Toplanti no : 184Yüklə 103,78 Kb.
tarix01.07.2018
ölçüsü103,78 Kb.

EYK-184-06 28.11.2017


SAÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 28.11.2017

TOPLANTI NO : 184

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Yrd. Doç. Dr. Eyüp ÇELİK

Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR

Doç. Dr. Tuncay AYAS

Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN


01- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Dalı doktora programı 1470D41010 numaralı öğrencisi Nuri Muhammet ÇELİK’ın 02.11.2017 tarihinde girdiği doktora tez savunma sınavını “oy birliği” ile başardığını belirtir jüri raporu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin programının tüm gereklerini yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 49/1 maddesi uyarınca kendisine “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.


02- Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı tezli yüksek lisans 1370Y44004 numaralı öğrencisi Sevil DEMİREL TEKŞAL’ın 02.10.2017 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29/1 maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.
03– Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD öğrencisinin doktora tez izleme komitesi öneri formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, doktora programında yeterlik sınavını başaran ve aşağıda ismi geçen öğrencinin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Öğrenci No: 1570D50001

Adı Soyadı : Latif YARDIM

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Alpaslan OKUR (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl.)


04- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığının 20.11.2017 tarihli ve E.50313 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, doktora programında yeterlik sınavını başaran ve aşağıda ismi geçen öğrencilerin Tez İzleme Komitesinin, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43/1 ve 2. maddeleri uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden oluşmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Öğrenci No: 1570D41007

Adı Soyadı: Emre DİLBAZ

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Fikret SOYER (Danışman)

Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ersin ESKİLER (Spor Yöneticiliği Böl.)


05- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığının 17.11.2017 tarihli ve E.50178 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, doktora programı öğrencisinin Tez İzleme Komitesinde yer alan Prof. Dr. Mehmet Yavuz TAŞKIRAN yerine, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43/4 maddesi uyarınca aşağıda isimleri yazılı öğretim üyeleri olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Öğrenci No: 1570D41010

Adı Soyadı: Onat ÇETİN

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Malik BEYLEROĞLU (Danışman) (Antrenörlük Eğitimi Böl.)

Doç. Dr. Fikret SOYER

Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU


06- Matematik ve Fen Bilimleri EABD Başkanlığının 28.11.2017 tarihli ve E.51325 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığı ile danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, yüksek lisans programı öğrencisinin tez konusu değişikliği önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Numarası__Adı_Soyadı__Bilim_Dalı__Danışmanı'>Numarası

Adı Soyadı

Bilim Dalı

Danışmanı

1670Y54001

Pempe USTA

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zeynep AZAK

Tezin Eski Adı

7. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Problemlerini Çözme Durumlarının İncelenmesi

Tezin Yeni Adı

Bağlamsal Öğrenme Ortamında Geogebra Yazılımı ile Düzlemlerin Birbirine Göre Durumlarının İncelenmesi07- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD Başkanlığının 21.11.2017 tarihli ve E.50507 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığı ile danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, yüksek lisans programı öğrencisinin tez konusu değişikliği önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Numarası

Adı Soyadı

Bilim Dalı

Danışmanı

1570Y49008

Mahmut DOĞANAY

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇELİK

Tezin Eski Adı

Kültürel Değerler Açısından Diriliş Ertuğrul Dizisi: Ortaokul Öğrencilerine Dönük Aksiyonel Bir Çalışma

Tezin Yeni Adı

Ortaokul Düzeyindeki Vatandaşlık Eğitiminin Veli Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Numarası

Adı Soyadı

Bilim Dalı

Danışmanı

1270Y50004

Zeynep AYDOĞDU

Türkçe Eğitimi

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

Tezin Eski Adı

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrenci Programının Etkinliğinin Değerlendirmesi

Tezin Yeni Adı

Çocuğa Hitap Eden (Animasyon) Sinema Filmlerinin Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığına Etkisi08- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez/proje öneri formu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığının ve danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen yüksek lisans öğrencilerinin tez/proje önerisi aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.Numarası

Adı-Soyadı

Danışmanı

Bilim Dalı

Tez Adı/Proje Adı

1670T58005

Deniz MUMAY

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

Yabancılara Türkçe Eğitimi

İleri Seviye İçin Hazırlanan Yeni Hitit Yabancılara Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açışından İncelenmesi

1670T58002

Tuğçe KÜÇÜK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Şarkılarda Geçen Deyimler

1670T58007

Hülya İNCEKARA

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Çift Dillilik Eğitimi Alanında İnovasyon

1670T58014

Halis GÜLTEKİN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Gazi TÖMER Kitaplarındaki Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin Kullanma Sıklığının Değerlendirilmesi ve Öneriler

1670T58009

Ayşe ERCAN

Doç. Dr. Bekir İNCE

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Metinlerin Anlaşılmasında ve Öğrencilerin Başarısında Bağdaşıklığın Etkisi

1670T58010

Seyit Ahmet ERCAN

Doç. Dr. Bekir İNCE

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eylemlerin Cümle Yapısına Etkileri veya Metnin Kurgusuna Dil Bilgisel Katkıları

1670T58015

Neslihan ÖZTÜRK

Doç. Dr. Bekir İNCE

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Yaşadığı Sıkıntıları Tespit Etmek

1470Y41002

Ahmet Emre FAKAZLI

Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Farklı Isınma Yöntemlerinin Yüzücülerde 50m Yüzme Performansa Etkisi


09- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD Başkanlığının 28.11.2017 tarihli ve E.51327 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüze yeni kayıt yaptıran yüksek lisans programı öğrencilerinin danışmanları aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Yabancılara Türkçe Eğitimi EBD Tezsiz YL

Sıra

Numarası

Adı

Soyadı

Danışmanı

1-

1770T58024

Buşra

ÖZDEMİR

Doç. Dr. Bekir İNCE

2-

1770T58025

Feyza

KAPTAN

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN

3-

1770T58026

Gülsevim

TINMAZ

Doç. Dr. Şaban KÖKTÜRK

4-

1770T58027

İklime

ASLAN

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

5-

1770T58028

Meltem

AKSU

Doç. Dr. Bekir İNCE

6-

1770T58029

Mine

ENGİN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

7-

1770T58030

Nurhayat

AKYÜZ

Doç. Dr. Alpaslan OKUR

8-

1770T58031

Semaha

SOYUMER

Doç. Dr. Şaban KÖKTÜRK

9-

1770T58032

Sevgi

ALTUNTAŞ

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN.

10-

1770T58033

Sinem

ASAN

Yrd. Doç. Dr. Adem SORUÇ

11-

1770T58034

Sultan

TAV

Yrd. Doç. Dr. Adem SORUÇ

12-

1770T58035

Duriye Şeyma

KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

13-

1770T58036

Tuba

AYDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

14-

1770T58037

Bilgehan Hamide

AYŞE ÇINGI

Doç. Dr. Bekir İNCE

15-

1770T58038

Fatma

ÇAKIR

Doç. Dr. Bekir İNCE

16-

1770T58039

Eliz Zübeyda

ALPER

Doç. Dr. Bekir İNCE

17-

1770T58040

Reyhan

KIZILMEŞE

Doç. Dr. Alpaslan OKUR


10- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi EABD Başkanlığının 22.11.2017 tarihli ve E.50644 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığı ile ilk ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, adı geçen öğrencinin danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

Bilim Dalı

İlk Danışmanı

Yeni Danışmanı

1670Y09017

Elif YILMAZ

Değerler Eğitimi

Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN


11- Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı 1170Y43005 numaralı öğrencisi Dinçer ÇINAR’ın tezini tamamladığına dair yüksek lisans tez teslim formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; adı geçen öğrencinin yüksek lisans tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2016) 27-1/a maddesi uyarınca yüksek lisans tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

TEZ ADI

Dinçer ÇINAR

İngilizce Öğretiminde QR Kodu ve Arttırılmış Gerçeklik Destekli Ders Kitabı Kullanımının Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

ÜNVANI / ADI / SOYADI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM

Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN

Danışman

İstanbul Medeniyet Üni./ Eğitim Fak./Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl.

Yrd. Doç. Dr. Zeliha DEMİR KAYMAK

Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Onur İŞBULAN

Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem CANAN GÜNGÖREN

Yedek Jüri Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Serkan UÇAN

Yedek Jüri Üyesi

İstanbul Medeniyet Üni./ Eğitim Fak./Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl.

Sınav Tarihi : 15.12.2017

Sınav Saati : 10.30
12- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EABD programı yüksek lisans 1670Y40033 numaralı öğrencisi Şeyda ALANOĞLU’nun 31.10.2017 tarihli mazeretli ders kayıt formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2016) 16/b-9 maddesi ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14/1 uyarınca, ekle sil haftası geçtiğinden söz konusu talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
13- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Eyüp ÇELİK Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR

Üye Üye

Doç. Dr. Tuncay AYAS Doç. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

Üye Üye


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə