Yetkİnlİk kılavuzuYüklə 129,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü129,66 Kb.
#42160


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

YETKİNLİK KILAVUZU 


 

 

  

 

  

Önsöz 

Bu kılavuz, Koç Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafınsan idari çalışanlara yönelik 

bir  kaynakça  niteliğinde  hazırlanmıştır.  Ana  amacı,  Üniversite’nin  belirlenen  stratejilerine 

başarı  ile  ulaşabilmesi  için  idari  çalışanların  işlerini  yaparken  ortaya  koymaları  beklenen 

yetkinlikleri daha detaylı olarak tarif etmek ve Üniversite’de bu yetkinliklerle ilgili ortak bir dil 

geliştirmektir.  

 

Koç  Üniversitesi  İdari  Kadro  Temel  Yetkinlikleri  3  ana  yetkinlik  altında  toparlanan  12 yetkinlikten  oluşmaktadır.  Koç  Üniversitesi’nde  yerine  getirilmekte  olan  idari  her  türlü 

görevde  çalışanların  değişime  ve  iş  birliğine  açık  olmaları  ve  etkin  bir  şekilde  sorumlu 

oldukları işi yönetmeleri beklenmektedir. Bu kılavuzda yetkinlikler detaylı şekilde açıklanmış 

ve  davranış  göstergeleri  ile  tanımlanmıştır.  Davranış  göstergeleri,  belirli  bir  yetkinliği 

kullanırken  çalışanın  gösterdiği  gözlenebilir  davranışlardır.  Her  yetkinliğin  tanımlanmasında 

davranış  göstergeleri  yetkinliğin  kişide  bulunma  seviyelerine  göre  5  farklı  seviyede 

tanımlanmıştır.  1.  Seviye  söz  konusu  yetkinliğin  var  olmadığı  durumu,  5.  Seviye  ise  o 

yetkinliğin en ileri düzeyde taşındığı durumu ifade etmektedir. Bu kılavuz içerisinde yer alan 

yetkinlikler,  pozisyonundan  bağımsız  olarak  her  idari  çalışanın  sergilemesi  beklenen 

davranışlar bütününü ifade etmektedir.  

 

 

  

• Esneklik ve Değişime Açıklık 

• Kendini Geliştirme 

• Yenilikçilik 

• İnisiyatif Kullanma 

DEĞİŞİM 

• İletişim 

• İş Birliği Sağlama 

• Takım Çalışması 

• Hizmet Odaklılık 

İŞ BİRLİĞİ 

• Planlama ve Organizasyon 

• Sonuç Odaklılık 

• Problem Çözme 

• Dikkatli ve Hatasız Çalışma 

İŞ YÖNETİMİ  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Esneklik ve Değişime Açıklık 

• Kendini Geliştirme 

• Yenilikçilik 

• İnisiyatif Kullanma DEĞİŞİM 


 

 

  

 

  

Esneklik ve Değişime Açıklık 

Tanımı 

Önemi 

İşin yapılması sırasında ihtiyaç duyulan her türlü 

ortam, koşul ve sistemleri geliştirmek amacıyla pozitif 

yönde farklılaştırabilecek bakış açısına sahip olmak, 

beklenmedik durumlara rahat ve hızlı bir şekilde 

adapte olabilmektir. 

Sürekli gelişen ve değişen iş koşullarına adapte 

olabilmek ve beklentileri her koşulda karşılayabilecek 

bir çözüm üretebilmek; kural, prosedür ve politikaları 

kalıp olarak değil, ihtiyaçlara göre ve Üniversite’nin 

genel felsefesi ile ters düşmeyecek şekilde 

anlamlandırmak açısından önemlidir.   

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

Değişime ve yeniliklere kendini çok hızlı adapte eder ve Üniversite felsefesi ile uyumlu tüm 

gerekli değişimi kendi işine yansıtır, diğerlerini ise teşvik eder.

 

Seviye 4 

Değişikliklere ve yeniliklere oldukça hızlı uyum sağlar ve işine yansıtır.

 

Seviye 3 

İşini yerine getirmek için gerekli değişim ve yeniliklere istenilen düzeyde uyum gösterir. 

 

Seviye 2 

Değişen taleplere, koşullara ve beklenmedik durumlara adapte olabilmek için zamana ihtiyaç 

duyar.


 

Seviye 1 

Yenilik ve değişimlere kapalıdır ve kolaylıkla kabullenemez, direnç gösterir.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

Değişimin gerekli olduğu durumları fark eder ve harekete geçer.  

Değişimi gerçekleştirmek için bir yol haritası belirler ve çevresini de değişimin gerekliliği konusunda ikna eder. 

 Değişimi bir gelişim fırsatı olarak görür ve değişim sürecinde gelen her türlü geribildirimi açıklıkla 

kabul eder.  

 

Değişim sürecinin her aşamasında ve sonucunda ölçümler.  

Sistemleri ve iş süreçlerini kurum ve birey açısından bir gelişim aracı olarak görür ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmesini talep eder. 

 Kurallar ve prosedürleri kalıplaşmış kurallar bütünü olarak görmez; gerektiğinde Üniversite’nin 

genel bakış açısı ve etik ilkelerinin dışına çıkmayacak şekilde esneklik gösterir. 

 

 

 
 

 

  

 

Kendini Geliştirme Tanımı 

Önemi 

İşini daha iyi yapabilmek için gelişim alanlarını tespit 

etmek ve geliştirmek, mevcut yeteneklerini sürekli 

geliştirmeye gayret etmek, öğrenmeye açık ve istekli 

olmaktır. 

Değişen çevre koşullarına kolaylıkla uyum sağlamak 

ve sürekli gelişmek için öncelikle kişinin kendi gelişim 

alanlarını fark etmesi ve geliştirmeye istekli olması 

önemlidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Kendi ve kurumu için tüm gelişim olanaklarını değerlendirir, işinin sınırlarını kendini 

geliştirerek genişletir ve kuruma böylece katma değer katar. Kendisini ve çevresini geliştirmek 

için geribildirim ister ve verir.

 

Seviye 4 

Gelişim olanaklarını uygulamaya sokmak için gayret içindedir, mesleki gelişmeleri 

kendiliğinden takip eder ve geribildirim ister.

 

Seviye 3 

İşini ve kendini geliştirmek için geribildirime açıktır. Kendisinden beklendiği seviyede, yaptığı 

işlerin sonlarında kendini değerlendirir ve gelişim imkânlarını arar.

 

Seviye 2 

Kişisel gelişimi ve sorumluluk alanındaki gelişim ihtiyaçları ile ilgili sık sık aktarımda bulunmak 

gerekir, gelişim için doğan imkân ve olanakları sık sık göstermek gerekir.

 

Seviye 1 

Kişisel gelişimi ve sorumluluk alanına giren işlerle ilgili değerlendirme yapmaz, geribildirim 

almaz, gelişmeleri takip etmez.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

 İş performansını artıracağına inandığı gelişim alanlarını fark eder ve bu alanlara yönelik gelişim faaliyetleri önerir. 

 Daha iyi hizmet vermek ya da daha iyi performans göstermek için geribildirimleri almaya açıktır.  

 Üzerinde çalıştığı bir iş, proje sonuçlandıktan sonra değerlendirme yapar, iyileştirme olanaklarını 

tespit eder. 

 

Yeni deneyimler kazanmak için karşısına çıkan imkânları değerlendirir.   

Kendini geliştirme yönünde geribildirim talep eder.  

İşinin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilerle ilgili yeni gelişmeleri sürekli takip eder.    

 

 
 

 

  

 

  

Yenilikçilik 

Tanımı 

Önemi 

Çalışma ortamında yenilikçi çözümler ve yaklaşımlar 

üretmek, fırsatları görmek ve bu fırsatları yakalamak 

için değişik ve alışılmamış yollar denemektir. 

Çalışma ortamındaki işlerin daha etkin çözümüne 

yönelik yolların denenmesi, yerleşik iş yapma şeklinin 

sorgulanması, fırsatların görülerek verimliliğin 

artırılması için önemlidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

İş yapma biçimlerini derinlemesine sorgular ve analiz eder, farklı çözüm ve yaklaşımlar 

geliştirerek ekip arkadaşlarına örnek olur, yeni yaklaşım önerilecek önemli konuları 

belirleyerek iş sonuçlarına çabuk ulaşmaya yardımcı olur.

 

Seviye 4 

Çalışma alanındaki konuları önceliklendirir ve bu konulara yönelik çözüm ve yaklaşım 

alternatiflerini derinlemesine analiz eder, yeni bir bakış açısı getirir ve hayata geçmesi için 

çaba sarf eder, önerilerinin etkinliğini savunur.

 

Seviye 3 

İşlerin çözümlerine yönelik kendisinden beklenen düzeyde yerleşik yaklaşımları sorgular, 

alternatif çözüm ve yaklaşım önerileri için çeşitli kaynakları araştırır, değerlendirme yapar, 

çalışma konularını önceliklendirir.

 

Seviye 2 

Çalışma alanı ile ilgili farklı yaklaşım yolları olduğunu kendisine anlatmak ve/veya hatırlatmak 

gerekir, önemli ve öncelikli konularını söylemek gerekir.

 

Seviye 1 

Yaptığı işler ile ilgili sadece mevcut çözüm yollarına odaklanır, oluşan problemlerin 

nedenlerini sorgulamaz, yeni çözüm ve yaklaşım yolları aramaz.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

 İş süreçlerini ve verilen hizmetleri sürekli izler, sorunlara farklı yaklaşım tarzları önerir, diğerlerinin düşünceleri ya da yaklaşımları ile kısıtlanmaz. 

 İlham almak ve yeni fikirler edinmek için çok ve çeşitli kaynaklardan (kişiler, bilgi kaynakları, vs.) 

yararlanır, güncel bilgi kaynaklarını takip eder. 

 

Düşünceleri farklı ve kendine özgü şekilde birleştirir veya tamamen farklı düşünceler arasında bağlantılar kurar, farklı düşünme tarzları belirler, durumlara çeşitli perspektiflerden bakar, beyin 

fırtınası yaparak çeşitli yaklaşımlar/çözümler belirler.   

 

Herhangi bir çözümü kabul etmeden önce, çok sayıda potansiyel çözümü gözden geçirir ve değerlendirir.   

 Yenilik gerektiren önemli ve öncelikli iş alanlarını belirler ve önemli iş sorunlarına yönelik 

yenilikçi çözümler geliştirir.   

 

Yeni uygulamaları dener, sonuçlarına yönelik geribildirimleri alarak daha iyi uygulanması için gerekli çalışmaları yürütür. 

 İşin yapılması için değişik ve yeni yollar deneyerek risk alır. 

 Yeni iş koşullarına mevcut uygulama ve süreçleri hızla uygular. 


 

 

  

 

İnisiyatif Kullanma Tanımı 

Önemi 

Sorumlu olduğu işin kalitesini artırmak, sorunları 

çözümlemek, yeni imkânlar yaratmak için kendisinden 

beklenmediği halde ve kendi/birim/kurum 

amaçlarıyla da örtüşecek şekilde aksiyon almaktır. 

Çalışanın kendi sorumluluk alanını aşmayacak şekilde 

inisiyatif kullanması, verilen hizmetle ilgili 

problemlerin hızlı çözümlenmesi ve geliştirilmesi için 

önemlidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Beklenmedik ve alışılmadık durumlarda bile kendi sorumlulukları çerçevesinde inisiyatif 

kullanarak doğru hareket eder, sorumluluk alanında böylece fark yaratır.

 

Seviye 4 

Gerektiği her durumda inisiyatifini etkin bir şekilde kullanarak harekete geçer, işi veya ilgili 

kişileri yönlendirir.   

 

Seviye 3 

Kendisinden beklenen rol ve sorumluluk düzeyinde gerekli inisiyatifi kullanarak işleri 

aksatmadan yürütür.

 

Seviye 2 

Yaptığı her işte sürekli yakın takip ve yönlendirmeye ihtiyaç duyar, kendi inisiyatifini 

kullanmakta zorluk çeker.   

 

Seviye 1 

Her şeyi danışır, inisiyatif kullanmaktan hep uzak durur ve inisiyatif kullanması gereken 

durumlarda çekingen tavır sergiler.

 

 Olumlu Davranış Göstergeleri 

  Kendisinden talep edilmeden ya da durum kendisini zorunlu kılmadan harekete geçer. 

 İmkânları görür ve sorumluluk alanı çerçevesinde aksiyon alır. 

 Bir aksiyon almadan önce, gerekli olan tüm kaynaklardan bilgi temin eder.   

 İşi, sorumluluğu ya da görev tanımından belirtilenden fazlasını kendiliğinden yapar. 

 Doğru tespitleri yapabilmek için, karmaşık sorunları dahi kendisinden beklenmediği halde 

sorgular.  

 

Sorumluluğu dâhilinde olan yeni ve ek görevlerin arayışında olur.  

 

  


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

• İletişim 

• İş Birliği Sağlama 

• Takım Çalışması 

• Hizmet Odaklılık 

İŞ BİRLİĞİ  

 

  

 

İletişim Tanımı 

Önemi 

Açık iletişimle çalışanın yarattığı ortam, bilginin doğru 

zamanda ve uygun şekilde kurum içindeki her 

seviyede ve kurum dışına iletilmesini, fikir ve 

görüşlerin açıkça ifade edilmesini sağlar.   

Bu yetkinlik özellikle kurum içinde sağlıklı ve huzurlu 

bir iş ortamının oluşması, birimlerin doğru 

zamanlarla, etkin iş yapabilmesi için gerekli bilgilere 

sahip olmaları için önemlidir.    

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Düşündüklerini eleştiri almaktan çekinmeden açıklıkla ifade eder, takım arkadaşlarını da 

düşüncelerini ifade etmeleri için teşvik eder. Herkesin düşüncelerini rahatlıkla ifade 

edebileceği ortamlar yaratır.

 

Seviye 4 

İletişimi oldukça etkindir, saygılı hareket eder, kendi grubu içinde/dışında her zaman etkili 

iletişim araçlarını kullanır.

 

Seviye 3 

Düşüncelerini net bir şekilde ifade eder, bilgiyi paylaşır, karşısındakini doğru anlar ve doğru 

anlaşıldığından emin olur.

 

Seviye 2 

İş ile ilgili diğerleri ile iletişim kurmada, kendini ifade etmede ve açık tavır sergilemekte zorluk 

çeker.

 

Seviye 1 Düşüncelerini ve bilgiyi açıkça paylaşmaz. Diğerleriyle iletişim kurması sorunludur, iletilmek 

isteneni anlamaz, kendini ifade edemez ve/veya geçimsizdir.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

Başkalarının fikirlerine önem verir, doğru anladığından emin olmak ister.  

Başkalarının fikirlerini almak için açık uçlu sorular sorar, başkalarını görüşlerini ifade etmeleri için cesaretlendirir.  

 Çalışma arkadaşlarını güncel konularla ilgili bilgilendirir ve verdiği hizmet ile ilgili olumlu olduğu 

kadar olumsuz bilginin de akışını sağlar.  

 

Kendi düşüncesini uygun bir şekilde ifade eder.  

Başkalarını hızlı yargılamak ve eleştirmekten kaçınır, eleştirilere ve başkalarının duygularına duyarlılıkla yaklaşır.  

 Görüşlerini belirtmeden önce, karşısındakinin düşüncelerini sonuna kadar ifade etmesini bekler.  

 Çalışma arkadaşlarını bilgi paylaşımı konusunda cesaretlendirir. 

 Toplantılarda ya da çalışma arkadaşları ile beraberken kullandığı kelimelerin saygı, eşitlik ve adil 

olma değerlerine uygun olmasına dikkat eder.  

 

Olumlu ya da olumsuz da olsa, iş adına önemli olan bilgileri, konunun sorumlusu ile paylaşır.  

 

 
 

 

  

 

  

İş Birliği Sağlama 

Tanımı 

Önemi 

İş ortamında iş birliği ve ekip içerisinde çalışma 

ortamlarını yaratmak, tüm ilgililerin fayda sağlayacağı 

çözümler üretmek gayretinde olmaktır. 

Bu yetkinlik, kurum içindeki farklı kaynakların ve 

fırsatların birleştirilerek, yeni iş birliği ortamlarının 

oluşmasını sağlamak için önemlidir.    

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Üniversite’nin çıkarları için örnek olacak iş birliği fırsatları yaratır, ekip ve çalışma arkadaşlarını 

devamlı olumlu yönde teşvik eder.

 

Seviye 4 

Kendi bilgi ve deneyimlerini, Üniversite’nin çıkarına olacak çözümler yaratmak amacıyla 

sunar.


 

Seviye 3 

Başka birimlerle çalışırken kendisinden beklenen ölçüde ortak çözüm bulma çabasında olur.

 

Seviye 2 

Üniversite içindeki çalışma ortamlarında ortak fayda sağlayacak çözümler yaratmak için çok 

da teşvik edici tutum sergilemez, bunun önemini kendisine ara ara hatırlatmak gerekir.

 

Seviye 1 

Başkalarının fikirlerine değer vermez, bulduğu çözümlerde kendi çıkarını gözetmeye çalışır.

 

 Olumlu Davranış Göstergeleri 

  Başkalarının fikirlerine önem ve değer verir.  

 Tüm ilgililerin fayda sağlayacağı çözümleri yaratma çabasında olur ve böyle ortamları açıkça 

teşvik eder. 

 

Çalışma arkadaşlarını, Üniversite başarısına katkı sağlayacakları şekilde çalışmaları için cesaretlendirir.  

 Tüm ilgilileri gelişmeler ile ilgili güncel tutar.  

 Üniversite başarısına katkı sağlamak amacıyla, kendi bilgi, beceri ve deneyimlerini başkalarıyla 

paylaşır. 

 

Bir iş sonucuna katkıda bulunmuş çalışma arkadaşlarını takdir eder.  

 

 
 

 

  

11 

 

Takım Çalışması Tanımı 

Önemi 

Ortak hedefe yönlenmek, dayanışma ile takım 

başarısına katkıda bulunmak, takım içinde 

motivasyonu yüksek tutmak ve yardımlaşma 

ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır.   

Olumlu iş sonuçları alabilmek için gerek birim içinde, 

gerekse birimler arasında uyumlu çalışmak, iletişim ve 

motivasyonu olumlu yönde etkilemek ve artırmak 

önemlidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Her türlü zorlayıcı koşulda takım başarısı için hem kendini hem de başkalarını motive eder, 

başarı için gereken tüm katkıyı sağlar, bu konuda örnek çalışandır.

 

Seviye 4 

Ortak başarının elde edilmesi için gerek kendisinin gerek başkalarının ihtiyaçlarını görür, 

gereken esnekliği gösterir, ortak çözüm üretilmesine katkıda bulunur.

 

Seviye 3 

Takım hedeflerine ulaşmak için takım arkadaşları ile uyumludur, takım içi iletişimi olumludur.

 

Seviye 2 

Takım içerisinde çalışabilmesi için sık sık yönlendirme yapmak gerekir, takım başarısının elde 

edilmesi için sorumluluklarını sık sık hatırlatmak gerekir.

 

Seviye 1 

Takım üyeleri ile çalışırken uyumlu ve toleranslı değildir, çalışma arkadaşlarının istek ve 

ihtiyaçlarına hassas değildir, fikirlerini önemsemez.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

 Takım başarısını kendi başarısından üstün tutar ve takım başarısının elde edilmesi için fikirler üretir. 

 Takım arkadaşlarını, ortak başarı için heveslendirir, onları motive eder.  

 Çalışma arkadaşları, diğer birim/kurum ve kültürlerle beraber çalışırken, esneklik ve hassasiyet 

göstermenin öneminin farkındadır ve bunu uygular.    

 

Takım arkadaşlarının yardıma ihtiyacı olduğunu anlar ve gerekli destekte bulunur.  

Takımdaki farklı görüşlere karşı toleranslıdır ve destekleyicidir.  

 

 
 

 

  

 

  

Hizmet Odaklılık 

Tanımı 

Önemi 

İç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışma arkadaşları, 

yöneticiler, tedarikçiler, müşteriler, vs.) ihtiyaçlarını 

karşılama amacı güderek, paydaşlarda memnuniyet 

yaratmaktır.   

Üniversitenin tüm servislerinin başarısındaki temel 

unsurlardan biri, hizmetin alıcılarının, aldıkları hizmet 

karşısındaki duydukları memnuniyettir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

Başkalarına örnek teşkil edecek şekilde hizmet odaklıdır, paydaş ihtiyaçlarını öngörerek, 

hizmet odaklılıkta fark yaratacak derecede memnuniyet yaratır.

 

Seviye 4 

Paydaşların ihtiyaçlarını ve memnuniyetini önemser, memnuniyeti artırmak için devamlı 

hizmeti sorgular ve yeni çözümler önerir.

 

Seviye 3 

Hizmet verdiği kişilerin ihtiyaçlarını anlar, bu ihtiyaçların karşılanması için belirlenmiş 

aksiyonları kendisinden beklenen ölçüde sunar.

 

Seviye 2 

Paydaşların ihtiyaçları ve memnuniyetin artırılması için sık sık hatırlatma yapmak gerekir, 

memnuniyetin artırılması için yaşanan durumları ve verilen hizmeti daha sık sorgulaması 

beklenir.

 

Seviye 1 

Hizmet verdiği kişilerin ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalır, ilgilenmez, verdiği hizmetten 

memnuniyet düşüktür.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

 Başkalarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak üzere soru sorar.  

İhtiyacı doğru anladığından emin olmak için, karşısındaki paydaş ile anladığını teyit eder.   

Üniversite dışında da sunduğu hizmet ile ilgili yeni akımları araştırır ve sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.  

 Çözüm ve karar verme aşamalarına tüm ilgili paydaşları zamanında dâhil eder.  

 Verdiği hizmetten duyulan memnuniyet derecesini daha da geliştirmek için paydaşlarından 

değerlendirme yapmalarını ister.  

 

Verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan yaratıcı çözümler arar.   

Paydaşları problemlerin hızlı çözümü için doğru birim veya çalışana yönlendirir.   

Paydaşı başka bir kişi veya birime yönlendirdiğinde, problemin çözümlendiğinden emin olmak için takip eder.  

 Sürekli olarak verilen hizmetin kalitesini artırmaya yönelik iyileştirme çabası içindedir. 

 

 
 

 

  

13 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

• Planlama ve Organizasyon • Sonuç Odaklılık 

• Problem Çözme 

• Dikkatli ve Hatasız Çalışma 

İŞ YÖNETİMİ  

 

  

 

  

Planlama ve Organizasyon 

Tanımı 

Önemi 

Belli bir hedefe başarı ile ulaşılabilmesi için sistemli 

bir aksiyon planlaması oluşturmak, önceliklerini 

belirlemek ve eldeki kaynakların etkin kullanılması 

için planlama yapmak. 

İşini yaparken verilen hedefleri başarı ile yerine 

getirmek, kaynakları etkin kullanmak ve önceliklerini 

yönetebilmek açısından önemlidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

Planlama ve organize olma konusunda örnek bir çalışandır. Değişen önceliklere göre işlerin 

zamanında sonuçlanması için kendi ve başkaları için aksiyon planlaması yapar ve kaynakları 

yönetir.


 

Seviye 4 

Önceliklere göre iş planını revize edebilir, açık işlerini sürekli takip eder ve durumunu bilir, 

devamlı olarak işleri ile ilgili güncel bilgi verir.

 

Seviye 3 

Kendisinden beklendiği seviyede işlerini planlar, gerektiği gibi önceliklerini belirler.

 

Seviye 2 

İş planını sık sık kontrol etmek ve öncelikleri belirlemek gerekir. İşlerinin güncel durumunu sık 

sık sormak gerekir.

 

Seviye 1 

İş planlaması yapamaz, doğru bir şekilde önceliklerini belirleyemez ve kaynakları etkin 

kullanamaz.

 

 Olumlu Davranış Göstergeleri 

  Organize ve takipçi bir çalışma için kendi iş sistematiğini oluşturur. (“to-do” listeleri, takvim 

kullanımı, takip sistemlerinin kullanımı gibi) 

 

Kendisinden beklenenleri zamanında yerine getirebilmek için gerçekçi zaman ve aksiyon planlaması yapar.  

 Önemli olan konuları ayırt eder ve buna göre önceliklerini belirler. 

 Tamamlanan ve açık işleri takip eder.   

 Tamamlanması gereken işlerle ilgili yapılanları düzenli bir şekilde dokümante eder. 

 İşleriyle ilgili hangi aşamada olduğunu bilir. 

 Zamanını etkin/verimli kullanır.  

 

  


 

 

  

15 

 

Sonuç Odaklılık Tanımı 

Önemi 

Bir sorumluluğu yüksek seviyeli kalite standartlarında 

başarıya ulaştırmak için, istenen kalite seviyesinden 

ödün vermeden sonuç elde etme konusundaki 

kararlılıktır. 

Hedeflenen durumların belirlenen kalite 

standartlarında her türlü engele rağmen 

sonuçlandırılması için gereklidir. 

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

Üzerinde çalıştığı konular ile ilgili karşısına çıkan tüm engellere rağmen sonuca ulaşır, 

diğerlerini de sonuç odaklı olmaya teşvik eder.

 

Seviye 4 

Kendi sorumluluk alanı ile ilgili belirlenen yüksek kalite standartlarına, engellere rağmen 

çözümler bularak ulaşır, bunun için çalışma arkadaşlarını motive edici bir rol üstlenir.

 

Seviye 3 

Kendi sorumluluk alanındaki işlerini istenilen seviyede çözüm yolları bularak sonuca ulaştırır 

ve çalışma arkadaşlarını teşvik edici tutumlar sergiler.

 

Seviye 2 

İşlerini sonuca ulaştırmak için sık sık değerlendirme yapmak ve kontrol etmek gerekir, 

karşısına çıkan engelleri nasıl aşacağını söylemek gerekir.

 

Seviye 1 

İşleri çözüme ulaştıramaz, karşısına çıkan engelleri aşamadan işlerini sonuçlandırmadan 

bırakır.

 

 Olumlu Davranış Göstergeleri 

  Üniversite’nin stratejilerini gerçekleştirmesi için kendi ve diğerleri için yüksek kalite standartları 

belirler. 

 

Sonuca ulaşmak için gerekli durumlarda alternatif üretir ve inisiyatif kullanır.  

Takım arkadaşlarını sonuçlar elde etmek konusunda teşvik eder.  

Bir işi sonuca ulaştırırken karşısına çıkan engellerle ilgili gerekirse yeni çözüm yolları arar ve uygular, yılmadan sonuca ulaşır.  

 Zorlayıcı hedeflere ulaşmak için yeni yöntemler dener ve riskleri ortadan kaldırmak için aksiyon 

alır.  


 

Bireysel ve takım hedeflerinin ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için dayanıklılık gösterir.  

 Başkalarını yeni fikirleri aksiyona dönüştürmek ve sonuca ulaştırmak için motive eder.  

 

 
 

 

  

 

  

Problem Çözme 

Tanımı 

Önemi 

İşi ile ilgili bilgi ve durumları analiz edebilmek, durum 

veya problemin özüne inebilmek için neden-sonuç 

ilişkilerini kurabilmek, problemin çözümünde 

muhakeme yeteneğini ve mantığını doğru bir şekilde 

kullanmaktır. 

Karşılaştığı problemlerin çözümünde sistematik bir 

şekilde ilerleyebilmek ve analize dayalı çözümler 

üreterek doğru kararların alınmasını sağlamak işin 

sağlıklı ve doğru şekilde yapılabilmesi açısından 

önemlidir.   

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri Seviye 5 

Sonuçları önceden görerek problemin oluşmadan önlenmesini sağlamada oldukça başarılıdır 

ve uzun vadeli çözümler geliştirir ve uygular.   

 

Seviye 4 

Problem çözmede nedenleri araştırır, uygun araçları seçer, problemleri farklı çözüm önerileri 

geliştirerek hızlı ve etkin çözüme kavuşturur.

 

Seviye 3 

Rutin veya daha önce benzeri yaşanmış problemleri analiz etmede istenilen seviyededir, 

çözüm alternatifleri sunar.

 

Seviye 2 

Problemleri analiz etmeden, nedenlerini araştırmadan sonuca gitme eğilimindedir.

 

Seviye 1 

Problemlerle yüzleşmez ve çözüm üretme konusunda yetersizdir.

 

 Olumlu Davranış Göstergeleri 

  Karmaşık problemleri yönetilebilir ve anlaşılır parçalara böler; sistemli ve detaylı bir şekilde 

problemleri ele alır. 

 

Bir problemle karşılaşıldığında, oluşum nedeni ile ilgili farklı açıklamalar ve bakış açıları sunabilir.   

Bir problemin çözümlenmesinde, engel olan etkenleri fark eder ve bunları aşmak için aksiyon alır. 

 Bir problem için doğru çözümü tanımlamaya çalışırken, kurum değer ve önceliklerinin farkında 

olur ve bu önceliklere göre çözümünü geliştirir.   

 

Bir problemin çözümü için gereken bilgi eksiğini fark eder ve bunu doğru ve tam olarak temin eder. 

 Bir problemin çözümü için konuya ilişkin bilgi temini için iç veya dış kaynakları etkin şekilde 

kullanır. 

 

Bir problemin nedenlerini açıklarken, aynı zamanda çözüm önerilerini de getirir.  

Olayların, durumların sonuçlarını öngörebilir.  

 

 
 

 

  

17 

 

Dikkatli ve Hatasız Çalışma Tanımı 

Önemi 

Bir sorumluluğu yerine getirirken, etkileşim içinde 

olunan tüm alanları, ne kadar küçük olursa olsunlar, 

takip etmektir. İşini ve işiyle ilgili bilgileri sürekli takip 

eder, zamanı ve kaynakları etkin kullanmak için 

planlar ve işini organize eder.   

Bu yetkinlik her kademedeki görev için önemli 

olmakla birlikte, özellikle yoğun operasyonu olan, 

işiyle ilgili bir hata meydana geldiğinde kurum için 

riskleri büyük olabilecek işler için önem taşımaktadır.   

 

Seviyelere Göre Davranış Göstergeleri 

Seviye 5 

İş çıktıları dikkat ve hatasız çalışma konusunda olağanüstüdür, işine odaklanması 

mükemmeldir.

 

Seviye 4 

Yaptığı işte dikkat ve hatasız çalışma düzeyi yüksektir, kontrol gerektirmez.

 

Seviye 3 

Yaptığı işe beklenen düzeyde dikkat gösterir, hatasız çalışır, yaptığı iş nadiren kontrol 

gerektirir.

 

Seviye 2 

Yaptığı iş sıkça standart altında performansla sonuçlanır, yakın takip ve kontrol gerektirir.

 

Seviye 1 

İş yaparken dikkatsizdir, yaptığı işe güvenilmez, yaptığı iş daima kontrol gerektirir.

 

 

Olumlu Davranış Göstergeleri  

 Sorumlu olduğu işleri zamanında ve doğru olarak tamamlar.  

Bilgiyi doğru şekilde, zamanında ve kullanılabilir halde ilgililerine iletir.  

Detayları kaçırmamak için, kontrol listeleri, takvim gibi araçları aktif olarak kullanır.   

Bilginin ve yaptığı işin doğruluğundan emin olmak için ikinci kez kontrol eder.   

İşinin kalitesini izler.    

İşin kaliteli, doğru olması hakkındaki ilgisini açıkça ifade eder.  

İşi ile ilgili prosedür, kural, talimat ve ölçüm kriterlerine uyar.  

İş sonuçlarını belirlenen standartlara göre çıkarır.  

Yüklə 129,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə