Yavaş Üreyen etkenler ve enfeksiyon oluşturma mekanizmalari prof. Dr.Ömer poyrazYüklə 445 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü445 b.
#34082


YAVAŞ ÜREYEN ETKENLER VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

 • Prof.Dr.Ömer POYRAZ


YAVAŞ ÜREYEN ETKENLER

 • Yavaş üreyen etkenler, hastalığın görülmesinden uzun bir süre önce organizmaya girerek, organizmada genellikle yavaş bir tempoda çoğalırlar.

 • Aylar ve yıllar süren kuluçka dönemlerinden sonra insanlarda ve hayvanlarda merkezi sinir sistemi (MSS) ' de kronik dejeneratif hastalıklar oluştururlar.

 • Yavaş üreyen etkenler 2 grup altında toplanırlar.Yavaş Üreyen Virüsler

 • Bunların yapısında da tüm virüslerde olduğu gibi, genetik materyal olarak ya DNA, ya da RNA bulunur.

 • Bu genetik materyalin etrafında ise kapsid denilen protein kılıf yer alır.

 • Bu tür virüsler organizmada antikor oluşturmalarına rağmen, bu antikorlar virüsü vücut içerisinde nötrleyemezler.

 • Laboratuvar ortamında ise nötrleyebilirler.

 • Bu yüzden organizma içerisinde antikorlarla uyum halinde bulunurlar.

 • Hastalığın seyri oldukça uzundur.

 • Fakat mutlaka ölümle sonuçlanırlar.Prionlar

 • Yalnızca küçük bir protein molekülü halindedirler.

 • Nükleik asitleri ve kapsidleri bulunmamaktadır.

 • Prion İngilizcede iki ayrı kelimenin birleşmesinden türetilmiş bir isimdir.

 • Protein anlamına gelen proteinaus, hastalık meydana getirici anlamına gelen infectious kelimelerinin ilk hecelerinin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.

 • Yani Pro ve in hecelerindeki harfler biraz yer değiştirerek, Prion ismi elde edilmiştir.

 • Hastalandırıcı protein anlamına gelmektedir.

 • Prionlar bilinen tüm enfeksiyon etkenlerinden farklı yapıda bulunurlar.

 • Çoğalma mekanizmaları, patojeniteleri, bulaşma yolları tam olarak aydınlatılamamıştır.

 • Bununla ilgili çeşitli teoriler üzerinde durulmaktadır.Prionların Mikroskopik GörünümleriYavaş Üreyen Etkenler ve Oluşturdukları HastalıklarPrion hastalığının 3 farklı şekilde oluştuğu düşünülmektedir

 • 1–Enfeksiyoz olarak bir canlıdan diğerine bulaştırılması

 • 2–Genetiksel olarak oluşturulan hastalık şekli

 • 3–Sporadik olgularEnfeksiyöz Olarak Bir Canlıdan Diğerine Bulaştırılması

 • Normalde insan ve hayvan hücrelerinde prion proteininin hücresel formu bulunmakta olup, bu form PrPc olarak adlandırılır.

 • Enfekte insanlarda ve hayvanlarda ise hücrelerde PrPsc olarak adlandırılan enfeksiyöz şekil bulunur.

 • Bu PrPsc olarak adlandırılan şeklin bir canlıdan diğer canlıya aktarılması ile, aktarılan canlıda enfeksiyon gelişebilmektedir.Genetiksel Olarak Oluşan Hastalık Şekli

 • İnsanın 20. kromozomunun üzerinde bulunan bir bölge, hücresel PrP olan PrPc'yi kodlamaktadır.

 • Bu proteinleri kodlayan bölgede oluşan mutasyonlar sonucu PrPc' de değişiklik oluşarak, bu PrPc, PrPsc'ye dönüşür.

 • Bu durumda bu kişilerde dışarıdan hiç bir enfeksiyöz etken alınmaksızın hastalık gelişebilir.

 • Bu hastalık genetik kökenli olduğu için ailevi olarak aile bireyleri arasında görülebilir.Sporadik Olgular

 • Oluş mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

 • Bu hastalığın oluşumunda Prionun hücesel şekli olan PrPc'nin kendiliğinden PrPsc'ye dönüştüğü düşünülmektedir.

 • Ailevi olarak bulunmamaktadır.

 • Bu yüzden genetiksel olarak ortaya çıktığı sanılmaktadır.Patogenez

 • Prion proteinleri barsaklarda Peyers plaklarından alınarak lenfoid hücreler tarafından fagosite edilirler.

 • Buradan lenfoid sisteme taşınır ve burada replike olurlar.

 • Daha sonra da aksonlar yoluyla spinal korda ve oradanda MSS’ye ulaşarak enfeksiyon yaparlar.

 • Beyin hücrelerine ulaşan prionlar burada normal Prp ile birleşerek bunları PrPsc formuna dönüştürürler.

 • Hücrelerde biriken bu patojenik proteinler nedeniyle hücreler fonksiyon göremez duruma düşerler.

 • Sonuçta prionla dolu hücreler ölür ve serbest kalan prionlar diğer beyin hücrelerini enfekte ederler.

 • Hücreler öldükçe yerlerinde boşluklar oluşur.

 • Beyin peynirimsi veya süngerimsi bir görünüm alır.

 • Bu nedenle bu tabloya spongioform ensefalopati adı verilir.Beyin Dokusunda Spongioform Ensefalopati GörünümüDirençlilik Durumu

 • Nükleik asitleri bulunmadığı için vücuttaki nükleaz enzimlerine karşı dirençlidirler.

 • Protein oldukları için ise proteaz enzimlerine karşı duyarlıdırlar.

 • Isıya, radyasyona, dezenfektanlara, sterilizasyona oldukça dirençlidirler.

 • 132 oC' de 3 atm basınç altında 2 saat tutulmakla tam olarak inaktive olmaktadırlar.Prion Hastalıklarının Tanısı

 • Prion hastalıklarında tanı genellikle klinik belirtilere göre konulmaktadır.

 • Henüz tanı için herhangi bir test geliştirilmemiştir.

 • Özellikle 40-70 yaşları arasında olup, zeka ve motor fonksiyonlarında ilerleyici subakut ve kronik kötüleşme olan hastalarda prion hastalıkları düşünülmelidir.

 • Ölümden sonra beyin dokusunun incelenmesiyle histolojik tanı konulur.

 • Beyin dokusunda yangısız bir zeminde süngersi dejenerasyon, nöron kaybı görülür.

 • Bazı hastalarda buna ilaveten amiloid plakları da görülebilir.

 • Deney hayvanlarına beyin dokusundan enjekte edilerek deneysel enfeksiyon oluşturma yoluyla da tanı konabilir.

 • Ancak her zaman olumlu sonuç almak mümkün değildir.

 • Son yıllarda moleküler yöntemlerle genetik analizler yapılarak ölüm öncesinde de tanı konulabilmektedir.Prion Hastalıklarında Korunma

 • Prionlar bilinen klasik yöntemlerle inaktive edilememektedir.

 • Prion hastalığı olanlarda cerrahi müdahaleden kaçınılması gerekir.

 • Aynı ameliyathanede ameliyat edilen kişilerin enfeksiyona yakalanma riskleri bulunmaktadır.

 • Prion hastalığı düşünülen kişilerde kullanılan her türlü malzeme çok iyi steril edilmeden diğerlerinde kullanılmmamalıdır.

 • Bu yüzden hastalara ait materyallerin ve malzemelerin normalden daha yüksek ısıda, daha yüksek basınçta ve daha uzun sürede otoklavlanması gerekir.Yavaş Üreyen Etkenlerin Oluşturduğu Hastalıklar

 • Yavaş üreyen etkenler gerek insanlarda, gerekse hayvanlarda MSS enfeksiyonaları şekinde hastalıklar oluştururlar.

 • Hayvanlarda oluşan bazı hastalıklar ise, bu hayvanların etlerinin ve özellikle de beyinlerinin yenilmesiyle insana bulaşarak hastalık oluşturmaktadır.Kuru Hastalığı

 • Bu hastalık ilk olarak 1957 yılında Yeni Gine'de yaşayan yamyam kabilesinde görülmüştür.

 • Kuru ismi bu kabilenin dilinden gelmektedir.

 • Bu kabilenin geleneklerine göre ölen insanların etleri ve beyinleri çiğ olarak kabiledeki kadın ve çocuklara yedirilmekte idi.

 • Bu yüzden bu hastalık bu kabiledeki kadın ve çocuklar arasında yaygın olarak görülmekte idi.

 • Daha sonraki çalışmalarda hastalıkta etkenin Prion olduğu saptanmış ve çiğ yenen insan beyinlerinden bulaştığı anlaşılmıştır.

 • Daha ileriki yıllarda bu kabilede yamyamlığın ortadan

 • kalkmasıyla, bu hastalıkta tamamen ortadan

 • kalkmıştır.Enfeksiyon genellikle yamyam kabilelerinde görülmektedir.Kuru Hastalığı

 • Kuluçka süresi oldukça uzun olup, genellikle 2-20 yıl arasında değişmektedir.

 • Hasta insanlarda beyinde spongioform ensefalopati tablosu gelişir.

 • Beyin dokusunda vakuoller oluşarak süngersi hale gelmektedir.

 • Bu tabloya spongioform ensefalopati adı verilir.

 • Klinik bulgu olarak hasta kişilerde ataksi, denge bozukluğu, yürümede güçlük, hafıza kaybı görülür.

 • Enfeksiyon genellikle ateşsiz seyreder.

 • Klinik bulgular görüldükten 1-2 yıl sonra ölümle sonuçlanır.Creutzfeld - Jacob Hastalığı (CJD)

 • Bu hastalık ilk defa 1920 yılında Creutzfeld ve Jacob isimli araştırıcılar tarafından bulunmuştur.

 • Etkeni priondur.

 • Histolojik görünüm ve klinik bulgular genelde Kuru hastalığındakine benzer.

 • Bu hastalarda beyindeki süngersi görünüme ilaveten amiloid plakları plakları da oluşur.

 • İnkübasyon süresi 5-10 yıl arasındadır.

 • Hastalarda halsizlik, uyku bozukluğu, başağrısı, kilo kaybı, genel kırıklık gibi semptomlar görülür.

 • Hastalık ilerledikçe beyin fonksiyonunda bozukluklar, hafıza kaybı, yürümede güçlük, konuşma güçlüğü görülür.

 • Semptomlar başladıktan 6-12 ay sonra ölüm oluşur.Creutzfeld - Jacob Hastalığı (CJD)

 • Bu etkenin bulaşması, enfekte beyinlerin yenilmesi, bulaşlı EEG elektrotlarının kullanılması, beyin ameliyatlarında bulaşlı cerrahi aletlerin kullanılması, CJD'li hastalardan sağlam kişilere kornea nakli ile olduğu sanılmaktadır.

 • Bu hastalıkların toplumda yaygın olmaması, bulaşmakta başka faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir.

 • Her bulaşmada hastalık oluştuğu şüpheli görülmektedir.

 • Ayrıca inkübasyon süresinin uzun olması, hastalığın ortaya çıkmasını geciktirmektedir.

 • Hatta bazı durumlarda hastalığın ortaya çıkmasına ömür yetmeyebilmektedir.

 • Bu tür hastalıkların genel prevalansı milyonda 1-2 olarak bildirilmektedir.Creutzfeld - Jacob Hastalığı (CJD)

 • Prionların beyinde yüksek düzeyde birikimi doku harabiyetine neden olur.

 • Bu enfeksiyonda prionlara karşı immün cevap oluşmadığı için herhangibir serolojik test tanıda kullanılmamaktadır.

 • Hastalıkta % 10-15 oranında genetik yatkınlık ve ailesel insidans görülmektedir.

 • Tedavide antiviral ilaçlar denenmiş fakat sonuç alınamamıştır.

 • Bugün için etkin bir tedavi yöntemi yoktur.

 • Bütün olgular ölümle sonuçlanmaktadır.Sığır Süngerimsi Ensefalopatisi (BSE):Deli Dana Hastalığı

 • Etkeni priondur.

 • İngiltere'de 1986 tarihinden itibaren salgın tarzında görüldüğü bildirilmektedir.

 • Bu güne kadar 130.000 hayvanın öldüğü bildirilmektedir.

 • Bu salgının ise Scrapi'den ölen koyunların etlerinin, et kemik unu olarak büyük baş hayvanların yemlerine katılmasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir.

 • Enfekte sığırlarda beyinde süngersi ensefalopati görülmektedir.

 • Buna bağlı olarak hayvanlarda dengesizlikler, yürüyememe,yürürken düşme ve tekrar kalkamama gibi bozukluklar görülür.

 • Bir süre sonra da bu hayvanlar ölürler.

 • Hareketlerde dengesizlik olduğu için de deli dana hastalığı olarak adlandırılmıştır.Hayvanlarda koordinasyon bozukluğu ve hareketlerde dengesizlik görülürScrapie (Kaşıntı veya Sıçrama Hastalığı)

 • Koyun ve keçilerin hastalığıdır.

 • Prion tarafından oluşturulur.

 • Merkezi sinir sisteminin dejeneratif bir hastalığıdır.

 • Hasta hayvanların hareketlerinde dengesizlikler görülür.

 • Hayvanlarda halsizlik, zayıflama, kaşınma, dengesiz hareketler ve sonunda ölüm oluşur.Subakut Scleroze Pan Encephalit ( SSPE )

 • Yavaş ilerleyen, demans, motor fonksiyon bozuklukları, kasılmalar ve epileptik nöbetlerle giden öldürücü bir hastalıktır.

 • İlk kez 1933 yılında Dawson tarafından kişilik değişikliği, kol ve bacaklarda silkinme, ilerleyici hafıza bozukluğu gösteren 16 yaşındaki bir hastada tanımlanmıştır.

 • Etkenin defektif bir kızamık virüsü olduğu kabul edilmektedir.

 • Yani kızamık virüsü ile ilgili olduğu fakat tam benzeri olmadığı bulunmuştur.

 • Virüsün M protein yapısında farklılık olduğu saptanmıştır.

 • Buna bağlı olarak da diğer kızamık virüsleri hücreden tomurcuklanma yoluyla replike olurken SSPE virüsünde tomurcuklanma gözlenmemiştir.Subakut Scleroze Pan Encephalit ( SSPE )

 • Virüs üremesinin baskılanması ve viral persistansın mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.

 • Hastalarda viral persistansa neden olabilecek özgül bir immünolojik defekt gösterilememiştir.

 • Genellikle okul çağı çocuklarında primer kızamık enfeksiyonu geçirilir.

 • Uzun bir kuluçka dönemi vardır.

 • SSPE primer kızamık enfeksiyonundan 2-20 yıl sonra ortaya çıkar.

 • Hastalarda mental gerileme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu, ataksi, konvülziyonlar ve paraliziler görülür.

 • Klinik bulguların başlangıcından 1-2 yıl sonra genellikle ölümle sonuçlanırlar.

 • Bu tip hastalarda kan ve BOS'da yüksek titrede IgG tipi kızamık antikorları bulunur.Subakut Scleroze Pan Encephalit ( SSPE )

 • Antikorların BOS 'da gösterilmesi tanı açısından oldukça önemlidir.

 • SSPE'de beyinden izole edilen virüs, morfolojik olarak kızamık virüsüdür.

 • Ancak bazı antijenik özellikleri farklıdır.

 • Bu yüzden SSPE etkeninin mutasyona uğramış defektif bir kızamık virüsü olduğu düşünülmektedir.

 • Tanı için kan ve BOS 'da kompleman ve ELISA ile yüksek düzeyde kızamık antikorları saptanması yeterlidir.

 • Beyin biyopsisinde intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür.

 • Beyinde floresan mikroskop ve elektron mikroskopu ile yapılan incelemelerde kızamık virüsüne benzer nükleokapsid yapıları görülür.

 • Tüm SSPE'li hastaların anamnezinde önceden geçirilmiş kızamık enfeksiyonu, ya da kızamık aşısı olduğu gözlenmektedir.

 • Yeryüzünde görülme oranı 300.000’de 1 civarındadır.Progressif Multifokal Löko Ensefalopati ( PMLE )

 • Bu hastalık kronik lösemili hastalarda, Hodkingli, lenfosarkomalı, karsinomalı hastalarda hücresel bağışıklığın azalmasına bağlı olarak geç bir komplikasyon şeklinde ortaya çıkar.

 • Nadiren normal şahıslarda da görülür.

 • MSS'nin demyelinizasyonu ile karakterizedir.

 • Hastalık genellikle 50-70 yaş arası kişilerde görülür.

 • Başlangıç dönemi sinsidir. İnkübasyon dönemi 4-8 yıl arasındadır.

 • Bulguların başlangıcından 1-2 yıl sonra ölümle sonuçlanır.Progressif Multifokal Löko Ensefalopati ( PMLE )

 • Beyine ait bulgular görülür.

 • Görme bozukluğu, ilerleyici mental bozukluk, demans, beyin sinirleri fonksiyon bozukluğu, ataksi,spasite gibi semptomlar vardır.

 • Ateş normal seviyededir.

 • BOS 'da patolojik bir değişiklik görülmez.

 • Bu hastalıkta beyin dokusunda Papovavirüsler izole edilir.

 • Papovavirüs olarak ise JC ve BK virüsleri bulunur.

 • Bu virüslere karşı genellikle insanların % 70-80'inde antikor pozitifliği saptanır.

 • Normalde immün sistem baskılanmadığı sürece hastalık oluşturmazlar.

 • Tanı serum ve BOS’da JC virüslerine karşı antikor titresinde artış, beyin biyopsisisnde immünfloresan yöntemle spesifik antijenlerin gösterilmesi ve elektron mikroskopla viral partiküllerin görülmesiyle konur.Visna

 • Koyunlarda görülen enfeksiyon olup, etkeni Retroviridae ailesine bağlı, Lentivirus alt ailesindeki Visna virüsüdür.

 • Hasta hayvanlarda arka bacaklarda tam bir hareketsizliğe yol açan paralizi görülür.

 • Ayrıca MSS 'de demyelinizasyon tablosu oluşur.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə