Visual Studio Enterprise 2017 ve Visual Studio Professional 2017 ön sürüm yazıYüklə 31,6 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü31,6 Kb.
növüYazı

MICROSOFT ÖN SÜRÜM YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 ÜRÜN AİLESİ

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Şartlar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için, beraberlerinde farklı şartlar bulunmadığı sürece geçerlidir.BU LİSANS ŞARTLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ.

KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.

  1. Genel. Yazılımın kopyalarını, uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek için kullanabilirsiniz.

  2. Workloads. Bu lisans şartları, bir Workload veya Workload bileşeni beraberinde farklı şartlarla sunulmadıkça yazılım içerisinde kullanımınıza sunulan Workload’ları kullanımınız için geçerlidir.

  3. Bulut Kullanımı. Visual Studio Enterprise 2017 ve Visual Studio Professional 2017 ön sürüm yazılımını, Microsoft Azure'da çalıştırabilirsiniz.

  4. Tanıtım Kullanımı. Yukarıda izin verilen kullanımlara, yazılımın, uygulamalarınızı tanıtmak için kullanımı da dâhildir.

YAYIN ÖNCESİ YAZILIM. Bu yazılım bir yayın öncesi sürümdür. Doğru biçimde veya son sürümünün çalıştığı gibi çalışmayabilir. Microsoft son, ticari sürümde değişiklikler yapabilir. Microsoft, yazılım ile ilgili tarafınıza bakım hizmeti, teknik destek veya güncellemeler sağlamakla yükümlü değildir.

ZAMANA DUYARLI YAZILIM. Yazılım, zamana duyarlıdır ve yazılımda tanımlı bir tarihte çalışmayı durduracak olup yazılımı kullanma lisans hakkınız da sona erecektir. Yazılım çalışmayı durdurduğunda, yazılımda depolanan kodun kopyalarına veya diğer verilere erişemeyebilirsiniz.

ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN ŞARTLAR.

1.Yardımcı Programlar. Yazılım https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=823097 adresinde yer alan Yardımcı Programlar Listesi’nde bazı öğeler içerebilir. Bu yardımcı programları, yazılıma dâhil olmaları durumunda, yazılımla geliştirdiğiniz uygulamaları ve veritabanlarını dağıtmak ve bunlarda hata ayıklamak amacıyla cihazlara kopyalayabilir ve yükleyebilirsiniz. Lütfen Yardımcı Programların geçici kullanım için tasarlandığına, Microsoft'un Yardımcı Programlara yazılımın geri kalanından ayrıca yama yapamayacağına veya bunları güncelleyemeyeceğine ve Yardımcı Programların yapısı gereği yüklendikleri cihazlara başkalarının da erişimini mümkün kılacağına dikkat edin. Sonuç olarak, uygulamalarınızın ve veritabanlarınızın hata ayıklama veya dağıtılma işlemlerini bitirdikten sonra yüklediğiniz tüm Yardımcı Programları silmeniz gerekir. Microsoft, herhangi bir cihaza yüklediğiniz Yardımcı Programların herhangi bir üçüncü tarafça kullanımından veya erişiminden sorumlu değildir.

2.Derleme Araçları. Yazılım dosyalarını sahip olduğunuz, sizin için Azure'de barındırılan veya yalnızca sizin kullanımınıza özel yerinde veya uzaktaki makineler gibi fiziksel cihazlar ve sanal makineler veya bu makinelerdeki kapsayıcılar (birlikte "Derleme Cihazları") dahil derleme cihazlarınızda kopyalayıp yükleyebilirsiniz. Siz ve kuruluşunuzdaki diğer kişiler, Derleme Cihazlarınızda bulunan bu dosyaları, yalnızca uygulamalarınızı derlemek, doğrulamak veya derleme işleminin bir parçası olarak bu uygulamaların kalite ya da performans testleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Netlik kazandırmak amacıyla, “uygulamalar” ifadesi siz ve kuruluşunuzdaki yazılımı kullanma lisansı olan diğer kişiler tarafından geliştirilen uygulamalar anlamına gelir.

3.Yazı Tipleri. Yazılım çalışırken yazı tiplerini içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yalnızca (i) yazı tiplerini, yazı tiplerindeki ekleme sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe ekleyebilir ve (ii) yazı tiplerini, içeriği yazdırmak için geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıktı cihazına indirebilirsiniz.

4.Diğer bileşenler için lisanslar.


Microsoft Platformları. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft Sharepoint'ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yazılımın beraberinde bulunan Microsoft "Licenses" (Lisanslar) klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalara ve kendi ürün destek ilkelerine tabidir. Söz konusu bileşenlere ilişkin lisans şartları, ilişkili yükleme dizinine de eklenmişse bu bileşenler söz konusu lisans şartlarına tabi olur.

Geliştirici Kaynakları. Yazılımda derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve başka kaynaklar bulunur. Bu bileşenler, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetiliyor olabilir. Dğer bileşenlerin listesi https://support.microsoft.com adresinde bulunur.

Üçüncü Taraf Bileşenleri. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyalarında açıklanmış olabileceği gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir.

5.Paket Yöneticileri. Yazılım, uygulamanızla birlikte kullanmak üzere size, Microsoft ve üçüncü kişi yazılım paketlerini indirme seçeneği sağlayan NuGet gibi paket yöneticileri içerir. Bu paketler bu anlaşmaya değil, kendi lisanslarına tabidir. Microsoft herhangi bir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlar için garanti vermez.

DAĞITILABİLİR KOD. Yazılım, bu Bölümde açıklandığı şekilde geliştirdiğiniz uygulamalarda, değişiklik yapmaksızın (aşağıda açıkça izin verilenin haricinde) dağıtımını yapabileceğiniz kodu içerir. (Bu Bölüm için "dağıtım" terimi, üçüncü tarafların internet üzerinden erişmeleri için uygulamalarınızın dağıtımı anlamına da gelir.)

6.Dağıtım Hakları. Aşağıda listesi verilen kod ve diğer dosyalar, "Dağıtımı Yapılabilen Kod"dur.


REDIST.TXT Dosyaları. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=823098 adresinde yer alan REDIST listesinde sıralanan kodun nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Örnek Kod, Şablonlar ve Stiller. "Örnek", "şablon" ve "basit stiller" veya "taslak stilleri" olarak belirtilen kodun kaynak ve nesne kodu biçimini kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

Görüntü Kitaplığı. Görüntü Kitaplığındaki görüntüleri, grafikleri ve animasyonları, yazılım belgelerinde açıklandığı gibi kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Dağıtımı. Uygulamalarınızın dağıtımcılarının, söz konusu uygulamaların bir parçası olarak Dağıtılabilir Kodu kopyalamalarına ve dağıtmalarına izin verebilirsiniz.

7.Dağıtım Gereksinimleri. Dağıttığınız herhangi bir Dağıtılabilir Kod için:


ona programlarınızda önemli yeni işlevler eklemiş olmanız;

dağıtımcıların ve dış son kullanıcıların, Dağıtılabilir Kodu en azından bu anlaşma kadar koruyan şartları kabul etmelerini zorunlu tutmanız ve

yalnızca Dağıtılabilir Kod üzerine dayalı herhangi bir talep olması kapsamına kadar, uygulamalarınızın dağıtımı veya kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, avukatlık masrafları dâhil her türlü hak talebi karşısında Microsoft'u ibra edip masun tutmanız gerekir.

8.Dağıtım Kısıtlamaları. Şunları yapamazsınız:


Microsoft'un ticari markalarını uygulamalarınızın adlarında kullanmak veya Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak veya

Herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde Dağıtılabilir Kodun kaynak kodunu değiştirmek veya dağıtmak. Bir "Kapsam Dışı Lisans", bir kullanım, değişiklik ve dağıtım koşulu olarak (i) kodun kaynak kod biçiminde açıklanmasını veya dağıtılmasını veya (ii) diğer kişilerin onu değiştirme hakkının olmasını gerektiren lisanstır.


GÜNCELLEŞTİRMELER. Microsoft, yazılımda hata düzeltmeleri, güvenlik düzeltmeleri veya başka yanlışlık düzeltmeleri yaparsa, yazılımı güncelleştirmek amacıyla bunları yüklemek için ticari olarak makul çabayı göstereceğinizi kabul edersiniz.

VERİLER.

9.Veri Toplama. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından; sizin ve Microsoft'un veriler toplamasına olanak sağlayabilecek bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikleri kullanmanız durumunda, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimleri sağlamak da dâhil, ilgili yasalara uymanız ve bu bildirimlerle birlikte, Microsoft'un gizlilik beyanının bir kopyasını sağlamanız gerekir. Gizlilik bildirimimiz, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=398505 adresinde bulunur. Veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi, yardım belgelerinde ve gizlilik bildirimimizde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.

10.Kişisel Verilerin İşlenmesi. Microsoft’un yazılımla bağlantılı olarak bir kişisel veri işlemci veya alt işlemci olması dolayısıyla Microsoft, 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek, Çevrimiçi Hizmet Şartları’na http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 adresinde yer verilen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Şartları’nı tüm müşterilere taahhüt eder.

GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Geri bildiriminizi bunlara dâhil ettiğimiz için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft, diğer tüm hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:


yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek;

yazılımda bulunabilecek bazı açık kaynak bileşenlerin kullanımına ilişkin üçüncü kişi lisans koşulları tarafından gerekli kılınan kapsam hariç olmak üzere; yazılımda tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek veya yazılımın kaynak kodunu başka şekilde oluşturmayı denemek;

Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek ya da değiştirmek;

yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak;yazılımı paylaşmak, yayımlamak, kiralamak ya da finansal kiralama yoluyla satmak veya yazılımı başkalarının kullanımı için bağımsız teklif olarak sağlamak ya da yazılımı veya bu anlaşmayı herhangi bir üçüncü tarafa devretmek.

DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım, "olduğu gibi" sunulduğundan dolayı, yazılım için destek hizmeti sağlayamayabiliriz.

ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.

İHRACAT KISITLAMALARI. Yazılım için geçerli olan ve destinasyonlar, son kullanıcılar ve nihai kullanıma ilişkin sınırlamalar içeren bütün yurt içi ve uluslararası ihracat yasa ve yönetmeliklerine uymalısınız. İhracat kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için www.microsoft.com/exporting sayfasını ziyaret edin.

HASSAS UYGULAMALAR. Yayın öncesi yazılımı; tüm nakliye, kredi kartı, parasal işlemler veya diğer bankacılık işlemleri dâhil, e-ticaret işlemleri (ürünlerin veya hizmetlerin internet veya diğer bilgisayar ağları üzerinden el değiştirmesi) gerçekleştirmeye yönelik uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek için kullanamazsınız.

İLGİLİ YASALAR. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.


 1. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

 1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

 2. Kanada. Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.

 3. Almanya ve Avusturya.

(i) Garanti. Düzgün olarak lisanslanan yazılım, esasen yazılımla birlikte verilen herhangi bir Microsoft materyalinde tanımlandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

(ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranış, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası'na dayalı taleplerin yanı sıra ölüm veya yaralanma durumunda, Microsoft kanunlar uyarınca yükümlüdür.

Yukarıda anılan (ii). maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin söz konusu anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca "temel yükümlülükler") olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.


GARANTİ REDDİ. Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir.  YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden, 5,00 ABD dolarına kadar doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya müsbet zararlarla bağlantılı zararlar dâhil diğer zararları telafi edemezsiniz.


Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf uygulamalarında yazılım, hizmetler, içerik (kod dâhil) ile bağlantılı olan her şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz veya ülkeniz müspet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.EULA ID: VS2017_ENT_PRO_RC_EVAL_TRK.2


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə