# Muassasaning o‘zida foydalaniladigan hujjat nomi? Test savollariYüklə 36,89 Kb.
tarix31.07.2023
ölçüsü36,89 Kb.
#120155
# Muassasaning o‘zida foydalaniladigan hujjat nomi -fayllar.org


# Muassasaning o‘zida foydalaniladigan hujjat nomi?

Test savollari


# Davlat tilida ish yuritish fanidan test savollari O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonunning nechanchi moddalarida hujjatlarning davlat tilida tayyorlanishi, boshqaruv organlari, muassasa va tashkilotlarda ish davlat tilida yuritilishi ta’kidlangan?
# Muassasaning o‘zida foydalaniladigan hujjat nomi?
# O‘zbek tili uslubiyatiga ko‘ra shaxsning sharifi shunday tartibda yoziladi:

- ism, ota ismi, familiya


- familiya, ota ismi, ism
- familiya, ism, ota ismi
- ism, familiya, ota ismi
# Hujjatlar bir necha mansabdor shaxslar tomonidan imzolanganda ularning imzolari ketma-ketligi qanday bo‘ladi?

- egallab turgan lavozimlariga muvofiq


- bajarayotgan vazifalariga muvofiq
- yoshi inobatga olingan holda
- imzolar hech qanday ahamiyatga ega emas
# Aralash uslub -bu...

# Biron-bir tantanali tadbirga taklif etish uchun qo‘llanadigan yozma axborot bu-….

# Notiqlik shu uslubga kiradi ...
# Quyidagi xususiyatlar qaysi uslubga xos: xolislik, aniqlik, mantiqiylik izchillik, qisqalik.

# Hujjatlar matni ___________________________ tilidan yoziladi.

- birinchi va uchinchi shaxs
- ikkinchi va uchinchi shaxs
- uchinchi shaxs
- ikkinchi shaxs
# Nutq uslublari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

# Hujjatlarda fe’llar ko‘proq qaysi nisbat shaklida bo‘ladi?

# Muayyan shaxsning ximat va boshqa holatlarini shuningdek, biror ishga, masalan, taftish o‘tkaishg- oid vakolatini ko‘rsatuvchi hujjat turi?

# Xizmat faoliyati yuzasidan muayyan ish, vazifa yoki topshiriqlarning bajarilishi haqida ma’lumot beruvchi hujjat

# Hisobot matni ….. nomidan yoziladi va ………… tomonidan imzolanadi.

# Moliya-xo‘jalik ishlarini hisobga olish, taftish o‘tkazish, baxtsiz hodisalarni baholash, turli tekshiruvlar o‘tkazilganda tuziladigan hujjat -


# Ko‘pchilikni yoki ma’lum guruhdagi shaxslarni yaqin orada (kelgusid- bo‘ladigan biron-bir tadbir- majlis, uchrashuv, suhbat, shuningdek, ishga, o‘qishga qabul qilish va boshqalar haqidaxabardor qilish uchun qo‘llanuvchi yoma axborot nima?

# “Biz quyida imzo chekuvchilar…” bu jumla qaysi hujjatga xos?

# Zaruriy qismlari va yozilish shakli jihatidan xizmat ma’lumotnomasiga o‘xshaydigan hujjat?

# ………………ni tayyorlashda faqat biror voqea, holat to‘g‘risida xabar berish bilan cheklanmay, ularning sabablari tahlil etiladi.


# Dalolatnoma komissiya tomonidan tuzilgan bo‘lsa, avval ………….., keyin ……………., so‘ng ……………. imzo qo‘yadi.

# O‘zbekiston Respublikasi fuqorolik kodeksining nechanchi moddasida ishonchnomaga ta’rif berilgan?

# XIX asrda Qo‘qon xonligida keng tarqalgan hujjatlar sirasiga kiradigan hujjat nomi?
# ... ning har bir so‘zi uchun pul to‘lanadi, narxi uning turiga va so‘zlar miqdoriga bog‘liq.

# “Kun tartibi” so‘zi qaysi hujjatda, qanday shaklda yoziladi va bu so‘zdan so‘ng qaysi tinish belgisi qo‘yiladi?


# ………….. ko‘chirmadagi kabi, bayonnomadan ko‘chirma ham imzo bilan tasdiqlanadi.

- buyruqdan


- dalolatnomadan
- bildirishnomadan
- arizadan
# Qanday bayonnoma masalani muhokama qilinishi haqida to‘liq tasavvur bera olmaydi?

# Bayonnomaning ruscha nomlanishi?

# Bayonnomaning qaysi shakli faqat yig‘ilish xususida emas, balki o‘sha jamoaning faoliyati to‘g‘risida ham fikr yuritishga imkon beradi?

# “Bayonnomadan ko‘chirma” rus tiliga qanday tarjima qilinadi?


- vipiska iz protokola
- vipiska
- podpiska
- raspiska
# ….. boshqaruvning muayyan bir xil vaziyatlari bilan bog‘liq, bir-biriga o‘xshash va ko‘p takrorlanadigan masalalar yuzasidan tuzilgan matnlarni o‘z ichiga oladi.

- namunaviy hujjatlar


- qolipli hujjatlar
- xususiy hujjatlar
- dublikat hujjatlar
# Bayonnoma matnining nechanchi qismida muhokama etilgan masalalar bo‘yicha qaror qabul qilinadi?

# Mulkka bo‘lgan egalikni bildiruvchi, kishilar o‘rtasidagi munosabatlarni huquqiy asosga qo‘yuvchi qadimiy hujjat…

# Xalqaro hujjatning qaysi turida jahon hamjamiyatiga tegishli masalalar: urush va tinchlik, chegara xavfsizligi, mamlakat ichki ishlariga aralashishga nisbatan raddiya berish kabi masalalar yoritiladi.

# Ma’lum bir shaxs tomonidan o‘z shaxsiy hayoti va faoliyati haqida bayon qilingan hujjat bu-...

# Xizmat telegrammalari necha nusxada tayyorlanadi?

# Hisobot matni ….. nomidan yoziladi va ………… tomonidan imzolanadi.

- I shaxs, hisobot beruvchi
- I shaxs, mansabdor shaxs
- III shaxs , mansabdor shaxs
- III shaxs , hisobot beruvchi
# Pul, hujjat, qimmatbaho buyumlar yoki boshqa biror narsa olinganligini tasdiqlovchi rasmiy yozma hujjat nomi?

# Ma’lum bir shaxs tomonidan o‘z hayoti va faoliyatini aks ettirib yozilgan hujjat nomi?


# Blank so‘zi qaysi tildan olingan, uning lug‘aviy ma’nosi nima va uning hozirgi muqobili qaysi so‘z?

- fransuzcha, oq, toza qog‘oz, bosma ish qog‘ozi


- grekcha, qalin qog‘oz
- lotincha, oddiy qog‘oz
- arabcha, bosma ish qog‘ozi
# ……………. muayyan muassasa nomidan yuqori idora yoki mansabdor shaxslarga, ular ko‘rsatmasiga yoki talabiga muvofiq tayyorlanib jo‘natiladi.

# Asarning qisqa mazmuni boshqa tillarda ham beriladigan hujjat nomi?


- rezyume
- annotatsiya
- taqriz
- ilova
# Davlatlararo yozishmalarning eng asosiy va keng tarqalgan turi bo‘lib, biror muhim masala yuzasidan axborot beruvchi oliy darajadagi xalqaro hujjat qaysi?

# Biror mansabdor shaxs nomidan vazirliklar, elchixonalar, vakolatxonalar o‘rtasida yoziladigan yozishma?

# ___________________ ning kirish qismida, falon “maqsadda”, falon “buyruqni bajarish uchun” kabi iboralar qo‘llaniladi.
# “Davlat tili haqida”gi qonunning nechanchi moddasida quyidagi fikrlar bor: “Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish davlat tilida yuritiladi va zaruratga qarab boshqa tillarga tarjima qilinishi ta’minlanadi”.

- 9-modda


- 10-modda
- 11-modda
- 12-modda
# Blankalar qanday bichimdagi qog‘ozlarda bosiladi?

- A4, A5


- A1, A2
- A3
- A2, A3
# Diplomatik aloqalar, munosabatlar, shartnoma, bitim, muzokaralar bayonnomasi ……………. deyiladi.

# “Davlat tili haqida”gi qonunnning yangi tahriri qachon tasdiqlangan?

# Diplomatik yozishmalar qadimda qanday atalgan?

# Bayonnomaning ruscha nomlanishi?


- protokol
- prikol
- pismo
- povestka
# Moliya-xo‘jalik ishlarini hisobga olish, taftish o‘tkazish, baxtsiz hodisalarni baholash, turli tekshiruvlar o‘tkazilganda tuziladigan hujjat turi qaysi?

# Ma’lum bir shaxsning mehnat va ijtimoiy faoliyati, shuningdek uning o‘ziga xos xislat va fazilatlarini aks ettiruvchi rasmiy hujjatga ……….. deyiladi.


# …………. turli mukofotlarga taqdim etiladi.

- tavsiyanomada


- tavsifnomada
- tarjimayi hol
- hisobot
# Tavsifnomaning ……………… qismida yuqorida bayon qilinganlardan xulosa chiqariladi.

# Nota necha xil bo‘ladi?

- ikki
- bir
- uch
- to‘rt
# Nutq haqidagi ta’limot …….. deyiladi

# Hujjat matnlarida ajratilgan gap bo‘laklari o‘rtasida qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

# Muvaqqat komissiyalar, guruhlar va shu kabilarning huquqiy maqomlari qaysi hujjat bilan belgilanadi?

# Javob xatni talab qiluvchi xatlarga qanday xatlar kiradi?

# Hujjatlar tayyorlanish xususiyatlariga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi.

# O‘zbek tili qaysi tillar oilasiga mansub?

# Tilxatdagi buyumlar soni va pul miqdori qanday yoziladi?
# Hujjat sarlavhasidan so‘ng qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

# ………. ikki va undan ortiq masalani o‘z ichiga oladi.

- murakkab hujjatlar
- sodda hujjatlar
- ichki hujjatlar
- tashqi hujjatlar
# Barcha xizmat xatlari rasmiy yozishma bo‘lgani uchun _________ga yoziladi.

- blankaga


- A4 formatli qog‘ozga
- oddiy qog‘ozga
- A5 formatli qog‘ozga
# Telegrammada manzil ______________ yoziladi.

- ajratib


- ajratilmay
- tol‘iq
- qisqa
# “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari” Vazirlar Mahkamasi tomonidan qachon tasdiqlandi?

# Qanday hujjat turi kotib tomonidan rasmiylashtiriladi?


# Mansabdor shaxsning talabi bilan yoziladigan hujjat turi?
# …….. barcha ma’lumotlar davriylik (xronologiy- asosida, aniq sanalar bilan (iloji boricha yili, oyi, kuni ko‘rsatilgan hold- beriladi.

- tarjimai holda


- tavsifnomada
- tavsiyanomada
- tilxatda
# Tilxat rus tilida qanday nomlanadi?

- raspiska


- zapiska
- protokol
- podpiska
# Jo‘natilgan iltimos va so‘rov xatlarga javob olinmaganda yoziladigan xat nomi ?

# Qaysi hujjat turlari yozilish shakliga ko‘ra o‘xshash?

# Bosma ish qog‘oziga yoziladigan hujjatlar berilgan qatorni belgilang.
# Zaruriy qismlari va yozilish shakli jihatidan xizmat ma’lumotnomasiga o‘xshaydigan hujjat?
# Dalolatnoma necha nusxada tuziladi?
# Bayonnoma matnining nechanchi qismida muhokama etilgan masalalar bo‘yicha qaror qabul qilinadi?
# Bayonnomaning bu shakli faqat yig‘ilish xususida emas, balki o‘sha jamoaning faoliyati to‘g‘risida ham fikr yuritishga imkon beradi.
- to‘liq
- qisqa
- stenografik
- fonografik
# Buyruq, ko‘rsatma, farmoyish kabi hujjatlar xizmat mavqeyiga ko‘ra qanday hujjatlar sanaladi?

# Biror mamlakatning davlat ahamiyatiga ega masalalar yuzasidan bеrgan murojaatnomasining nomi?

# Muassasaning asosiy va kundalik vazifalarini hal etish maqsadida qo‘llaniladigan farmoyish hujjati qaysi?

# “Biz quyida imzo chekuvchilar…” bu jumla qaysi hujjatga xos?

# “Ma’lumotnomaning bu turi ham jo‘natma hujjatlar daftarida qayd etilgach, shaxsning qo‘liga beriladi”, - ma’lumotnoma turini aniqlang.
# Jamiyatning barcha az’olari yozishi mumkin bo‘lgan hujjatlarni belgilang.
# ………….. ko‘chirmadagi kabi, bayonnomadan ko‘chirma ham imzo bilan tasdiqlanadi.

- buyruqdan


- dalolatnomadan
- bildirishnomadan
- arizadan
# Diplomatik aloqalar, munosabatlar, shartnoma, bitim, muzokaralar bayonnomasi ……………. deyiladi.

# Muayyan muassasaga boshqa tashkilot yoki ayrim shaxslardan keladigan hujjatlar qanday nomlanadi?

# Diplomatik aloqalar, munosabatlar, shartnoma, bitim, muzokaralar bayonnomasi ……………. deyiladi.
# Hisobot matni -------shaxs nomidan yoziladi va hisobot beruvchi tomonidan imzolanadi.

- birinchi


- ikkinchi
- uchinchi
- to‘rtinchi
# Farmoyish hujjatlarida “Buyuraman” so‘zidan bayonnomaning “Kun tartibi” “Eshitildi” “So‘zga chiqdi”, “Qaror qilindi” kabi zaruriy qismlaridan so‘ng qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

# Mazmuniga ko‘ra hujjatlar necha turga bo‘linadi?

# Iltimos, taklif, shikoyat mazmunida yoziladigan hujjat turi?

# To‘liq, fonografik, qisqa, stenografik- bu xususiyatlar qaysi hujjatga xos?

# Qadimda xabar, tavsif, farmoyish mazmunida bo‘lgan hujjat turi ?

# Muassasaning o‘zida foydalaniladigan hujjat nomi?

# “So‘rayman”, “qabul qilinsin”, “ tashkil etilsin” kabi so‘z va so‘z birikmalari qaysi uslubga xos?

# Hujjat matnida …….. puxta bo‘lishi kerak.


- fikr
- so‘z
- gap
- g‘oya
# Tashviqot-targ‘ibot ishlarni olib borishda qo‘llanadigan uslub, ya’ni matbuot uslubi …

- publitsistik


- badiiy
- so‘zlashuv
- ilmiy
# Dalolatnoma, ma’lumotnoma, ariza qanday hujjat?

# Nizomlar, yo‘riqnomalar, guvohnoma, shartnomalar ……. hisoblanadi.


- tashkiliy hujjatlar
- farmoyish hujjatlar
- ma’lumotsimon-axborot hujjatlari
- xizmat yozishmalari
# ... bu muassasa ma’muriyati (direktor, uning o‘rinbosarlari, bosh muhandis, uning o‘rinbosarlari), shuningdek, bo‘limlar rahbarlari tomonidan amaliy masalalar yuzasidan qabul qilinadigan hujjat.

# Tilning axborot, buyurish, xabar berish vazifalari birdek amal qiladigan hujjat turi?

# Qadimda hujjatchilik bilan kimlar shug‘ullangan?

# Mehnat bitimi deb ham ataladigan hujjat qaysi?

# Aslida fransuzcha bo‘lib, bildirgi ma’nosini aks ettiruvchi so‘z...

# Ko‘rsatma necha qismdan tashkil topadi?

# Rasmiy-idoraviy hujjatlarda ……………….. kabi tinish belgilari ishlatiladi.

- nuqtali vergul, qavs, tire


- vergul, so‘roq, qavs
- chiziqcha, vergul, so‘roq,
- nuqta, ikki nuqta, undov belgisi
# Rasmiy hujjatlarda qo‘shimcha izoh talab qilingan hollarda qaysi tinish belgisidan foydalaniladi?

# .……. buyruqlar ishni tashkil qilish, muassasa yoki uning bo‘limlari faoliyatini tartibga solishda qo‘llanadi.


- asosiy faoliyatga oid
- kadrlar shaxsiy faoliyatiga oid
- umumiy
- rasmiy
# Qanday buyruqlar bo‘lim rahbari tavsiyanomasi, shaxsiy arizalar asosida tayyorlanadi?

# ... o‘z mazmuniga ko‘ra, mol-mulkni boshqarish, pul va moddiy-buyum boyliklarini olish, sud hamda notarial idoralarda, shuningdek, boshqa davlat va nodavlat idoralarda ish olib borish va boshqa ishlarni amalga oshirishni ifodalaydi.

- ishonchnoma
- tavsiyanoma
- dalolatnoma
- kafolat xati
# …………. turli mukofotlarga taqdim etiladi.

- tavsiyanomada


- dalolatnomada
- ishonchnomada
- kafolat xatida
# O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi viloyat, shahar va tumanlar hokimlari apparatlarida ish yuritish bo‘yicha yo‘riqnoma” qachon tasdiqlangan?

# … shoshilinch xabarning matnini belgilangan joyga telefon orqali yetkazishdir.


- telefonogramma
- telegramma
- fototelegramma
- telefaks
# Bosma harflarda yoziladigan hujjat nomida barcha harflar … bilan yozilishi kerak.

- katta harflar bilan


- kichik harflar bilan
- hujjat turiga qarab yoziladi
- dastlab bosh, keyin kichik harflar bilan
# Matnning “Asos”, “Ilova” qismlaridan so‘ng qaysi tinisg belgisi qo‘yiladi?

# Hujjat matnining asosiy qismlari…

- xatboshidan yoziladi
- xatboshisiz yoziladi
- asosiy qismga bog‘lanadi
- 4-5 gapdan iborat bo‘ladi
# Ish yuritishda faol qo‘llanadigan hujjat turi qaysi?

# Hujjat matniga qo‘yiladigan eng asosiy talab…

- xolislik
- lo‘ndalik
- ixchamlik
- aniqlik
# Hujjat matnining biror bo‘lagiga qo‘shimcha izoh berish zarurati bo‘lganda qo‘yiladigan tinish bilgi qaysi?

# Telegramma matnida tuzilishiga ko‘ra qanday gaplar qo‘llaniladi?

# Xizmat xatlari mantiqan izchil necha qismdan tashkil topadi?

# O‘zbek tilining rasmiy- idoraviy til sifatida qo‘llanishi qaysi sulola hukmdorligi davrida boshlandi?


# 1393-yilda polyak qiroli Yagayloga kim yorliq yuboradi?
# Rasmiy ish hujjatlarida qaysi so‘z turkumlari ikkinchi darajali hisoblanadi?
# Hujjatlarda sanalar qanday raqamlar bilan yoziladi?

# Tashkiliy hujjatlarga qaysi hujjat kiradi?

# Ikki yoki undan ortiq tomonning fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini belgilash, o‘zgartirish yoki to‘xtashish yo‘lidagi kelishuvi…

- shartnoma


- yo‘riqnoma
- nizom
- guvohnoma
# Ko‘chirma olinadigan hujjat turini belgilang.

# Qanday hujjat turi kotib tomonidan rasmiylashtiriladi?

# Biron bir tadbir haqida xabardor qilish uchun qo‘llanuvchi yozma axborot nima?
# Ish qog‘ozlarining yozilish uslubi noto‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang.

- Shevaga xos va noadabiy qatlamga oid so‘zlar ko‘proq qo‘llaniladi


- hujjatning nomi yoki sarlavha to‘lig‘icha bosh harflar bilan yoziladi
- matn I shaxs yoki III shaxs nomidan yoziladi
- qisqa, ravon, mantiqli, aniq bayon etiladi
# Ish hujjatlarini qaysi til me’yorlariga asoslanib yuritamiz?

# To‘g‘ri talaffuz qoidalari …………. bo‘limida o‘rganiladi.

- orfoepiya
- orfografiya
- toponimika
- fonetika
# Qаdimda qanday sаn’аt hаrbiy sаrkаrdаlik sаn’аti bilаn tеnglаshtirilgаn?

# Hujjat matnlarida nimalar bayon etiladi?

- yozilish sabablari ko‘rsatiladi, taklif va xulosalar beriladi
- rasmiy munosabatlarni ifodalaydi
- axborot, voqea-hodisalar badiiy vositalar orqali ifodalanadi
- Taklif va xulosalar hissiyotga to‘la so‘zlar orqali ifodalanadi
# ………. ikki va undan ortiq masalani o‘z ichiga oladi.

- murakkab hujjatlar


- sodda hujjatlar
- ichki hujjatlar
- tashqi hujjatlar
# Qaysi javobda hujjatga aloqador bo‘lmagan qismlar keltirilgan?

- hujjat matnini izohlashga ko‘mak beruvchi grafik shakllar va rasmlar


- hujjatning nomi, ilova mavjudligi haqidagi qayd
- sarlavha, tasdiqlovchi imzo, muhr
- hujjat matni, hujjat muallifi
# Telegrammada manzil ______________ yoziladi.

- ajratib


- ajratilmay
- tol‘iq
- qisqa
# Xizmat xatlari mantiqan izchil _______qismdan iborat bo‘ladi.

- uch
- ikki


- to‘rt
- qismlarga bo‘linmaydi
# Qaysi turdagi xatlarda fikr mantiqiy izchil, yetarli dalillar bilan asoslanishi, xulosalanishi lozim?

# Unda to‘liqsiz gaplardan ko‘proq foydalaniladi, sifatlar, ravishlar, yordamchi so‘zlar, tinish belgilari faqat zarur bo‘lgandagina qo‘llaniladi. Ushbu ta’rif qaysi hujjat turiga tegishli?


# Javob xatni talab qilmaydigan xatlar bu-…

- Ilova xat


- Da’vo xati
- So‘rov xati
- Iltimos xati
# Tilxatdagi buyumlar soni va pul miqdori qanday yoziladi?

# Har qanday …………….. boshqa biron-bir hujjatni guvohlantirish yoki muayyan qaror qabul qilish uchun asos bo‘ladi.

- xizmat ma’lumotnomasi
- shaxsiy ma’lumotnoma
- guvohnoma
- shartnoma
# Hujjatda bo‘lishi shart bo‘lgan majburiy qismlarning qog‘ozning standart varag‘iga oldindan kiritilib, ko‘paytirilishiga ………. … deyiladi.

- blanka-bosma ish qog‘ozi deyiladi


- ko‘chirma deyiladi
- rekvizit deyiladi
- A4 bichimli qog‘oz deyiladi
# Ma’lum bir muassasaning boshqa bir idora yoki transport tashkilotlariga nisbatan talab va e’tirozlari bayon qilingan xatlar qanday nomalanadi?

# Ma’lumotnoma - rus tilida qanday nomlanadi?

- spravka
- akt
- protokol
- doverennost
# ……………. muayyan muassasa nomidan yuqori idora yoki mansabdor shaxslarga, ular ko‘rsatmasiga yoki talabiga muvofiq tayyorlanib jo‘natiladi.

- tashqi xizmat ma’lumotnomasi


- shaxsiy ma’lumotnoma
- rasmiy ma’lumotnoma
- ma’lumotnoma
# Ko‘p satrli rekvizitlar qatorining maksimal uzunligida nechta belgi bo‘lishi kerak?

# Quyidagi ta’rif qaysi hujjatga tegishli? Yarim rasmiy tusda bo‘lib, muhim shaxsiy protokollashtirilgan masalalar bo‘yicha yuboriladi, shuningdek unda yozishmalar va muzokaralarda ko‘rsatilgan masalalarni hal etishga qaratilgan iltimoslar qayta eslatiladi.

# “Yurtimizda sog‘lom avlod tarbiyasiga har qachongidan ko‘ra ko‘proq e’tibor berilmoqda”,- jumla qaysi uslubda yozilgan?

# Yordam berishingizni so‘rayman, ruxsat berishingizni so‘rayman, ko‘chirishingizni so‘rayman kabi so‘z birikmalari hujjatning qaysi turida qo‘llaniladi?

# Bildiraman, ma’lum qilaman kabi so‘z birikmalari qaysi hujjat turida faol qo‘llaniladi?

# Idoralarda xabarsifat-uslubiy tusdagi masalalar, shuningdek buyruqlar, yo‘riqnomalar va boshqa hujjatlarning ijrosi bilan bog‘liq tahkiliy masalalar yuzasidan chiqariladigan huquqiy hujjat nomi?


- ko‘rsatma
- farmon
- buyruq
- buyruqdan ko‘chirma
# Arizaning qaysi turining aksariyatida ilova qismi bo‘lmaydi, shuningdek, xodimning yashash joyini ko‘rsatishning zarurati yo‘q?

- ishga kirish haqidagi arizalar


- o‘quv yurtlariga kirish haqidagi arizalar
- aholi ish joyida yoziladigan arizalar
- da’vo arizalari
# Bildirishnomaning qaysi turida tegishli masala yuzasidan umumiy yoki aniq takliflar ilgari surilib, rahbarni ularni hal etishga undaydi?

# Xondamirning qaysi asarida turkiy xalqlar tarixidagi hujjatchilik na’munalari keltirilgan?

- Qonuni Humoyun
- Suluk al-muluk
- Qonunnoma
- Habib us-siyar
# ... ning boshqa hujjatlardan farqi shundaki, ularning matni g‘oyatda qisqa bo‘lib, bir necha so‘zlar yordamida fikr aniq va lo‘nda ifodalanishi lozim bo‘ladi. Nuqtalar o‘rniga mosjavobni belgilang.

- telegramma


- modemogrmma
- bayonnoma
- Ma’lumotnoma
# ... ning boshqa hujjatlardan farqi shundaki, ularning matni g‘oyatda qisqa bo‘lib, bir necha so‘zlar yordamida fikr aniq va lo‘nda ifodalanishi lozim bo‘ladi. Nuqtalar o‘rniga mosjavobni belgilang.

- telegramma


- modemogramma
- bayonnoma Ma’lumotnoma
# Shaxsning xizmat lavozimini tasdiqlovchi hujjatni belgilang.

# Quyida berilgan ta’riflardan qaysi biri tavsiyanoma uchun mos keladi?


- Eng muhimi, xodimni ma’lum lavozimga tavsiya etish bilan birga, ma’lum ma’noda uni kafillikka ham oladi.
- Xodimning mehnat va boshqa ijtimoiy faoliyatidan xabardor etuvchi ma’lumotnomaga o‘xshash hujjat.
- Bo‘lib o‘tgan voqea-hodisa haqida yoki hozirda mavjud holat to‘g‘risida axborot beruvchi hujjat.
- Shaxsning hujjat lavozimini tasdiqlovchi hujjat turidir.
# Topshirilsin, yuklatilsin, ogohlantirilsin, tayinlansin kabi so‘zlar hujjatning qaysi turida faol qo‘llaniladi?

- Buyruq


- Ko‘rsatma
- Ariza
- Farmoyish
# Hujjatlarning tayyorlanish xususiyati va darajasiga ko‘ra qaysi nusxasida hujjat tuzatilib, qayta ko‘chirilishi mumkin?

# Qonun yoki boshqa me’yoriy hujjatlarni tushuntirish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjat qaysi?


# Mehnat bitimi deb nomlangan hujjat turi qaysi?

# Buyruq loyihasi kimlar tomonidan tayyorlanadi?

- Mutaxassislar
- Tashkilot rahbari
- Huquq maslahatchisi
- Rahbar o‘rinbosari
# “Eshitildi”, “So‘zga chiqdilar”, “ Qaror qilindi” kabi so‘z va so‘z birikmalari qaysi hujjat turida ishlatiladi?

# .... uch nusxada tuzilib, birinchisi-yuqori idoraga, ikkinchisi-muassasa rahbariga jo‘natiladi, uchinchisi hujjatlar yig‘ma jildiga solib qo‘yiladi. Nuqtalar o‘rniga mos javobno qo‘ying.

- Dalolatnoma
- Ma’lumotnoma
- Ishochnoma
- Guvohnoma
# Fuqorolik kodeksining nechanchi moddasida ishonchnomaning bekor bo‘lish hollari bayon qilingan?

# Notarial tasdiqdan o‘tadigan ishonchnoma necha nusxada tasdiqlanadi?

# Zaruriy qismlari va yozilish shakli jihatidan deyarli farq qilmaydiga hujjat turlari qaysilar?

# Muhim xabarning telegraf orqali berilgan nihoyatda qisqa shakli...


- Telegramma
- Telefonogramma
- Telefaks
- Modemogramma
# Til birliklarini tejash ... uslubining eng asosiy talablaridan biridir. Nuqtalar o‘rniga mos javobni qo‘ying.

- Telegraf


- Telefonograf
- Telefaks
- Modemograf
# Shoshilinch xabarning matnini belgilangan joyga telefon orqali yetkazish nima deb ataladi?

# Telefonogramma matnidagi so‘zlarning soni qancha bo‘lishi talab etiladi?


# Javob talab qilmaydigan xatni belgilang.

# Bunday xatlardan ko‘zlangan maqsad ma’lum tashkilot yoki shaxsni amalga oshirilayotdan tadbirdan xabardor qilishdir.Bu ta’rif qaysi hujjat turi haqida?

# Boshqaruv sohasidagi kamchiliklarning asosiy sabablaridan biri ayni soha xodimlarining ko‘pchiligida nazariy va amaliy tayyorgarlikning bo‘shligidir, ular muassasa, tashkilot va korxonalarda qabul qilingan hujjatlar bilan ishlash yo‘riqlari, usullari va yo‘llari majmuini yetarli darajada bilmaydilar. Bu fikr muallifi kim?

- A. Golovach


- N. Mahmudov
- A. Rafiyev
- N. Madiyev
# ... oddiy qog‘ozga hech qanday hurmat-e’zoz so‘zlarisiz yoziladi, matn bevosita asosiy qismdan boshlanadi, murojaat qismi bo‘lmaydi. Bu ta’rif qaysi hujjat turiga xos?

- Esdalik yozishmalari


- Memorandum
- Nota
- Bayonot
# Xalqaro aloqalarda qabul qilingan tijorat xatlarining hozirgi shakli, uning yozilish odobi qayerda yuzaga kelgan?

# Sahxsiy nota nechanchi shaxs tomonidan yoziladi?

# Diplomatik yozishmalar X-XII asrlarda qanday nom bilan atalgan?

# Bir mamlakatning ikkinchi mamlakatga milliy bayramlar bilan qutlash, prezidentlik saylovi yoki referendum munosabi bilan qutlaganda xalqaro hujjatning qaysi turi qo‘llaniladi?


# Nima uchun xalqaro hujjat turlari grammatik va mantiqiy jihatdan to‘g‘ri bo‘lishi kerak?

- Davlatlararo ziddiyat bo‘lmasligi uchun


- Savodsiz degan nom olmaslik uchun
- Grammatik xato hech qanday masalani hal etmaydi
- Bir davlatning mentalitetiga ta’sir etmasligi uchun
# Diplomatik yozishmalar qaysi vazirlik tomonidan olib boriladi?

# ..... hissiy-bo‘yoqdor so‘zlarga boyligi, maqtov va iltifot so‘zlariga egaligi bilan ajralib turadi. #Nuqtalar o‘rniga mos javobni belgilang.

- Diplomatik hujjatlar
- Tijorat yozishmalari
- Shaxsiy hujjatlar
- Rasmiy hujjatlar
# Qanday hujjatlar boshqaruvning muayyan bir xil vaziyatlari bilan bog‘liq, bir-biriga o‘xshash va ko‘p takrorlanadigan masalalar yuzasidan tuziladigan matnlarni o‘z ichiga oladi?

# Bayonnomadan ko‘chirma nima bilan tasdiqlanadi?

- Imzo bilan
- Muhr bilan
- Gerb bilan
- Imzo va muhr bilan
# Bildirishnomaning qaysi turi rahbar tomonidan yuqori idoraga yoki mansabdor shaxsga yoziladi?

# “Raport” atamasi qaysi tildan olingan?

# Kirish qismi asos, tuzildi, ishtirok etganlar kabi tartibga ega bo‘lgan hujjat turi?

# Xatlash dalolatnomasi kamida necha nusxada tuziladi?

# Mazmun hamda vakolatning ko‘lamiga ko‘ra ishonchnomalar necha turga bo‘linadi?

# .... ma’lumotnomasiga matn mazmunini ochib beruvchi sarlavha qo‘yiladi.

- Xizmat
- Shaxsiy
- Ichki
- Tashqi
# Men 2005 -yilning 20-sentabridan 10-oktabrigacha bo‘lgan davrda onamning qattiq betobligi sababli 46 soat dars mashg‘ulotlariga qatnasha olmadim. Ilova: Onamning kasalligi haqidagi shifokor ma’lumotnomasi. Berilgan hujjat na’munasi bu...

# ... oxirida muayyan topshiriq bajarilmagan bo‘lsa, uning sababi ko‘rsatiladi. Nuqtalar o‘rniga mos javobni belgilang.

- Hisobot
- Ariza
- Tarjimayi hol
- E’lon
# Biron-bir tantanali tadbirga taklif etish uchun qo‘llanadigan yozma axborot nima?

# “ Qichqirmoq, jar solmoq” ma’nolarini bildiruvchi so‘z nima?

- Reklama
- Ariza
- Tarjimayi hol
- E’lon
# Bir satrdan ikkinchi satrga ko‘chirilmaydigan hujjat turi qaysi?

# Miloddan avvalgi 2112-1750-yillardagi qonunlar majmui nima deb ataladi?

# Deloproizvotsvo so‘zining o‘zbek tilidagi tarjimasi?

- Ish yuritish


- Davlat tilida ish yuritish
- Mehnat qilish
- E’lon
# Yakka rahbar tomonidan yoziladigan farmoyish hujjatlari nechanchi shaxs tilidan yoziladi?

# ... hujjatlar odatda oldindan tayyorlangan bosma ish qog‘ozlariga yoziladi.


- Qolipli
- Namunaviy
- Xususiy
- Tashqi
# Hujjatlardagi zarur qismlar (rekvizitlar) nechta?

# Qonun yoki me’yoriy hujjatlarni tushuntirish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjat?

# .... muayyan harakat tartibotini belgilaydi

- Qoida
- Metodik tavsiyanoma


- Metodik ko‘rsatma
- E’lon
# ... yarim rasmiy tusda bo‘lib, muhim shaxsiy protokollashtirilgan masalalar bo‘yicha yuboriladi. #Shaxsiy xat

- Rasmiy xay


- Bayonot
- Ilova xatlar
# Muayyan davr davomida bir qancha bir turdagi vazifalarni bajarish vakolatini beruvchi ishonchnomalar...?

- Maxsus


- Bir gallik
- Umumiy
- Rasmiy
# Turli mukofotlarga taqdim etish uchun …... ham tavsiyanoma shaklida bo‘ladi?

- Tavsifnoma


- Taqdimnoma
- Tavsiyanoma
- E’lon
# Qarorlarning to‘g‘ri qabul qilinganligini tekshirish va ularning bajarilishini nazorat qilishga imkon beruvchi hujjat?

# Shartnoma to‘g‘risidagi umumiy qoidalar O‘zbekiston respublikasi fuqarolik kodeksining qaysi moddalarida bayon etilgan?

# Ariza asosan qanday yo‘l bilan yoziladi?

- Qo‘lda


- Kompyuterda
- Mashinkada
- Aralash
# Aksar hujjatlar dastlab qaysi qanday nusxada tayyorlanadi?

- Qoralama


- Asl nusxa
- Dublikat
- Erkin nusxa
# Bir satrdan ikkinchi satrga ko‘chirilmaydigan hujjat turi qaysi?

# Bildirishnomaning qaysi turi rahbar tomonidan yuqori idoraga yoki mansabdor shaxsga yoziladi?

# Yo‘riqnoma odatda qaysi kirish qismidan boshlanadi?
- Umumiy qoidalar
- Kirish
- Asosiy qism
- Birinchi qism
# Xizmat safari guvohnomasi qachon xodim qo‘liga beriladi?

# Xizmat safari guvohnomasini rasmiylashtirishda nimalarga alohida e’tibor berish lozim?

- Muhr va imzoga
- Shtamp va imzoga
- Sana va muhrga
- Muhr va shtampga
# Xizmat guvohnomalari blankalari qanday o‘lchamda tayyorlanadi?

- 60x85
- 65x85


- 60x80
- 75x85
# Bayonnomaning qaysi shakli faqat yig‘ilish xususida emas, balki o‘sha jamoaning faoliyati to‘g‘risida ham fikr yuritishga imkon beradi?

# Bosma ish qog‘oziga yoziladigan hujjatlar berilgan qatorni belgilang.

# Anvar devonxona sahniga yetganda ichkaridan katta-kichik, mirzo, munshiylar yangi boshliqlarini muborakbod qilgali o‘rinlaridan qo‘zg‘aldilar. Bu jumlalar qaysi tarixiy asardan olingan?

# Otchyot so‘zining o‘zbek tilidagi tarjimasi qanday?


# … - hujjatida muallifning hayot yo‘li, faoliyati haqida muayyan tasavvurga ega bo‘ladi.

- Tarjimayi hol


- Ma’lumotnoma
- Ishonchnoma
- E’lon
# Shakl va mazmun jihatidan bildirishnomaga o‘xshaydigan hujjat turi?

# “Halol”, “topshiriqlarni o‘z vaqtida bajaradi”, “mehnatsevar” kabi sifatlardan unumli foydalaniladiagn hujjat?

# Tavsifnomalarning nechta turi bor?

# Korxona ma’muruy-boshqaruv xodimlari soni haqida. Matn mazmunini ochib beruvchi ushbu sarlavha qaysi hujjat turiga tegishli?

# Xizmat guvohnomasi yo‘qotib qo‘yilganda kimning qarori bilan yangi guvohnoma beriladi?

# Farmoyish hujjatlarida qaysi so‘zlar qo‘llaniladi?


- Bajarilsin, topshirilisin
- Bajar, topshir
- Bajardi, topshirdi
- Bajartirdi, topshirtirdi
# Hujjatlarning mohiyati va maqsadiga muvofiq ravishda asosan, qanday gaplar keng qo‘llaniladi?

# Diplomatik hujjatlar qadimda qanday atalgan?

# Diplomatik yozishmalarda morfologik jihatdan olmoshlarning qaysi turlari faol qo‘llaniladi?

# Hujjat loyihasini dastlabki ko‘rib chiqish va baholash usuli nima?

- Kelishish
- Rozilik
- Tasdiqlanish
- Bekor qilish
# Dastlabki hujjat namunalari nechanchi asrlarda ham mavjud bo‘lgan?

# Diplomatik yozishmalarda sintaktik jihatdan qaysi gap turlaridan foydalaniladi?

# Nota e’tiroz mazmunida va ta’ziya izhor etib yozilganida qanday yoziladi?
- Hurmat va e’zoz so‘zlarisiz
- Hurmat va e’zoz so‘zlari bilan
- Mubolag‘a so‘zlari bilan
- Ko‘chma ma’noli so‘zlar bilan
# Hozirgi vaqtda davlatlararo munosabatlarda eng ko‘p qo‘llanuvchi hujjat ?

# Nota qaysi tashkilot muhrlari bilan tasdiqlanadi?

# ... so‘ngida hujjat yo‘llayotgan davlat poytaxtining nomi va sana ko‘rsatiladi, imzo, muhr qo‘yilmaydi.

- Bayonot


- Shaxsiy nota
- Memorandum
- Esdalik yozishmalari
# Bir tarmoqqa tegishli quyi muassasalarning barchasiga yo‘llangan rasmiy hujjatdir. Bu ta’rif qaysi xat turiga tegishli?

# Zaruruy qismlari burchakda joylashgan bosma yoki ish qog‘ozlarida zaruriy qism qaysi tillarda beriladi?

# Har qanday xizmat xati mantiqan necha qismdan tashkil topadi?

# Xizmat xatlari oddiy qog‘oz varaqqa yozilsa, uning chap tomonidagi yuqori burchagida nima o‘z aksini topadi?

- To‘rtburchak muhr
- Yumaloq muhr
- Rahbar imzosi
- Hech qanday rekvizit qo‘yilmaydi
# Indeks nima?

# Fuqarolik kodeksining nechanchi moddasida ishonchnomaning bekor bo‘lish hollari bayon etilgan?

# Notarial tasdiqdan o‘tadigan ishonchnoma necha nusxada tayyorlanadi?

# Hujjat matnlarida ajratilgan gap bo‘laklari o‘rtasida qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

# … tadbirning kun tartibi yoki dasturi ham berilishi mumkin. Nuqtalar o‘rniga tegishli hujjat nomini qo‘ying.
- Taklifnoma
- E’lon
- Telegramma
- Telefonogramma
# Telegrammaning boshqa ish hujjatlaridan farqi nimada?

- Ixchamligi va qisqaligi


- Tezkorligi va qisqaligi
- Qo‘lda yozishi va ixchamligi
- Tinish belgilarining qo‘yilmasligi
# Telegraf uslubining eng asosiy talabi nima?

- Til birliklarini tejash


- Bo‘g‘in ko‘chirilmaydi
- Tinish belgilarining qo‘yilmasligi
- Xatboshisiz yoziladi

# Rasmiy xizmat ma’lumotnomalari nechta rekvizitdan (zaruruy qismlar) iborat?


http://fayllar.org
Yüklə 36,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə