Word mətn redaktorunda mətni redaktə edərək ona əlavələr etməkYüklə 26,64 Kb.

tarix31.10.2018
ölçüsü26,64 Kb.
növüMühazirə


     Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

 

 

Quliyeva Səlimə 

 

Mühazirə:Word mətn redaktorunda mətni redaktə edərək ona əlavələr 

etmək 

 

 

Yeni dərsin planı: 1.Mətni redaktə etmək 

2.Mətnə əlavələr etmək  

3.Səhifələri nömrələmək 

 

1. 

Mətni  redaktə  etmək  –  mətni  redaktə  etməmişdən  əvvəl  onu 

seçməklazımdır.  Hər  hansı  mətn  hissəsini  silmək  üçün  onu  seçib 

Delete  düyməsini  sıxırıq.  Əgər  səhv  etmişiksə  onda  Ctrl+Z 

düyməsini  birlikdə sıxıraq onu yenidən bərpa edə bilərik. Seçilmiş 

mətni    Правка  menyusundan  Очистить  -  Содержимое  əmrinin 

seçməklədə silə bilərik.  

Əməliyytların  nəticəsini  ləğv  etmək  üçün  Правка  menyusundan 

Отменить,  əməliyyatların  yenidən  icra  olunması  üçün  Правка 

menyusundan  Вернуть  əmrini  seçmək  lazımdır.  Eyni  əməliyyatları 

uyğun  olaraq  klaviaturadan  Ctrl+Z  və  Ctrl+Y  düyməsini  sıxmaqlada 

yerinə  yetirə  bilərik.  Bu  əməliyyatları  eyni  zamanda  Standar  alətlər 

panelindəki Отменить  və Вернуть düymələri vasitəsilə də yerinə yetirə 

bilərik. 

Word-də  mətnin  təkrarlanan  hissələrini  yazmağın  müxtəlif  yolları 

vardır. Bunlardan biri Правка menyusundan Копировать və Вставить, 

digər  yolu  isə  klaviaturadan  Ctrl+C  və  Ctrl+V  Düymələrindən  istifadə 

etməkdir.  Əvvəlcə  mətn  hissə  seçilir.  Sonra  Правка  menyusundan 

Копировать  əmri  seçilir.  Bu  zaman  mətn  hissəsi  bufer  yaddaşına 

köçürülür.(Hal-hazırda  mübadilə  buferi  24  obyekti  saxlaya  bilər). 

Kursoru istədiyimiz yerə qoyub Правка menyusundan  Вставить əmrini 

seçirik.  Bundan  başqa  Ctrl  düyməsindən  də  istifadə  edərək  mətin 

hissəsini  istədiyimiz  yerə  köçürə  bilərik.  Bu  zaman  mişqanın  oxunun      Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

 

 

Quliyeva Səlimə 

 

aşağısında  +  işarəsi  görsənəcək.  Bu  işarə  məlumatların  köçürüləcəyini bildirir.  Köçürmə  və  yapışdırma  əməliyyatlarını  Standart  alətlər 

panelindəki    Копировать  və  Вставить  düymələrini  seçməklədə  yerinə 

yetirə bilərik. Daşıma (yerdəyişmə)  əməliyyatını  Правка  menyusundan 

Вырезать  və  Вставить  əmirləri  ilə  ya  da  klaviaturadan  Ctrl+X  və 

Ctrl+V düymələrini sıxmaqla da yerinə yetirə bilərik. Bunun üçün lazım 

olan  mətn  hissəsi  seçilir.  Правка  menyusundan  Вырезать    seçilir.  Bu 

zaman  mətn  hissəsi  seçilir.  Kursoru  mətni  daşıyacağımız  yerə  qoyub 

Правка  menyusundan  Вставить  əmrini  seçirik.  Kəsmə  və  yapışdırma 

əməliyyatlarını  Standart  alətlər  panelindəki  Вырезать  və  Вставить 

düymələrindən də istifadə etməklədə yerinə yetirə bilərik. 

Mətn  sahəsində  hər  hansı  bir  mətn  parçasını  cəld  axtarmaq  və 

dəyişdirmək  üçün  Правка  menyusundan  Найти  və  Заменить  (Ctrl+Н) 

əmrlərini  seçirik.  Hər  hansı  mətn  parçasını,  sözü,  simvolu  axtarmaq 

üçün  Правка  menyusundan  Найти  əmrini  seçirik.  Bu  zaman  ekrana 

Найти  и  Заменить  dialoq  pəncərəsi  açılır.  Найти  sətrinə  axtardığımız 

mətn  parçasını,  sözü  və  ya  simvolu  daxil  edirik.  Sonra  Больше 

düyməsini  sıxırıq.  Bu  zaman  dialoq  pəncərəsi  genişlənəcək.  Axtarışın 

istiqamətini  təyin  etmək  üçün  Направление  qutusunun  aşağı  ox 

düyməsini  sıxaraq  siyahını  açırıq.  Oradan  Назад  (yuxarı)  və  Везде 

(aşağı)  parametrlərindən  birini  seçirik.  Əgər  Выделить  все  элементы; 

найденные в parametri seçilərsə onda bütün mətndə axtarış aparılacaq. 

Dialoq  pəncərəsindəki  Формат  düyməsindən  istifadə  edərək  müəyyən 

formatlı  mətnəri  axtara  bilərik.  Seçilmiş  formatları  ləğv  etmək  üçün 

Снять форматирование əmrini seçirik.  

Учитывать  регистр  –  parametrini  seçsək  böyük  kiçik  hərflər 

nəzərə alınmaqla axtarış aparılacaqdır. 

Только  слово  целиком  –  parametri  seçilsə  Найти  sətrinə  daxil 

etdiyimiz söz, ifadə tam söz olaraq axtarılacaqdır.  

Подстановочных  знаки  –  parametri  seçilərsdə  müxtəlif  formada 

yazılan ancaq eyni cür tələffüz edilən sözlər tapılacaq. 

Все  словоформы  –  parametri  seçilsə  sözün  bütün  hallardakı 

formaları  tapılacaq.  Lazım  olan  parametrlər  təyin  edildikdən  sonra 

Найти  все  düyməsini  sıxırıq.  Əgər  axtardığımız  söz  və  ya  simvol 

tapılacaqsa  o  mətndə  seçiləcək.Əməliyyat  tamamlıqdan  sonra  Закрыть 

düyməsi sıxılır.       Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci

 

 

Quliyeva Səlimə 

 

Hər  hansı  bir  əməliyyatı  tapıb  dəyişdirmək  üçün  Правка menyusundan Заменить на əmrini seçirik. . Bu zaman ekrana Найти и 

Заменить  dialoq  pəncərəsi  açılır.  Найти  sətrinə  axtardığımız  mətn 

parçasını,  sözü  və  ya  simvolu  daxil  edirik.  Sonra  Заменить  на  sətrinə 

əvəz  ediləcək  sözü  yazırıq  və  Найти  düyməsini  sıxırıq.  Dəyişdirmə 

əməliyyatını  sürətləndirmək  üçün    Заменить  все  əmrini  seçirik. 

Əməliyyat tamamlandıqdan sonra Закрыть düyməsini sıxırıq. 

2.

 

Mətnə əlavələr etmək – uzun mətnlərdə fəsillərin, bölmələrin yeni səhifənin 

əvvəlindən  bir  neçə  sütunlu  mətnlərdə  isə  mətnin  müəyyən  hissəsinin 

yeni  sütunda  başlaması  üçün  bəzən  Enter  düyməsini  bir  neçə  dəfə 

sıxmaqla  əlavə  boş  sətrlər  yerləşdirilir.  Bununlada  sürüşdürmə 

nəticəsində  fəsil,  bölmə  başlıqları  və  ya  sütunlar  uyğun  olaraq  yeni 

səhifəyə  və  sütuna  keçir.  Ancaq  əvvəlki  fəsillərdə  və  bölmələrdə 

dəyişiklik  edilməsi  zamanı  sürüşmə  nəticəsində  növbəti  fəslə,  bölməyə 

və sütuna daxil olan mətnlərdə sürüşəcəkdir ki, bu da mətnin nizamının 

pozulmasına  səbəb  olacaq.  Bu  cür  halların  qarşısını  almaq  üçün 

aşağıdakı əməlyyatları yerinə yetiririk. 

Kursorun  yerləşdiyi  yerdən  etibarən  mətnin  yeni  səhifədən  və  ya 

sütundan  başlaması  üçün  Вставка  menyusundan  Разрыв  əmrini 

seçirik.Bu  zaman  ekrana  Разрыв  dialoq  pəncərəsi  açılır.  Начать 

sahəsindəki  Новую  страницу  parametrini  seçsək  kursordan  sonrakı 

mətn yeni səhifəyə keçəcək.  

Bir  neçə  sütunlu  mətndə  Начать  sahəsindəki  Новую  колонку 

parametrini seçsək kursordan sonrakı mətn yeni sütuna keçəcək.  

 

Yeni  bölmə  hazırlamaq  üçün  kursoru  bölmənin  başlayacağı  yerə yerləşdirib  Вставка  menyusundan  Разрыв  əmrini  seçirik.  Açılan 

pəncərənin  Новый  раздель  sahəsindən  aşağıdakı  parametrləri  təyin 

edirik.  

Со  следующей  страницы  –  yeni  bölmənin  növbəti  səhifədən 

başlamasını təmin edir 

На  текущей  странице  –  yeni  bölmənin  kursorun  olduğu  yerdən 

başlamasını təmin edir 

С  четной  странице  –  yeni  bölmənin  cüt  səhifədən  başlanmasını 

təmin edir.  

С нечетной странице – yeni bölmənin tək səhifədən başlanmasını təmin edir.  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə