GiZLİLİk ve giZLİ belgelerin açiklanmamasi ile iLGİLİ SÖzleşMEYüklə 103 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü103 Kb.
#66119
növüYazı

Tarih: …/.../….


G
SMB_105-2
İZLİLİK VE GİZLİ BELGELERİN AÇIKLANMAMASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME

Aşağıda adı geçen kişiler veya yetkilileri, kurmuş oldukları iş ilişkisinin gereği olarak yazılı veya sözlü bilgi alışverişinde bulunacaklarından, gizlilik, gizli bilgilerin hiçbir biçimde Bilgi Sahibi dışında kullanılmayacağı ve üçüncü kişilere hiçbir biçimde verilmeyeceği konusunda bu sözleşmenin imzalanması konusunda anlaşmaya varmışlardır.

GİZLİ BİLGİ SAHİBİ TARAF:

Ticaret Unvanı :

Adres :

Telefon :

Faks

E-Posta :İlgili :

GİZLİ BİLGİLERİ ALAN TARAF:

Ticaret Unvanı : Ankara Patent Bürosu Limited Şirketi

Adres : Bestekar Sokak No.10, Kavaklıdere, Ankara

Telefon : 0312 417 23 23

Faks : 0312 425 58 04

E-Posta : patent@ankarapatent.com veya

İlgili : M. Kaan DERİCİOĞLU

kaan.dericioglu@ankarapatent.com

1. GİZLİ BİLGİLER

Gizli Bilgi Sahibi, karşı tarafın vereceği hizmeti göz önünde bulundurarak, karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde, kendisine ait gizli bilgileri vermektedir. Gizli Bilgiler; sözleşme kapsamında Gizli Bilgileri Alan Tarafa patent işlemleri için gerçekleştirilen resmi süreçlerin yürütülmesi amacı ile verilen tüm bilgilerdir.2. GİZLİ BİLGİLERİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    1. Gizli Bilgileri Alan Taraf, yukarıda sayılan bilgileri gizli tutulması talebi ile aldığını ve bu bilgilerin Gizli Bilgi Sahibine ait olduğunu kabul eder.

    2. Gizli Bilgileri Alan Taraf, gizli bilgilerin taraflar arasındaki ticari ilişki dışında kullanılmayacağını, bu bilgilerin yalnız gizli bilgiyi alanın işle ilgili sözleşmesi olan yetkililerine verileceğini ve gizli bilgilerin belirtilen şekilde korunabilmesi için her türlü önlemi alacağını taahhüt eder.

    3. Gizli Bilgileri Alan Taraf, gizli bilgi kapsamında olan bilgi ve belgeleri taraflar arasındaki ticari ilişkinin gerektirdiği işlemler dışında çoğaltamaz, kopyalayamaz, suretlerini alamaz.

3. GİZLİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLADIĞI TARİH

Gizli bilgi alanın gizli tutma yükümlülüğü, Gizli Bilgi Sahibi tarafından Gizli Bilginin bu sözleşme uyarınca kendisine serbestçe verildiği andan itibaren başlar ve taraflar arasındaki temel ilişki sona erse dahi 10 yıl süreyle devam eder.4. REKLAM YASAĞI

Gizli Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi Veren Tarafla yaptığı bu sözleşmeyi, bu sözleşmenin hükümlerini veya bu sözleşmeye konu edilen işleri, yapılan müzakereleri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.5. SON SÖZLEŞME

Bu sözleşme taraflar arasında önceden bu konuyla ilgili yapılmış olan tüm sözlü ve yazılı sözleşmeleri sona erdirir ve onların yerine geçer. Bu sözleşme şartlarının değiştirilmesi tarafların karşılıklı rızasıyla ve yazılı biçimde mümkün olacaktır.6. DEVİR YASAĞI

Gizli Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi Veren Tarafın yazılı ön izni olmaksızın bu sözleşmeyi ya da sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini başkalarına devir edemez.7. BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ VE USULU

Bu sözleşmeyle ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı şeklide posta veya kargo veya elektronik posta ile yapılacaktır. Tercüme edilecek belgelerin elden teslim edilmesi halinde, Gizli Bilgileri Veren Taraf gizlilik kapsamındaki söz konusu belgeleri bir ön yazı ile teyit edecektir.8. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ

Gizli Bilgileri Alan Taraf, bu sözleşmedeki gizli bilgileri kişisel olarak veya üçüncü kişiler aracılığıyla açıklar ya da kullanır ise, çıkar sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaksızın sözleşmeye aykırı davranmış olduğu kabul edilir. Gizli Bilgilerin, Gizli Bilgiyi Alan Taraf’ın yardımcısı ya da çalışanı tarafından açıklanmış olması, Gizli Bilgileri Alan Taraf’ın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.9. SÖZLEŞME SÜRESİ

Bu sözleşme, her iki taraf arasındaki temel ilişki süresince ve bu ilişki sona erdikten sonra beş yıl süreyle devam edecektir.10. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme konusu işlemlerden kaynaklanabilecek her çeşit anlaşmazlık taraflar arasında ve öncelikle iyi niyet kuralları çerçevesinde, görüşmeler yoluyla çözümlenecektir. Çözümlenemeyen anlaşmazlıklarda yetkili yargı merci Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.11. İLGİLİLER

Bu sözleşme konusu iş ve işlemler taraflarca belirlenecek kişiler tarafından yürütülecektir.12. Bu sözleşmenin imzalanması ile Gizli Bilgileri Alan Taraf ile Gizli Bilgileri Veren Taraf, sözleşme hükümlerini okuduklarını ve tamamını anladıklarını kabul ve beyan ederler.

…. / …. / …….Gizli Bilgileri Veren Gizli Bilgileri Alan

Ankara Patent Bürosu Limited ŞirketiRev02:07/03/2018

Yüklə 103 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə