket etme

 • -Ticari örf ve adetlere tabi olma

 • -Ticari iş karinesi

 • -Ücret ve faiz isteme;

 • -Ücret ve ceza indirimi isteyememeHer iki tarafı da tacir olan ticari işlere uygulanacak hükümler:

 • Her iki tarafı da tacir olan ticari işlere uygulanacak hükümler:

 • Kanuni ihtar ve ihbar şekillerine uyma

 • Fatura verme ve faturaya itiraz

 • Teyit mektubu ve teyit mektubuna itiraz

 • Ticari defterlerle ispatlama

 • ihtilafların ticari dava konusu olması

 • Satış ve trampalarda özel hükümlere tabi olma

 • Hapis hakkıD. Ticaret Sicili

 • D. Ticaret Sicili

 • Sicil, belli konularda belli birtakım bilgilerin işlendiği resmi kayıt sistemidir. Tacirlerle ve ticari işletmelerle ilgili önemli bilgilerin resmi olarak işlenmesi için Ticaret Sicili kurulmuştur. Ticaret sicili alenidir. Ticaret Sicili memurları Sanayi ve Ticaret Banklığının denetimi altında faaliyetlerini yürütür.

 • Ticaret Sicilinin Hükümleri

 • -Sicile yapılan kaydın kanıtlayıcı etkisi

 • -Sicilin bildirici etkisi

 • -Tescilin kurucu etkisi • ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə