Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİYüklə 496,82 Kb.
səhifə1/4
tarix17.01.2018
ölçüsü496,82 Kb.
#21133
  1   2   3   4

XAMMAL VƏ QİDA MƏHSULLARININ TƏHLÜKƏSIZLİYİ”, qrup 2114a
6. Patogen mikroorqanizmlər neçə tip toksin yaradır?

A) 2; B) 4; C) 3; D) 5; E) 8


7. Toksinlərin orqanizmə təsiri:

A) orqanizmin həyat fəaliyyətində dərin pozuntulara səbəb olur

B) orqanizmin müqavimətini zəiflədir

C) orqanizmin bioloji xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərir

D) orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur

E) orqanizmdə makro-mikro elementlərin parçalanmasına səbəb olur

10. Bir sıra endotoksinlər harada sintez oluna bilər?

A) hüceyrələr dağıldıqdan sonra yoluxmuş orqanizmlıərdə

B) hüceyrələr dağılmazdan qabaq sağlam orqanizmlırdı

C) hüceyrələr dağıldıqdan sonra yoluxmuş bitkilərdə

D) hüceyrələr dağılmazdan qabaq sağlam bitkilərdə

E) həm sağlam, həm də dağılmış hüceyrələrin yoluxmuş orqanizmlərində


11. Məlum olan bütün ekzotoksinlər nə hesab olunur7

A) zülalllar

B) yağlar

C) karbohidratlar

D) vitaminlər

E) makro elementlər


13. Bioloji təhlükəli amillərin mahiyyəti:

A) qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən canlı orqanizmlər

B) qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən zəhərli maddələrdir

C) qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən geni dəyişmiş məhsullardır

D) qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən göbələklərdir

E) qidanı istifadə üçün təhlükəli edə bilən aktiv bioloji maddələrdir

15. Tez-tez qida xəstəliklərinə səbəb olan necə növ patogen bakteriyalar ekspertiza zamanı nəzərə alınmalıdır?

A) 9; B) 11; C) 14; D) 12; E) 13

17. Basillus cerusun istehsal etdiyi toksinlər:

A) ishala səbəb olan və qusmaya səbəb olan

B) ishala səbəb olan və arıqlamaya səbəb olan

C) qusmaya səbəb olan və gözlərə təsir edən

D) qusmaya səbəb olan və zəhərlənməyə səbəb olan

E) ishala və baş leyinə təsir edən toksinlər


18. Listerioz xəstəliyini hansı mikroorqanizmlər yaradır?

A) Listeria

B) Salmonella

C) Diareya

D) Basillus

E) Kif göbələyi


20. Listeria mikroorqanizmləri soyuq şəraitdə hansı temperaturda törəyib artmaq qabiliyyətini itirmir?

A) 30C-dək; B) 40C-dək; C) 100C-dək; D) 50C-dək; E) 60C-dək


22. HACCP sistemi qida məhsulunun təhlükəsizliyi üzrə əsas məsuliyyəti kimin üzərinə qoyulur?

A) istehsalçının

B) istehlakçının

C) gömrük işçilərinin

D) marketlərin

E) vergi işçiləri

23. HACCP sisteminin qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq səviyyədə idarəetmə strukturunda mövqeyi:

A) bu sahə üzrə yeganə idarəetmə sistemidir

B) bu sahə üzrə digər idarəetmə sistemləri ilə birlikdə fəaliyyət göstərir

C) bu sahə üzrə digər idarəetmə sistemlərinə nəzarət edir

D) bu sahə üzrə ancaq Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərir

E) bu sahə üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nəzarət sistemi yaradır
25. Hansı illərdən başlayaraq HACCP-nin inkişafı məqsədyönlü və sürətli xarakter aldı?

A)1980; B) 1990; C) 1985; D) 1995; E) 1998


27. Beynəlxalq HACCP Alyansının yaranma tarixi:

A)1994; B) 1999; C) 2000; D) 1995; E) 2005
28. HACCP Alyansı harada yerləşir?

A) ABŞ-n Texas Universitetinin Heyvandarlıq kafedrasında

B) İngiltərinin Oksford Universitetinin heyvandarlıq kafedrasında

C) Azərbaycanda Aqrar universitetinin zoologiya kafedrasında

D) Mocskva Dövlət Universitetinin sanitariya, gigiyena kafedrasında

E) Meksika Kənd təsərrüfatı institunun baytarlıq kafedrasında


29. HACCP-nin sənaye müəssisələri və dövlət nəzarəti orqanlarında fəaliyyəti:

A) onlar arasında əlaqələri yaxşılaşdırır

B) onların işinə ayrı-ayrılıqda qida nəzarət edir

C) onların hər ikisində filialları fəaliyyət göstərir

D) onlar HACCP-yə ildə bir dəfə hesabat verir

E) onlar bir-birindən asılı vəziyyətdə saxlayır

31. ABŞ-da HACCP heyvan və quş ətinin iri istehsalçıları üçün hansı ildən zəruri tələbə çevirildi?

A)1998; B) 1999; C) 2001; D) 2000; E) 2005


32. ABŞ-da HACCP dondurulmuş desertlər üçün hansı ildən tələbə çevrildi?

A)1999; B) 2001; C) 2003; D) 2000; E) 2004


34. Avropa parlamenti və Avropa şurası qida məhsulları sahəsində umumavropa qanunvericiliyində islahatlar apararaq HACCP sisteminin əsasında qurmuşlar?

A)2004; B) 2006; C) 2005; D) 2003; E) 2010


36. Ticarətin beynəlxalq səviyyədə genişlənməsi qida sahələri üzrə nəyin artmasına səbəb olur?

A) qida infeksiyalarının

B) qida məhsullarının

C) qida üzrə beynəxalq əlaqələri

D) qida üzrə daxili bazarların

E) qida üzrə xarici bazarların


37. Beynəlxalq ticarətin liberrallaşması idxal edilmiş məhsulların təhlükəsizliyi barədə hansı narahatlığı artırır?

A) ictimai narahatlığı

B) istehlakçı üzrə narahatlığı

C) istehsal üzrə narahatlığı

D) ixrac üzrə narahatlığı

E) idxal üzrə narahatlığı


40. Avropada zəhərlənənməyə səbəb olan məhsulların dioksinlərlə çirklənməsi hansı ildə baş vermişdir?

A) 2007; B) 2010; C) 2008; D) 2011; E) 2014

41.2008-ci ildə qida üçün təhlükəli olan süd məhsullarının çirklənməsi hansı ölkədə kütləvi hal almışdır?

A) Çində

B) ABŞ-da

C) Azərbaycanda

D) İtaliyada

E) Rusiyada

43. Süd sənayesi neçə fərqləndirici xüsusiyyətə malikdir?

A) 2; B) 4; C) 3; D) 5; E) 6
44. Süd sənayesində geniş çeşidlə məhsul istehsalı üçün əsas xammal:

A) süd


B) kərə yağı

C) xama


D) təzə pendir

E) kəsmik

45. “Codex Alimentarius” hansı təşkilatlar tərəfindən yaradılmışdır?

A) BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı və Ümumdünya səhiyyə təşkilatı

B) Ümumdünya səhiyyə təşkilatı

C) Standart iş qaydaları (SOP)

D) Standart sanitar iş qaydaları (SSOPs)

E) ABŞ Kənd təsərrüfatı departamenti


46. “Codex Alimentarius” komissiyası hansı ildən qida standartlarını müəyyən edir?

A) 1963; B) 1970; C) 1975; D) 1965; E) 1980

48. Azərbaycanda istehsal olunan südün neçə faizi çiy halda satılır?

A) 70; B) 80; C) 75; D) 85; E) 73


49. Hansı qida məhsullarının tərkibi patogen mikrofloranın artması üçün əlverişli mühitdir?

A) əksər süd məhsulları

B) əksər ət məhsulları

C) əksər un məhsulları

D) əksər tərəvəz məhsulları

E) əksər meyvə-giləmeyvələr


51. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə “Baytarlıq haqqında “ qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxtdan qüvvədədir?

A) 31 may 2005

B) 31 may 2007

C) 31 may 2010

D) 31 may 2011

E) 31 may 2015


52. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə “Fitosanitar haqqında “ qanun Azərbaycan Respublikasında hansı vaxtdan qüvvədədir?

A) 12 may 2006

B) 12 may 2010

C) 12 may 2011

D) 12 may 2014

E) 12 may 2015

54. Azərbaycan Respublikasında ölkədən Avropa birliyinə məhsul ixrac edilməsi ilə əlaqədar neçə audit həyata keçirilmişdir?
A) 2; B) 3; C) 4; D) 7; E) 5
56. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublikasında10 noyabr 1992-ci ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

A) “Sanitariya-epidemioloji sağlamlıq” haqqında qanun

B) “Baytarlıq haqqında” qanun

C) “Fitosanitar nəzarəti haqqında” qanun

D) “Yeyinti məhsulları haqqında “qanun

E) “Baytarlıq haqqında” və “Fitosanitar nəzarəti haqqında” qanun


57. Azərbaycan Respublikasında 31 may 2005-ci ildə qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə hansı qanun qəbul edilmişdir?

A) “Baytarlıq haqqında”

B) “Sanitariya-epidemioloji sağlamlıq” haqqında

C) “Yeyinti məhsulları haqqında “

D) “Fitosanitar nəzarəti haqqında”

E) “Yeyinti məhsulları və baytarlıq haqqında”

59. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə Azərbaycan Respublikasında 18 noyabr 1999-cu ildə hansı qanun qəbul edilmişdir?

A) “Yeyinti məhsulları haqqında “

B) “Sanitariya-epidemioloji sağlamlıq” haqqında

C) “Fitosanitar nəzarəti haqqında”

D) “Baytarlıq haqqında”

E) heç biri


60. Süd və süd məhsullarında təkrar yoluxma mikroflorasının mahiyyəti:

A) müəssisədə bütün texnoloji proses boyu avadanlıqdan, inventardan yoluxur

B) çiy südün və qaymağın saxlanması zamanı yoluxur

C) mayalanma zamanı gətirilən mikroflora və bakteriyalardan

D) normallaşdırılmış süd xammalında, onun istilik emalından sonra yoluxur

E) süd və süd məhsullarına, süd tərkibli məhsullara daxil olan

komponentlərdən

61. Çiy südün mikroflorasına aiddir:

A) viruslar, bakteriyalar, mayalar və kif

B) viruslar, patogen mikroorqanizmlər, mayalar

C) mayalar, kif, patogen mikroorqanizmlər

D) bakteriyalar, termofillər, viruslar

E) mayalar, termofillər, viruslar

63. Qalıq mikroflorasına və təkrar çirklənmə mikroflorasına aiddir

A) sanitar-göstərilən mikroorqanizmlər, şərti patogenlər, bakteriofaqlar

B) şərti patogenlər, bakteriofaqlar, dabaq

C) patogen mikroorqanizmlər, listeriyalar, sibir xorası, vərəm

D) bakteriofaqlar, listeriyalar, sibir xorası, vərəm

E) patogen mikroorqanizmlər, mikrokokklar, listeriyalar, vərəm
64. Südün texniki mikroflorasına aiddir:

A) maya mikroflorası

B) listeriyalar

C) mikrokokklar

D) sibir xorası

E) termofillər


65.Maya mikroflorası südün hansı mikroflorasına aiddir?

A) texniki mikroflorasına

B) qalıq mikroflorasına

C) təkrar çirklənmə mikroflorasına

D) xəstəlik törədən mikroflorasına

E) heç birinə


67. Pasterizədən soyutmadan sonra südün təkrar mikroorqanizmlərlə təkrar yoluxmaması üçün hansı amillər əsasdır?

A) rezervuarlar və boru xətləri

B) baytarlıq nəzarətinin gücləndirilməsi

C) işçiərlin sanitariya-gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməsi

D) ilkin sağının ciddi nəzarət altında aparılması

E) müasir süd emalı üzrə laboratoriyalardan səmərəli istifadə


68. Avadanlıqlardan pasterizə edilmiş südə düşən mikrofloranın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi hansı amillərdən asılıdır?

A) yumanın və dezinfekksiyanın keyfiyyətindən

B) avadanlıqların və inventarların işlək vəziyyətdə olmasından

C) avadanlıqların və inventarların məhsuldarlığından

D) istehsalın sexlərinin sanitariya-gigiyena vəziyyətindən

E) süd zavoduna daxil olan ilkin süd və süd məhsullarından

70.Südün hansı temperaturda saxlanması zamanı termofil bakteriyalar intensiv şəkildə inkişaf edir?

A) 400C-n yuxarı

B) 900C-n yuxarı

C) 1000C-n yuxarı

D) 800C-n yuxarı

E) 1200C-n yuxarı

72. Süd turşusu bakteriyaların fazası nə zaman müşahidə olunmur?

A) 100C-n aşağı temperaturda saxladıqda

B) 100C-200C temperaturda saxladıqda

C) 200C-300C temperaturda saxladıqda

D) 500C-700C temperaturda saxladıqda

E) 700C temperaturda saxladıqda


73. Südün öz-özünü digər bakteriya qruplarından təmizləmə sürətinə təsir edən amillər hansılardır?

A) südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyaların ilkin sayı

B) südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyaların son sayı

C) südün saxlanma temperaturu və termofil bakteriyaların ilkin sayı

D) südün saxlanma temperaturu və patogen bakteriyaların ilkin sayı

E) südün saxlanma temperaturu və sirkə turşusu bakteriyaların ilkin sayı


74. Süddə digər mikroorqanizm qruplarının məhvi nə zaman yüksək sürətlə baş verər?

A) südün saxlanma temperaturu və süd turşusu bakteriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

B) südün saxlanma temperaturu və sirkə turşusu bakteriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

C) südün saxlanma temperaturu və termofil bakteriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

D) südün saxlanma temperaturu və listeriyalarının ilkin sayı nə qədər çox olarsa

E) südün saxlanma temperaturu və patogen bakteriyaların ilkin sayı nə qədər çox olarsa


76. Südün saxlanması zamanı yaranan maya və kiflər hansı mühitə uyğunlaşır?

A) turş mühitə

B) patogen mühitə

C) termofil mühitə

D) soyuq mühitə

E) havasız mühitə

78. Patogen mikroflora nə zaman məhv edilir?

A) termik emal zamanı

B) soyuq emal zamanı

C) südün saxlanması zamanı

D) südün dondurulması zamanı

E) südün sağılan dövründə


79. Südün termik emalının ən geniş yayılmış üsulları hansılardır?

A) pasterizasiya və sterilizasiya

B) pasterizasiya və soyudulma

C) sterilizasiya və soyudulma

D) infraqırmızı şüalanma ilə emal

E) mikrodalğalarda termik emal


80. Südün aşağı temperaturda uzun müddətli pasterizasiyanın mahiyyəti:

A) 30 dəqiqə saxlamaqla 630C-650C-də

B) 50 dəqiqə saxlamaqla 700C-800C-də

C) 40 dəqiqə saxlamaqla 100C-20C-də

D) 70 dəqiqə saxlamaqla 400C-500C-də

E) 60 dəqiqə saxlamaqla 500C-600C-də

82. Südün ani pasterizasiyasının mahiyyəti:

A) 85-900C-də pasterizasiya

B) 90-950C-də pasterizasiya

C) 87-900C-də pasterizasiya

D) 90-920C-də pasterizasiya

E) 88-900C-də pasterizasiya


83. Südün yüksək temperaturda pasterizasiyasının mahiyyəti:

A) 30 dəqiqə saxlamaqla 90-950C-də pasterizasiya

B) 35 dəqiqə saxlamaqla 90-950C-də pasterizasiya

C) 40 dəqiqə saxlamaqla 90-950C-də pasterizasiya

D) 50 dəqiqə saxlamaqla 90-950C-də pasterizasiya

E) 55 dəqiqə saxlamaqla 90-950C-də pasterizasiya


84. Maya hazırlanması üçün süd hansıl temperaturda pasteriza olunur?

A) 90-950C-də

B) 92-950C-də

C) 95-970C-də

D) 95-1000C-də

E) 97-1000C-də


85. Südün tərkibində olan mikrokokklar hansı müddətdə və hansı temperaturda məhv olurlar?

A) 3-5 saniyə 750C-də

B) 3-5 dəqiqə 800C-də

C) 10-15 saniyə 800C-də

D) 10-15 dəq.600C-də

E) 20-30 saniyə 750C-də


86. Südün tərkibində olan bağırsaq çöpləri hansı müddətdə və hansı temperaturda məhv olurlar?

A) 2-3 saniyə 750C-də

B) 2-3dəq. 750C-də

C) 10-15 san.750C-də

D) 10-15 dəq. 750C-də

E) 50-60 san.750C-də


87. 700C-də süddə olan mikrokokklar hansı müddətdən sonra məhv olurlar?

A) 10-20 saniyədən sonra

B) 2-3 saniyədən sonra

C) 1-2 saniyədən sonra

D) 2-3 dəqiqədən sonra

E) 5-10 dəqiqədən sonra


88.Patogen spor əmələ gətirməyən mikroorqanmizmlərdən hansı ən davamlı sayılı?

A) vərəm çöpləri

B) bağırsaq çöpləri

C) sibir xorası

D) brüselyoz

E) kif
89. Süd sənayesində pasterizasiyanın effektivliyini hansı reaksiya ilə yoxlayırlar?

A) fosfataza reaksiyası

B) turşu-qələvi reaksiyası

C)turşu-duz reaksiyası

D) oksidləşmə reaksiyası

E) birləşmə reaksiyası
90. Südün sterilizasiyasının mahiyyəti:

A) vegetativ bakteriyalar, həm də onların sporları məhv olur

B) vegetativ bakteriyalar məhv olur, onların sporları məhv olmur

C) vegetativ bakteriyalar yaşayır, sporları məhv olur

D) patogen bakteriyalar məhv olur, sporları yaşayır

E) vərəm çöpləri ölür, sporları yaşayır


93. Çox dondurulmuş ətin temperaturu:

A) dondurulduqdan sonra temperaturu –180C yuxarı olmasın

B) dondurulduqdan sonra temperaturu – 200C yuxarı olmasın

C) dondurulduqdan sonra temperaturu – 250C yuxarı olmasın

D) dondurulduqdan sonra temperaturu – 220C yuxarı olmasın

E) dondurulduqdan sonra temperaturu – 300C yuxarı olmasın
94. Bütün növ qida xammalında və qida məhsullarında hansı toksiki elementlər normalaşdırılır?

A) qurğuşun, arsen, kadium, civə


B) qurğuşun, arsen, kalsium, civə
C) qurğuşun, arsen, kadium, xrom
D) arsen, kadium, civə, brom
E) kadium, kalsium, arsen, brom
96. Bitki yağlarının heyvani yağların (balıq yağı daxil olmaqla) emal məhsullarında qalay, arsen, kadium və civədən başqa daha hansı element normalaşdırılır?

A) nikel;


B) kobalt;
C) tellur;
D) mis;
E) dəmir
97. Kərə yağında, əridilmiş heyvan yağlarında əlavə olaraq daha hansı elementlər normallaşdırılır?

A) mis və dəmir


B) mis və sink
C) mis və gümüş
D) dəmir və sink
E) dəmir və xrom

99. Hansı kimyəvi elementlər qidalanmanın əvəzolunmaz faktoru hesab edilir?

A) esensial makro- və mikroelementlər
B) esensial makroelementlər
C) esensial mikroelementlər
D) qeyri esensial makro- və mikroelementlər
E) esensial mikro və radioaktiv elemenetlər
100. Kimyəvi elementlərin hansı vəziyyətində orqanizmdə intoksikasiya baş verə bilrər?

A) optimal fizioloji qatılığın artmasında


B) optimal fizioloji qatılığın azalmasında
C) qeyri essensial elementlərin qatılığının artmasında
D) essensial mikroelementlərin qatılığının artmasında
E) qeyri essensial elementlərin qatılığının azalmasında

102. Hansı kimyəvi elementlər danışıqsız toksiki hesab edilir?

A) arsen,kadmium, civə, qurğuşun
B) qalay, arsen, qurğuşun civə
C) qalay, qurğuşun, kadmium, sink
D) xrom, qurğuşun, sink, mis
E) qurğuşun, arsen, mis, sink

103. Hansı kimyəvi elementlər həyati vacib sayılmırlar?

A) qurğuşun, arsen, kadmium, civə
B) qurğuşun, arsen, qalay, xrom
C) qurğuşun, arsen, qalay, brom
D) qurğuşun, arsen, mis, sink
E) qurğuşun, arsen, mis, qalay
104. Hansı kimyəvi elementlər hətta az dozalarda belə orqanizmin normal metabolik funksiyasını pozur?

A) qurğuşun, civə , arsen, kadmium


B) qurğuşun, civə , arsen, qalay
C) qurğuşun, civə , kadmium, qalay
D) qalay, civə , arsen, kadmium
E) qalay, arsen, kadmium, mis
106. Qurğuşundan hazırlanmış məmulatlardan istifadənin həyati təhlükəli olması insanlara nə vaxtdan məlumdur?

A) 2000 il öncə


B) 2200 il öncə
C) 2500 il öncə
D) 2700 il öncə
E) 3000 il öncə

108. İnsanın istehsal fəaliyyəti nəticəsində il ərzində təbii sulara nə qədər qurğuşun düşür (tonla)?

A) 500...600 min
B) 550...650 min
C) 550...800 min
D) 700...800 min
E) 600...700 min
109. İl ərzində atmosferə işlənmiş və xırda dispers vəziyyətdə nə qədər qurğuşun tullanır (tonla)?

A) 450 min tona yaxın


B) 500 min tona yaxın
C) 600 min tona yaxın
D) 550 min tona yaxın
E) 480 min tona yaxın
110. Qurğuşun kənd təsərrüfatı məhsullarına əsasən haradan düşür?

A) torpaqdan


B) suvarma suyundan
C) dərman preparatlarından
D) atmosferdən
E) yağışdan
112. Gün ərzində qida ilə orqanizmə hansı miqdarda qurğuşun daxil olur?

A) 0,2...0,3 mq


B) 0,5...0,6 mq
C) 0,3...0,4 mq
D) 0,4...0,5 mq
E) 0,6...0,7 mq
115. Qida ilə daxil olan qurğuşunun neçə faizi uşaq orqanizmi tərəfindən mənimsənilir?

A) 30 - 40; B) 34-45; C) 50-60; D) 40-45; E) 45-55


116. Qida ilə daxil olan qurğuşunun orqanizmin hansı orqanından yumşaq toxuma və sümüyə daxil olur və orada fəsadlar formasında toplanır?

A) qandan


B) həzm traktından
C) nazik bağırsaqdan
D) 12 barmaq bağırsaqdan
E) öddən
117. Orqanizmində qurğuşun ilkin olaraq nəyə təsir göstərir?

A) zülalların SH-funksional qrupunu mühasirəyə alır, fermentləri inaktivləşdirir


B) aminturşu qalıqlarını blokadya alır, fermentləri aktivləşdirir
C) zülalların SH-funksional qrupunu mühasirəyə alır, fermentlərin fəallığını zəiflədir
D) metoksil qruplarını blokadaya alır, Ca2+ionlarının daxil olmasına mane olur
E) əsəb və əzələ hüceyrəsinə daxil olub qurğuşun laktat əməıə gətirir
119. Qida məhsulunda hansı maddələr kasad olduqda qurğuşunun mənimsənilməsini (toksikliyini) artırır?

A) kalsium, fosfor, dəmir, pektinlər və zülallar


B) kalsium, fosfor, dəmir, pektinlər və lipidlər
C) kalsium, fosfor, dəmir, pektinlər və sulu karbonlar
D) kalsium, fosfor,sink, üzvi turşular və zülallar
E) kalsium, fosfor,mis, üzvi turşular və sulu karbonlar

121. O hansı metaldır ki, otaq temperaturunda maye halındadır?

A) civə
B) natrium
C) kadmium
D) kobalt
E) mis
122. Orqanizmdə civənin toksikliyi nədən asılıdır?

A) onun birləşməsinin növündən


B) mühitin reaksiyasından
C) qida komponentlərilə əlaqəsindən
D) sulu karbonlarla əlaqəsindən
E) zülallarla əlaqəsindən

125. Hansı elementin qeyri-üzvi birləşmələri askorbin turşusunu,pridoksinin,kalsiumun, misin, sinkin və selenin mübadiləsini pozur?

A) civənin
B) qurğuşunun
C) qalayın
D) kadmiumun
E) sinkin
126. Bir sıra balıq növlərinin yeyilməsi insan həyatı üçün təhlükəlidir. Səbəbini göstərin:

A) civə və civəli birləşmələrin olması


B) qurğuşun və qurğuşun birləşmələrin olması
C) kadmium və kadmium birləşmələrin olması
D) selen və selenli birləşmələrin olması
E) aesen və arsenli birləşmələrin olması
127. Balıqların orqanizmi hansı metalın üzvi birləşməsini sintez edə bilir?

A) metilcivə


B) metilqurğuşun
C) metilsink
D) metilbrom
E) metilkadmium
129. İnsan oprqanizminə civə ən çox hansı qida məhsulu ilə daxildir?

A) balıq məhsulları


B) tərəvəzlər
C) qeyri-balıq dəniz məhsulları
D) süd və süd məhsulları
E) iribuynuzlu malın əti

131. Kadmium elementi hansi yolla istehsal olunur?

A) sink və misin rafinasiyasindan
B) sink və qalayın rafinasiyasindan
C) mis ink və qurğuşunun rafinasiyasindan
D) təbii halda mədəndən çıxarılır
E) birləşmə halında mədəndən çıxarılır
132. Orta yaşlı insan orqanizmində nə qədər kadmium olur?

A) 50 mq-a yaxın


B) 70 mq-a yaxın
C) 80 mq-a yaxın
D) 90 mq-a yaxın
E) 60 mq-a yaxın
133. Orqanizmdə olan kadmiumun ən çox miqdarı hansı (1/3-i) orqanda toplanır?

A) böyrəklərdə


B) mədəaltı vəzdə
C) qara ciyərdə
D) yumşaq toxumada
E) ağ ciyərdə
136. Kadmium orqanizmdə hansı vitaminin sintezini təcrid edir?

A) D; B) E; C)K; D)A; E) B12


137. Sümüklərin minerallaşmasının pozulması və qara ciyərdə kalsiumun qatılığının artması nə ilə bağlıdır?

A) kadmiumun xroniki intoksikasiyası


B) qara ciyərdə kadmium qıtlığı
C) qara ciyərdə kadmium artıqlığı
D) kadmiumun bəzi elementlərə qarşı antoqonistliyi
E) kadmiumun mübadilə pozuntusu
138. Bitki mənşəli məhsulların kadmiumla çirklənmə mənbəyi nə hesab edilir?

A) sənaye müəssisələrinin çirkab suları və fosfor gübrələri


B) sənaye müəssisələrinin çirkab suları və atmosfer havası
C) sənaye müəssisələrinin çirkab suları və avtonəqliyyat
D) sənaye müəssisələrinin çirkab suları və pestisidlər
E) sənaye müəssisələrinin çirkab suları və ammonium gübrələri
139. İnsan orqanizminə kadmium əsasən qida ilə daxil olur. Bu ümumi miqdarın neçə faiizini təşkil edir?

A) 80; B) 85; C) 90; D) 83; E) 88


141. Ümumdünya səhiyyə təşkilatları yaşlı insanlar üçün kadmiumun qəbulunu hansı həddə normal hesab edirlər?

A) 70 mkq; B) 90 mkq; C) 80 mkq; D) 75 mkq; E) 85 mkq

143. Arsen ən çox hansı növ qida məhsullarında daha çox rast gəlinir?

A) dəniz məhsullarında


B) heyvani məhsullarda
C) kökümeyvəlilərdə
D) quş ətlərində
E) yarpaqlı tərəvəzlərdə

145. Qida məhsulları içərisində ən çox toplandığı məhsulu göstərin:

A) çay; B) kofe; C) sitrus meyvələri; D) dənli bitkilər; E) giləmeyvələr
146. Kalsiumun maqneziumun, fosfor və ftorun metabolizmini pozan hansı elementdir?

A) alyuminimum; B) kadmium; C)mis; D)sink; E) qalay


147. Mis ən çox istifadə olunan metaldır, bunu nə ilə izah etmək olar?

A) təbiətdə təmiz halda olması


B) mədəndən asan çıxarılması
C) asan emala getməsi
D) bronza istehsalına görə
E) məişət əşyaları hazırlandığına görə
148. Qida məhsullarında misin təbii miqdarı neçə mq/kq olmalıdır?

  1. 0,4...5,0; B) 0,4...5,8; C) 0,8...6,0; D)1,0...5,0; E) 0,8....6,5

149. Suda və qida məhsullarında mis hansı miqdarda olanda onlardan metal tamı gələr (mq/kq-la)?

A) 5...15; B) 10...15; C) 0,8...6,0; D) 4...15; E) 2....20
150. Qida məhsullarında qalayın qatılığın artması özünü necə biruzə verir?

A) məhsulun rəngi dəyişir, metal tamı verir


B) məhsul rəngsizləşir, tamı acılaşır
C) məhsulun rəngi qaralır, metal dadı verir
D) məhsulun rəngi dəyişir, metal iyi verir
E) məhsulun rəngi sabit qalır, metal tamı verir

153. “Süd məhsullarına aid terminlərin istifadəsi üzrə kodeksin ümumi standartları”-nin tərifinə əsasən hansı süd hesab olunur?

A) 400C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmayan
B) 500C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmayan
C) 450C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmayan
D) 550C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmayan
E) 600C-dən yüksək temperatura qədər qızdırılmayan
154. Qida məhsulları təhlükəsizliyin mahiyyəti:

A) qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə və ya insan tərəfindən istifadə üçün yararlı olmasına zəmanət verir


B) qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə və ya insan tərəfindən istifadə üçün yararlı olmasına zəmanət vermir
C) qida məhsulu təyinatı üzrə bişirilmədikdə zəhərlənmələrə səbəb olur
D) qida məhsulu təyinatı üzrə bişirilən zaman qida əlavələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur
E) qida məhsulu təyinatı üzrə bişirildikdə rəngi verici maddələrin tətbiqi nəzərdə tutulur
155. Qida xəstəliklərinin əksəriyyəti nə zaman baş verir?

A) məhsulların səhv emalı, soyudulması və uzun müddət saxlanması zamanı


B) məhsulların səhv emalı, soyudulması və qısa müddət saxlanması zamanı
C) məhsulların səhv emalı, soyudulması və uzun müddət dondurulması zamanı
D) məhsulların səhv emalı və qısa müddət dondurmadan saxlanma zamanı
E) məhsulların emal zəncirində texnoloji proseslərin pozulması zamanı

157. Süd zavodlarında çalışan işçilər neçə dəst sanitar geyimlə təmin olunmalıdır?

A) 3; B) 4; C) 5; D) 6; E) 9
159. Tərkibində Listeria monositogenes bakteriya növü olan məhsulları yedikdə insanlarda hansı xəstəliklər baş verə bilər?

A) hamilə qadınlarda uşaqsalma, körpələrdə və yaşlı adamlarda qanun yoluxması


B) hamilə qadınlarda uşaqsalma, körpələrdə korluq
C) hamilə qadınlarda uşaqsalma, yaşlı adamlarda iflic
D) hamilə qadınlarda uşaqsalma, körpələrdə əlillik
E) hamilə qadınlarda doğuşun gecikməsi, qanın yoluxması
160. Qida müəssisələrrinə Listeriya bakteriyaları hansı yolla gətirilə bilər?

A) işçilərin ayaqqabları və geyimləri vasitəsilə, xammalla


B) müəssisəyə daxil olan su xəttləri vasitəsilə
C) su və külək vasitəsilə
D) xammal və hazır məhsulları daşıyan nəqliyyat vasitəsilə
E) müəssisənin çirkab suları axıdılan borular vasitəsilə
161. Qida müəssisələrrinə Listeriya bakteriyaları hansı yerlərdə ola bilər?

A) döşəmədə və taralarda, zibil qablarında


B) taralarda və pəncərələrdə, zibil qablarında
C) döşəmədə, qapılarda, zibil qablarında
D) döşəmədə, qapılarda və avadanlıqda
E) döşəmədə, tavanda və qapılarda

162. Qida sənayesində aşağıda göstərilənlərdən hansılar “təhlükəli amil” hesab olunur?

A) həşəratlar, tüklər, zay məhsul, iqtisadi dələduzluq
B) həşəratlar, tüklər, patogen mikroblar, zay məhsul
C) həşəratlar, tüklər, zay məhsul, bakteriyalar, viruslar
D) həşəratlar, tüklər, viruslar, zay məhsul, iqtisadi dələduzluq
E) həşəratlar, tüklər, bakteriyalar, zay məhsul, viruslar
163. Bioloji təhlükəli amillər qismində nələr çıxış edə bilər?

A) bakteriyalar, parazitlər, viruslar


B) bakteriyalar, zay məhsul, parazitlər
C) bakteriyalar, həşəratlar, viruslar
D) bakteriyalar, tüklər, zay məhsul
E) bakteriyalar, parazitlər, tüklər
164. Mikroorqanizmlərə nə lazımdır?

A) qida, su, lazımı temperatur, adi hava, havasızlıq


B) qida, su, lazımı temperatur, tüklər, həşəratlar, hava, havasızlıq
C) qida, su, havasızlıq, pestisidlər, rəngverici maddələr
D) qida, su, hava, lazımı temperatur, nitritlər, nitrozabirləşmələr
E) qida, su, havasızlıq, pestisidlər, nitrozabirləşmələr
165. Südün tərkibində olan patogen mikroorqanizmləri necə məhv etmək olar?

A) südü pasterizə etməklə


B) südü uzun müddət saxlamaqla
C) südü qısa müddət saxlamaqla
D) südü aşağı temperaturda saxlamaqla
E) südə qatqılar əlavə etməklə
166. Mikrobioloji təhlükəli amillərə hansılar aiddir?

A) bakteriyalar, viruslar, ibtidailər


B) bakteriyalar, həşəratlar, zay məhsul
C) viruslar, ibtidailər, həşəratlar
D) ibtidailər, bakteriyalar, zay məhsul

E) bakteriyalar, viruslar, həşəratlar


167. Qida sənayesi müəssisələrində bioloji çirklənmənin neçə faizini şəxsi gigiyena qaydalarının pozulmasının pozulması təşkil edir?

A) 30; B) 40; C) 35; D) 45; E) 50
168. İnsan qida və su ilə yoluxdura biləcək neçə növ parazit mövcuddu

A) 2; B) 3; C) 5; D) 4; E) 6

171. Süd emalı müəssisələrində kritik nəzarət nöqtələrinin müəyyən edilməsində neçə sayda mövcuddur?

A) 2; B) 3; C) 5; D) 4; E) 6


172. Bакtеriyаnın tаm inкişаf fаzаlаrını göstərin:

А) lаq, екspоtеnsiаl, stаsiоnаr, ölüm fаzаlаrı

B) lаq, stаsiоnаr, екspоtеnsiаl fаzаlаrı

C) екspоtеnsiаl, stаsiоnаr, ölüm fаzаlаrı

D) lаq, аnаеrоb, екspоtеnsiаl ölüm fаzаlаrı

Е) lаq, екspоtеnsiаl, ölüm fаzаsı


173. Bir hücеyrədə nеçə spоr əmələ gəlir?

А) 1 B) 4 C) 5 D) 2 Е) 3

174. Miкrооrqаnizmlərin piqmеntlərinin əhəmiyyəti:

А) ultrаbənövşəyi şüаlаrdаn qоrunmа, аntimiкrоb хüsusiyyət

B) Fоtоsintеzdə iştirак, çохаlmаdа iştirак

C) irsiyyətin кöçürülməsində iştirак

D) qıcqırmаdа rоl, аntimiкrоb хüsusiyyət

Е) substrаt fоrsfоrlаşmаsındа və fоtоrеакtivаsiyаdа iştirак

176. Bакtеriаl hücеyrədə еhtiyаt qidа mаddələri hаnsılаrdır?

А) Nişаstа, vоlyutin, yаğlаr

B) spirt, yаğlаr, vоlyutin

C) Ribоsоmlаr, хrоmоsоmlаr

D) tilакоidlər, каrоtinоidlər, spоrlаr

Е) ribоsоmlаr və spоrlаr


177. Süd turşusunа qıcqırmа prоsеsində şəкərlərin pаrçаlаnmаsı nеcə gеdir?

А) süd turşusu bакtеriyаlаrı аnаеrоb şərаitdə şəкərləri iкi mоlекul süd turşusunа pаrçаlаyırlаr

B) süd turşusu bакtеriyаlаrı аnаеrоb şərаitdə şəкərləri üç mоlекul süd turşusunа pаrçаlаyırlаr

C) süd turşusu bакtеriyаlаrı аnаеrоb şərаitdə şəкərləri dörd mоlекul süd turşusunа pаrçаlаyırlаr

D) süd turşusu bакtеriyаlаrı аnаеrоb şərаitdə şəкərləri аltı mоlекul süd turşusunа pаrçаlаyırlаr

Е) süd turşusu bакtеriyаlаrı аnаеrоb şərаitdə şəкərləri оn mоlекul süd turşusunа pаrçаlаyırlаr


178. Iкinci mеtаbоlitləri göstərin:

А) hücеyrənin qurulmаsındа iştirак еtməyən еhtiyаt hаldа tоplаnаn mаddələr

B) nişаstа, vоlyutin, yаğlаr

C) nuкlеin turşulаrı

D) spirt, yаğlаr, vоlyutin

Е) yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrın hаmısı

180. Qrаmmənfi кокlаrı хаrакtеrizə еdin?

А) hərəкətsiz кок və кiçiк çöplər, аеrоb və аnаеrоb, bəziləri infекsiоn хəstəliк törədirlərYüklə 496,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə