1. Yassioyoqlikda organizimning qaysi organida og‘riq seziladi?Yüklə 20,88 Kb.
tarix19.06.2022
ölçüsü20,88 Kb.
#89651
­Þ ö¿º ƒì ÆÑßÔ 1-óáÓ¿á¡Ô
31. Quyosh fototoelektrik elementlari va modullari, Rangtasvir o

1-variant

1.Yassioyoqlikda organizimning qaysi organida og‘riq seziladi?


A) Son-boldir sohasida
B) Tovon kaft sohalarida
C) Tovon-panja va boldir muskullarida
D) Bol-quymich sohasida

2.Bolalarning qaysi a’zosining devori 16-20 ta halqasimon tog‘aydan iborat?


A) Halqum
B) Bronxlar
C) izilo‘ngach
D) Traxeya
3.Balog‘atga yetish davridan boshlab qaysi bezlarning funksiyasi ortadi.

 1. Jinsiy, ayrisimon

 2. Gipofiz, epifiz

 3. Ayrisimon, qalqonsimon

D) Jinsiy, buyrak usti
4.Buyumlar ko‘zdan qancha masofada bo‘lib, yorug‘lik qaysi tomondan tushishi kerak?

 1. 35-40 sm, o‘ng tomonda

 2. 25-30 sm, chap tomonda

 3. 30-35 sm, yuqoridan}

 1. 35-40 sm, chap tomondan

5.Nerv tizimi tuzilishi va funksiyasiga qarab tizimlarga to‘g‘ri ajratilgan qatorni belgilang?

 1. Markaziy, simpatik, somatik, parasimpatik

 2. Pereferik, somatik, markaziy, simpatik

 3. Marakaziy, periferik, somatik, vegetativ

 4. Somatik, pereferik, markaziy, simpatik

6.Odamda qaysi miya hajmi va faoliyati jihatidan ustun turadi?


A) Orqa miya
B) Bosh miya
C) Miyacha
D) Kichik miya

7.Analizator qismlari berilgan to‘g‘ri qatorni belgilang.


A) Retseptor, o‘tkazuvchi, markaziy qism
B) Retseptor, o‘tkazuvchi, tashqi
C) Sezuvchi, markaziy qism, ichki qism
D) Markaziy qism, retseptor, analizator

8.Bolani bo‘yini o‘stiruvchi gormonni belgilang.


A) Insulin
B) Somatotrop
C) Prolaktin
D) Tiroksin

9.Quydagilardan qaysi biri yassioyoqlikka sabab bo‘lishi mumkin?


A) Uzoq vaqt sport bilan shug‘ullanish
B) Baland sakrash
C) Tez yurish va yugurish
D) Og‘ir yuk ko‘tarish

10.Achchiqni tilni qaysi qismi sezadi?


A) Oldingi.
B) Uchi.
C) Orqa.
D)Yon tomon.

11.Yangi tug‘ilgan bolaning yuragini massasi qancha bo‘ladi?


A) 24 g.
B) 48 g.
C) 72 g.
D) 250-260 g.

12.Katta yoshdagi odam tinch holatda nafas olganda, o‘pkasiga necha sm3 havo kirishini belgilang?


A)150.
B) 250.
C) 500
D) 350.

13.Sinfning mikroiqlimi tarkibi nimalardan tashkil topishini belgilang?


A) Harorat, chang.
B) Harorat, namlik, havoning harakat tezligi
C) Havoning tozaligi.
D)Havoning harakat tezligi, namlik

14.12 yosh va undan katta bolalarda 1 kg tana massasiga nisbatan qancha oqsil talab qilinishini belgilang?


A) 2-2,5 g.
B) 1 g.
C) 4-5 g.
D) 3,5-4 g.

15.Qondagi qandning miqdori qancha?


A) 80-120 mg%.
B) 70-80 mg%.
C) 140-180 mg%.
D) 120-140 mg%.

16.Nerv markazlaridagi dominanta xususiyatini qaysi olim birinchi bo’lib o’rgangan?


A) Pavlov
B) Basov
C) Uxtomskiy
D) Mechnikov

17.Uzunchoq miyada qaysi nerv markazlari joylashgan?


A) Aksa urish, yo’talish
B) Ko’z yosh ajratish, qovoqlarni yumish
C) Nafas olish, yutish
D) barcha javoblar to’g’ri

18.Ko’zning qaysi qismlari o’zidan o’tuvchi yorug’lik nurlarini sindira oladi?


A) shox parda, to’r parda, gavhar
B) kipriklar, qovoqlar, yosh bezlari
C) shox parda, gavhar, shishasimon tana
D) to’r parda, shishasimon tana

19.Bu bezning og’irligi 0.2-0.3 g bo’lib, bolalar 6-7 yoshga borganda atrofiyaga uchraydi, agar bolalarda kasallik tufayli yoki boshqa sababga ko’ra yemirilsa, bolalarda muddatdan oldin jinsiy yetilish boshlanadi. Ushbu ta’rif qaysi bez uchun xos?


A) Epifiz
B) Gipofiz
C) Qalqonsimon
D) Ayrisimon

20.Qaysi vitamin o’sish vitamini ham deb ataladi?


A) B12 vitamin
B) C vitamin
C) D vitamin
D) A vitamin

21.…organizmga tushgan mikroblarni neytrallash xususiyatiga ega. Ushbu ta’rif qonning qaysi qismi uchun xos?


A) Plazmaga
B) Leykotsitlarg
C) Erittrotsitlarga
D) Trombotsitlarga

22.Burun bo’shlig’idagi tuklar qanday vazifa bajaradi?


A) Havodagi changlarni ushlab qoladi
B) Havoni og’izga kirgizmaydi
C) Havoni suvsizlantiradi
D) Hid sezadi

23.Buyrakning qaysi qavati qizil qo’ng’ir rangda, 5-7mm qalinlikda bo’ladi?


A) mag’iz
B) nefron
C) po’stloq
D)siydik yo’li devori

24.Refleks hosil bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan zvenolarni tegishli tartib asosida ko‘rsating.


A) retseptor, MNT, sezuvchi nerv tolasi, harakatlantiruvchi nerv tolasi, ishchi a’zo B) retseptor, sezuvchi nerv tolasi, MNT, harakatlantiruvchi nerv tolasi, ishchi a’z
C) sezuvchi nerv tolasi, retseptor, MNT, harakatlantiruvchi nerv tolasi, ishchi a’zo
D) sezuvchi nerv tolasi, retseptor, harakatlantiruvchi nerv tolasi, MNT, ishchi a’zo

25.Odam organizmidagi suyaklar soni bo‘yicha ma’lumotlar to‘g‘ri berilgan qatorni toping.


A) Organizmda 600 dan ortiq suyak, shundan 85 tasi juft, 36 tasi toq.
B) Organizmda 260 ta suyak, shundan 35 tasi juft, 86 tasi toq.
C) Organizmda 206 ta suyak, shundan 106 tasi toq, 100 tasi juft
D) Organizmda 206 ta suyak, shundan 85 tasi juft, 36 tasi toq.

26.Sinf xonasining o’rtacha harorati qancha bo’lishi maqsadga muvofiq?


A) 18-22 0C
B) 22-28 0C
C) 12-18 0C
D) 10-12 0C

27.Maktabda dars jadvalida o’zlashtirilishi qiyin bo’lgan fanlarni ko’rsating.


A) tarix, rasm, kimyo, fizika, matematika
B) matematika, ashula, fizika, chet tili
C) kimyo, fizika, chet tili
D) chet tili, matematika, jismoniy tarbiya

28.Periferik nerv tizimiga … kiradi.


A) bosh va prqa miyadan chiqadigan nerv tolalari
B) bosh va orqa miya
C) bosh miya, orqa miya, oraliq miya
D) orqa miya, oraliq miya, uzunchoq miya

29.Nimjon va sust, kam qo’zg’aluvchan tiр.


A) sangvinik
B) melanxolik
C) xolerik
D) flegmatik

30.Muskullar qisqarish birligi bo‘lib nima xizmat qiladi?


A) Aktin
B) Miozin
C) Tropomiozin
D) Sarkomer
Yüklə 20,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə