1 Yosh davrlarini tabakalash bo‘yicha kaysi psixolog olimlar ish olib borganlar?Yüklə 251,5 Kb.
səhifə1/2
tarix30.03.2023
ölçüsü251,5 Kb.
#103692
  1   2
Yosh davrlarini психологияги
rivojlanish psihologiyasi

1 Yosh davrlarini tabakalash bo‘yicha kaysi psixolog olimlar ish olib borganlar?
*Rus psixologiyasidagi yosh davrlarini tabaqalash muammosi dastlab L.S.Vigotskiy, P.P.Blonskiy, B.G.Ananev singari yirik psixologlarning asarlarida o’z aksini topa boshlagan
Yosh davrlari to‘g‘ri tasniflangan katorni aniklang?
*1. Chaqaloqlik davri inqirozi. 2. Go’daklik davri - 2 oylikdan 1 yoshgacha. Bir yoshdagi iiхiroz. 3. Ilk bolalik davri - 1 yoshdan 3 yoshgacha - 3 yoshdagi inqiroz. 4. Maktabgacha davr - 3 yoshdan 7 yoshgacha - 7 yoshdagi inqiroz. 5. Maktab yoshi davri - 8 yoshdan 12 yoshgacha - 13 yoshdagi inqiroz. 6. Pubertat (jinsiy yetilish) davri - 14 yoshdan 18 yoshgacha, 17 yoshdagi inqiroz
Yevropada Ibn Sinoni qanday nom bilan atashadi?
*Yevropada uni Avitsenna deb (ismining lotin tilidagi talaffuzida) atashgan

Yer yuzi xalqlarining umumiy talablarining majmuaviy aks etishiga bo'lgan ehtiyoj tipi?


 *Umumbashariy 
Yakka shaxsga yo'naltirilgan ehtiyoj tipi?
*Individual
V.Vundt ……………psiхologiyaning asoschisi?
* Vil'gel'm Vundt (1832-1920) nemis psixologi, fiziologi, faylasuf va tilshunosi; eksperimental psixologiyaning asoschisi.
Ustoz sozi sinonimi
*O’qituvchi-muallim
U.Kaykovus qaysi asarida bolalarning yosh davrlariga alohida e’tibor beradi?
*Qobusnoma
Test so'zi qaysi tildan olingan?
Ingliz tilidan*
Test asosan qaysi hollarda qo'llaniladi?
*shaxsning aqliy taraqqiyoti, qobiliyati, irodaviy sifatlari, shuningdek, uning boshqa ruhiy xususiyatlarini tekshirishda qoʻllaniladigan qisqa standart mashklar. Ijtimoiy amaliyotda T. odamning qanday kasbhunar egallashi mumkinligi, uning kasbga layokati yoki layoqatsizligini, isteʼdodli yoki akdi zaifligini aniqlashda, muayyan hamkorlikdagi faoliyatga shaxslarni saralashda keng qoʻllaniladi. 
Test qachon qo'llanilgan?
Temperament turlari nechta?
Tarbiyasi qiyin” o‘smirlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniklang?
Taraqqiyot psixologiyasi fan sifatida nechinchi asrda kirib kelgan?
Strukturalizm oqimi qaysi olim g’oyasi asosida shakllangan?
Shaxslarda temperament tipini aniqlagan birinchi olim bu..?
Sharq mutaffakkirlaridan “Shaxs tipologiyasi” ni kim yaratgan?
Sharq mutafakkir olimlarga kimlarni kiritishimiz mumkin?
Sezgi bu?
Samarali boshqaruv uchun zaruriy xislat
Rus psixologiyasida insonning mavjudligi usuli xususiyatlariga «Inson va olam» asarida murojaat qilgan
olim?
Rivojlanish psixologiyasi nimani o‘rganadi?
Rivojlanish psixologiya fanining vazifalari va maqsadi?
Real guruhlar moddiy va ma'naviy intilishiga bo'lgan ehtiyoj tipi?
Qaysi alloma birinchilardan bo‘lib sinov-kuzatish metodiga asos soldi?
Psiхologik holatlarga:
Psixologiyaning rivojlanish tarixi necha bosqichdan iborat
Psixologiya so‘zining ma’nosi nima?
Psixologiya fanining nechadan ortiq tarmog‘i mavjud?
Psixologiya fani qaysi fanlar bilan aloqador?
Psixologiya fani qaysi fandan ajralib chiqqan?
Psixologiya fan sifatida nimani o‘rganadi?
Psixologiya atamasi qachon paydo bolgan?
Psixoanaliz nazariyasining namoyandasi?
Pedagogik jamoada ruhiy muhitning yaxshi bo`lishini nima belgilaydi
O'zbek psixologi qaysi javobda korsatilgan
O'smirlik psixologiyada qanday ataladi
o'smirlik davri nima deb ataladi
Osmirlik davri
O'smirda etakchi faoliyat
O'smir yoshi davrida referent kim?
ontogenez- bu?
Ongning rivojlanishi manbai nechta?
Ongning birinchi hossasi bu…?
Ongimizni bir nuqtaga to'plab, ma'lum bir o'bektga qaratilishi………. deyiladi?
Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi … deb ataladi
O’zbekistonda “Pedagogika va psixologiya boʻyicha birinchi respublika ilmiy konferensiyasi qachon
boʻlib oʻtdi?
O’rta asrlarda pedogogik-psixologik g’oyalarni rivojlanishiga katta hissa qo’shgan olimni aniqlang?
O‘smirlik yoshiga o‘tishda yuzaga keladigan asosiy qayta shakllanish nimalardan iborat
O‘smirlik yoshida o‘zaro munosabatlarning xususiyatlari va “tanglik” davrining kechishi nima bilan
aniklanadi?
O‘smirlar bilan kattalar o‘rtasidagi nizolarning kelib chikish sabablari nimalarda aks etadi.
Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga a'loqador materialning eslab qolinishi bilan bog'liq
faoliyat turi?
mustaqillik, erk berishga asoslangan boshqaruv usuli.......deb nomlanadi.
Metodologiya so'zi qaysi tildan olingan?
Metod so'zininig ma'nosi
Ma'lum millat yoki xalqlarning safarbarligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyoj tipi?
Maktabgacha yoshdagi bolalarning eng asosiy xususiyati nima?
Maktabgacha yoshda etakchi faoliyat
Maktabgacha yosh davri necha yoshlarni o‘z ichiga oladi?
Lotincha "activus"-faol so'zidan kelib chiqqan tushuncha?
Kuzatish metodlar 2 xil bo'ladi, nomlari nima?
Krizis-bu
Kim Forobiy sharhlari (“Metafizika” – “Mobaʼdiy tabiat”)ni oʻqib, Aristotel asarlarini tushunganligini
alohida taʼkidlaydi?
Kichik maktab yoshi davrida referent kim?
Kichik maktab yoshi davrida etakchi faoliyat
Kichik maktab yoshi davri necha yoshlarni o‘z ichiga oladi?
Jipslashgan guruhlar talabi majmuasiga bo'lgan ehtiyoj tipi?
Insonning o'z xavfsizligini ta'minlashi qanday faoliyat turi hisoblanadi?
Inson ruhiyati,tana va kalbning birligi, inson organizmi tuzilishi,undagi nerv faoliyati va ularning tarmoklanishi
hakida kimmatli ma’lumotlarni bizgacha koldirgan donishmand kim?
Inson o'zidan so'ng avlodlarga nima qoldiradi?
Inson faoliyati ma'lum aniq … lar asosida yuzaga keladi
Indigo bolalar
Imidj - obraz so'zidan olingan faoliyat turi?
Ilm-fan, san'at, din, badiiy ijod qanday faoliyat turi hisoblanadi?
Ilk o‘spirinlik davri qanday ta’riflanadi
Ilk bolalik davrida etakchi faoliyat nima.
Ijtimoiy psixologik muhit bu-?
Ijtimoiy munosabatlarga, ijtimoiy hayotga ta'sir ko'rsatish qanday faoliyat turi hisoblanadi?
Ibn Sino temperamentni nechta turga ajratgan?
Hayvonlarning faolligi nimalarda namoyish bo'ladi?
Harakat bu?
Har bir psixik hodisa yaxlit obrazdir, yaxlit struktura …..degan nazariyani ilgari surgan yo’nalish?
Go‘daklik va ilk bolalik davri necha yoshlarni o‘z ichiga oladi
Genetik psixologiyaning asosi qaysi olim qarashlari asosida ishlab chiqilgan?
Frenologiya ta’limotining asoschisi?
Farobiyning fikricha inson shaxsining barkamol shakllanishi uchun nechta to’siq bor?
Faolliyat nechta turga bo'linadi?
Faoliyatning umumiy psixologik nazariyasini ishlab chiqgan olim?
Faoliyatning asosiy turlari?
Faoliyat strukturasi nimalardan iborat?
Extiyojlar iyerarxiyasini tuzgan olim?
Etnopsixologiya yo‘nalishining asoschisi sifatida ko’riladigan mutaffakkir?
Etnik guruhning muayyan o'ziga xos talablari qondirilishiga bo'lgan ehtiyoj tipi?
emotsional-irodaviy ta`sir qobiliyati
Eksperimental psixologiyada – refleksologiyaning asoschisi bu…?
Determinatsiya bu …?
degradatsiya qaysi tildan olingan
degradatsiya
Bolaning psixik rivojlanishini ta’minlovchi omillar va shart-sharoitlarni aniqlang.
Bolaning maktabda ta’lim olishga tayyorgarligi qanday xususiyatlarda ifodalanadi.
Bola maktabga kaysi jihatdan tayyor bo‘lishi kerak?
Birinchi psixologik eksperimental laboratoriya qachon tashkil qilingan?
Birinchi bo’lib assotsiativ eksperiment kim tomonidan o’tkazilgan:
Bilish jarayonlari nechchi turga bo'linadi?
Bilish jarayonlarga quyidagilar kiradi:
avtoritet – bu
Atrofdagi predmetlar va hodisalar to'g'risida yaxlit obraz shakllanishiga yordam beruvchi faoliyat turi?
Asosiy fundamental ehtiyojlat ierarxiyasi qaysi olimga tegishli
Aql, faxm-farosat vositasida turli xil muammolar, masalalarni yechishga qaratilgan faoliyat?
Aql bu?
Ananev bo’yicha psixologik metodlar nechta turga bo`linadi.
Ananev bo’yicha asosiy metodlar necha xil bo’ladi?
Alisher Navoiy ta’riflashicha: “kimni – ilohiy ishq kuychisi, buyuklarning ko‘z ilg‘amas cho‘qqisi”,
“Ustozlar ustozi, haqiqat asrorini o‘rgatuvchi, Allohni taniganlar dengizining g‘avvosi” deya e’tirof etadi.
Al.Forobiy odamni tashqi dunyo bilan bo’g’laydigan sezgining roliga to’xtalib ularni necha turga bo’ladi?
Abu Ali ibn Sino qaysi yillarda yashagan va psixologiya faniga qo‘shgan hissasi nimalardan iborat?
A.Maslou bo’yicha eng past darajadagi ehtiyojlarga qaysilarni kiritadi?
7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarda do‘stona munosabatlarni tadqiq etgan olim?
3 yoshgacha bo‘lgan bolalarning psixik rivojlanishidagi asosiy o‘zgarishlar nimalar?
3 yosh krizisi (inqirozi) qanday hatti – harakatlarda ifodalanadi.
1889- yilda birinchi psixologik kongress qayerda bo’lib o’tgan?
… nazariyaning negizida biologik yetilish bosh omil sifatida qabul qilingan
…- kishini faoliyatga undaydi va unga mazmun baxsh etadi
… bu-anglangan maqsad bilan boshqariladigan ichki (psixik) va tashqi (jismoniy) harakatlar yeg'indisi.
… - inson faoliyati so'nggi natijasining obrazi sifatida namoyon bo'ladi va ehtiyojlarini amalga oshiradi
«Sharq Aristoteli» degan unvonga sazovor bo‘lgan mashhur mutafakir kim?
«Insonni tabiat yaratadi, lekin jamiyat uni o‘stiradi va ta’lim beradi» uhbu fikrlar kimga tegishli?
”Bola tarakkiyotini hech mahal maktab ta’limidan tashkaridagi soya deb hisoblash mumkin emas” – bu fikrni ilgari
surgan olimni aniklang?
“Oila psixologiyasi” nimani o‘rganadi?
“O‘yin psixologiyasi” asari muallifi?
“Meni donoligim, hech narsani bilmasligimni bilganimdadir” ushbu fikr kimga tegishli?
“Ikkinchi ustoz” degan unvonga sazovor bo‘lgan mashhur mutafakkir kim?
“Aql-bu faol ijodiy kuch, olamni bilish vositasi” ushbu fikr kimga tegishli?
“Agar sezgi azolarimiz bo‘lmaganda olam tasavvuriga ega bo‘lmasdik. Umuman inson va jismlarning
rangini bilmagan bo‘lardik” bu fikrlar kimga tegishli?
“ So‘z – libos. Ma’no shu libos ostiga yashiringan sir” bu so’zlar kimniki?
.Davoniyning psixologik qarashlari haqida ma’lumot bering.
.”Pedagogik psixologiya”- bu
.”Akseleratsiya” -bu
. Kimning fikricha muhit va tarbiyaning ta’sirida inson shaxsining ahloqiy sifatlari shakllanadi?
"Talabalar o'quv faoliyatini boshqarish" mavzusida doktorlik dessertatsiyasini himoya qilgan olim?
"O'zbekistonda psixologik xizmatning tashkil etilishi" mavzusida doktorlik dessertatsiyasini himoya
qilgan olim?
"O'smir o'quvchilarda layoqat masalasi" mavzusida doktorlik dessertatsiyasini himoya qilgan olim?
"O'quvchilar aqliy faoliyat usullari" ga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
"Mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish" muammolariga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
"Motivatsiya" muammolariga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
"Milliy o'zlikni anglash " muammolariga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
"Maxsus psixologiya" muammolariga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
"Maktab o'quvchilarining texnik qobiliyatipsixologiyasi" mavzusida doktorlik dessertatsiyasini himoya
qilgan olim?
"Kasb tanlash" muammolariga doir ilmiy izlanishlar olib borgan olim?
O‘smirlik yoshiga o‘tishda yuzaga keladigan asosiy qayta shakllanish nimalardan iborat
*c) mustaqillikka intilish, tevarak-atrofdagilarga nisbatan tanqidiy munosabatlarda bolishida;

O‘smirlik yoshida o‘zaro munosabatlarning xususiyatlari va “tanglik” davrining kechishi nima bilan aniklanadi?


*a) o‘smirning ijtimoiy mavqeyi kattalar olamiga olishi bilan;
________________________________________
O‘smirlar bilan kattalar o‘rtasidagi nizolarning kelib chikish sabablari nimalarda aks etadi.
*b) kattalarda o‘smirlarga nisbatan bo‘ladigan munosabatlar kichkina bolaga bo‘lgan munosabatdek saqlanib qolishida;
Psixologiya nazariyasi va tarixi fani test javoblari.
  1. Psixika nima?

Yüklə 251,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə