5- "Zor, imkânsızdan kolaydır." sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınızYüklə 169,5 Kb.
tarix29.11.2023
ölçüsü169,5 Kb.
#139294
növüYazı
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????


https://t.me//Turk_Sefr_Tomer https://t.me/Turk_Sefr Y_K
1-“İnsan hayatı sınırlıdır, sınırsız olan bilgidir.”Sözünü açıklayan bir yazılı anlatım hazırlayınız.
2-“Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kibirlenme, kötülük yapmaktan sakın!” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
3-“Çok yaşamak elimizde değil, ama adımızı çok yaşatmak elimizdedir.” Sözünü açıklayan kompozisyon yazınız.
4- “Büyüklerimize nasıl davranmalıyız? Sizin büyüklerinizden beklediğiniz davranışlar nelerdir?” konulu bir kompozisyon yazınız.
5- “Zor, imkânsızdan kolaydır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
6- Kış mevsiminin, sizi nasıl etkilediğini anlatan bir kompozisyon yazınız.
7- Aşağıdaki plana dikkat ederek okumanın yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.
a) Giriş bölümünde, insanların niçin okumaya ihtiyaç duyduğunu belirtiniz.
b) Gelişme bölümünde, kitap okuyanlarla okumayanlar arasındaki farklılıkları örneklerle açıklayınız.
c) Sonuç bölümünde ise kitap okumanın yararları konusunda değerlendirme yapınız.
d) Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

8-“Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.”sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.


9- Okuduğunuz bir kitabı tanıtınız.(Eserin adı, yazarı, sayfa sayısı, kahramanları, ana düşüncesi hakkında bilgi veriniz.)
10- “Damlaya damlaya göl olur.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
11- “Son pişmanlık fayda vermez.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
12- Verilen bir işi zamanında yapmanın önemini açıklayan bir yazı yazınız.
13- “Atına bakan ardına bakmaz.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
14- “Çok zengin olsanız paralarınızı nasıl değerlendirirsiniz?” konulu bir kompozisyon yazınız.
15- Bir günlük yaşantınızı (duygularınızı da katarak) anlatınız.
16- Bu vatan bize nasıl bırakıldı? Tarihi bilgilerinizle bunu kısaca anlatınız.
17- Bayrağımızı ve yurdumuzu niçin sevdiğinizi kompozisyon kurallarına uygun olarak açıklayınız.
18- Erken kalkmanın insan ve toplum açısından yararlarını anlatan bir kompozisyon yazınız.
19- Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz ilginç bir olayı kompozisyon kurallarına göre anlatınız.

20- Siz İstiklâl Savaşı”nda şehit olan bir Nene Hatun veya Sütçü İmam olsanız ve tekrar dirilseniz bugünkü manzara karşısında günümüzün gençliğine neler söylerdiniz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.


21- Bugünden İstiklâl Savaşı yıllarına bakınca neler hissediyor, neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
22- Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan bir yazı yazınız.
23- Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak istediğinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.
24- 21. yüzyılda (gelecekte) hayalinizdeki Türkiye’yi anlatan bir kompozisyon yazınız.
25- “Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışırlar.” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
26- Çalışmanın kişiye ve milletimize kazandıracaklarını kompozisyon bütünlüğü içinde anlatınız.
27- Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.
28- Oynadığınız bir oyunu anlatınız.
29- Çok iyi bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.
30- Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.
31- “Başarılarında gururlu olma; bil ki gurur, gelecekteki başarılarının en büyük düşmanıdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
32- Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız.
33- İstediğinizi alma gücünüz olsaydı ne almak isterdiniz. Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız.
34- “Yalan söylemek” konusunda, aşağıdaki plâna göre bir kompozisyon yazınız.
Giriş bölümü: Yalan nedir?
Gelişme bölümü: İnsanlar niçin yalan söylerler?
Yalan söylemek kötü bir davranıştır.
Hiçbir zaman, yalan söylememeliyiz.
Sonuç bölümü: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

35- “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri;


Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.”
– Dizelerinden anladıklarınızı açıklayan bir kompozisyon yazınız.

36- Temizlik hakkında bir kompozisyon yazınız?


37- “Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
38- “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
39- ” Kitap en iyi dosttur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
40- Çok sevdiğiniz âdeta hayran olduğunuz birisini anlatan bir kompozisyon yazınız.
41- Otobiyografinizi (yaşam öykünüzü) düzgün cümleler kurarak yazınız.
42-Yeni yıldan beklentilerinizi ve isteklerinizi anlatan bir fikir yazısı yazınız.
43- Konusu “anne” olan bir kompozisyon yazınız?
44- “İnsanların gönlünü fethetmek için en kestirme yol, sevgi yoludur.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız?
45- ”Ağaç yaş iken eğilir.” Atasözünü aşağıdaki plana göre açıklayınız?
a) Çocuklar küçük yaşta eğitilir.
b) Büyüklerin eğitimi zordur.
c) Öğrenim çağına gelmiş çocukların, bu çağda eğitilmemesi ne gibi sonuçlar doğurur?

46- Gördüğünüz bir rüyayı düzgün bir şekilde, oynadığınız oyunu anlatır gibi anlatınız?


47- Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız.”sözünü açıklayan bir yazı yazınız?
48- “Hayatta en hakiki (gerçek ) mürşit( yol gösterici, kılavuz) ilimdir.(bilimdir.)” Mustafa Kemal ATATÜRK, vecizeyi açıklayan bir yazı yazın.
49- Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında bir kompozisyon yazınız.
50- Çevre kirliliği ile ilgili bir kompozisyon yazınız.
51- Trafikte uyulması gereken kurallar hakkında kısa bir kompozisyon yazınız.

52- Aşağıda belirtilen dört konudan biri hakkında, imlâ ve noktalamaya dikkat ederek bir kompozisyon yazınız.


a-Eğitimde öğretmenin yeri ve önemi
b-Gelecekle ilgili planlarınız
c-Alışkanlıklar
d- Okumanın insana sağladığı faydalar

53- Doğayı korumak için neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi kompozisyon bütünlüğü içinde yazınız.


54-“Fakirlik ayıp değil; tembellik ayıp” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
55- “ Bir kütüphane, bin hapishane kapatır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.
56- “Erken kalkan yol alır.” sözünü kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.
57- Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)
58- “Bir insanın gerçek zenginliği; bu dünyada yaptığı iyiliklerdir” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
59- “Anne ve babasına hayrı olmayanın kimseye hayrı olmaz.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
60- Bir dilekçe örneği yazınız.
61- “Sevgi, acının en önemli ilacıdır.” Sözünü açıklayan bir yazı yazınız.
62- Bir sınıf arkadaşınızın fiziksel ve ruhsal portresini iki paragraf halinde yazınız.
63- “Sende bir elma var onda bir elma var. O sana bir elma verse sen ona bir elma versen. Sende bir elma onda bir elma olur. Ama sende bir bilgi, onda bir bilgi olsa o sana bir bilgi öğretse sen ona bir bilgi öğretsen sonuçta ikinizde de iki bilgi olur.”cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

64- “Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.


65- “El yarası geçer, dil yarası geçmez.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
66- “Bugünün işini yarına bırakma.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
67- “Kör ile yatan şaşı kalkar.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
68- “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
69- “Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.
70- “Tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
71- “Zahmetsiz rahmet olmaz.”atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
72- “Öfkeyle kalkan zararla oturur.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

73- Aşağıdaki atasözlerinden birini seçerek kompozisyon kuralları çerçevesinde açıklayınız.


“İki dinle, bir söyle.”
“Biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus da adam sansınlar.”

74- “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.


75- “Bayrak” konulu bir kompozisyon yazınız.
76- Yaşadığınız veya tanık olduğunuz bir olayı öykü türünde yazarak anlatınız.
77- Baharı ve baharın güzelliklerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
78- İstediğiniz bir kişiye kurallara uygun olarak özel bir mektup yazınız.
79- “Kibirlik ederseniz, eldeki de gider; Hiçbir şeyi küçük görmeyin sakın.” dizelerini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
80- “İnsanın gözünü bir avuç toprak doyurur.” atasözümüzü ülkemizdeki soygunculuk ve vurgunculukları da göz önüne alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız.
Ana Fikir: İnsanoğlu hep daha fazlasını ister.
Açıklama yapmak için izlenecek yol:
a- İnsanlar alın teriyle kazanç elde etmelidir.
b- İnsanın gözü doymak bilmez.
c- Daha fazlasını isterken yanlış yollara başvurulmaktadır.
d- Ülkemizin paraları açgözlü insanlar tarafından çalınmaktadır.
e- Bu insanlar er geç yaptıklarının cezasını çekerler.
f- Bu nedenlerle açgözlü olmamak gerekir.
g- Sonuç

81- “Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

82- Hayatınızda en değerli şey nedir? Değerli kabul ettiğiniz varlık ile para ya da şan-şöhret arasında seçim yapmanız gerekseydi hangisini seçerdiniz. Düşüncelerinizi gerekçelerinizle birlikte planlı bir yazı halinde yazınız.

83-“Zaman en iyi öğretmendir; ancak ücreti çok yüksektir.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.


84-“Öğretmen-Öğrenci İlişkileri” konusunda düşündüklerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız.

85- “Dün, dün ile gitti cancağızım


Bugün yeni bir gün
Yeni şeyler söylemek lâzım”
Mevlâna
Yukarıdaki üçlüğü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

86- “Gözünü yükseklere dikmiş olanlar ellerindekileri de kaybedebilirler.” sözünden hareket ederek bir kompozisyon yazınız.


87- “Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
88- “İnsanın en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanı onlar güçlendirir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
89- Okuduğunuz romanlardan bir tanesini kısaca özetleyiniz. (Kitabın yazarını ve adını belirtiniz.)
90- “Yağmur, dostluk ve kitap” konularından birini seçerek bir kompozisyon yazınız.
91- “Savaş” konulu bir kompozisyon yazınız.
92- “İnsanı ölümsüzleştiren geride bıraktığı yapıtlardır.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
93- “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” Atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

94-“Dağ başı dumansız olmaz.” atasözümüzü bugün ülkemizde yaşanan sorunları da dikkate alarak aşağıdaki plana göre açıklamaya çalışınız?


Açıklama yapmak için izlenecek yol:
Ülkemiz çeşitli yönlerden önemli bir coğrafyadadır.
Ülkemizde bir sorun sona ererken bir diğer sorun ortaya çıkmaktadır.
Bu sorunlar ülkemizi bölmek isteyenlerce çıkarılmaktadır.
Ülkemizi bölmek isteyenler var oldukça başımızdan sorun eksik olmayacaktır.
Bu nedenlerle bize düşen görevler vardır.

95-“Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.


96- “Kitapsız yetişen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer.” cümlesini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
97- “Uğrunda hayatınızı feda edebileceğiniz bir idealliniz yoksa hayatınızın da bir anlamı yok demektir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız
98-“Hayalinizde nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz?” konusuyla ilgili bir kompozisyon yazınız.

99-“Her yaştaki insanların daha çok kitap ve gazete okumalarını sağlamak ve okumayı alışkanlığa dönüştürmek için neler yapılmalıdır?” konusunu açıklayan bir kompozisyon yazınız.100- “Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.” özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
Yüklə 169,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə