Yazışmaların yapılacağı yazar: Bilal alataş. balatasYüklə 249,48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix06.05.2018
ölçüsü249,48 Kb.
#42230
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7


133

 

*Yazışmaların yapılacağı yazar: Bilal ALATAŞ. balatas@firat.edu.tr;  Tel: (424) 237 00 00 (5599) 

 

Öz  

Matematiksel programlama olarak da bilinen optimizasyon, bir amaç (değerlendirme) fonksiyonuna göre bir 

problemde  belirli  aralıktaki  sayısal  değerlerin  en  uygununu  seçen  işlemler  topluluğudur.  Optimizasyon 

problemleri için birçok algoritma önerilmiştir. Bu algoritmaların çoğu sistemin modeli ve amaç fonksiyonu 

için  matematiksel  modellere  ihtiyaç  duymaktadır.  Sürü  zekâsına  dayalı  algoritmalar,  büyük  boyutlu 

optimizasyon problemleri için, kabul edilebilir sürede optimum ya da optimuma yakın çözümler verebilen 

algoritmalardır.  Matematiksel  modelin  çıkarılamadığı  durumlarda  kabul  edilebilir  sürede  sonuç  elde 

edebilmek  amacıyla  genel  amaçlı  sezgisel  optimizasyon  algoritmaları  kullanılır.  Genel  amaçlı  sezgisel 

optimizasyon algoritmaları,  biyoloji tabanlı, fizik tabanlı, sürü tabanlı, sosyal tabanlı, müzik tabanlı, kimya 

tabanlı, spor tabanlı ve matematik tabanlı olmak üzere sekiz farklı grupta değerlendirilmektedir. Sürü zekâsı 

tabanlı optimizasyon algoritmaları kuş, balık, kedi ve arı gibi canlı sürülerinin hareketlerinin incelenmesiyle 

geliştirilmiştir. 

 

Bu  çalışmada,  sürü  zekâsı  optimizasyon  algoritmalarının  en  güncellerinden  biri  olan  kuş  sürüsü 

optimizasyon algoritması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu algoritmanın performansı, farklı boyutlardaki tek 

modlu  ve  çok  modlu  kalite  testi  fonksiyonları  kullanılarak  test  edilmiştir.  Yapılan  deneylerde, optimuma 

yakınsama  eğilimi  ve  elde  edilen  sonuç  değerleri,  performans  ölçütü  olarak  kullanılmıştır.  İnceleme 

sonuçları karşılaştırmalı tablolar aracılığıyla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bu algoritma ile hem tek modlu 

hem de çok modlu kalite testi fonksiyonlarında diğer sürü zekâsı algoritmalarından çok daha iyi sonuçlar 

elde edildiği için, algoritmanın ileride birçok problemde etkili olarak kullanılacağı beklenmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: 

Sürü Zekâsı; Optimizasyon; Kuş Sürüsü Algoritması; Kalite Testi Fonksiyonları

 

 

 

 

 

 

 

Sürü zekâsında yeni bir yaklaşım:  

Kuş sürüsü algoritması  

 

Elif VAROL1

, Bilal ALATAŞ

2*

  

1

 Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Kırklareli

 

2

 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Elazığ

 

 

Makale Gönderme Tarihi: 02.07.2016 Makale Kabul Tarihi: 05.10.2016 

Cilt: 8,


1, 3-9

Mart 2017

133-146134

E. Varol, B. Alataş

 

 Giriş 

En  temel  tanımı  ile  optimizasyon  eldeki  az 

miktardaki  verileri  en  optimum  biçimde 

kullanmaktır 

(Bunday, 1984). 

Kısaca 


optimizasyon matematiksel olarak bir 

fonksiyonun minimize veya maksimize edilmesi 

işlemidir  (Kahaner vd., 1989). Optimizasyonun 

bir  başka  tanımı  ise  “en  iyi  amaç  kriterinin  en 

iyi  değerini  veren  kısıtlardaki  değişkenlerin 

değerini bulmaktır” (Himmelblau, 1989). Özetle 

optimizasyonun tanımını en iyi sonuçları içeren 

işlemler  topluluğu  şeklinde  yapabiliriz  (Rao, 

1978). Optimizasyon problemlerinde ilk 

yapılması  gereken,  amaç  fonksiyonunu 

seçmektir.  Amaç  fonksiyonu  olası  çözümlerin 

kalitesini ve performansını belirlemektedir. Kâr, 

zaman gibi herhangi bir özelliği ya da özellikler 

grubunu  yansıtan  sayısal  bir  ifade,  amaç 

fonksiyonun sonucu olabilir. Hedef, 

değişkenlerin  en  uygun  değerlerini  bulmaktır. 

Amaç fonksiyonları problemin çeşidine göre bir 

maksimizasyon ya da minimizasyon fonksiyonu 

olabilmektedir. 

Probleme 

göre 

amaç 


fonksiyonlarının  hesaplanması  sırasında  bazı 

kısıtlara  dikkat  edilmesi  gerekmektedir. 

Uygunluk 

fonksiyonlarında 

ise 

çözüm 


uzayındaki bütün değişkenler değil, bu kısıtlara 

uyan değişkenler kullanılmaktadır. 

 

Bir  optimizasyon  probleminde  değişkenlerin, kısıtların 

ve 


amaç 

fonksiyonlarının 

tanımlanması  modelleme  olarak  adlandırılmak-

tadır.  Bütün  optimizasyon  problemlerinin 

çözümü  için  kullanılabilecek  genel  bir 

optimizasyon  algoritması  yoktur. Probleme 

dayalı  olarak  kullanılabilecek  çeşitli  optimizas-

yon  algoritmaları  vardır.  Probleme  göre  bu 

algoritmanın  seçimi  kullanıcı  tarafından 

yapılmaktadır  ve  problemi  çözme  konusunda 

önemli bir etkiye sahiptir. 

 

Optimizasyon algoritmaları 

genellikle 

tekrarlamalıdır. Rastgele ya da belirli bir değer 

ile  başlayan  iterasyonlar  program  boyunca  en 

iyi  sonucu  bulmayı  hedeflemektedir.  Bir 

iterasyondan,  diğer  bir  iterasyona  geçiş  bütün 

optimizasyon  algoritmalarında  farklılık  göster-

mektedir.    Algoritmaların  bazıları  bir  önceki 

iterasyondaki  bulduğu  sonucu  direk  olarak 

kullanırken,  diğerleri  her  bir  iterasyonda 

bağımsız  çözümler  elde  etmektedir.  Etkin  bir 

optimizasyon  algoritmasında  olması  gereken 

temel özellikler şunlardır (Rao, 1978): 

 

•  Geniş  bir  uygulama  alanına  sahip olmalıdırlar.  

•  Çok  fazla  hesaplama  zamanı  ve  hafızası 

gerektirmemeliler.  

•  Verilerdeki hatalardan veya matematiksel 

yuvarlamalardan  çok  etkilenmeden  detaylı 

çözümler bulabilmelidirler. 

 

Metasezgisel son zamanlarda etkili olarak birçok  kompleks  arama  ve  optimizasyon 

problemlerinde 

çözüm 

yöntemi 


olarak 

kullanılmaktadır.  Bunların  nedeni  şu  şekilde 

özetlenebilir (Altunbey ve Alataş, 2015): 

 

•  Eş  zamanlı  olarak,  farklı  tipte  karar değişkenleri,  amaç  fonksiyonu  ve  kısıtlayıcı 

fonksiyonları  olması  durumunda  probleme 

uygulanabilecek  genel  çözüm  stratejileri 

sunmaktadırlar.  

•  Çözüm  stratejileri  amaç  fonksiyonu  ve 

kısıtlayıcı  fonksiyonların  tipine ve problemi 

modellemede  kullanılan  değişkenlerin  tipine 

bağlı değildir. 

•  Çözüm uzayı tipine, karar değişken sayısına 

ve kısıtlayıcı fonksiyon sayısına bağlı değildir. 

•  Sistemin  modeli  ve  amaç  fonksiyonu  için 

kurulması  zor  olan  ve  bazen  de  kurulup  da 

çözüm zamanı maliyeti çok yüksek olduğundan 

kullanılamayan 

çok 

iyi 


tanımlanmış 

matematiksel modellere ihtiyaç duymamaktadır. 

•  Hesaplama  güçleri iyidir  yani  aşırı derecede 

hesaplama zamanına ihtiyaç duymazlar.  

•  Dönüşümleri ve adaptasyonları kolaydır. 

•  Klasik algoritmalardaki gibi verilen bir 

probleme  bir  çözüm  algoritması  uyarlamada 

geçerliliğinin  onaylanması  zor  olabilen  bazı 

varsayımları gerektirmemektedir.  

•  Klasik algoritmalardaki gibi ilgilenilen 

problem  üzerinde  değişiklik  gerektirmemek-

tedir.  Farklı  türdeki  problemleri  çözmek  için 

kendilerini adapte ederler. 

 Yüklə 249,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə